Ronald Bernard avslöjar

Finansmannen Ronald Bernard vittnar om grova ritualiserade övergrepp på barn

 

Finansmannen (fd) Ronald Bernard uppger att eliten inom bank- och finansvärlden kontrollerar lojaliteten hos insvurna personer i höga positioner genom att med hjälp av droger iscensätta grova övergrepp på barn, vilka dokumenteras. Hållhakarna skapar en artificiell lojalitet med mottot som lyder ungefär: Följ vår policy och våra regler eller vi avslöjar vad du gjort!

Text: Torbjörn Sassersson

Metoden känns igen från hur kontrollerbara barnsoldater rekryteras. Det är inte ovanligt att dessa tvingas avrätta sina egna föräldrar med avsikten att demoralisera och bryta ned barnen för att få dem att döda på order. Inom finansvärlden förekommer samma metoder uppger Ronald Bernard, men då är det barn som får sätta livet till.

I denna intervju producerad av holländska De Vrije Media uppger Ronald Bernard att barn offras för att bygga en stabil makthierarki av förtrogna män. De påståenden som Bernard gör är för de flesta normalt funtade personer ofattbara, men allt fler vittnen träder nu fram i världen och redogör för att dessa monstruösa övergrepp verkligen sker.

Bernard arbetade inom EU mer än 25 år i olika branscher och i finanssektorn arbetade han med kapitalförvaltning. Intervjuns första 22 minuter handlar om Ronald Bernard erfarenheter från finanssektorn som kapitalförvaltare. Därefter beskriver Bernard hur han nådde en brytpunkt i sitt liv. Med starka känslor, som han försöker kontrollera, beskriver han att barn offras.

Ronald Bernard uppger att han tränades i att bli psykopat

Han fick till en början möjligheten att besöka ritualer med lyxprostituerade nakna kvinnor, alkohol och fester. Hans överordnade gav honom förtroendet att få delta i dessa inre cirklar. De kallade sig själva för luciferianer, säger Bernard. Han avfärdade allt som nonsens, men tvingades att inse vid en punkt att dessa personer verkligen trodde på vad de gjorde. Bernard uppger att han inom dessa inre cirklar tränades att bli en psykopat, men att manipulationerna misslyckades.

I detta skede i intervjun försöker Ronald Bernard kontrollera sig själv från att inte bryta ihop. Han nämner barn som offrades i ritualerna. Han uppmanades att själv offra barn, men att de var omöjligt för honom.

Deltagandet i dessa cirklar innebar total sekretess och löften om tystnad. Inga namn eller platser fick nämnas. Han har hållit fast vid den principen och det är anledningen till att han fortfarande lever, säger han i intervjun. Efter att Bernard bevittnat det ofattbara började han ta avstånd från sina kollegor och sitt jobb.

Från biofilmen: Eyes Wide Shut med Tom Cruise och Nicole Kidman

Maktelitens ritualer illustrerade i biofilmen: ”Eyes Wide Shut” med Tom Cruise och Nicole Kidman

Bernard säger att ritualiserade övergrepp på barn inom elitens toppkretsar pågått i 1000-tals år. Han hänvisar till sina studier i teologi och uppgifter från historiska källor som styrker hans påståenden. Han studerade initialt ”kommersiell psykologi” för att kunna manipulera kunder och media, men efter att han lämnade branschen beslöt han sig för att försöka förstå genom att även studera teologi.

En identifierbar maktelit

Bernard beskriver hur en liten elit på 8000-8500 personer kontrollerar hela världens gång. Dessa siffror ligger i paritet med andra källor.

David Rothkopf som tidigare var VD på Kissinger Associates och som skrev boken ”Superclass” om den globala supereliten säger att en liten skara på endast 30 finansfamiljer – med en underklass av 6000 personer – styr världen.

Läs mer: David Rothkopf: Världen styrs av 30 finansfamiljer och politisk dysfunktionalitet

Youtube-kanalen Politizane redogör mycket pedagogiskt hur ägandet är fördelat inom USA:s befolkning. Enligt Politizane (se video) äger 1% av USA:s befolkning hela 50% av allt aktie- och fondkapital.

Ossi Carp som skrev artikeln: ”Oxfam: Åtta personer äger mer än halva världen tillsammans” för Dagens Nyheter, är inne på samma linje.

Problemet är att denna superelit innefattar en antal mycket mäktiga människor med extremt perverterade uppfattningar om sig själva och den värld de kontrollerar, en kontroll som är underställd perverterade religiösa motiv vilka ligger till grund för maktritualer.

Ekonomen Ad Broere som är medgrundare till kanalen De Vrije Media skriver om insidern Pascal Roussel som författade boken ”The Divine Trap” om liknande erfarenheter av pervetioner inom finansvärldens toppskikt. Ad Broere skriver i artikeln: ”Real big money revelations by an insider” att en tidigare fransk president uppger att det som står i boken är helt baserat på verkligheten. Roussel arbetar som riskanalytiker på ”The European Investment Bank”.

För att lyckas med denna styrning krävs mycket manipulativa metoder, säger Ronald Bernard. Folkmassor styrs som fårskockar. Han säger att den röda tråden i denna masskontroll handlar om att härska genom att söndra. Populationerna ska delas och bekämpa varandra och på det viset försvagas världens folk i relation till makteliten. Lösningen är att förstå hur manipulationerna går till, då faller maktens kontroll över massorna, förklarar Bernard.

Kroppsspråksanalys av Ronald Bernards vittnesmål

Kroppsspråksexperten Bombard analyserade Ronald Bernards intervju och kom fram till uppfattningen att Bernard talar sanning. Hans kropp ”sjunger” med ansiktsuttrycken som överensstämmer med vad han säger, anser Bombard.

Text: Torbjörn Sassersson

Källahttp://newsvoice.se/2017/04/25/finansmannen-ronald-bernard-ritualiserade-overgrepp/

Skammen del 2

http://yournewswire.com/banker-sacrifice-children-illuminati/

Banker: I Was Told To Sacrifice Children At An Illuminati Party

 Dutch banker Ronald Bernard was asked to sacrifice a child at a party. That is when he quit the Illuminati.

Describing his experiences in the banking Illuminati in an gut-wrenching TV interview, Ronald shared details about the way the cabal uses child sacrifice to test and blackmail its members.

“I was warned off when I got into this – don’t do this unless you can put your conscience 100% in the freezer. I heard myself laugh at it back then, but it wasn’t a joke at all.”

“I was training to become a psychopath and I failed.”

Describing the period his “freezer began to malfunction”, Ronald tells a story about crashing the Italian economy and bankrupting companies leading to suicides and destruction – a success worth celebrating, according to his banker colleagues.

“One of my colleagues said, ‘Ronald, you remember that case with the Italian lira? Do you remember those deals in which we did massive dumping of the lira, which reduced the value of the currency, which caused a company in Italy to be hit in such a way that they went bankrupt?’

And then you hear at the exchange: ‘Do you remember that successful deal with the lira?” And then they say: “Do you know that the owner committed suicide and left a family behind?”

“And back then we laughed at it. Ha ha ha, altogether, all of us. We looked down on people, mocked them. It was just a product, waste, everything was worthless trash.”

“Nature, the planet, everything could burn and break. Just useless parasites. As long as we met our goals, as long as we were growing.”

Ronald then described “the beginning of the end” for him, at which point he was “deep in the circles” of the Illuminati and had “signed a lifetime contract” – but his conscience had begun to eat away at him.

“To put it carefully, most people followed a not very mainstream religion. These people, most of them, were Luciferians. And then you can say, religion is a fairytale, God doesn’t exist, none of that is real. Well for these people it is truth and reality, and they served something immaterial which they called Lucifer.”

“And I also was in contact with those circles, only I laughed at it, because to me they were just clients. So I went to places called Churches of Satan. So I visited these places and they were doing their Holy Mass with naked women and liquor and stuff. And it just amused me. I didn’t believe in any of this stuff and was far from convinced any of this was real. In my opinion the darkness and evil is within the people themselves. I didn’t make the connection yet.

“So I was a guest in those circles and it amused me greatly to see all those naked women and the other things. It was the good life. But then at some moment, which is why I am telling you this, I was invited to participate in sacrifices abroad.”

Ronald paused and became visibly emotional at this point. It looks like he will have trouble continuing with his story. But he tries.

“That was the breaking point. Children.”

“You were asked to do that?” asks the interviewer.

“Yes, and I couldn’t do that.”

The former elite banker is now fighting back tears. The interviewer asks him if he’d like to stop for a moment.

“No,” he says, and continues. “And then I started to slowly break down. I lived through quite a lot as a child myself and this really touched me deeply. Everything changed. But that is the world I found myself in. And then I started to refuse assignments within my job. I could no longer do it. Which made me a threat.”

Ronald now has tears running down his face.

“I was no longer capable of functioning optimally, my performance started to shake and I had refused tasks, I had not participated. The purpose of everything in that world is that they have everybody in their pocket. You need to be susceptible to blackmail, and blackmailing me proved to be very hard if I look back on it. They wanted to do that through those children, and that broke me.”

Ronald also says the Illuminati blackmail politicians around the world using these same tactics.

“If you Google this you will find there are enough worldwide witness accounts to prove this is not a Walt Disney fairytale. Unfortunately the truth is worldwide they have been doing this for thousands of years. I once studied theology and even in the Bible you find references to these practices with Israelites.”

“The reason the first 10 tribes were banished to Babylonia was because of these rituals with children. Including the sacrificing of children, so this is pertinent, all of this made me believe, because I realized there was more to life than meets the eye. There is a whole invisible world. It is real.”

