Bortom blindheten

…när du blir fullt medveten om det mentala fängelse vi själva har skapat, bortom blindheten, där ligger den eviga källan…  Du kan delvis styra processen men du kan inte styra det naturliga flödet. Vi vägrar enskilt acceptera att vi är mer än våra tankar och detta har i sin tur skapat så svåra begränsningar att vi sedan länge låst in oss i vad man närmast skulle kunna kalla en återvändsgränd där livet bara snurrar på i en ganska livlös tillvaro och där den djupare frågeställningen oftast helt uteblir och istället får lämna plats för en form av bröd & cirkustillvaro. Även detta har sin naturliga plats i helheten och jag är den första att erkänna att jag givetvis själv är en del av denna tillvaro, men vi har låtit denna fysiska verklighet bli det enda och slutgiltiga sanning i vår livstillvaro, där de materiella aspekterna har fått en alldeles för viktig innebörd. Detta har i sin tur skapat ett trauma med flera underkataloger såsom självbedrägeri, självförakt, förljugenhet, otillräcklighet, avund, missunnsamhet, statusjakt, självdestruktivitet osv. Den analytiska delen av oss försöker alltid ”dra ett streck” igenom det naturliga flödet, den vill avbryta den gudomliga och flödande aspekten av och i oss själva. Du kan kalla det ”egot” om du vill, (för att det jag skriver ska bli begripligt då jag skriver detta i symbios med den högre medvetenheten, den som aldrig glömmer, och som vi alltid kan återkoppla till).

Ja – vi lever på ett existensplan där våra fem sinnen är vakna och där själva plattformens grundpelare är uppbyggd av dualitet och polarisering. Själva tanken med det måste vara att vi ska bli medvetna om dessa två ”pelare” för att kunna se bortom bedrägeriet, med allt vad det innebär, och därigenom expandera medvetenheten. Det är detta vi kallar för ”andligt uppvaknande” dvs när slöjan börjar falla undan och du kan tappa in i fler än dina fem sinnen. Jag kallar det för att återminnas det som redan är känt. Att leva i en värld där majoriteten ännu inte har omfamnat den inneboende skaparkraften är bitvis mycket, mycket plågsamt, för att inte säga direkt olidligt i vissa stunder, men det är då det är viktigare än någonsin att påminna sig själv om att detta kosmiska spel är nödvändigt och att vi inte kan styra det naturliga flödet utan endast påverka processen, dvs du kan enskilt göra det inre arbetet som sedan manifesteras i det yttre och på så vis lämna ömhetsbevis i det universella fältet som förhoppningsvis plockas upp av andra energier som behöver lite extra prana för sitt egna inre arbete. Vi måste återskapa kontakten med det högre jaget – denna allvetande kraft som styr 90% av våra vardagliga beslut. Vi är programmerade med ”gudskoden” och det är således vad vi är. Att förneka de andliga dimensionerna av dig själv gör dig till en mycket ”fattig” människa.

Nu finns det givetvis tusen och åter tusen aspekter av det jag skriver som skulle behövas diskuteras mer djuplodande, men det får återkommas till undan för undan. Det blir för mycket distraktioner iom att vi har ställt till det så fundamentalt för oss på grund av problematiken det innebär att endast låta den analytiska delen av oss själva får styra livets tillvaro. Detta har nu gått så långt att vi delvis har blivit galna – Mänskligheten har glömt det den än gång glömde bort. Vi saknar nu den gudomliga aspekten så fundamentalt att vi blir både fysiskt och psykiskt sjuka. Återigen, det inre återspeglas och projiceras i det yttre, som alltid. Det räcker att med observanta ögon öppna en dagstidning för att se och enkelt kunna läsa av sinnestillståndet i det kollektiva medvetandet.  Jag har länge brottats med huruvida det är rätt beslut att avskärma sig från stadslivet och delar av bekantskapen som har valts bort för ett mer djupgående arbete vad gäller de inre aspekterna. Idag fick jag nog ändå viss bekräftelse på att det är helt i sin ordning, för det går nämligen inte att vistas mitt i sinnessjukan utan att själv bli sjuk, den kraften är kollektivt alldeles för stark och blir därmed överväldigande, det spelar ingen roll hur mycket visualiseringar du bygger upp som skydd. Det finns givetvis en möjlighet att detta skulle kunna säga mer om min egna medvetandenivå än någonting annat, men då ska man också ha med i åtanke att även tibetanska munkar och andra andliga utövare gör likadant, och jag tror snarare att dessa andliga utövare fungerar som noder och stabilitetspunker på moder jord, som balanserar upp energierna så inte sjukdomen helt får övertaget. Vi är i en utrensningsfas nu där det gamla paradigmet faller bort och detta har nu gått in i en fas av självförstörelse och därmed mot sin egna undergång (eller pånyttfödelse om man så vill) Vi börjar tippa över nu.

