Slaveriet – retweet

Det verkliga kriget handlar om att individen ska sätta sitt ljus under skäppan.  Många som kämpar i olika behjärtansvärda frågor känner i dag en nedstämdhet och kanske uppgivenhet över att oavsett hur hårt och länge de kämpat så råder tystnad i media, förutom spridning av myndigheters lögner.  Men media och myndigheter har ej som verklig uppgift att hjälpa individen mot systemet.  ”Förr i tiden hade vi journalister som på uppdrag av folket synade makten.  Nu har vi journalister som på uppdrag av makten dämpar befolkningen.” (Tweet av Rhenman @birgerrhenman 3:00 PM – 19 Oct 2016, Catalina Foothills, AZ.)  Tvärtom är i verkligheten uppgiften att försvara systemet mot individen.  Systemet anses viktigare än den enskilde och dennes rätt. 

Till medias försvar ska nämnas att de av och till publicerat artiklar om att det är rätt att göra motstånd och t.ex. om hur höga herrar i vapenindustri och regering bör ställas till ansvar för terroristbrott.  Som i Aftonbladet 2005-09-29, ”Vi anklagar! Åsa Linderborg och Erik Wijk polis- och JO-anmäler fem vapendirektörer och två generaldirektörer för terroristbrott — och uppmanar riksdagen att ställa Göran Persson, Ulrica Messing och Gunnar Lund inför konstitutionsutskottet.”  — Men vad gör då folket, när polis och andra myndigheter uppenbarligen inte tar tag i missförhållandena?  Svar:  Ingenting. 

Ett folk som stillatigande accepterar de grövsta tänkbara brott från makten, och tillika stillatigande accepterar att ansvar aldrig utkrävs, det folket har genom sin tystnad godkänt de grövsta tänkbara brott från makten.  Vilket innebär att detta folk även har godkänt de grövsta tänkbara brott MOT SIG SJÄLVA. 

Det gäller att förstå vad DET VERKLIGA kriget ens handlar om och går ut på, annars är man helt borta.  Det verkliga kriget går ut på ett totalkrig mot all form av självbestämmande.  Ett folk som inte står upp för andra folks rätt till självbestämmande, så som det svenska folket inte gör, ett sådant folk förlorar även sin egen rätt till självbestämmande.  Vilket INNEFATTAR att detta svenska folk förlorar eller redan förlorat rätten att bestämma över alla aspekter av sin egen fysiska existens, såsom hälsa, sjukvård osv.  Eller över hur det får utsättas för allehanda skadligheter. 

Det verkliga kriget är mot hjärtat, mot all form av självbestämmande.  Det verkliga kriget handlar om det totala förslavandet.  De flesta är redan där. 

Med suveränitet avses självbestämmande inom sådan begränsning så att det ej inkräktar på andras rätt till motsvarande självbestämmande.  Globalisterna styrda av Jesuiterna/Vatikanen har nu byggt upp ett narrativ eller retorik enligt vilken inget sådant självbestämmande skulle vara möjligt, då varje självbestämmande enligt det narrativ eller retorik som skapats skulle inkräkta på andras rätt.  Se vidare Agenda 2030, Agenda 21 och Rosa Koire ”Behind The Green Mask”.  Narrativet är dock ett bedrägeri.  Ett avslöjat bedrägeri.  Se t.ex. Jacob Nordangårds akademiska arbete som avslöjat ”Climategate”. 

När kollektivet, på grund av att det är bedraget eller vad det än beror på, har blivit förtryckare så är det ett brott att bidra till kollektivets förtryckarverksamhet.  Man har en moralisk skyldighet att hävda sin rätt att låta bli, och att göra allt man har möjlighet att göra för att inte stödja ett sådant korrumperat kollektiv.  Den som finansierar kollektivet har ju inte minst delskyldighet i statens terror- och krigsfinansiering, med krigen maskerade som humanitära insatser.  Staten stöder dessutom beväpning av terrorister genom att tillåta vapenaffärer såsom med Saudierna, som i sin tur stöder terroristerna.  Dessutom stöder både staten och media oförblommerat numera demokraterna i USA, som i sin tur stöder terroristerna.  Det är i dag alltså moraliskt oförsvarbart att frivilligt betala skatt. 