“You really do talk about a dark force and a manifestation of light.”

Ronald is adamant the Illuminati is real.

“It is a real entity. I have found that what is written in the Bible, and not only the Bible, you can find it in so many books, there really has been a moment of separation from the manifestation of light, in which a group went their own way and are carrying an intense hatred, anger.

“The people who do not underestimate the severity of this are but few. Because this is an annihilating force that hates our guts. It hates creation, it hates life. And it will do anything to destroy us completely. And the way to do that is to divide humanity. Divide and conquer is their truth.

“Humanity is a manifestation of light, that is the true creation. As long as you divide them on political parties, skin color, you name it, then you – from a Luciferian point of view – suppress the full capacities of your enemy, their full power. They can’t stand up for themselves because if they did the Luciferians would lose. This monster, this greedy monster would disappear.

“I tell people about this old American general who puts an entire room of people in the dark. The eyes adapt to the darkness but you can’t see a thing. The general doesn’t say a word and he suddenly flicks on a lighter, one tiny light, and due to the prolonged darkness, you experience a manifestation of light from a single point and suddenly everyone can slightly see each other again. And then he says “that is the power of our light.”

Ronald’s advice for humanity is simple. We must wake up and see what is really happening around us. If we unite in rejecting the darkness, humanity can destroy the Illuminati before they destroy us.

“Unite, unite, come together, and this entire shit story ceases to exist. That’s how fast this could happen.”

Slave system

 

 

 

Are You a Criminal?

 

To find out; answer these questions:

Hi Folks …

 

Have you taught ”your slave” to read?  —  Did you hide Jews from the SS?  —  Have you used a hover-board on the pavement?  —  Have you broken anti-socialist laws by attempting to assassinate Kaiser Wilhelm 1?  —  Have you participated in communist activities by plan, action, objective or purpose?  —  Have you (as a catholic), sent your child to be educated abroad, contrary to the ”Education Act 1695”?

