Landsförräderiet forts…

LULEÅ. De första 250 migranterna har landat av de 3000 som Sverige har åtagit sig att ta emot. Enligt beräkningar kommer kostnaden att bli 7,5 miljarder kronor för svenska skattebetalare. Det har varit tyst i media om händelsen.Den första omgången migranter flögs som planerat in till Luleå under tisdagen – under medietystnad. SVT hade ett sent inslag lokalt. Var tredje vecka kommer en ny omgång med direktflyg fram till oktober, totalt 3000 personer.Enligt ekonomen Jan Tullberg blir kostnaden 7,5 miljarder kronor för dessa.

– Vissa beräknar 7,5 miljarder kronor, andra beräkningar visar på 12 miljarder kronor, säger Jan Tullberg i en intervju i Swebb-tv.

Som jämförelse kan nämnas att det skulle kosta 4,5 miljarder kronor per år att höja landets fattigpensionärer över fattigdomsgränsen. Det finns drygt 225 000 fattigpensionärer i Sverige. Utslaget på varje pensionär rör det sig om ungefär 1 700 kronor i månaden, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar.

Inflygningarna till Luleå Airport handlar om en överenskommelse med EU. De 160 000 asylsökande som levt i flyktingcentra i två år i Italien och Grekland ska omfördelas mellan medlemsländerna. De länder som vägrar, Tjeckien, Polen och Ungern hotas av vite och sanktioner av EU. Tjeckien har tagit tolv personer, de övriga inga alls.

Beräknat kostnader
Jan Tullberg har gjort beräkningar på att varje migrant eller flykting kostar Sverige i snitt 3 miljoner kronor.

– EU har räknat fram en straffavgift på vad det landet som inte tar emot ska betala och hamnar på 250 000 euro, alltså 2,5 miljoner kronor per person.

Det finns också en officiell beräkning gjord i Norge som kommer fram till siffran 4 miljoner kronor.

Snabbutredas
Migranternas asylskäl nu ska snabbutredas då man redan har bra koll på de som kommer med direktflygen, enligt Migrationsverket.

– De allra flesta kommer att få stanna, mellan 90-100 procent. Vi tar inte emot folk på det här viset som vi måste skicka tillbaka, säger Migrationsverkets enhetschef Per-Erik Bjurholt till SVT.

Frågan är varför det inte redan är gjort innan de flygs till Sverige, när de har varit i flyktingcentra i EU i två år?

Enligt FN är bara knappt tre procent av migranterna som anlände till Italien över Medelhavet förra året flyktingar som flyr krig och förtryck. De övriga är alltså ekonomiska migranter som söker bättre livsvillkor.

Inte militärtjänst
En man som var med på planet intervjuas av SVT. Han uppger att det är för att slippa militärtjänsten i Syrien som han kommer. Han vill börja om, börja ett nytt liv i Sverige och är glad.

– Jag tänker studera, säger han.

Men att vilja börja ett nytt och bättre liv och få möjlighet att studera är inte ett asylskäl. Politikernas stängda gränser visar sig inte alls vara stängda när det förutom de som fortfarande kommer landvägen dessutom flygs in 3 000 bara i sommar.

 

Källa: https://samtiden.nu/2017/06/forsta-planet-landade-lulea-medietystnad/

Carl Norberg – spot on!

Normspråk & Verkligheten

 Da Vinci sade då det begav sig: ”Det största bedrägeriet människan drabbas av är från sina egna åsikter.” Sina egna föreställningar om verkligheten.

Om du är född i ett dårhus, och du vet ingenting annat, då är vansinne att du är normal, så är samhället av idag. Det är fortfarande galet, men det är normalt att vara galen, något som maskerats och betecknats som förstånd – förstående. Välkommen till det globala folkhemmet, ett vanligt, typiskt, mysigt normalt, dårhus där civilbefolkningen bombas för att skydda dem från våld, barn svälter i en värld av överflöd, folk lånar pengar som inte finns och betalar ränta för det, gift är en form av mat och de intagna på dårhuset kan inte se hur omfattande de varit socialpsykologiskt formaterade eftersom de är för upptagna med att se efter deras fotbollslag och titta på Allsång och matlagningstävlingar.