En slav har alltid rätt att revoltera, glöm det aldrig.  Att det är ett kollektiv som förslavat förändrar inte detta.   Oförytterliga rättigheter är oförytterliga rättigheter, och får alltid försvaras, allt annat är tyranni.  Det är förstås inte fel att gå samman om att försvara sin självständighet, som t.ex. gentemot rövare.  Men varje legitim organisering måste stå under självständiga människor.  Och då kommer man t.ex. fram till dessa grundläggande rättsfilosofiska principer: 

  1. En organisation såsom t.ex. en stat kan endast ha sådana privilegier som den av fri vilja har fått från individer. 
  2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer därför ger bort privilegier till någon organisation som inte axlar åtföljande ansvar och skyldigheter kvarstår därför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier. 

När därför levande människor påstår att en organisation såsom exempelvis staten har rättigheter som inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen påstås ha, då kvarstår sådant ansvar och sådana skyldigheter hos de levande människor som påstår något i organisationens namn

— LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-10-26.

Attraktionskraften vs media

what-you-are-allowed-to-see-vs-reality

 

Svenska folket generellt är väldigt fästa vid sina dagstidningar/mainstream media. (Vill inte ens skriva ut deras namn då de inte förtjänar någon somhelst uppmärksamhet). Dessa tidningar med flera andra ägnar 24 timmar om dygnet åt till att förvanska och manipulera din upplevda verklighet. De skapar en förljugen och förvrängd bild av den verklighet som utspelar sig på detta medvetandefält och detta görs för att passa enskilda individers agendor som i regel uteslutande har att göra med politiska och ekonomiska förtecken, på alla andra levande varelsers bekostnad skall tilläggas. Man måste förstå konstruktionen vi lever i för att också kunna greppa hur manifesteringen fungerar. DU skapar din EGNA verklighet och det är utifrån dina förutsättningar och din manifestationskraft som världen formas. De nyckelspelare som befinner sig långt upp i hierarkin är väl medvetna om hur den metafysiska verkligheten fungerar, och det är därför vi ser så mycket misär via dessa kanaler. De har bara en enda agenda och det är att hålla dig i konstant otrygghet och rädsla. Det media försöker övertyga dig om händer i ”världen” är en illusion och sker således inte i din nuvarande verklighet. Det är något som skapas via andra individers manifestation och det ligger inte ens inom din vibrationsfrekvens vad gäller densitet och resonans. Detta skulle en analytisk person beskriva som fullständigt vansinnigt och väldigt obegripligt, men det är såhär det alltid har fungerat och alltid kommer att fungera. Det är mycket, mycket plågsamt för människor att acceptera att vi skapar vår egna verklighet. Vem skall du då skylla på när du hellre spelar offerrollen än tar ditt individuella ansvar? För jävligt, eller hur 🙂 Det ligger för övrigt programmerat i vår enskilda natur att vilja skjuta över ansvaret på någon annan snarare än att behöva bemöda oss med att lösa våra egna problem. Det är det som återspeglas i världen idag – oansvarigheten.

Jag tjatar om det här om och om igen, men det kan inte nog implementeras i människors ”undermedvetande”. Ju fler    som vaknar upp till denna sanning/verklighet, desto bättre. Detta kallas ofta för ”law of attraction” eller rätt och slätt ”attraktionslagen” på svenska. Jag tycker dock detta har blivit allt för kommersialiserat och förvanskat, som så mycket annat när new age-rörelsen är inblandad. Att vi skapar vår egna verklighet har varenda mystiker och spirituellt invigda varelse känt till sedan urminnes tider, men det har varit en väl bevarad hemlighet när det kommer till majoriteten av världens befolkning, som så mycket annat vad gäller vår förljugna historia mm. (Denna lilla skara självutnämnda elitister har ljugit om det mesta, to say the least). Kontentan av det jag vill förmedla är följande; Låt inte media diktera och forma din verklighetsuppfattning. Värna om din medfödda suveränitet och inneboende kraft! Att förstå att man själv skapar och manifesterar verkligheten innebär givetvis att man har ett enormt ansvar gentemot sig själv, och det gäller att vara uppmärksam på sitt tankemönster. För att förenkla det in absurdum – Det du tänker attraheras och manifesteras i din verklighet. Det du skickar ut får du tillbaka. Ju snabbare man greppar detta faktum desto bättre.