 

~~~

 

ALL of the above absurdities have been (and some are still) LAW.  You just couldn’t make it up … but some ”Political Pig” did; and many Men and Women have been persecuted, prosecuted, imprisoned and/or murdered because of these ”laws”.

 

What?  We hear our ears ringing:  Perhaps you are saying, ”That couldn’t happen today … could it?”

 

Article 11, of the ”International Covenant of Civil and Political Rights”, (ratified by ”the State” in 1989), states: ”No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation.

 

This looks like ”a law” that may actually make some sense.  It is short and concise, written in plain language, and looks like it does not require or need interpretation.  Then again: Looks are deceptive.

If the above law has been ratified by ”the State”, why then are tens of thousands of People every year of this Island, still being persecuted under threat of IMPRISONMENT?

 

What EXACTLY is a ”contractual obligation”?

 

It is an agreement (verbally and/or in writing), between two or more People or Persons (legal entities), with specific terms and/or conditions, of a promise to do something in return for an (perceived) agreed valuable benefit known as consideration.  If you have a ”contractual obligation”, with another People or Person, you have a ”legal obligation” to fulfill/complete the contract, under the terms or conditions that you have both agreed to.

 

Not a difficult concept to comprehend.

 

The next question (logically speaking) should be: Do you have a CONTRACT(contractual obligation), with ”the State”and/or any of its subsidiaries (legal entities), such as the County or City Council, The Revenue Commissioners, Irish Water, PRTB, LPT, EHA, HSE, RTE, and/or An Garda Siochana etc.?

 

It could be validly argued, if you claim to be a Citizen of the State”, by implication and by extension, as a ”Citizen”, you have an implied contract (contractual obligation) with it (the State), and/or its subsidiaries (as listed above).  The proof of this pudding comes in the form of receipt of ANY”benefits” you may be getting from ”the State”, and/or if you have use of a Social Security No., Passport, Drivers License and/or Birth Cert etc.

 

Benefits and use of the above paperwork are taken as ”the State” providing you with Consideration under a Contract, albeit one you may not be aware of.  However, we have often read of People being convicted of alleged Minor offences, and going to jail, after admitting to the Court, they are in receipt of State Benefits, in one form or another.  ”The State” and ”the Court” by extension, view the receipt of Benefits without the attached Liability as being Theft, and Theft is after all a Criminal Offence.  Every Benefit has an attached Liability … Perhaps ”the State” at the crux of it, are correct?

 

Notwithstanding ”the State” and their Courts proclivity to Imprison People for ”alleged minor offences”, they are acting contrary to the above Covenant (”No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation”) … So how do they get away with doing this?

 

Certainly for a great percentage of People that ”the State” go after; most will comply under Duress and/or Coercion, will admit guilt, and thus pay the fine or do the time (so to speak).  In other words, most People end up convicting themselves, and for those who/m on the face of it directly challenge the Court (in some way), they may end up ”in contempt of court”, which is a Criminal offence, and can result in you being jailed.

 

Equally, if you fail, refuse or neglect to comply with a Court Order, or pay a fine or imposition of a Court Order, then (on proof of same), you will be jailed or imprisoned for contempt.  Contempt of Court or a Court Order is a Criminal Offence, and the term of imprisonment is potentially for life, if the Contempt is not purged or if the Order is not complied with.

 

DO YOU SEE THE TRICK HERE?

 

”The State” AVOID sending People to prison on grounds ”of inability to fulfill a contractual obligation”, but instead go after the Contempt of an Orderor Contempt of Court issue.  Thus ”the State”on the face of it AVOID acting contrary to LAW.  After all, they don’t want to give the game away.

 

The whole idea here (from y/our perspective) is to LAWFULLY AVOID the Contempt issue.  Part of this is constituted in the idea that you keep your mouth shut, and not give evidence against yourself, by answering their questions.  If you have not willfully failed, refused and/or neglected to pay or comply with a Court Order, theycannot prove (beyond a reasonable doubt) that you are in contempt, and thus by LAWcannot imprison you.

 

In some cases, ”the State” or Prosecution will seek that you to provide a ”Statement of Means” by which to assess what your Means or Income is (in relation to paying a fine/charge).  This is yet again another form of Declaration, Contract or Agreement, and once you fill it in and sign it, you are legally bound by it.  But the Court cannot by LAWOrder you to fill in and/or sign such a Declaration (as to Means), as no Man or Woman by LAW by be forced, coerced and/or bullied into making Declarations, Contracts or Agreements against their will.

 

NO COURT will give/write a Order to Order you to fill in and/or sign a Declaration as to Means/Statement of Means.  The Judge in many cases will infer or suggest that you must do such a thing, but NO JUDGE will put their head in the block and give such an Order in writing.  Many Judges will try to intimidate you into giving a Statement of Means, they will roar and shout and foam at the mouth, but all to no avail, if you fully comprehend the/ir scam.

 

Can you see now why, it used to be treated as such a CRIME to ”Teach Your Slave to Read”?  If you teach your Slave to Read, he or she might work out the SCAM, and that would be the end of the SCAM.

 

Many ”Modern Day Slaves”, are slaves by choice, it is slavery by another named called Citizenship.  Many do not wish or want to be free of the slavery called Citizenship.  The Citizens Master is ”the State”, and it provides many fringe and/or household benefits for the Citizens, so they stay compliant and in line to retain benefits (of one sort or another), and perhaps never will or want to be free per-se, then Citizens raise their Children to be Citizen-Slaves also.  This is not a negative or conspiratorial outlook, but it is a reality.

 

Slavery/Citizenship is a choice anyone can opt out of.  Freedom and Slavery both have benefits and responsibilities.  When you are free you have to Self-Govern and Self-Determine, if not then ”the State” will gladly take over and Govern you (like it or not).  Citizen-Slaves are not responsible, they cannot Govern themselves, so must be Governed, and in many cases Housed, and provided with Food, Clothing and/or Money taken from Income Tax paying Employees (other forms of slaves).

 

The CLS have been slated a great many times for using such terms as ”Citizen-Slave”, but few People can argue to the contrary.  Citizen is the modern equivalent term for Slave, as is the term Employee for Servant.  Citizen and Employee sound nicer than Slave or Servant, but we are not here to dress things up, but to educate People where we can, after all if we don’t do it … who will?

 

If you wish/want further education on this and other exciting subjects and topics, the next School is on Monday 15th. May 2017.  Book your places >HERE<

 
FEEL FREE TO SHARE IF YOU CARE
The Next SCHOOL

Study the Alternative Strategies for dealing with all Legal and Lawful Matters. To Book a place go >HERE<

Media/propaganda

  malcolm_x_quote

Riktiga journalister existerar inte längre. Riktig journalistik är således död sedan länge.

Mediamaskinen fungerar som ett paralyserande gift på det kollektiva medvetandet och existerar av en enda anledning och det är p.r.o.p.a.g.a.n.d.a. Med dess visuella verktyg kontrollerar de fullständigt vilka narrativ som ska projiceras och de kan bearbeta stora delar av mänskligheten i ett enda svep och på så vis forma dess perception i stort. En animalistisk människa som ser på livet genom ett nyckelhål är alldeles uppenbart deras main target då dessa individer är exceptionellt lättpåverkade och ofta reagerar känslomässigt negativt på det budskap media vill att du ska ta för sanning. Det är extremt viktigt att förstå dessa mekanismer för att kunna navigera mellan lögnerna som bombarderar oss konstant via nyhetsrapporteringarna på hemmaplan och i världen. Räkna med att svenska mediahus hämtar största delen av sina rapporterade världsnyheter främst från Reuters och Associated Press, liksom många andra mediahus gör världen över.

http://www.molonlabemedia.com/2016/05/06/media-ap-reuters-owned/

På förekommen anledning finns det alltså rimlig befogenhet att analysera och agera med viss hälsosam skepsis på den informationen du delges. Du kan heller aldrig veta rent empiriskt vad exakt som händer och har hänt i en annan del av världen, ja inte ens i ditt eget land då det mesta tenderar till att vara fabricerat till fördel för vissa politiska ändamålsenliga agendor man vill genomföra.

Personligen observerar jag och registrerar mediainformationen vilket jag gör i syfte att kunna utläsa vart vi befinner oss i agendan snarare än låta det påverka mig åt något håll, för jag vet redan vid det här laget att deras avsikter inte är av godo och det ser vi ständigt återkommande bevis för. Man ska vara försiktig även med sk alternativ media och inte heller låta dessa forma sin världsbild allt för mycket, även om de i regel agerar långt mycket mer sanningsenligt än mainstream media, men viss vaksamhet är ändå på sin plats även här ty de infiltreras och kompromissas allt mer har jag noterat.

media-mind-control

Medias verkliga Opus Moderandi är ”rädsla”. Egentligen kan jag inte se att de använder något annat verktyg än just rädsla, då den snarare bara manifesterar sig i olika polariserade uttryck. Vid de få tillfällen då dessa galna människor inte ägnar tiden åt att förvilla samhället så ägnar de den istället åt egobaserade krönikor infekterade med subjektiva åsiktsvärderingar de indoktrinerats med via sina förljugna och snedvridna verklighetsuppfattningar. Jag förmodar att detta görs i syfte att framställa sig som intellektuella och goda människor samt för att få erkännande och bekräftelse hos akademian och för att samla stilpoäng främst hos kollegorna på mediahusen. Dessa galna människor agerar precis som små barn som ständigt kräver uppmärksamhet och klapp på huvudet. Jag ser på dem som några av de mest ansvarslösa människorna som finns att skåda i samhället och uppfattar dem i nuläget endast som destruktiva och skadliga parasiter på samhällskroppen. De bidrar inte med något konstruktivt och hoppfullt som de agerar och de kan inte hålla andra ansvariga mer än sig själva. De har den fulla valmöjligheten att inte delta i lögnerna som skadar både dem själva men främst alla andra , för liksom människorna som opererar inom tex det militära industrikomplexet, så är det inte ordern på pappret som gör skada, utan den som verkställer ordern – dvs orderföljaren.

media_indoctrination

Med detta sagt; Låt dem INTE forma din verklighet. De strävar med full beslutsamhet efter att du endast ska känna separation, uppgivenhet, hjälplöshet, hopplöshet och otrygghet – kort och gott ”rädsla”. Trots deras förklädda ord om ”kärlek” och de ekande tomma orden om att ”inte låta hatet segra”, för det är just bara tomma ord från för tillfället tomma människor. De har medvetet valt att förvilla. Jag har ändrat mig på den ståndpunkten. Det finns ingen möjlighet att de kan vara  förblindade och ovetandes att de inte vet vad som verkligen pågår. De kommer erbjudas förlåtelse om de söker den, men de måste komma till insikt om de brott mot de mänskliga rättigheterna som har begåtts och inte förneka sin medvetna delaktighet. Vi ska alla flyta upp till ytan, det finns ingen anledning att kämpa emot.

Ansvarslösheten

albert-einstein-speaks-about-human-stupidity-daniel-hagerman

”Mänskligheten lider av ett självskadebeteende. Vi förminskar oss själva och gör oss dummare än vi egentligen är. Är det bara i oss själva eller påverkas vi även externt?”