En djupare reflektion som visar på att vi är en och samma – Det handlar kort och gott om att på djupet bli självmedveten, att se det sanna autentiska jaget, att jag inte är mina tankar och att JAG måste börja älska mig själv, ge mig själv chansen att förstå att jag aldrig är ensam och alltid älskad men att JAG måste bli ett med mig själv och acceptera och börja omfamna den gudomliga aspekten i mig själv. Det är först då ”uppstigandet” kan börja, resan på väg hem till mig själv…

På det djupaste av kosmiska plan – Du är jag och jag är du.

 

sfdgsgfsgfds

 

 

DN ”granskar”

Mainstream media – er tid är över. Ni kommer att förgöra er själva. Sakta men säkert är det detta vi ser upprinnelsen till. Ni är i början av slutstriden av er egen undergång. Sanningen segrar, och det andliga förnuftet kommer att vara er övermäktigt. Ljuset triumferar mörkret!

Dagens Nyheter, Sveriges i särklass största propagandamaskin i statlig regi har tagit ytterligare ett steg i riktning mot sin egen undergång (tack och lov). Nu har dessa ”journalister” på allvar börjat angripa de alternativa plattformar som ifrågasätter maktmissbruk och fabricerad nyhetsrapportering vi dagligen skådar i lögnmedia. Begrepp man bland annat använder är samma tröttsamma, felaktiga och utslitna uttryck som tex ”populism” och ”högerextrem”. Det är fascinerande hur de tex försöker smutskasta begreppet ”populism” och få det att framstå som något negativt, när det är själva verket är allt annat än just detta. Det som inte passar in i dessa sovande individers konsensusmall måste smutskastas och förgöras istället för att dessa enskilda individer tar tjuren vid hornen, tar sitt ansvar och börja rapportera det som verkligen sker i omvärlden och i landet Sverige, för det som har skett i den humanitära stormakten Sverige bakom människors rygg och i maktens korridorer är bara toppen av ett isberg.

Vi lever nu i en fullfjädrad kommunistregim där statlig propaganda har eskalerat över alla gränser och som om det inte var illa nog så får dessa propagandamaskiner dessutom dina och mina stulna ”skattepengar” för att fortsätta ljuga oss rakt upp i ansiktet. Vi bekostar alltså vår egen bedrägliga livslögn. Det är direkt sinnessjukt och visar på det jag tidigare har skrivit om, den vampyriska, parasiterande ”virusinfektionen” i det kollektiva medvetandet. Vi talar om mer eller mindre sjuka människor (journalister) som lever i en fullständigt förljugen världsbild, manifesterad av de krafter som förstår hur det mänskliga medvetandet opererar rent kollektivt. Detta verkar nu ha övergått till ren destruktivitet och självförstörelse. Dessa enskilda individer går till absoluta ytterligheter för att slippa ta individuellt ansvar. Det är nu upp till människor att avgöra hur dessa individer skall ställas inför rätta. Ska de sättas i fängelse eller kanske deporteras från landet? ja, det är många frågor att ta ställning till. Det enda vi med säkerhet vet är att dessa enskilda individer har begått ett medvetet och synnerligen allvarligt brott mot våra mänskliga rättigheter. Det måste nu utdelas repressalier innan förlåtelse kan ges. Hela systemet måste rivas ner och ett nytt måste implementeras. Vi kan inte längre uppmuntra destruktivitet, det finns inte utrymme för galenskapen längre, vi måste expandera vår medvetenhet och gå upp i vibration, var och en av oss. Det vilar på ditt (och mitt) enskilda ansvar att göra det inre arbetet.

              

 emilysquotes-com-health-measure-well-adjusted-sick-society-people-negative-jiddu-krishnamurti-intelligent

Expansionen

Vi ser nu hur djupstaten göra fler och fler desperata försök att dölja sina brott mot mänskligheten. Gammelmedia visar sitt rätta förljugna ansikte och människorna (läs journalisterna) uppvisar ett allt mer splittrat och förvirrat intryck, ty de har fått sin världsbild matad via indoktrinering för att bli lydiga kasperdockor till djupstaten. De vet egentligen minst av alla om den verkliga verkligheten och kämpar nu förbrilt för att inte tappa taget kring sin livslögn. Vi ser också alldeles vanliga människor som vägrar släppa taget om det gamla paradigmet och de kämpar nu med både näbbar och klor för de förstår inte alls vad som pågår runt omkring dem. Det inre självföraktet och oviljan till personligt enskilt ansvar blir tydligare och tydligare även i det fysiska.