Jag kommer i nuläget inte att länka till några dokumentärer men om du finner attraktionskraften intressant så går det utmärkt att söka på nätet. Det finns mängder av information, dock måste man som alltid vara selektiv och vaksam vad gäller den information som presenteras därute. Ju mer människor som visar intresse för det spirituella, ju mer infiltration och distorsion är att vänta…

 

12558540_520763018102182_673151812_n

Reflektioner

Den spirituella resan kan vara oerhört omtumlande. Ju djupare du går in i dig själv, desto mer faller den yttre verkligheten bort. Det är som att den bitvis tappar sin soliditet. Vänner du tidigare hade något gemensamt med finner du inte längre  intressanta, sysselsättningar som tidigare intresserade dig är inte längre speciellt meningsfulla. (notera att detta är observationer utanför den subjektiva värderingen eller ur egots synvinkel, detta är snarare spirituellt upplevd sanning)   Du förändras i varje andetag då du höjer din vibration, därav kan inte de gamla vibrationerna längre hänga med i utvecklingen (läs vänner, familj, omgivning etc) Det ska klargöras att det dock är helt i sin ordning, men som jag vid tidigare tillfällen har skrivit; ensamheten kommer som ett brev på posten, även om jag personligen är ganska övertygad om att det inte är de allra mest sällskapsbenägna människorna som stiftar bekantskap med den spirituella resan, de är i nuvarande existens helt enkelt för beroende av andras närvaro, men det fråntar inte känslan av ensamhet även för dem som normalt inte har några större problem med att just kontemplera på egen hand, vilket skall tilläggas är ett absolut måste för att tysta de inre stridigheterna (egots protest) som uppkommer vid ett djupare engagemang. Troligtvis är detta också något som är väldigt avskräckande för den stora majoriteten. Skräcken för att inte passa in, att förpassas till periferin, att inte längre vara en ”någon” hos den övriga stammen, vilket är en verklighet du måste förlika dig med när vänner och ordinarie omgivning faller bort, främst för att de inte ännu är redo att möta sina skuggor. Att ställa inre frågor kanske inte låter så märkvärdigt vid en första reflektion, men kom ihåg att vi lever i en materiell verklighet med hög densitet och ett tungt motstånd mot allt som ligger utanför våra ordinarie fem sinnen. Det finns säkerligen en anledning till att andliga individer avskärmar sig från den samhällssociala sinnessjukan och kanske söker sig till likasinnade varpå dessa sedan tar direkt avstånd från melodramatik och allmän galenskap. Vi har blivit lärda att bara tänka med vänster hjärnhalva, dvs den analytiska delen och det är direkt synd om de intellektuellt vetenskapslåsta individer som enkom orienterar sig i den yttre verkligheten så till den milda grad att ingenting kan uppfattas eller greppas som ligger utanför de ordinarie perceptionsmatrix. De har helt enkelt inte den universella kapacitet som krävs just i sammanhanget (amnesia). Det är givetvis en oerhörd begränsning att inte kunna greppa det konceptuella tänkandet som ligger bortom den vedertagna vetenskapliga ”sanningen”. Det är inte heller meningen att metafysiska upplevelser ska gå att bevisa vetenskapligt, dessa bevis kan bara upplevas och erhållas inom var och en av oss.. Det är en del av belöningen man får via det omfattande sökandet som det faktiskt innebär att öppna den inre frågeställningen, att tänka den inre elden.

På nuvarande materiella existensplan är vi således fullt upptagna med att identifiera oss med våra roller i samhället och våra ”personamasker”, vi likställer vårt mänskliga värde som individer tex med vilket arbete vi har, (som upptar i princip hela vår vakna tid – i mina ögon, snarare en högst ovaken tid, där vi fyller våra sinnen med absurda distraktioner istället för inre frågeställningar), vilka kläder vi bär, bilen vi kör, sammanhangen vi syns i osv. Vi har helt enkelt fastnat i en solid, materiell värld där de yttre upplevelserna har överskuggat de inre. Vårt synsätt började formas redan som barn och fortsätter via skolsystemets noga utstuderade regelverk (om hur verkligheten skall uppfattas) och ända upp i vuxen ålder, där samhället så passande står och sträcker ut handen för att ta över indoktrineringen, in i den onaturligaste av världsuppfattningar majoriteten av människor har begränsat sig till, där det viktigaste i livet primärt handlar om att skaffa sig en utbildning som ska resultera i ett ”arbete” varpå ca 75% av allt du tjänar oavkortat ska gå till staten/systemet via regelrätt tvång och resten av smulorna skall gå åt till att föda din familj och kanske några banala förnöjsamheter du har möjlighet att ”uppleva” under dina två så kallade ”lediga” dagar av veckans sju, om du har orken kvar vill säga.  Majoriteten av världens befolkning har olyckligt nog, tyvärr (tillfälligt) förlorat förmågan att fungera utanför ordinarie perceptionsmatrix. Kort och gott fast i ”perceptionsfällan”. För mig råder det iallafall inga somhelst tvivel – detta jag beskriver här ovan kan inte liknas vid något annat än modernt slaveri. Vi har bara bytt ut våra järnkättingar mot något lättare bojor i guld. För mig är det definitivt inte positivt, fruktsamt, blomstrande eller på något sätt utvecklande att leva ett förutbestämt liv som det ju innebär under rådande villkor och som dikteras av det sociala dogmat. Det enda ord jag kan komma på för allt det här är ”vansinne”.