Den generellt låga medvetandenivån hos mänskligheten är ett problem och har varit allt för länge nu. Det har troligtvis pågått i tusentals år men har de senaste hundra åren antagit helt nya proportioner. Det har skapats ett repetitiv mönster av destruktiv livscykel där vi ägnar vardagen åt mediokriteter och ofta rena meningslösheter. På programmeringsapparaturen visas program som tex ”Paradise hotel”, ”Biggest loser” och ”Dating naked”, förnedrande och nedvärderande styggelser som degraderar och förminskar människan till ett fysiskt, primitivt ”monster” med endast rovdrifter och avsaknad av andligt djup.  Det är inte ”underhållning”, det är snarare ett HÅN mot dig själv och gudskoden du bär på. Det här är en läroprocess och vi går i ”skola” men det har snarare utvecklats till att enbart vara en nöjespark där livet går ut på att enbart exploatera och utnyttja natur och djur för egen vinnings skull utan moralisk kompass eller eftertänksamhet där egen lusta å det grövsta prioriteras. Tex fortsätter ”vi” att drivas av vår blodtörst och konsumerar nu mer kött än någonsin trots att det bidrar till omfattande miljöproblem och givetvis det värsta av allt, enorma lidanden för andra kännande varelser som dessutom har explicit rätt till sina egna liv här på jorden. De är en del av samma helhet och de är därmed en del av DIG.  Att i ena stunden klappa sin hund och kalla sig djurvän för att i nästa stund vara medskyldig till industriell slakt och berövande av liv som är heligt är sannerligen ingen kärleksfull handling och det går bara inte ihop om man använder lite sunt förnuft. Du blir inte fri från skuld och ansvar bara för att du inte fysiskt håller i kniven. Ansvar fungerar inte så.    Detta handlar inte om att ge människor dåligt samvete utan snarare för att bidra till eftertänksamhet, vart står du på resan?

c668ef3c6c096e10202e9ad56c01dba2

Det personliga enskilda ansvaret lyser tyvärr med sin frånvaro hos majoriteten som verkar inbilla sig att det är något bara vissa ska behöva eftersträva, som att en minoritet ska bära hela ansvaret på sina axlar. Det verkar som att vi inte tycker att vi just enskilt ska behöva göra uppoffringar eller expandera vår medvetenhet och utvecklas som individer, det är något andra får syssla med, ”dem där borta” och helst ska ”dem där borta” göra detta arbete långt bort från nöjesparken så majoriteten slipper titta på och känna skuld och dåligt samvete. Är det verkligen rätt lösning på ett problem som inte kommer att försvinna utan bara förvärras om inte just enskilda åtgärder vidtas? För det är ju så, vi måste ALLA göra uppoffringarna och arbeta för ökad inre expansion. Det är pga denna avsaknad av inre arbete vi ser det miserabla manifesteras i det yttre – vi är på väg in i en återvändsgränd. Vi har lämnat över vår ”bidding” till lika ansvarslösa ledare som oss själva, i tron om att vi enskilt ska slippa smutsa ner våra händer. Dessa politiska ledare drivs ofta av storhetsvansinne, maktfullkomlighet och girighet, som i regel toppas med brist på viktiga emotionella komponenter som tex empati, medkänsla, omsorg och dessa ledare uppvisar snarare ofta psykopatiska drag. Med andra ord, vi sätter den absolut värsta sortens lågmedvetna individ till att styra alla andra. Hur skulle detta kunna vara bra för oss?  Det vi skådar är en direkt projicering av det vi upplever inom oss, bla den inre otillräckligheten och självföraktet som mänskligheten bär på, men inget blir bättre av att låtsas som om traumat inte existerar, oavsett om det skulle vara externa krafter som påverkar oss utöver det vi gör mot oss själva, så har vi ändå den oerhörda kraften att stå i vår egna gudomliga suveränitet. Det bästa är att möta den – face on. Det är något som måste göras. Det går inte att undfly. Detta bär vi alla enskilt ansvaret för, utan undantag.

PS. Det bästa med allt det här är att när du väl börjar praktisera det jag beskriver som ”uppoffringar” och inre arbete, så kommer du snart märka att det istället transformeras till en ren befrielse från det mentala fängelset vi befinner oss i. 🙂 DS.

responsibility5

 

 

Vårdkorruptionen – Repost

Korruptionen i vårdindustrin granskad – 800 miljoner kr gick till läkare, sponsring och forskning

De köpta läkarna låter sig intervjuas i media, de bloggar och skriver debattinlägg. De läkare och forskare som får mest pengar från läkemedelsindustrin kallas för ”Key Opinion Leaders”. De är opinionsbildare inom läkarkåren med hög status som kollegor och viktiga aktörer i samhället lyssnar till, förklarar SvD. Det handlar om expertläkarna som ger läkemedelsråd till sjukhusen.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 10:14, 9 sep 2016

SvD har gjort ett bra jobb i sin granskning, men granskningen går [ännu] inte till botten i artikelserien. SvD nämner några få av namnen på de läkare som tar emot pengar från industrin. Undersökningen visar att 40-60 läkare fått ut 100 000 kronor eller mer från läkemedelsindustrin (Big Pharma). Novartis är det läkemedelsbolag som betalt ut mest till enskilda läkare. Därefter kommer Eli Lilly (som ligger bakom Prozac), Novo NordiskAbbVieAstra Zeneca och Boehringer Ingelheim.

Jani Pirttisalo, SvD

Jani Pirttisalo, SvD

”Miljontals kronor har betalats ut till enskilda personer inom hälso- och sjukvården, till störst del läkare som är offentliganställda inom landstingen eller inom universitetsvärlden. Som SvD:s granskning tidigare visat så har profilerade läkare i intervjuer, debattartiklar och bloggar uttalat sig om läkemedel och substanser – och samtidigt haft konsultationsuppdrag åt läkemedelsbolagen bakom produkterna.” – Jani Pirttisalo, SvD

Betydligt fler läkare har fått mindre summor, 1000 till 10,000-tals kronor, för konsultation hos bolagen. Det handlar totalt om cirka 1600 personer som fick värdeöverföringar från läkemedelsbolag bara under 2015, enligt data från Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Läkemedelsindustrin + sjukvården = vårdindustrin

Totalt handlar det om närmare en miljard kronor från Big Pharma till svensk sponsring, forskning och till läkare och annan sjukvårdspersonal. Av 800 miljoner kr gick 175 miljoner kr till donationer och sponsring, till enskilda läkare och annan personal.

”800 miljoner kronor rullade ut från läkemedelsindustrin förra året till sponsring, forskning och till sjukvårdspersonal. Den största delen, 625 miljoner, gick till klinisk forskning, enligt branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen, LIF.” – Jani Pirttisalo

Tagandet av pengar pågår i det tysta bakom ryggen på Landstingen och patienterna trots inlämnade jävsdeklarationer, men ”ett antal läkare har utelämnat information om arvoden eller ersättningar från läkemedelsbolagen”, skriver Pirttisalo.

Överläkaren Gerd Lärfars som är ordförande för läkemedelskommittén i Stockholm pratar runt sig i denna problematik när SvD ställer frågor. Han svarar att man är medveten om att experter och läkare har uppdrag för industrin, men att det handlar om ”ett arbete där man måste se till olika grad av relationer” och att det kan vara: ”svårt att uttrycka på en hemsida”. Han avser problematiken med arvoden och att läkare håller betalda föredrag som riktar sig till patienter.

Anders Lönnberg (S) som är Regeringens nationella samordnare för Life Science vill ha fortsatta samarbeten mellan industri, vård och akademi. Han tycker att läkemedelskommittéer är en gammal kvarleva som man kan ta bort.

Debatt

Lönnberg säger något kryptiskt till SvD att:

”Vi ska gå mot nationella indikationer och rekommendationer över hur läkemedel ska användas. Det är viktigt med lika villkor”.

Vad är läkemedelskommittéernas syfte?

Webbplatsen Janusinfo som är informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté, skriver på sin hemsida:

”Målsättningen är att, på ett och samma ställe, samla så mycket relevant information inom läkemedelsområdet som möjligt. Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.” … ”En annan viktig del av webbplatsen är evidensbaserade behandlingsriktlinjer, aktuella studiekommentarer och värderingar av nya läkemedel från läkemedelskommitténs expertråd. ”

Hur ska patienter kunna ha 100% förtroende för en läkare som är betald för att föra fram ett särskilt läkemedel under en viss period för att under en annan period föra fram ett annat läkemedel, eftersom läkaren då är betald av ett annat bolag?
Anders Lönnberg (S) tycker istället att: ”vi ska gå emot nationella indikationer och rekommendationer för hur läkemedel ska användas”.

Vad betyder det? Hur kan det systemet eliminera korruptionen och slutligen, vilka är de köpta läkarna så att patienterna vet när de ska resa sig upp och gå ut ur mottagningen?

Text: Torbjörn Sassersson

Rosa bandet-skammen

Läkare varnar för Rosa bandetkampanjen – Pengarna går till industrins kassakistor

Läkaren dr Véronique Desaulniers varnar för Rosa bandetkampanjen som syftar till att samla in pengar till cancerforskning. Hon menar att kampanjen inte har åstadkommit något vettigt för att minska cancerriskerna. Istället går endast pengarna till läkemedelsindustrin och till ännu mer riskabel kemoterapi.

Industrin startade Rosa bandetkampanjen

Rosa bandetkampanjen startades av läkemedelsföretag och är inte inriktad på att förebygga cancer som bättre näring och motion och för att minska förekomsten av cancerframkallande miljögifter och gifter i maten.

Läs mer på Canal Second Opinion

Det Rosa Bandet, en attraktiv kommersiell symbol

Holistisk medicin hotar somliga

50 Holistic Doctors Have Mysteriously Died In The Last Year, But What’s Being Done About It?

50 Holistic Doctors Have Mysteriously Died In The Last Year, But What’s Being Done About It?

Recently, Erin Elizabeth from HealthNutNews wrote up an expose about the past year’s findings concerning the many disappearances of holistic doctors.

In case you’re not aware, the confusing conundrum first began when Dr. Bradstreet was found dead exactly one year ago – yes, on Father’s Day – in the U.S. The noted autism doctor, researcher, and parent was found in a river with a gunshot wound to the chest. While authorities at first thought his death was a result of suicide, it has since been confirmed that Dr. Bradstreet was murdered and that the wound was not self-inflicted. His family, like the families of many other missing and dead naturopathic practitioners and MD doctors, believe that he was murdered for using and promoting controversial therapies, such as GCMaF.

According to Elizabeth, nearly 50 doctors have now died or gone missing under mysterious circumstances. This riveting finding has resulted in some exposure on the topic – including articles by the New York TimesThe Independent UK, and network affiliates such as ABC, CBS, NBC, FOX, but the whole story – or the many threads connecting the various murders – is not being told.

For this reason, the activist took to the internet today, on the one-year-anniversary of the first of the mysterious deaths, to express how serious of a concern these events are.

Right now in the United States, consumers are being told that they are not enough and that they must purchase more items on credit, eat high-fat, high-sugar foods, take prescription pills they cannot afford, and buy into the fear-mongering propaganda. In effect, America – perceived to be one of the most “developed” nations in the world – spends more on ‘health care’ than any other affluent nation, yet still has the worst state of health as a collective.

Many suspect this is because a small elite controls the majority of corporations and media and, in effect, the government. Unhealthy ideals are being pushed on the public for the sake of profit. In fact, according to one Berkeley doctor, conventional treatments for concerns such as cancer are less effective than forgoing treatment in the first place.