Ja och naturligtvis sitta vid köksbordet och påpekar att det behövs mer lag och ordning, för att individen skall kunna utvecklas…

För att förstå vad som verkligen händer här och nu, måste vi koppla bort villkor ifråga om vad som som ”sund” och ”normal” innebär eftersom de inte alls är relevanta; och vi måste inse att vad som kallas ”normalt” nu bara är en avancerad programmerad form av vansinne. Människor lever alltmer utom sig själva i nuet och alltmer intecknade – diskonterade – i känslor som de tror att de skall få uppleva i framtiden, trots att de uttrycker att de inte kan påverka någonting alls. Men kan man inte bli lycklig nu så kan man aldrig bli lycklig, eftersom nu är det enda tillfälle vi kommer att uppleva. När människor får detta resonemang till vettigt och allt mer logiska och verklighetsgrundade tankar faller på plats, då kan människor börja växa mer fritt igen, även om de får börja om med sig själva och sin självförståelse – sin medvetna medvetenhet.

Försök därför heller inte att göra den upplevda känslan av världen till grundad på att världen är förnuftig och därmed, utifrån detta, försöka räkna ut varför ”intelligenta” människor skulle fatta beslut som orsakar daglig död, förstörelse, lidande och umbäranden. Världen är formaterad till enfaldighet. De styrande – och därför inte ledande – är helt enkelt själsligt mycket medvetandemässigt outvecklade och själva fångade i etablissemanget. De människor som fattar dessa beslut är som en funktionsmässig konsekvens därför också närmast galna och dementa, och det är därför deras handlingar är så arga och frustrerade. Har man bara en hammare som verktyg så blir alla problem till en spik. Allt går ut på egennytta, när tingens ordning väl hamnar mellan skål och vägg i den filosofiskt materialistiska illusionen.

Dessa delar av befolkningen som stöder dessa åtgärder och upplever att de kan kan skapa en rationellt grundad känsla av dem, är en förlängning på samma galenskap och demens. Samma moraliskt känslomässiga enfald. Vi kan lite förment kalla det för en låg naturlig EQ – medvetet medvetande.
Den ger enkel orsak och verkan. Världen är galen, eftersom de som styr världen och en stor del av befolkningen är i ett tillstånd av galenskap – vansinne utan närvaro i känsla. Poängen är dock att de inte behöver vara så här, alla människor kan utvecklas

Så trots alla rasande ansträngningar från världens machiavelliska förespråkare, är mänskligheten på väg att vakna upp och den kommer inte att somna om inte en chans. Vi ser betydande informationsmässiga framsteg i att exponera den pågående brutala bluffen av den Djupa Staten med ISIS i Syrien, massuppenbarelse av Geoengineering och andra neo-vetenskapliga övergrepp, de katastrofala effekterna av elektromagnetiska fält från olika källor, GMO-mat manipulation, globala kontrollambitioner och övervakningshysteri, samt fronter och diversion som klart inducerar föresatser om globalt krig(som har misslyckats totalt) och militarisering av samhället.

Vi är hyfsat mätta, faktiskt… på allt detta nu, så det skapar inte längre tillräcklig rädsla för styrning, det skapar mer irritation och människor börjar därför själva söka efter felkällorna. Vilket faktiskt leder människorna till kommunikation med varandra, om än på det viset att de kommer till felkällan ur olika perspektiv av problemformulering. Så allt blir ett i ring och går runt igen. Allt landar nu också därför i den globala Anglozionistiska bankhegemonin, vars monopolära makt nu eroderar sönder allt snabbare i öppen dager av verkligheten.

Låt därför inte alla dessa regisserade händelser och skenbara tävlingar av för ändamålet konstruerad ideologi kasta dig själv på den intellektuella soptippen. Det finns ingen som helst rimlig nivå längre på detta och dessutom går spelet på deras villkor, och berättelsen för massorna är bara än mer uppenbart överförstärkt och vilseledande propaganda.