Lösningen på detta vansinne är i själva verket textmässigt enkel; Vi måste börja ta individuellt ansvar, stanna upp, ta time out, för att istället rikta blicken inåt. Vi måste också ta tillbaka vår medfödda rätt till absolut suveränitet som individer. Kollektivismen bidrar till att människor inte längre har tron på sin egna förmåga och gör det ytterst plågsamt och osäkert att bryta sig ur hjärntvätten som stamkollektivet innebär. Det finns ingen annan tänkbar lösning på nuvarande situation och problematik vi befinner oss i som universellt massmedvetande.

Fortsättning följer…

 

Ekonomisk ”reset”

Redan år 2014 lämnade jag Stockholm stad med en stark känsla av att en bostadsbubbla och internationell ekonomisk kollaps var nära förstående. Vad jag ser idag är att de ekonomiska instituten har dragit ut på den oundvikliga kraschen genom olika nödpaket som främst går ut på att trycka ny fiatvaluta. Detta är givetvis helt ohållbart på sikt och historien kommer upprepa sig med reservation för att denna gång blir kraschen långt mer överväldigande än vad vi tidigare skådat. Eftersom det ekonomiska systemet genomsyras av överväldigande korruption och infekterats av förhärdad brottslighet, så är det också det naturliga priset vi får betala. Vi kan inte längre blunda för denna fel-manifestering, vi måste korrigera och justera våra tankar på varsitt håll, det är viktigare än någonsin just nu. Jag ser hur det manifesteras och skiftas tidslinjer om vartannat, vilket är ett gott tecken, för annars hade vi för längesedan sett polisstaten med full implementering redan omsluta varenda aspekt i våra liv, och så är inte fallet….än.

Med tanke på vad jag förnimmer när jag kopplar upp mig mot det kosmiska massmedvetandet, så är min analys att detta är helt oundvikligt. Allt vi observerar i det yttre är bara en reflektion, en återspegling av det vi upplever i vårt inre. Eftersom majoriteten kämpar emot med alla tänkbara medel, oftast i form av meningslösa distraktioner för att slippa ta individuellt ansvar, så kommer vi också att se hur smärta och konflikter expanderar i den yttre världen. Vill vi inte lära oss så dras snaran åt ytterligare, det finns helt enkelt ingen återvändo hur mycket vi än försöker. Vi kan inte fly från vårt spirituella ansvar som först och främst måste ske inom var och en av oss, det finns en anledning till att vi är separerade i nuvarande existens, det är en överenskommelse vi hade när vi klev ner i den här inkarnationen. Det finns ingenting att frukta och det är viktigt att förstå den konstruktionen vi befinner oss i för att inte drivas enkom av sin rädsla, för rädsla är just bara en konstruktion manifesterad av dig själv. Låt den inte ta för mycket plats. Låt den bara lära dig det du behöver lära dig just för stunden. Så länge vi låter våra egon diktera villkoren på det här existensplanet så har vi en synnerligen lång väg att vandra och fler lärdomar att möta. Etablissemanget som går under många namn, är oerhört stressade just nu. De vet att det oundvikliga nu håller på att ske – att vi så sakteligen börjar minnas vår kosmiska bakgrund.

”As above, So below, As within, So without” (anses vara ett uttryck myntat av frimurarna, men jag tror personligen det går mycket längre tillbaka. Oavsett är det fulländat).