Of course, if the public knew that eating healthier, getting exercise, thinking positive thoughts, simplifying their life, and letting go of toxic people and situations would dramatically transform their health, the world would be a much different place. It seems that health practitioners that promote the idea that every individual can be their own doctor by taking responsibility for their own health rather than waiting for emergency medicine are being targeted, as they are going against a system which is corrupt and toxic.
Nearly 50 holistic doctors have been found dead within the past year. What’s going on?
Or, at least, that’s what Elizabeth’s findings have concluded.

The activist’s attention on this topic may have earned her – and her colleagues – death threats, but the efforts have paid off. A documentary is actually being made to shed more light on the mysterious deaths, and more information on that up-and-coming film will soon be shared.

Below is a detailed timeline of 34 doctors’ deaths within the last year. We’ll let you be the judge on whether or not the untimely demise of many of these practitioners is fate or suspect. What matters most is that if these doctors were killed because they’re practicing true medicine, the injustice is uncovered and the parties responsible pay for their crimes.

1) JUNE 19TH, 2015

Dr. Bradstreet formerly of Florida, and now practicing in Georgia, was found with a gunshot wound to his chest in a river. The small town locals ruled the death almost immediately as a suicide, but many have their doubts. This same day in Mexico, June 19th, 2015, three doctors were traveling to the State Capital to deliver some papers and were reported missing. This is the only case outside of the U.S. Authorities said they found the bodies, but the families say those bodies look nothing like their family members and they are demanding more proof and more testing. A sad but riveting article was written about those details here. I also did an exclusive interview with the Bradstreet family as they publicly said I was the only journalist they trusted to talk about the horrific incident.

2) JUNE 21ST, 2015

Father’s Day, Florida East Coast: Two chiropractors are found dead. Their names are Dr. Baron Holt and Dr. Bruce Hendendal, both fathers. Dr. Hedendal also held a PhD in nutrition from Harvard. Both were presumably healthy and described as very fit. There is still no cause of death listed, for either doctor in any articles we find. A few people have contacted me about Dr. Hedendal, 67, but admit that they were surprised by his death and still find it shocking. (Update: Family and loved ones of Dr. Hedendal have spoken to the media that they are suspicious of his death and want answers. Interestingly, Dr. Holt (33), lived in North Carolina which is the state where Dr. Bradstreet’s body (the first doctor to be found) was discovered two days prior. Dr. Holt was visiting Jacksonville, Florida, though, when he died there. Dr. Bradstreet (see story #1) was living in Georgia at the time of his death and before that he lived in the neighboring state of Florida. A few mutual friends of Dr. Holt have contacted me. They are doctors and have shared with me a cause of death that I find rather shocking and cannot confirm, therefore, out of respect for the family, I will not list that here. Both were well loved by their patients, community, friends and family.)

3) JUNE 29TH, 2015

The beloved holistic Theresa Sievers, MD was found murdered  in her home. Her co-worker says she was known as the “Mother Teresa of South Florida.” Her husband and children were in Connecticut at a family reunion when she was murdered. The authorities have been investigating for two weeks “around the clock,” and now say that she was targeted. Her murder was not random nor was it a home invasion and when the facts come out, “books and movies will be written about it.” It’s that big of a story.  On the very same day, June 29th, Jeffrey Whiteside, MD, a pulmonologist, went missing- vanishing when he simply “walked away”. Dr. Whiteside, known for his successful treatment of lung cancer, disappeared in Door County, Wisconsin while vacationing with family. He was on foot and numerous reports have called it “mysterious,” saying he vanished without a trace. They’ve been searching now for three weeks and even colleagues have joined in (along with bloodhounds, drones search parties, and helicopters) but not one shred of evidence has surfaced. (UPDATE: Two arrests were made in the death of Teresa Sievers and one of the assailants called himself the “Hammer” on Facebook (Dr. Sievers was allegedly killed with a hammer). The other was one of her husband’s childhood friends who was just recently extradited to Florida. His attorney says there is evidence to show he had no involvement whatsoever with the crime. Her husband, Mark Sievers, has not been arrested at this time.)

4) JULY 3, 2015

Patrick Fitzpatrick, MD goes missing. He was traveling from North Dakota to neighboring Montana (which he did often as his son lives there) and his truck and trailer were found on the side of the road. The search has expanded but authorities say it’s as if he vanished without a trace. He’s 6′ tall and described as Irish-looking with a goatee (details can be found in the links).

5) JULY 10TH, 2015

Lisa Riley, 34 years old, DO (Doctor of Osteopathic medicine) is found in her home with a gunshot wound to her head. Her husband who found her and called 911, has a prior record. He was previously charged with the attempted murder of his ex, Ms. King, before charges were eventually dropped. Evidence showed that there was gun residue found on Ms. King’s hand and not Mr. Riley’s. Riley’s story corroborated this, but King’s allegedly didn’t, and her story kept changing (click link in this paragraph for their story with details on all of this). Mr. Riley has since been charged with the death of his wife, Lisa Riley. We’ll see what happens in court.

6) JULY 19, 2015

A month to the day after the first doctor (Jeff Bradstreet, MD) was found dead with a gunshot wound to his chest, Dr. Ron Schwartz was found murdered in his E. Coast Florida home. Sadly, he was shot to death. We don’t know if he was holistic, but he was licensed and lived between Florida and Georgia. He was a gynecologist who lived in an unincorporated part of Jupiter, Florida on a few acres of land and there are reports he ran an organic lawn service on the side.

7) JULY 21, 2015

Dr. Nicholas Gonzalez, a holistic MD, dies suddenly. The same day another holistic doctor is also found dead (see below). They both allegedly died of heart attacks, though their own friends and family say publicly it doesn’t add up. I had met Dr Gonzalez and his amazing wife, and my better half has interviewed him several times. His official website says that while they initially thought it was a heart attack, his autopsy does not support that belief and shows no heart attack. They are awaiting further tests. “Dr Gonzalez was in excellent health otherwise so his passing is quite unexpected.” It is reported that he was alone at the time of his death. Countless people every week (including close friends) write me questioning the fact that he died “naturally”. He also said in several interviews (including the last one before he died) that he thought big pharma wanted him to get hit by a bus or that he might die suddenly.  Frightening metaphors and a mystery we hope to get to the bottom of soon.

8) JULY 21ST, 2015

Dr Abdul Karim, an outspoken and loved holistic (biological) dentist, 41 years of age, is found dead alongside the road by a passerby. He had been preparing for a half marathon and was allegedly out training that night. His old fraternity brother (lifelong friends), friends of many years, and patients said it didn’t add up. He was in perfect shape and ate an extremely healthy diet. Mainstream news said he had a “massive heart attack” but many who knew him have written to me with their sincere doubts.

9) JULY 23, 2015

Authorities announce they have found the body of Dr Jeffrey Whiteside who has been missing for over 3 weeks. Chief Deputy Pat McCarty said at the news conference on Thursday that a .22 caliber gun was recovered at the scene. Investigators believe the body was there for “some time”.

10) AUGUST 12, 2015

Osteopath Mary Bovier is found slain to death in her home in Pennsylvania. Her significant other, who we are told is also an osteopath, was questioned and released. At this time there have been no arrests and there are no suspects.

11) AUGUST 18, 2015

I report that Jeffrey Whiteside’s death is officially ruled as a suicide but the local press calls the investigation a “mess” (described here in detail). Many are shocked at how long it took for details to emerge and countless people write me with their doubts. Even local authorities were asked by the local press if they’d heard of my stories. They admitted they had, but hadn’t been contacted by the feds on the case.

12) SEPTEMBER 7, 2015

I broke the news to the health community of 29 holistic doctors (also referred to in the German press as homeopaths/ND’s/psychiatrists) who were found poisoned by an overdose of a hallucinogenic drug. I’ve done several updates of the articles, using a German translator, but the whole story of what really happened has still not been revealed. One thing most can agree on; it was a large overdose and mainstream German news reports that some were in “life threatening situations” when dozens of ambulances and a helicopter arrived to the chaotic scene. The good news? All lived and have allegedly made a full recovery (though some had to be restrained for their safety for some time).

13) SEPTEMBER 16, 2015

I reported that our colleague, best selling author and holistic MD, Mitch Gaynor, is found dead outside his country home; an hour or so from Manhattan where he practiced. We knew Dr Gaynor and had just finished an advanced copy of his book that he had sent to us. It was quickly called a suicide by the local sheriff. The NY Times wrote me asking for details and we had a nice exchange. Even though I have gently broken the news on this and many other stories, the NY Times fails to source me (I didn’t expect them to source HealthNutNews, though the Guardian UK and other mainstream sources have for some time). UPDATE: Mitch Gaynor, MD had been on RT not long before he died. We wanted to contact them for comment, but soon after Mitch was found dead? the founder of RT was found dead in his Washington DC hotel room.

14) SUNDAY OCTOBER 11TH

We announce that Dr Marie Paas is found dead of an alleged suicide. She was well known for her animal advocacy.  People on her Facebook page seemed shocked and in disbelief about her death. Unlike the 3 others by this date who were alleged suicides (one who has been officially confirmed) we don’t know the location where Dr Paas was found, nor the details of her alleged suicide. Many seem concerned for her pets, who they say she loved very much.

15) OCTOBER 29TH 2015

Jerome E. Block, M.D,  jumped to his death from Central Park West residence.  Authorities say Block jumped from the 20th floor of his residence around 9:30 a.m.

16) 2015 DOZEN PLUS ACCIDENTAL DEATHS AND FREAK ACCIDENTS, MOSTLY HOLISTIC DOCTORS

Besides the 13 doctors covered thus far who died in non accidental deaths, we have 5 chiropractor deaths that were accidents. We also have more deaths of doctors here: some described as freak accidents.  Again, we didn’t include them in the official unintended series. We have the famous holistic ABC News doctor, Jamie Zimmerman, who allegedly slipped and fell and hit her head in Hawaii while on vacation, and who was carried out to sea.

17) LATE DECEMBER 2015

January 2016 I didn’t include PhD’s in the series (unless they were also an MD, DO or DC) but then just this past few weeks we saw 2 Canadian PhD’s/researchers killed. One was stabbed in what his friends called a safe neighborhood. Another, a Phd (who was a wife and mother of two) was hit while jogging near the beach and then buried in a shallow grave on the tourist  island of Grenada. Then days later a holistic doctor is also attacked there with his wife (physician’s assistant) on this same tiny island of Grenada (see #18). This is where we suddenly start seeing a spate of cancer researchers killed which hadn’t happened previously and then suddenly we have a one every few days.