Man ska inte ens överväga att lyssna på den polariserande propagandan, bara förkasta den helt direkt. Lita på utvecklingen av ditt eget medvetna medvetande, din egen förmåga att tänka fritt och alternativa källor till information, sådan information som du söker upp själv, som du tycker logiskt och rationellt stämmer med vad som utvecklar – vidgar och fördjupar – din egen förståelse för dina omgivande perspektiv på logiska – rationella – grunder – utifrån dig själv. Alltså vad som du tycker – upplever – känner – utvecklar och verka vidgande för din förståelse av omvärlden, din och andra människors situation. Vad som är upplysning, som gör att du själv kan skapa vidare ledning och upplysning – som ökar din medvetna medvetenhet om allt och då främst dig själv och dina känsloskapande föreställningars giltighet.

Deras – den monopolära maktens – enda vapen är vårt samtycke, genom att vi ger efter för och legitimerar deras lögner. Desinformationen tjänar därför flera syften, det mest försåtliga av dessa syften är att införa ditt eget tvivel på din egen förmåga till uppriktiga känsloskapande grunder som övertygelse, om din grundläggande uppfattning av verkligheten och av vad som egentligen är – eller borde vara – självklart för dig. Där började en gång den kognitiva formateringen av dig. Att få dig att börja tvivla på dig själv och att få dig att sluta vilja vara ärlig och uppriktig mot dig själv och dina egna känslor. Någon annan visste alltid bättre vad du kände! Att hålla mass – sinnet i schack är absolut nödvändigt för att etablissemangets program för social kognitiv formatering skall fungera.

Varför? Jo, för om tillräckligt många vaknade upp till en moralisk sanning som istället mer beskriver verkligheten, så skulle vi omgående avsluta vår medverkan i spelet och / eller resa oss och störta etablissemanget. Och de vet om detta. Så underskatta aldrig hur stor eller omfattande som denna sociala kognitivt formaterande planering sträcker sig, eller vilka – hur många områden som innefattas av denna planläggning som bygger på den enskilda nyttomaximeringen.

Människan är betydligt mindre själsligt utvecklad än vad många tror, så utrymmet till förbättringar gör att framtiden ser ljus ut.

19149124_10211440153894344_5567394290724013747_n.jpg

Källa:

https://carlnorberg.wordpress.com/page/2/

GeoEngineering – repost

När någon bestämmer att solen skall gå i moln….

När jag nu skriver denna artikel får jag börja med att be de utskrattade hjältar som tidigt varnade för chemtrails om ursäkt, jag hörde nämligen själv till dem som skrattade. Idag vet vi med hundraprocentig säkerhet att chemtrails inte är en konspirationsteori, utan en skrämmande verklighet. Dessutom skrämmande på ett sätt som får det mesta av globalismens galenskaper att förblekna. Efter trevande försök att manipulera mänskligheten med vaccinationer, GMO, läkemedel, kemisk besprutning m.m. har man nu på allvar tagit till storsläggan med giftbesprutning från luften över världens befolkningstäta områden. Med hjälp av luften vi andas kommer ingen undan, varken vi människor, djuren eller ekosystemet som helhet. Vad handlar då detta om?

Alla kan se de vita svansar som flygplanen över våra huvuden lämnar efter sig. Det är vi också vana vid och ingen reagerar nämnvärt när man ser det. Men numera finns det två sorters svansar, contrails som är de normala kondensationsstrimmor som flygplan på hög höjd alltid lämnar efter sig och chemtrails, som är medvetna utsläpp av tungmetaller i syfte att manipulera vädret genom ökad molnbildning. Så ser i alla fall den officiella versionen ut, men verkligheten är något annorlunda.

Contrails lär man sig snabbt att skilja ut, de förekommer vid flygning på hög höjd, har svansar som inte är längre än ett par hundra meter och som dessutom upplöses helt efter några minuter. De är ofarliga och naturliga och bildas av vattenånga i mötet mellan motorernas varma luft och den omgivande kalla luften.

Chemtrails är inte heller svåra att känna igen, de ligger kvar som vita streck på himlen, sprider sig långsamt i sidled för att bilda långsträckta skyar, som tillsammans med de ofta korsvis utlagda svansarna under dagens lopp bildar ett homogent molntäcke. Solen är borta. Den stora skillnaden är att chemtrails består av små, små partiklar av tungmetaller som långsamt dalar ner mot vårt jordklot och lägger sig över allt vi odlar, äter och berör. Dessutom finns de kvar i luften vi andas i form av nanopartiklar som vi kan relatera många sjukdomar till.