 

 

 

 

Cancerfonden

”..Sedan Cancerfonden grundades 1951 har vi delat ut närmare 9 miljarder till svensk cancerforskning”

”…Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av sjukdomen”

/Cancerfonden

 

Dessa citat är saxat från deras egna hemsida och om man verkligen analyserar orden på djupet så tycker jag att det är tämligen talande. De har nu gått så långt att de helt verkar ha övergett ordet ”botemedel”. I över 65 års tid har de alltså genererat miljardintäkter från allmänheten frikostiga allmosor. Pengar som med största säkerhet även försvinner i svarta hål. De verkar inte ens se några problem med att t.o.m lämna felaktiga kostråd på sin hemsida, som är direkt skadliga för din hälsa och som skapar försurning i kroppen, en av primäranledningarna till att Candida (cancer) uppkommer i kroppen. Jag vågar påstå att detta nu har gått så långt att organisationer som cancerfonden definitivt INTE är intresserade av att behöva avveckla sin inkomstbringande verksamhet på grund av ett eventuellt botemedel (ska tilläggas att det redan på 40-talet fanns holistiska lösningar mot ”cancer”, som givetvis har förtryckts så till den milda grad att Big Pharma har lyckats erhålla laglig ensamrätt på sk cancervård – hur sjukt är inte det?!) Jag måste tyvärr konstatera att människan är som ett spirituellt spädbarn i sammanhanget, och som inte vill kännas vid sanningen. På förekommen anledning kommer således detta bedrägeri att fortsätta existera, tills dess att vi expanderar vår medvetenhet, tar av oss skygglapparna och ser verkligheten för vad det verkligen är, en cynisk pengamaskin som har utvecklats till ett fullblodsmonster bortom moraliska kompasser och medmänskligt sunt förnuft.

Det ÄR svårt att vara helt objektiv när det kommer till skuggoperationer som tex ”cancerfonden”, som profiterar på människors rädsla och okunnighet samt ovilja att söka sanningsenlig information kring vad begreppet cancer verkligen är  och vilka människor och företag som döljer sig bakom denna mörka agenda. Jag känner precis som du, flertalet individer som skänker pengar till denna organisation och även individer som har lämnat jordelivet på grund av cancerbedrägeriet.

Vi kan inte benämna cancerfonden som något annat än en vinstdrivande verksamhet , som betalar sin högste chef nästan 1.2 miljoner svenska kronor i årslön. De knyter avtal med världsberömda personligheter som de utnyttjar för att generera mer intäkter (för närvarande Alicia Wikander som är extremt exponerad just nu) De betalar miljoner i marknadsföring såsom tv-reklam, bioreklam, pelarreklam, tidningsreklam, samarbetar med företag som ICA, Skandia, Nordea osv. I mina ögon arbetar de precis som ett vinstdrivande företag. Det finns så oerhört mycket man kan skriva om denna skamliga verksamhet, för det är vad den är, en enda stor skamfläck, inget annat. Alla miljarder cancerfonden säger sig skänka till forskare säger absolut ingenting om någonting. Vi talar om forskare som är uteslutande beroende av läkemedelsindustrins forskningsanslag, och i och med detta anslag finns det självfallet oskrivna regler; forska gärna, men presentera inget sk botemedel. Man måste förstå att det aldrig kommer att presenteras några botemedel för sk cancer då denna ”sjukdom” genererar miljarder och åter miljarder i vinster till Big Pharma och alla inblandade aktörer som profiterar på människors direkta okunnighet.  Begreppet ”cancer” är något som har växt till ett monster i det kollektiva medvetandet, bara ordet får många människor att känna genuin oro och rädsla, vilket också är dess syfte. Det räcker dock att börja lyssna på modiga individer som tex  Tullio Simoncini som är fd onkologist, för att inse hur vi har blivit undanhållna delar av sanningen i enda syfte att sätta ekonomiska vinster före verklig hälsa och medmänsklighet. Många modiga själar har genom åren presenterat botemedel (Royal Rife, Hulda Clark mfl) och metoder som helar kroppen från sjukdomar som tex ”cancer”, men de har antingen tystats och i flera dokumenterade fall t.o.m bragts om livet. Exempel på människor som har sålt sina själar till Big Pharma finns det i överflöd av därute. Dan Larhammar och Karin Meyer är inga undantag, två bedrövliga karaktärer som fungerar som springslavar åt etablissemanget. Jag kan inte längre ursäkta den här typen av människor som i mina ögon inte kan anses befinna sig i något annat tillstånd än spirituell koma, vilket är priset man får betala när man säljer sin själ.