18) JANUARY 23, 2016

A top MD, John Marshall, 49, who was a former 4th generation Marine, had served in Afghanistan, and had survival training, was found dead in the Spokane river and they pulled his body out that day. He was said to be in great shape and was doing his usual run in Spokane, near the river. Authorities say he somehow must have fallen into the river and drowned and almost immediately said it was death by drowning. (UPDATE: Dr Marshall’s wife (also a doctor and surgeon) has hired her own investigator and is questioning the quick call by Seattle PD. Again, more families are questioning these deaths and what some find absurd rulings by authorities.)

19) JANUARY 25TH, 2016

Our own friend of ten long years, holistic doctor Rod Floyd, was found dead at his home here in Florida. He just miles from us and I’d been to their home and they’d been to mine. It was definitely not suicide in any way and his wife of 37 years says he was “hearty and healthy” and calls it an accident. That’s all I’ll elaborate on right now, as even I don’t know all the details. Dr Floyd did buy a sauna from me (but that wasn’t involved in his death which I was told initially). Besides being a chiropractor, Dr Floyd was also a clinical professor at Palmer Chiropractor College near where we live. He and his wife have also run the Natural Awakenings magazine for some time.  Our whole community is shocked and saddened by his death.

20) JANUARY 26, 2016

Believe it or not just a few short weeks later, a holistic MD and his wife (a physician’s assistant) were attacked, while on a relaxing beach stroll, by a sword wielding man in the same place- the tiny island of Grenada. The holistic MD survived. Sadly his wife was murdered and raped by the machete wielding attacker. Both perps in each attack of the doctors in Grenada in a couple of weeks are reported to have been recently released from prison and in both crimes (allegedly unrelated) the men just nonchalantly turned themselves in after the crime. Some experts have their theories on this. I won’t elaborate at this time. Grenada locals are shocked and say they’ve never seen anything like this- let alone twice in a row.

21) JANUARY 28TH, 2016

The new spate of cancer researcher/doctors who are killed or found dead doesn’t slow down and this might be the strangest of them all:  Yet another cancer researcher, Professor Alan Clarke, 52, was found dead in the wood in hanging from a tree in a rubber body suit on December 28th, 2015 and they ruled it accidental.

22) FEBRUARY 1, 2016

Just a week later, to the day, after losing our local friend and holistic doctor; Rod Floyd we lost another local friend also right here in our same local holistic community. The wonderful young Paige Adams FNP, B-C, also lived just up the road here locally in Florida was found dead at her home. She had worked closely for many years with her good friend and colleague Dr Bradstreet. The problem is Dr Bradstreet started off this whole holistic series when he was found dead in a river. Now we have his close friend (and our friend!) and his colleague of many years found dead.  She was so young so this is particularly heartbreaking. Paige Adams had asked to stop by the house to see us days before she died. I feel awful for not taking her up on that, and my heart goes out to her family and patients. She is the only one in this entire series I’ve ever written about who is not a doctor of some sort (DC, MD, DO, and even a PhD at the end) But she was a board certified Nurse Practitioner whose patients rave about her endlessly. She also stated publicly (which you’ll see in the link) that if anything happened to her don’t assume it was an accident.

23) FEBRUARY 14, VALENTINE’S DAY

Cancer HIV Researcher in Seattle- Cheryl Deboer is found dead in a culvert with a plastic bag over her head. Investigators quickly state they can’t see any evidence that it’s a homicide, but her mother and other relatives state publicly there is no way she crawled 1.5 miles through brambles and water and mud to put a plastic bag over her head in a culvert. They stated that if she would have wanted to take her life (and listed plenty of reasons why she wouldn’t with a happy family and job at the famous cancer research lab) she could have done it much more easily. The general public tends to agree with the family. Families are now starting to question these ridiculous statements called so quickly by local authorities. Some are hiring their own investigators and doubting local authorities. Many are wondering if the local authorities are to be trusted.

24) MARCH 10, 2016

Yet another cancer researcher found dead in a field. He was only 34, and found in a safe quaint area in the countryside and people are astounded. Nearly immediately authorities announce his death is ‘not suspicious’, but there is a public outcry of how that could be so. We still have zero answers as to his cause of death.

25) MARCH 23, 2016

Wednesday, Triple homicide: Prominent Holistic doctor Henry Han, was found murdered on his 7 acre Santa Barbara estate, along with his wife and daughter, only 5 years of age. All were shot and wrapped in plastic. An arrest is quickly made of a young man who has no priors and lived with his father oceanside in Santa Barbara. His father was EX CIA. We will update as details emerge.

26) APRIL 6, 2015

Dr Harsch, 59, a self described holistic medicine MD was killed while riding his bicycle with a group of friends. He was the only one hit and none of the others were injured whatsoever. See details here. (Editor’s note: We had another holistic doctor earlier in the series also killed on a bicycle ride last year and many of her friends and loved ones contacted me about their concerns and questions on her death).

27) LAST SEEN ON FEBRUARY 12, 2016

Dr Rose Polge, 25 apparently walked off her job where she worked at Torbay Hospital in Devon, and was missing for almost two months. She allegedly wrote a letter to the Health Secretary about her feelings on a political situation there with the doctors.  Police later recovered her body from the sea more than 50 miles away from where a hoodie (believed to belong to her) was found. There is now an inquest into her death after post-mortem results proved inconclusive.

28) MAY 6TH, 2016

A holistic doctor and well known professor, Dr Rasmussen, 76, in the Boston area, was found dead. She taught classes at a local University and discussed natural health, nutrition and biology, was found stabbed to death in her home. She was stabbed over 30 times and no arrests have been made at this time. Not to be confused with the case of Pennsylvania Osteopath Mary Bovier, also found stabbed to death in her home.  No arrests have been made in either murder.

29) MARCH 14TH, 2016

One of the strangest cases yet is holistic MD and acupuncturist Dr Clogston, 68, who was missing 3 weeks and eventually found dead in his car which was allegedly found off the route some say he took to work for 30 years. The peculiar part is Dr Clogston went missing on March 14, was reported missing on March 15, but then seen by someone who “knew him well” according to local authorities (they say this on video on the news). So how then- was he found dead weeks later in his car? Many would like to know. This is one of the strangest to me out of around 40 mysterious deaths.

30) MAY 6, 2016

Dr Suutari, an outspoken holistic doctor in the Los Angeles area, who had a beautiful family and new child, allegedly took his own life on Mother’s day in the garage. Here are what details we know on this sad death.

31) MAY 19, 2016

Prominent investigator hired by Dr Marshall’s wife (She’s also an MD and a surgeon) and investigator says on CBS news that the “accidental death” of Dr Marshall is most likely a professionally staged murder by someone in military or police. 

32) JUNE 13TH 2016

An arrest was made in the death of holistic doctor Mary Louise Yoder. The curious part is that Dr. Yoder actually died in or around July 22nd 2015 (last year – a very busy week for holistic doctor deaths) and authorities almost immediately said she died of natural causes despite being fit, uber healthy and just 60 years old. I did not include her in the series originally since the authorities mistakenly said it was natural. So oftentimes we have authorities making these quick calls only to find out later they were completely false (why the rush officers?) So for months, Yoder’s death was considered “natural” until reports say a family member demanded an investigation. Now, this June, her employee (who was listed as her daughter on her obituary – they were so close) was arrested and it’s said she poisoned her. The employee is only 23 years old and had said Yoder meant the world to her. Keep updated on this story as new details may emerge.

33) JUNE 16, 2016

A man stormed into a holistic doctor’s office and gunned the man down and then turned the gun on himself – taking both their lives. A client walked in and saw them on the ground with a woman who worked there screaming. The very next day another man went into another holistic doctor’s office and killed him. These could be total coincidence, but we report all mysterious murders/suicides/unexplained sudden deaths of holistic doctors so are including them on this recap.

34) JUNE 17, 2016

Another man stormed into a holistic doctor’s office (just a day later)  and murdered the alternative MD  in cold blood with a knife.  The victim was Dr. Tiejun Huang Ph.D./MD R.Ac, RMT, DTCM. Dr  Huang was a sports medicine specialist at the Beijing Olympic Games, a professor in sports medicine and rehabilitation and performs acupuncture and Chinese “Tuina” massage. You can read all the details here. Dr Huang allegedly knew his assailant (authorities said immediately) but we had a holistic doctor gunned down by a man the day before in his office who they say knew his assailant too. 2 holistic doctors in under 2 days murdered in their offices does raise eyebrows.

– See more at: http://www.theunknownbutnothidden.com/50-holistic-doctors-mysteriously-died-last-year-whats-done/#sthash.3Tbg5Tsg.dpuf

Sinnesviruset

Detta statement ligger dessvärre mycket nära sanningen om hur vi existerar på detta frekvensplan. Det är ett ”sinnesvirus” som har orsakat en stigmatisering i människan (som vi delvis också är skaparna av)  vilket har traumatiserat oss så till den milda grad att vi befinner oss som inlåsta i vårt egna mentala fängelse. Det finns utvägar dock, men man måste komma till den insikten själv – det är du och endast du som kan frigöra dig från detta mentala fängelse.

 

aldous_huxley__c9erklrvwaaon8c__large

Relevant Repost

Co-opting the Co-opted

by I M Power Monday, 01 September 2014 Published in Eternal Essence Embodied
cooptingCo-opting the Co-opted

By Dani, published on Removing The Shackles, on September 1, 2014

 

 

I am going to give you some data.  For many of you, most of this data won’t mean much, but for some of you, this data will illuminate a lot of pieces of ”the puzzle”.  I am not giving names, but will give details.

In December 2010 a certain person was ”picked up” (kidnapped) from his home and flown to Switzerland.  This person is one of only two people with access to the Global Collateral Accounts (which I have mentioned a few times before).  He was ”asked” to activate ”old” accounts that were dormant, and then was flown to Virginia (cough cough cough Langley cough cough). When he reappeared a few weeks later he asked a certain person to help him manage some ”special” accounts…. accounts from Egypt.  Less than a month later, Mubarak resigned under pressure.

Back track a bit.  In early December 2010 a person I know was asked to take a ”job” that would pay in excess of $50K per month.  This job had to do with building a ”stage”, if you will.  A stage of a middle eastern type town.  To act out various ”scenarios”……  Now, as ”luck” would have it, circumstances twisted themselves to make this ”offer” impossible to accept, and yet, the timing and the details of this ”job” gave a huge amount of clarity to what was happening later on.

