Om Spirinova

cropped-cropped-eye-background.jpg

Den långa resan

 

Den här sajten är tillägnad dig som lever i förnekelse och livslögn, som utan att själv göra någon research brukar ha för den dåliga vanan att avskriva andra människor med slitna uttryck som tex ”foliehatt” eller ”konspirationsteoretiker”. Den tiden är nu förbi. Denna arrogans och ignorans är inte längre acceptabel. Det finns inte längre utrymme att låta vårt ego kontrollera varje aspekt i våra liv. Det är dags att inse, att du och jag har blivit rejält grundlurade av ”etablissemanget”.

Det är plågsamt att en dag vakna upp till det faktum att det inte spelar någon roll vilket parti eller block du röstar på, att mainstream-media fabrikerar, propagerar, ljuger och implementerar rädsla samt skapar separation i människor, att Big Pharma står för det största folkmordet i modern tid och att hjälporganisationer mjölkar människor på pengar som sedan försvinner i ”svarta hål” utan direkta krav på redovisning. Där människor handlar i god tro passar dessa organisationer på att profitera på de redan mest utsatta. Det är dessutom bara toppen av ett isberg. Ju större lögn – desto lättare att genomföra. If you go down the rabbit hole…

De flesta människor lever i tron att tidningarnas enda intresse är att sälja så många lösnummer som möjligt, men det är en klar missuppfattning. Dagens mainstream-media är mer komplex än så. De kontrolleras fullt ut av kommersiella krafter, ofta ägda av privata familjer med en vinstdrivande agenda som enda faktor, och som inte heller känner några moraliska förpliktelser gentemot sina medmänniskor och som i regel alltid blir offrade, på grund av deras törst efter makt och pengar. Den som kontrollerar media, kontrollerar även folket. Vi måste börja acceptera att vi lever i ett monetärt system vars egentliga uppgift går ut på globalisering. Därefter måste vi börja förändra. Detta system är en konstruktion som har blivit korrumperad, riggad och därmed måste anses trasig och inte längre representativ för mänskligheten generellt. Staten är inte folket – staten är en maskin, vars främsta uppgift är att begränsa, förminska och hämma människors kreativitet och strävan efter friheten att uttrycka sin alldeles unika ”design”.  Detta går kort och gott ut på att hålla befolkningen i ”låg vibration”, (om vi ska tala i spirituella termer) ofta genom skrämselpropaganda, vilket fungerar mycket effektivt på det kollektiva medvetandet. Detta görs främst via tv, radio och tidningar. Samhället är infekterat av byråkrati och fördummande lagar som närmast kan liknas vid ett direkt försök att omyndigförklara människor och hindra dem från att använda sitt sunda förnuft och förmågan att tänka rationellt. Vi har disillusionerats så till den milda grad, att vi har reducerats till konsumerande, fördummade, ekonomiska slavar, vars enda uppgift verkar vara att göda ett gigantiskt och cyniskt ponzibedrägeri.

Hur hopplöst detta än kan låta, så är, konstigt nog, allt i sin ordning….. As above, so below, as within, so without.

Du är ett medvetande, som har en upplevelse, i en fysisk 3-dimensionell verklighet, i ett bio-organiskt instrument även kallad ”kropp”. En projektion, ett hologram, en spegelbild av universum. En fraktal av en evighet, en oändlighet. Hisnande kan tyckas?! Absolut, men samtidigt alldeles fantastiskt! Min bror sa något mycket klokt en gång;  ”- mänskligheten kan liknas vid en splittrad spegel”. Och det är en väldigt bra liknelse för att försöka förstå vad allt det här handlar om. Du är inte du! (kort och gott) Din självuppfattning är en illusion. Vi är en droppe i samma hav av oändligt medvetande. Vi är alla bröder och systrar när allt kommer omkring. Med denna vetskap måste vi samtidigt inse att vi alla är medskyldiga till den värld vi gemensamt har skapat med det kollektiva medvetandet. Låt oss nu börja förändra. Det här är mitt lilla bidrag till den gemensamma kraften.

ART1

/Namasté