Konsekvenserna börjar nu bli så tydliga att till dags dato har 32 stater i USA infört restriktioner mot vädermanipulering på grund av de uppenbara riskerna för miljö och hälsa. Ett exempel är RI H6011/ 2017/ Regular Session/ Rhode Island House Bill 6011, The Geoengineering Act of 2017, regulates geoengineering of the global environment, som bordlades för vidare utredning så sent som i mars 2017. Vid en hearing i Shasta County Supervisors Testimony, California 2014 fick välinformerade läkare, piloter och forskare lägga fram sina underlag för en kommission, som drog slutsatsen att gränsen nu är nådd. Kalifornien är hårt drabbat genom mångårig experimentverksamhet , trots att mycket av forskningen bedrivs just där. Arbetsnamnet är Solar Radiation Management (SRM).

Vad är det då som man släpper ut?

Innehållsförteckningen får vi dels genom bolagens egna patentansökningar för metoden hos det amerikanska patentverket USPTO, dels genom de forskningsanalyser som utförts i vattentäkter och på mark av nedfallet. Patentansökningar för metoden med vädermodifiering har förekommit ända sedan 1930-talet. En modern variant har inlämnats av Hughes Aircraft Co i Kalifornien 1990, deras ansökan beskriver i detalj de kemikalier som används i deras program och stämmer väl överens med nedfallsanalyserna. Vanligast förekommande är aluminium, som fritt i naturen verkar som ett miljögift. Andra tungmetaller är barium, strontium och silverjodid, men även arsenik förekommer. Vid vattenanalyser uppmättes aluminium i kvantiteter 47 ggr det normala, strontium 10- 20 ggr normalt, barium 20 ggr normalt och ph-värdet på jordar konstaterades vara 25 ggr mer alkaliska än normalt. Nedfallet fungerar dessutom som en accelerator vid skogsbränder, som får större omfattning än normalt. Detta har man plågsamma erfarenheter från just i Kalifornien. Oförklarlig träddöd kan också med stor säkerhet hänföras till nedfallet. Monsanto, som är den största skurken vad gäller genmanipulering, inledde redan 2008 ett arbete med att göra sina grödor resistenta just mot aluminium! Du sköna, nya värld!

Neurologiska sjukdomar som Alzheimers (fyrdubblad frekvens i utsatta områden), autism, försvagat immunsystem och som följd förkortad livslängd hör till de sjukdomar som kopplas samman med nedsläppen. Partiklarna bryts ner till nanopartiklar i syfte att hålla sig uppe i luften, inandas när de faller ner och påverkar därmed hjärnans funktioner. Som av en slump sammanfaller detta med de bieffekter som man tillskriver vaccinationsprogrammen. Har vi samma upphovsman i båda fallen?

Vem som utför besprutningen vet vi i ett flertal fall, det amerikanska bolaget North American Weather Consultants Inc skäms inte för att på sin hemsida berätta vitt och brett om hur man utför uppdrag i ett 50-tal länder med vädermanipulering genom flygplan. Ett annat bolag är Weather Modification Inc, som kallar sin verksamhet för Cloud Seeding. Kanske är man trygg i den egna förvissningen att detta är ju bara något som är bra, vi bromsar Global Warming och är värda allt beröm för detta. När en regering beställer åtgärden behöver man kanske inte heller bry sig, betalningen är ju riklig och syftet gott? Men vem är det egentligen som beställer? Bolagen kallar sina kunder för ”sponsorer”. Och i Sverige? Över Skåne där jag bor går chemtrailsplanen just nu i skytteltrafik. Meteorologerna har svårt att förklara varför strålande sol i prognosen blev mulet, utan närvaro av lågtryck. Och mitt mossbeklädda tak som jag haft i 40 år och som dött under våren av förändrat ph-värde i luften saknar jag. Men viktigast är förstås att rädda våra ekosystem i stort och framför allt vår framtida hälsa, våra barn och barnbarns liv. Mer lättillgänglig information på svenska finns här.

 

Källa:

https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/05/27/nar-nagon-bestammer-att-solen-skall-ga-i-moln/

Peter Krabbe – repost

Blir Eurabia det framtida lyckolandet?