On December 18th, 2010, ”Arab Spring” was launched.  ”Arab Spring” was funded by the CIA, supported by the ”big 5″ at the table, to further their agenda(s). The agendas were twofold. The secondary agenda was the taking down of various Middle East regimes – such as Mubarak in Egypt (and steal those funds)- and Muammar Gaddafi in Libya (which was vital as Gaddafi was about to introduce a 100% gold backed currency that would of crushed the Federal Reserve).  But the first and foremost agenda for funding and training all of the leaders of Arab Spring, was to create a back drop for the US ”Government” to instill fear in the hearts of the population, and ready the police and legal actions in preparation for…..

…. Occupy Wall Street.

Occupy Wall Street was completely funded by the Bankers and Cabal to create an excuse to shut down all forms of demonstrations, marches, and rallies in the USA and abroad.  To give the ”government” of America (and thereby all other ”western” ”governments) the justification necessary to roll out full martial law.

Back in October 2011, Heather Tucci Jarraf was asked to speak with OWS founder David. The phone conference call was set up by Charlie Miller.  Heather told David then that Occupy Wall Street was being funded by Wall Street itself and that ”they” were planning on using his work to re-phoenix the current system of control.  During the call, David refused to believe what he was being told, but began to see the signs of what she had told him and realized that it was actually true.  Heather’s prime advice to David was to make sure that there was absolutely NO violence used by the perceived ”occupiers”, and to insure that nothing was done by the people to give the ”government” an excuse to justify instituting full on martial law.

… And that is exactly what he did.  Any people causing deliberate trouble or inciting violence were immediately nabbed by the real ”Occupiers” and identified as being plants and agents sent in BY the military, police and banks to start riots.  Thus the planned agenda of Occupy was destroyed and the people- the REAL BEINGS who stood up to the fraudulent corrupt bankers – WON.   How did they do this?  By seeing through the agenda’s behind the original OWS Movement and taking back the power of the people and giving it back TO the people.

That is exactly what happened during the Arab Spring uprising as well.  The agenda’s by the ”governments” and agencies were never fulfilled and were quickly doused by the will of the REAL BEINGS who were standing up for freedom.

This is what I have been talking about in the various template articles I have written over the past few weeks.  ”Their” templates/plans/agendas are ALL failing right now.  People who are moved to create change with their hearts, are BEing the change and  DOing what needs to be done to not allow these agendas to roll out- even when they don’t know the agendas are there to begin with.  There is no Martial Law,  The FEMA camps are empty, the ”authorities” are being stymied at every turn….

Yesterday I wrote:

This is the NOW of UNITY. The moment to remove the agendas and move forward together.  Not in separation, not within systems that bind and control- whether old or new,  not in hierarchy, not with any templates…. We have been there.  We have done that. We never need to experience that again- in any way, shape, or form.   DONE.
It is the Moment to bring together all these systems that have been used in the past and the present, to co-opt what was suppose to be, into what IS.

NOW is the Moment for the people who are truly BEing and DOing to co-opt what was co-opted.  This is the time when ALL of us stand together and say ”NO MORE” to all of the agendas and the hierarchies, and all of the systems that are meant to control our BEing and DOing.

It is not about uprising or revolution.  It is about quietly standing and saying ”No Thank You” to those agendas.  It is about SEEing the agendas and systems for what they are and then making a different choice- a choice to DO things differently.

If every person involved in any groups, movements, organizations, networks, etc, was to truly LOOK and SEE the agendas and then make a different choice…. choose to take a different path to get to the place that they wish to BE in, then ALL agendas of control fail instantly, and all that remains is People: BEing and DOing.  If you don’t like the choice you made to get to where you are, then make a different choice.  If you don’t like the way things are being done, then make a different choice.  If you don’t like the way you are being maneuvered or limited or defined, then make a different choice.  If you don’t like the systems, structures, or methods being used to create the ”New”, then make a different choice.  If everyone chooses to DO what truly resonates within their hearts, then BEing is soooooo much easier.

If everyone chooses to BE who they are, then why do we need structures and systems anyway?

There is only one Rule:
DO as you wish, as long as you do no harm to another.

It IS the moment for UNITY.  Let everyone come together and BE and DO in complete freedom.

http://i-uv.com/co-opting-the-co-opted/

Oregano-olja

Can Wild Oregano Oil Provide Relief From Engineered Diseases?

Can Wild Oregano Oil Provide Relief From Engineered Diseases?

Today we are faced with a plethora of ”unusual” emerging illnesses sometimes causing practitioners to scratch their heads, bewildered. For example, the illness now termed ”winter vomiting disease,” has been seen globally. How about digestive disorders on the rise? Are bacteria or yeasts proliferating unchecked, creating havoc with our inner worlds? Its very possible, though the precise cause not clear yet.

We are also dealing with new toxic consequences from engineered food (GM), as well as unknown bacteria in soils and water, intentionally modified viruses, etc … There is a new name for these vague new diseases, sometimes referred to as GMO-D’s, (genetically modified organism-disease) – no wonder we are getting odd new ailments!

Can Wild Oregano Oil Provide Relief From Parasites or Engineered Food?

Some practitioners are using the benefits of Wild Oregano Oil for relief from assaults. Wild Oregano Oil, has been shown to destroy unwanted bacteria, fungus, yeast, parasites, and some viruses.  It has also been shown to relieve symptoms of winter ”vomiting” disease, another newly labeled disorder appearing to plague many. What? Vomiting?

The wild oregano plant is related to the mint family. When the flowers and leaves are harvested, the oil content is at its highest. Oil of Oregano, hence is an alternative that many holistic practitioners reach for to relieve symptoms. There are many kinds of oils, so take a good look to find ”wild” Mediterranean oregano oil. Real ”wild Mediterranean oregano” comes in two varieties: Thymus Capitatus, and  Origanum Vulgare. These are the ones with the most health benefits, and considered among the most powerful.

Oil of Oregano contains ”Carvacrol” – a potent antimicrobial. Carvacrol has been shown to be effective against Candida albicans, and the Aspergillosis mold, Staphylococcus, Campylobacter (thought to be responsible for some ulcers), Klebsiella, E.Coli, Giardia, Pseudomonas, Samonella, and Listeria.

Terpenes are yet another category of phytochemical within the oil of oregeno, as well as Thymol, a natural fungicide with antiseptic properties. Thymol has also been shown to be an immune booster when properly administered. Oil of oregano also contains vitamin E complex, calcium, magnesiumzincironpotassium, copper, boron, manganesevitamins AC, and Niacin.

Research has also suggested that Carvacrol also has possible liver regeneration properties by restoring blood flow to organs and tissues, protecting the liver in properly applied doses.  Other potential benefits are: adding a couple of drops of the wild oregano oil to a diffuser, or steam inhalation, could give relief to congestion. Drinking a drop in filtered water might help with a sore throat … and the list continues.

Carvacrol, is also a natural insect repellent … no wonder it tastes terrible. Always dilute, with a carrier oil, such as olive oil or water, with a ratio of one part to three parts of carrier. Undiluted can be irritating to the skin, mucous membranes, or organs. The therapeutic use of oregano oil should be short term only, and avoided by children or pregnant nursing women, high blood pressure or heart condition. It is strongly advised that before using any alternative treatment, to check with your preferred medical professional.

 

 

Source:

http://www.greenmedinfo.com/blog/can-wild-oregano-oil-provide-relief-engineered-diseases

Manipulationen

Jo…det finns givetvis något vackert, om än naivt i att se hur svenska folket sluter upp mot den sk ”terrorismen”, men det finns vissa hycklande faktorer i kråksången som ger en viss besk eftersmak i munnen. Svenska folket bör vara medvetna om att de således själva är terrorister och krigsbrottslingar, bla ansvariga för export av krigsmateriel till inte mindre än 26 st länder som anses vara diktaturer. Sammanlagt ska det röra sig om runt 75 länder totalt. Med andra ord ett fruktansvärt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det går uppenbarligen bra att fälla tårar på bästa sändningstid över fem avlidna men samtidigt blunda för de miljoner och åter miljoner människor som har fått sätta livet till världen över på grund av globalismen som Sverige och dess väljare å det grövsta är delaktiga i. Media och regering koordinerar unisont och arbetar på högvarv nu för att flytta fokus från det som verkligen händer i världen, mitt framför näsan på svenska folket. Det är således hög tid att varje individ nu tar sitt enskilda ansvar och vaknar upp till vad som pågår i den verkliga verkligheten, det är andlig vakenhet alternativt ett intåg i transhumanismen som väntar majoriteten av befolkningen med övervakning och begränsningar ni tidigare aldrig skådat. Filmen ”1984” ligger väldigt nära till hands i sammanhanget.

Det är detta som är målet med den sk terrorismen, att aktivera polisstaten fullt ut. Människor drivs alldeles uppenbarligen av sin djupa rädsla snarare än känslan av unity, och ger därmed sitt medgivande till ökad övervakning och mänskliga begränsningar. Det är dags att samtliga människor som värnar om sin suveränitet på alla plan, extraherar sin energi ur kontrollsystemet om inte det ekonomiska och meningslösa slaveriet ska eskalera ytterligare. Detta cyniska spel har pågått alldeles för länge nu. kom ihåg, systemet är bankrutt, trasigt och infekterat, och det har aldrig fungerat och var från början dömt att fatalt misslyckas. Dessutom är systemet uppsatt av individer/entiteter/AI som inte har mänsklighetens bästa i åtanke utan endast sitt egenintresse. Det är dags för en reset om mänskligheten har som mål att avancera i den kosmiska skolan. Det är nu det gäller. Vi befinner oss mitt i kriget om medvetenheten – ”The war on consciousness”.

Svenska folket blir just nu extremt manipulerade och jag uppmanar er att inte kliva rakt i fällan…

 

17834043_10209210190506800_8889365817088745859_o

 

Källa: https://www.svd.se/svensk-vapenexport-till-flera-diktaturer

Detaljerad information om vad sveriges kriminella politiker har sysslat med: http://highcrimes.org

”Terrorattack” Stockholm