Bedrägeriet börjar uppdagas på löpande band, slöjan faller och det vi nu skådar kommer bara vara toppen av ett isberg. Socialstyrelsen, som tar barn ifrån deras föräldrar på falska fabricerade grunder (absolut ondska), länsstyrelsen och naturvårdsverket som med sina blodtörstiga tjänstemän åtnjuter frimuraren Olof Palmes avreglering av tjänstemanna-ansvaret och som med full kraft projicerar sitt inre självförakt och sin andliga omedvetenhet på de stackars oskyldiga djuren i våra skogar, skatteverket som via stöld och under tvång stjäl folkets pengar, som i sin tur används till minst sagt korrumperad och ljusskygg verksamhet långt bort från människors vetskap, rättsväsendet som inte har något ihuvudtaget med rättvisa att göra, lider av svår nepotism, där dåliga människor vältrar sig i andras olycka och hjälplöshet – ja alla dessa institutionella ”skal” som det genomkorrupta systemet använder sig av för att invagga folket i ”social välfärd” och ”demokrati”. Inget kunde vara längre från sanningen. Vi ser nu denna medvetandesplit på jorden där vi vandrar in i olika tidslinjer mer och mer tydligt. Det händer och vi kan nu t.o.m skåda det med våra fysiska ögon, ty det inre projiceras i det yttre.

Den politiska korrektheten har infekterat medvetandet på de människor i samhället som inte har förmågan att se igenom bedrägeriet så till den milda grad att jag väljer att kalla det för en pandemi – självförnekelsen och självbedrägeriet har nått helt nya höjder. Sverige är ett cyniskt, socialt experiment som håller på att stjälpa över fullständigt. Mänskligheten börjar måla in sig i ett hörn och vi ser desperationen manifesteras på bästa sändningstid, säcken håller på att knytas ihop.

Jag omfamnar det…Vi måste börja om och väcka oss själva ur den minnesförlust och andliga koma som vi alla har befunnit oss i under åtskilliga tusen år, lära oss att älska oss själva villkorslöst och ta det individuella ansvaret på allvar.

Detta sägs vara det tredje försöket att väcka människan ur sin sömn. Tredje gången gillt. Vi är starkare än någonsin och jag har stor förhoppning om att vi kommer lyckas denna gång.

 

/Namasté

The Montague

http://www.montaguekeen.com/page127.html

The Montague and Veronica Keen Foundation

Message from Montague on Sunday 26 February 2017

Humanity must maintain its struggle to survive on Earth. You will not lose this battle. I ask that you remain vigilant at all times. The Cabal has a plan to CHIP ALL OF YOU. This they may do surreptitiously, such as when you are in hospital for some reason. There are doctors who have been roped in to carry this out. Never, ever, agree to this, no matter what pressure is used to entice you to willingly accept being chipped. They encouraged you to get your animals chipped, to open your minds to the prospect of chipping everybody. Their argument is that it works for animals. This is but part of the plan to take over the Earth and rid it of a high  percentage of the human race.

There is also a move afoot to try to persuade you to accept pedophilia as normal. To survive, they need human blood and flesh. It ensures that they can hold their human form. Everyone ”in power” has had to go through rituals. By willingly doing so, they give away their free will. Thus they come under the control of those in the shadows who wield power over all.

All this is being exposed now, and though it proves difficult for many of you to believe that such depravity exists, it does exist. It is all around you, and it is used by those in positions of so-called power. The Cabal had it all its own way for so long. They believed they were invincible. Then along came Mr Trump, who upset their apple cart in no uncertain terms. They do not like it. They feel exposed and vulnerable for the first time in their lives. They are fighting hard to protect their way of life.

It is with great sadness that my dear wife learned that HARALD KAUTZ-VELLA has been jailed for 5 years for telling the TRUTH. I tell you that there are so many people locked up in jails all over your world. Please do whatever you can to assist them. Harald is a beautiful pure soul. He needs your help, your prayers, and your love.

2017 is a make or break year. You all need to be strong, to protect you and yours. Never in your history have so many lies been used to bombard your minds and your lives. It is non-stop, 24 hours a day, from your TVs. Your newspapers try to trap you into accepting what they pretend is the truth. This is a battle for the soul of humanity. You must be strong and refuse to entertain such lies, even for a moment.  Protect yourselves, refuse to be drawn into the mindless, soulless, marches that degrade humanity and expose you to the mind control tactics of the enemy.

Know your truth and live by it. Believe with confidence what you know to be true. Deal directly with Source. Open your hearts and souls for guidance and do not be swayed off course by the mindless mob. Pray for America, for her people are mind controlled. They are lost in the wilderness of  downright lies. The dark takeover of America began many years ago but it is now in your face and you cannot mistake it. America opened the door to to very evil demons which are used by the elite to control you. They never expected Mr Trump to be elected, so they strive to eliminate him.

Be strong and be confident, as each and every one of you is important. The human race must survive.

My dear wife was badly attacked in the night as she slept. She is exhausted. Please understand that she is struggling to connect with me.

My dear, please take it easy.

Always, your adoring, Monty.

 

NOTE: All translations can be found at galacticchannelings.com