Hur man inte kan se kopplingen mellan människa och natur, är för mig helt obegripligt. Det är så fundamentalt självklart att naturen har lösningen på alla våra problem, men ändå försöker en del individer insinuera eller låtsas som att de skulle klara sig utmärkt utan naturen. Då vill jag bara uppmärksamma dessa individer på att all mat de äter, luften de andas, vattnet de dricker, kläderna de bär, huset de bor i, vägen de färdas på, bussen de kanske åker i, ja ALLT härstammar, uppstår och hämtas från naturen aka Gaia. De borde faktiskt skämmas, om de nu hade haft något samvete vill säga. Personligen kan jag inte under några omständigheter ta dessa individer på allvar, men de borde definitivt inte få tala i officiella sammanhang där de kan komma påverka ovetandes individer, det är oansvarigt och direkt destruktivt och skadligt med tanke på deras sovande tillstånd, dvs, de är inte vid sina sinnes fulla bruk. Det är för övrigt inte längre lika självklart för mig  att ”hänga” ut individer på det här viset, men å andra sidan måste de ta ansvar för sina handlingar som kan komma påverka långt många fler individer än de själva. De är farliga för sitt egna bästa och alla runt omkring dem. Samtidigt är jag medveten om att de själva är de som blir mest lidande i slutänden, men empat som jag är så kan jag ändå inte låta bli att tycka synd om dem…

Det finns mängder av information att ta del av där ute, men det förutsätter att man är en sanningssökare, och vi vet som bekant att sanningen kan göra mycket, mycket ont – men det är nödvändigt för att expandera sin medvetenhet och på så vis utvecklas i livets skola.

 

/H

 

Hypnoterapi

Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

/Albert Einstein

 

Efter sju månaders intensivt läsande och kontemplerande av studiematerial, återstår nu endast en månad innan jag är klar med min utbildning i hypnoterapi, som jag har genomfört med kanadensiske transalkemisten Dwaine Hartman. Denna utbildning skiljer sig avsevärt från traditionell hypnoterapi med dess psykologiska förtecken i den bemärkelsen att vi går direkt till helandet istället för att loopa trauman i människor.  Vi är som enskilda individer så oerhört kraftfulla varelser, och det är nu dags att vi tar tillbaka rätten till vår inneboende livskraft, tänder den inre elden, balanserar, centrerar och åter vibrerar i symbios med vårt övermedvetande samt gör oss av med den inre kritikern för att istället sätta oss i kontakt med den inre kärleksfulla rösten som vi alla bär inom oss. Dwaine har utvecklat fantastiska metoder som är unika för honom. Han har haft sin utgångspunkt i välrenomerade Milton Ericson samt Dave Dobson, varpå den senare han även har haft som personlig mentor. Vi som är utbildade enligt T.H.A arbetar som en form av katalysatorer, där vi guidar dig som har den inre viljan att expandera din medvetenhet på det spirituella och personliga planet. Våra metoder är oerhört kraftfulla, men kom ihåg, det är du som helar dig själv.  Du är alltid din egen ”Guru”. Jag fungerar endast som vägvisare. 🙂

Jag kommer att arbeta strikt utanför den rådande perceptionsmatrixen och istället implementera ett donationssystem, där du som klient donerar en symbolisk summa efter individuell förmåga. Detta är viktigt eftersom det inte primärt handlar om profit, utan snarare om självhelande och hjälp till andra medmänniskors självhelande. Du betalar helt enkelt vad du anser det vara värt efter vårt mötes ”vara eller inte vara”.

För vidare konsultation eller eventuella frågor, vänligen kontakta mig på info@spirinova.org eller skriv ett meddelande i formuläret här på hemsidan så kan vi etablera kontakt den vägen. 

 

För att läsa mer om Dwaine Hartman Approach vänligen följ denna länk.

 

En något energisk Kelli Coffee intervjuar Dwaine.

 

 

 

Uppehåll, Nya tag!

Jag ber om ursäkt för detta långvariga uppehåll. Har under sommaren helt gått in i kontemplation och meditation samt jordat mig i naturen. Var helt enkelt tvungen för att inte drunkna av all input då jag absorberar allt jag kommer över i skrift, tal och bild. Jag ska dock bli bättre på att skriva här igen, och jag blev ganska lättad över att se att sidan faktiskt når ut nu när jag hittade kommentarer som jag inte hade någon aning om existerade. Tackar ödmjukast för dessa. Om det så bara skulle handla om en enda kommentar så betyder det att jag ändå har nått ut till EN medmänniska, och det är precis vad det här handlar om, en form av synergi. 🙂

Peace & Love