En av globalismens hörnstenar är omvandlingen av världen till en totalitärt styrd global organisation, uppdelad på fyra geografiska huvudområden. För oss i Europa är sammanlänkningen med Afrika och arabländerna till vad man tidigare kallade Eurabia den centrala tanken. Om Eurabia har jag tidigare skrivit här och den norske skribenten Jan Hårstad bidrar med en nyskriven artikel härsom är anledningen till att jag tar upp frågan igen.

Eurabia har sin upprinnelse i oljekrisen under1970-talet genom bildandet av EAD (The Euro-Arab Dialogue) 1973, som kort sammanfattat handlade om att byta en garanterad export av olja till Europa mot ett accepterande av spridningen av islam och arabisk kultur till vår kristna kontinent, kombinerat med en generös inställning till ökad invandring från arabländerna till Europa. Detta arbete har pågått oförtrutet under 40 år utan att uppmärksammas nämnvärt av medierna. Många är förvånade över att Islamic Centers och moskéer växer upp överallt i våra länder och förstår inte varför. Flyktingströmmar och annan planerad invandring har på kort tid givit MENA-länderna en befolkningsandel runt 15% i Europa och prognoserna pekar mot en likafördelning om 40 år. Cirka 80% av flyktingarna bedöms sakna asylskäl och kan klassas som ekonomiska flyktingar.

Är detta då tillfälligheter beroende på krig och oroligheter utanför Europa? Naturligtvis inte, scenariot är sedan länge fastställt av EU och dess föregångare i syfte att fullfölja globalismens agenda om blandning av världens befolkningskategorier till en enda, homogen idealmänniska. EAD har efter hand omvandlats till Euromed, därefter Barcelonaprocessen för att sluta som Medelhavsunionen (The Mediterranean Union, UM eller UfM i Frankrike) 2008. Drivande under senare år har varit Frankrike, och dåvarande presidenten Sarkozy.

Anledningen till att Medelhavsunionen nu till slut hamnat i media (ett fåtal) är att nyvalde presidenten Macron, i egenskap av hängiven globalist, under valkampanjen framfört sitt fulla stöd för det fortsatta arbetet med UfM. Eftersom detta är direkt kopplat till planerna för fortsatt och ökad invandring från MENA (Middle East – North Africa) önskade man inte överdriven publicitet i Macron-lägret, något som motståndarna försökte ändra på genom att släppa ut mail på nätet dagarna före valet. Detta mörkades dock snabbt och Macron slapp förklara för fransmännen att Ensemble hade en annan, vidare betydelse än att bara gosa tillsammans inom Frankrikes gränser.

Det paradoxala med Medelhavsunionen är att den egentligen bara är en fortsättning på kolonialismen från tiden före andra världskriget. Dess två främsta förespråkare är Frankrike, som byggde upp sitt välde till att omfatta de flesta länderna i Nordafrika samt området runt Syrien och Libanon, och Tyskland som hade haft nära relationer med Turkiet och dess föregångare, det Ottomanska riket, som omfattade stora delar av arabvärlden. Att Tyskland håller på att få en betydande turkisk befolkning är lika lite en tillfällighet som att de fransktalande nordafrikanerna söker sig till Frankrike. Att det inbördes maktförhållandet mellan Tyskland och Frankrike i framtiden kommer att påverkas av dessas respektive växande befolkningar är givet. Polariseringen innebär också en ökad risk för framtida väpnade konflikter inom EU.

I själva verket handlar det då om att radera ut gränserna mellan kolonialstaten och dess forna kolonier, på samma sätt som Frankrike nu hanterar sina övriga kvarvarande kolonier (Guadeloupe, Martinique, Franska Guyana, Réunion och Mayotte) . Även där föds man med franskt medborgarskap och har fri rörlighet inom EU. Skillnaden idag är att övriga länder i EU får dela en börda som man inte har något historiskt ansvar för. När Macron talar om att det är ”vår” skuld att integrationen innebär problem, bör han tala för sig själv och inte för EU som helhet. För att understryka denna skuldbörda firade Hollande och Macron under veckan avskaffandet av slaveriet med den högtidliga projektstarten för ett slaverimuseum, i likhet med förintelsemuseet i Berlin. Man kan förstå att de forna öststaterna Ungern m.fl. inte känner någon sådan skuld. Har vi i Sverige någon anledning att göra det? Knappast.