Då var det återigen dags för den så tröttsamma ”söndra genom att härska” leken, och denna gång på hemmaplan. Vi är för många som ser med klara ögon och ni kan inte lura oss längre. Det enda syfte med dessa illgärningar som samma inhyrda gärningsmän begår över hela världen, är som bekant för att sprida ytterligare skräck och splittring i folket, dvs skapa mer rädsla och separation för att kunna implementera mer övervakning och kontroll över folket. Problem-reaktion-lösning. Det är tydligare än någonsin att de ansvariga valde att kämpa emot ljuset och ta emot erbjudandet om förlåtelse. Vi är mitt i det så kallade ”kriget om ditt medvetande”. Dessa entiteter som har extraherat livsenergi från mänskligheten sedan urminnes tider håller nu på att falla på sin egna orimlighet. De fick en ärlig chans till förlåtelse men valde en helt annan väg, men nu är deras tid ute. Det är redan i görningen och ganska långt gånget. De har skrivit under sin domedag. Nu ska bara denna storyline spelas ut och det är detta vi ser via dessa entiteters sista desperata sista försök att klamra sig fast vid mörkret. Ljuset, kärleken och godheten har redan vunnit och kommer alltid att triumfera över det negativa.

 

maxresdefault

 

Andlig vakenhet tudelad

 

 

Det vi kallar ”andligt uppvaknande” går igenom åtminstone två stora faser samt med flera mindre efterföljande. Det första är generellt att man vaknar upp till bedrägeriet vi existerar mitt i vad gäller den yttre Mayan, dvs att vi har sökt lösningen på våra inre problem genom att lämna över ansvaret till andra, i detta fall syftar jag främst på sk politiker. Detta har givetvis medfört att vi har blivit omdömeslöst bedragna, programmerade, individuellt hämmade osv. Du reagerar med ilska på det faktum att vi behandlas som slavar och att vi har blivit förda bakom ljuset av de multinationella företagen, regeringarna och bankerna. Du gör generellt revolt mot kontrollsystem, rättssystem och i princip allt som har med ”maktstyre” att göra och som kan påverka din individuella suveränitet negativt. Du upplever maximalt med polarisering. Detta är det första steget i uppvaknandet som är extremt betungande, vilket gör att så många kämpar emot så furiöst, för det innebär att man får sin världsbild fullständigt omkullkastad, vilket de flesta tycker är allt för jobbigt att hantera. Det är också nu vänner och bekanta kan börja ta avstånd och t.o.m vända sig emot dig, när du försöker övertyga dem om din nyfunna sanning som du vill dela med dig vilket i princip alltid möts med motstånd och skepsis. Du börjar nu troligtvis känna dig allt mer ensam och övergiven. Ofta mycket traumatiska upplevelser för individen som fortfarande är mitt i sitt uppvaknande och inte riktigt vet hur känslorna ska bemötas. Detta går över dock…

I nästa steg börjar du processa dig inåt vilket innebär att du börjar depolarisera dig och därmed successivt expandera din medvetenhet, vilket bla ger ökad intuition, ökad medkänsla och en större förståelse för att vi är så mycket mer än vi har blivit lärda i indoktrineringslägret (skolan) och via media. Du början nu ”tappa in” i andra fält, höja din vibration,  intressera dig för den universella geometrin med allt vad det innebär. Meditation, jordning, yoga, mindfulness, esoteriska och metafysiska läsintressen ökar samtidigt som behovet av samhällsuppdatering via tex TV, tidningar & media och allmänna mundana distraktioner blir alltmer ointressant och börjar falla bort och kan tillslut bli helt främmande för dig och något du uppfattar som en helt annan tidslinje – utanför ditt ”lokala universum”. Konsensusprogrammeringarna börjar falla bort och du blir i princip (tids nog) helt immun mot samhällskrav och allt det skådespel som pågår där. Du börjar inse att det mentala fängelset bara är en illusion, liksom kontrollsystemet är en fiktion och som bara har kraft sålänge vi kollektivt ger den det. Ofta söker man sig långt bort från staden för att kunna kontemplera i lugn och ro i samklang med djur och natur, och det är också nu du börjar känna en djupare koppling med allt levande och Gaia varpå känslan av övergivenhet och identifikationen med negativa känslor nu helt börjar avta. Du känner nu ett inre lugn och en behaglig harmoni och stillhet och nöjer dig med det stora i det lilla, livets små och stora mirakel. Den inre resan sker oftast i tystnad och ensamhet. Efter ett tag börjar du dock komma i kontakt med människor som delar samma livsresa på väg mot ökad medvetenhet och expansion.

När processen väl har startat så finns det ingen återvändo, men det är ju därför du är här i livets skola, så omfamna ditt andliga uppvaknande och glädj dig åt att du nu börjat resan hem! 🙂

 

spiritual-awakening-symptoms

Repost – Clif High’s ”take”

Conclusion: the Wild Strain

Within the woo-woo world, it is a more or less accepted as fact that humanity is a species created specifically to be slaves.

Let that sink in a minute.

You were created to be a slave.

Had the masters still been here when you were born, you would not be reading these words, if read you could!

Slavery alters the mind. For humanity, slavery left us with two deeply ingrained complexes that have wormed their way into our dna. The first is the trauma that comes from the ’cleansing’ of the planet prior to the ’reseeding humanity’. That trauma is still with each human alive today, recognized or not. In out planet’s past, shared with all the planets in this solar system, a devastating war occurred. This war destroyed a very large planet, creating the asteroid belt. This war destroyed the planet of Mars. This war scared earth to the point that perpetual deserts were created from north africa through the middle east and over to the western half of India. This war also scarred the north American south west. This war destroyed vast areas of south America as well. At some point in the last days of the war, half of the oxygen in our atmosphere was destroyed or blown away. It is thought now, by some in the woo-woo community, that weapons were used to create the environment for our current, frozen poles. Thus the supposition intends that Antarctica was deliberately frozen as an act of war.

It, and many other ’natural’ features of our planet, are really the remnants of a great war. Once and forever labeled as the ’War between the Gods’, we live in its shadow all the days of our lives.

There are tunnel and underground city systems all around earth, found on every continent, that are tens of thousands of years old. Some of these have evidence for human habitation of over 4000/four

thousand years. There exists yet today, the potential to travel from Turkey to Paris without ever leaving the ancient underground tunnels and interconnecting passages within dense rock. What, do we suppose, could have had humans willing to live underground this way? Could it be the ancient ’war between the gods’ spoken of in all the religions of the planet? Some in great detail….

A slave species of one side of the ’god wars’ would perhaps be left to fend for itself while the ’master races’ contend between themselves. Many of the slave species would have been scattered by the activities of the war. Given the situation of uncertainty, as well as who knows what form of weapons raining down, underground seems pretty good. In fact, it is still a preferred choice, as we see even these days with the power elites and their bunkers.

In the aftermath of the great war between the gods, one side wins, however it is but a Pyrrhic victory, and the winners themselves are driven away from earth. Perhaps driven out of our solar system. As near as we can ascertain at this time, they left. The ’why’ of their leaving remains, as with much of this, a wad of mystery under a heap of conjecture wrapped up in the spitball of speculation.

The second ingrained mental complex of slavery is a ’love for authority’. In fact, a ’need to have love for authority’.

That we are an aggressive, violence oriented species requires, if we are to be effective slaves, a ’switch’ that allows for our control. This ’switch’ is an in-built, epigenetic activated, gene coding for what we term here at hph, ’authority worship’. It will grasped that if this premise is correct, it accounts for the universal expression of hierarchical structures of control, aka ’top down’ across all of humanity. It also accounts for the acceptance of the ’external savior’ idea, as well as the promulgation of religions.

This love for authority is seemingly genetically in-built to humans. It appears to be there for the explict purpose that we breed docility into our domesticated species. It also appears to be both, waning, and reactive to an epigenetic trigger. Thus it can be turned off. A number of humans express this genetic need to have ’authority’ in their universe, and a growing number do not.

Now it is even recognized by the controlled medical establishment that there is a ’mind control’ gene component to our composition. Not that they recognize their own organizational structure, and mind set for hierarchical, top-down decision making is exactly an expression of this gene complex. An interesting development from within the more free science of Russia is the acknowledgment that the mind control gene is easily altered by epigenetic factors in our environment. Such things as consuming cannabis, or too long an exposure to specific electromagnetic frequencies, or many other factors will simply shut off or degrade the genetic push in some humans to worship authority.

That was always a big problem for our creators. We were made different from previous iterations of our creator’s slave species. We find their bones still, large, non human, different skulls. They were destroyed to make room for us. We are smaller, not as intelligent (at least in some ways such as telepathy, et cetera), better able to take radiation, hard workers and other admirable qualities as slaves.

However, being humans, we bring that to the table. We are more aggressive, less controllable than even the last batch of slaves, and a general pain in the ass to be around. That is not why our creators left. It is presumed in woo-woo world that those who created us left either as a result of losing the war, or for some reason not related to our solar system.

Our current crop of ’power elites’, mostly human, though warped by too much of the remnant interbreeding with the ’over seers’ species that our creators used as an intermediary to humanity, are besotted with this tale of what they call the ’progenitors’. Now days, after centuries of destroying real history and relics of ancient civilization on earth, the power elites have begun to treasure these links to ’their’ past. They believe themselves to be descendant, more than the rest of us, from the creator species, and thus they have come to see the relics as their personal links to greatness, godhood, and glory. So they now horde them away, reserved only for the eyes of the blood elites.

But there is a problem for the power elites….they have a big fear….what if the creators are coming back? Thus the Vatican is dumping tens of millions of dollars scammed from charity to the poor into giant telescopes all around the planet….looking for the return. One would have thought the church to be more welcoming, than afraid, of the return of the messiah. But apparently not, as they are anxiously scanning distant space for ’someone’ coming back in a space ship. This is, in my opinion, the core source for their dominating, and continuous, feeling of fear. It drives all their decisions.

All of humanity was created to be slaves.

Our species is not alone in that. There are many slave species out there in the vastness of universe. Even our paranoid power elite will now admit to trillions of trillions of planets…so you can bet your ass we have more slave species cousins out there.

We may well be different, if not unique, in that we are the slaves abandoned, the strain run wild. Lost to the vagaries of universe by a whim of universe, we humans are the self modifying genetic wild child in the galactic garden of created species. We are as universe wished us to be. Specifically universe arranged to have us isolated, and left to mature on our own.

Unique among slave species? Perhaps.

Extremely rare? Almost certainly.

Extremely valuable due to our rarity? Also, almost certainly.

They, the master species, are gone. What remains, are the remains. Ruins, and all our questions, about humans, universe, our creators, and what the hell to do next?

My thought is to say, fuck it! Human we are made, and human shall we be.

And we have an attitude!

So watch out cousins, here comes the wild strain!