Det ryktas i korridorerna att Macron fått ekonomisk hjälp till sin kampanj av Soros, vars organisation Move On översatts direkt till Macrons En Marche. Att dessa två skulle bli EU:s nya radarpar kan skrämma livet ur vem som helst. Enligt säkra källor finansierar Soros också genom NGO:er (civilsamhällesorganisationer) en allt mer utstuderad fartygstrafik i syfte att hämta upp mindre flyktingbåtar utanför Libyens kust för vidare transport till det europeiska fastlandet. Detta ökar naturligtvis flyktingtrafiken avsevärt. Att denna rabiata person i kraft av sin enorma förmögenhet tar sig rätten att styra och ställa över politikernas huvud är upprörande och det är för mig en gåta att Soros inte för länge sedan satts bakom lås och bom.

När globalismen nu tycks stärka sina positioner i Frankrike finns det anledning att vara uppmärksam på just Eurabia-projektet, som om det inte stoppas kommer att förvandla Europa till oigenkännlighet redan under kommande decennier. Det är hög tid att lägga höger-vänsterpolitiken i malpåse och sätta upp nya skyltar med texten Nationalism (demokrati och oberoende) eller Globalism ( världsherravälde och elitstyre) på våra politikers CV, så vi har en chans att välja rätt i nästa val. I Frankrike är det redan för sent.

 

Källa:

https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/05/13/blir-eurabia-det-framtida-lyckolandet/

Chemtrails bilder

Geoengineering är tyvärr lika vanligt förekommande i den kommunistiska regimen sverige. Jag har själv observerat ett oräkneligt antal flygplan utföra dessa illdåd. Vi kan väl anta att några av dessa bilder skulle kunna ha med vanlig besprutning att göra, men mycket talar också för att något helt annat sker bortom det offentliga ljuset. Att förneka att detta pågår är att slutgiltigt bekräfta att man väljer att vandra arm i arm med ignoransen och fullständigt blind genom livet. För dessa individer finns det mycket lite hopp ”when the shit hits the fan”, tyvärr…

 

Word of chemtrails has been buzzing around the internet for years, but if you were one of the people saying that they were fake, there will be no denying this! We can no longer ignore the fact that our skies are being heavily polluted with aluminum, barium, lead, arsenic etc., just wait until you see this!

Gregory Darknight, an author, and editor at chemtrilactionnetwork.org received an intriguing private message from a follower on Facebook. This was the message:

“Hi Greg, I follow your action network website every day and I’m thankful there are like-minded people like yourself who are aware of global things that I have known since I was a little girl. I came across some photos from a trusted source of the inside of planes that are used for chemtrails and I figured if I passed them on to you, you can help spread more awareness with it on your website. Let me know if this is OK with you. Thanks.”

 After Gregory saw the images he immediately wanted to know who the source was and if they wanted to elaborate on these photos. He was told:

“Unfortunately, my source does not want to be known and would rather remain anonymous…I’m sure they have some pretty good reasons and I must respect their wishes. As long as the information gets out there I think that’s the most important thing I’ll send you more photos later on in the day when I have a chance thank you.”

These Were the Photos That Were Included in the Message:

 

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-4

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-5

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-6

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-7

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-8

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-9

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-10

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-11

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-12

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-13

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-14

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-15

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-16

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-17

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-18

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-19

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-20

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-21

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-22

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-23

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-24

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-25

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-26

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-27

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-28

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-29

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-30

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-31

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-32

EXPOSED-Photos-From-INSIDE-Chemtrail-Planes-33

Källa:
 http://awarenessact.com/32-photoss-from-inside-chemtrail-planes-like-youve-never-seen-before/

Cern @ Bilderberg

Att CERN’s högste ansvarige deltog vid människofientliga Bilderberggruppens möte är ju inget annat än högst oroande. Vi talar om komplett sinnessjuka individer som i vanlig ordning inte gör någon hemlighet av vad de representerar och dyrkar. Jag kan förstå om det förefaller som aningen absurt för den sovandes, men detta är, tyvärr, högst verkligt.

cern-logo

Den här symboliken finns precis överallt och de älskar att håna de ignoranta slavarna. Det är inget skämt, detta är deras trossystem och de är mycket fokuserade i sin manifestering. Öppna dina ögon och framförallt, öppna ditt sinne.

 

 

Och samtidigt i Kazakhstan arbetar den kazariska maffian febrilt på att expandera geometrin i staden ”Astana”. Detta är föga något aprilskämt. Vänder man lite på bokstäverna så får man fram deras älskade ”satan”. De bryr sig föga längre om att dölja vad de står för. Egentligen inte så konstigt med tanke på den enorma ignorans som genomsyrar världens befolkning. Detta är den värld vi lever i mina vänner. Välkommen till dårhuset!

 

Mat, tröst & kött

Ja tyvärr, det här inlägget kommer handla en del om kött.

Det var först när jag själv praktiserade vattenfasta som jag insåg hur djupt den sociala programmeringen vad gäller intag av föda faktiskt sitter i människan. Vår sociala vardag kretsar kring allt som har med MAT att göra. Jag kände det i mig själv bara av endast två dagar med enbart vatten som intag, hur tristessen infinner sig i princip omgående. Att utesluta kött blev för mig ett självklart och naturligt val när jag vaknade upp till ökad medvetenhet för några år sedan. När du börjar förstå kopplingen mellan allt levande, dess olika medvetandenivåer, interaktioner och symbioser med helheten så blir det helt enkelt omöjligt att äta just kött. Personligen är jag övertygad om att hela kött-agendan är en fälla och att det kraftigt begränsar vår möjlighet att växa andligt eftersom att det inte kan anses vara en kärleksfull handling att ta heligt liv. Du får helt enkelt inte tillgång till några vidare andliga realmer och detta håller dig således på en vibrationellt låg frekvens.

Vad gäller mejeriprodukter så har detta upphört först nyligen (för mig har ost varit närmast som en ”besatthet” och jag har insett att jag har varit tämligen förblindad och inte ens reflekterat över att jag självklart inte längre kunde äta heller detta – ost innehåller ett opiatliknande protein som går under namnet kasein). Jag kallar mig inte vegan då det nästan uteslutande handlar om identitet, tillhörighet samt snarare bara främjar ytterligare separation, vilket vi inte behöver mer av. Vi har (nästan) alla blivit indoktrinerade med att äta kött och mejeriprodukter, som att det skulle vara naturligt, vilket det definitivt inte är. Det räcker att använda den allmänna intelligensen för att inse att det är ”falsk matematik”. Det är inte svårt att lägga ihop pusselbitarna – dessa industrier har haft foten innanför dörren hos det politiska etablissemanget under många herrans år, och detta måste upphöra om vi ska få rätsida på lidandet och miljöproblematiken köttproduktion bidrar till. På förekommen anledning ska jag försöka att inte låta allt för anklagande, men faktum kvarstår, för oavsett föreligger här stora problem som måste lösas. Det är ingen idé att som köttätare försöka argumentera mot dessa uppenbara självklarheter som presenteras här, ty de rättfärdigandes tid är förbi och ursäkterna är urvattnade sedan länge. Det dåliga samvetet en köttätare bär inom sig finns där av en anledning. Vi måste förändra och den förändringen kan bara komma från dig själv eftersom systemet vi lever i är genomruttet och redo för kompostering. Det är alltså inget någon korrupt politiker någonsin skulle kunna ta ansvar för. Den bollen ligger hos var och en av oss. Individuellt ansvar är det enda vi kan sträva efter.

 

När det kommer till hälsa och vad vi människor faktiskt stoppar i oss så underlättar det inte direkt att de vinstdrivna industrierna som tex kött och mejeri sprider förvanskad fakta och förtrycker dem som vågar sig på att ifrågasätta sanningshalten hos dessa industrier. Självklart är detta det enda de kan begripa eftersom människorna i dessa industrialiserade monster är så fördunklade i sinnet och helt förblindade av PENGAR och profit, profit, profit! Vinstresultat prioriteras helt framför hälsa, omsorg, välmående, empati och medkänsla inför andra levande varelser (inklusive sina egna medmänniskor), och för att inte tala om den oerhörda miljöförstörelse dessa industrier bidrar till. (Tex står köttproduktionen enkom för ca 18% av den totala miljöförstörelsen och detta är troligen dessutom en kraftigt förskönad procentsats) De mutar korrupta politiker och organisationer för att sprida direkta felaktigheter samt mörkar och betalar för egenproducerade studier som levererar en förvanskad bild av verkligheten. Jag syftar på tex proteinlögnen som helt verkar ha tagit över sinnet på människor generellt. ”du måste få i dig protein”. Märk då väl att proteinet som finns i kött kommer från växtriket, likaså B12 som industrin tillsätter i djurfodret. Förutom detta tillsatta protein så innehåller kött även andra mindre behagliga ”ingredienser” som tex nitriter, trikiner och massor av antibiotika. Den som inte begriper att det är skadligt för sitt kroppsliga tempel måste nog ta sig en rejäl funderare. Det finns så mycket bluff och båg som backas upp av media och politiker via dessa industriers konstanta lobbyverksamhet samt att köttätande är så oerhört känsligt på en personlig nivå för de flesta människor och politiker är ju som bekant också människor (vi får iallafall anta att så är fallet). Det är på samma gång både fascinerande och skrämmande att observera hur stark påverkan kött uppenbarligen har på det mänskliga medvetandet. Många vill inte ens låtsas om som att det skulle kunna föreligga allvarlig problematik kring exploateringen av djur och natur och det är för mig en tydlig indikation på att det föreligger något högst oroväckande kring vad som händer med vår andlighet när vi konsumerar kött. Det är som att vårt sinne blir fördunklat och försätts i ett hypnotiskt tillstånd som gör att vi slutar använda det sunda, empatiska förnuftet. Människor blir som barn när köttproblematiken tas upp, och det är för övrigt inte det minsta konstigt att ”cancer” sprider sig som en löpeld i människor eftersom köttkonsumerandet skapar allvarlig försurning i det biologiska systemet. Candidan sprider sig därför som en löpeld. ”Låt maten vara din medicin och din medicin vara din mat”, som en känd filosof en gång sa.

 

mem_4_20150616170615_44069

 

Det var också i samband med fasta som jag börjar förstå varför det måste vara så fruktansvärt svårt för människor att ge upp delar av det som ger dem en sådan innerlig (tillfällig) tröst som att äta gör. Vi dämpar vår ångest med mat. Vi trycker undan de negativa känslorna genom att bedöva oss med mat istället för att låta dem flyta upp till utan för bearbetning, som en form av psykofarmaka. Att bara fösa problemen framför sig löser givetvis ingenting utan dessa ”trauman” måste man gå till roten med för att de ska kunna helas. Detta stigmata uppstår eftersom vi människor lider och helst inte vill göra förändringar för att må bättre, allra minst göra förändringar i kosten, ett tydligt ”moment 22” med andra ord. Egentligen klarar vi oss på så oerhört lite föda och vi skulle alla må betydligt bättre av att utesluta dessa gifter, både psykiskt och hälsomässigt. Att äta djur medför på ett djupare plan att du blueprintar djurets känslor och DNA. Jag har själv konsumerat kött innan jag förstod bättre, så jag har också varit en del av denna styggelse, det ska inte förnekas. Vad jag vill säga är att innerst inne så vet vi alla att det är förkastligt att döda en levande varelse bara för att tillfredsställa denna blodstörst, som inte har mycket med reell överlevnad att göra, det vet vi också om vi verkligen vill och använder vårt sunda förnuft snarare än låter oss styras av egot. Vi måste alla och envar göra viktiga uppoffringar för att förbättra det allvarliga tillstånd vi faktiskt befinner oss i, och det är hör å häpnad inte bara några få som ska behöva göra dessa uppoffringar. Det är oacceptabelt. Det finns inga ursäkter som räcker till längre, det gjorde det inte för mig och det gör det inte heller för dig, och på sikt kommer du må bättre på alla tänkbara plan. Det är så denna skapelse fungerar när vi befinner oss i fysisk form. Nedan har jag länkat till en oerhört viktig och riktigt bra dokumentär som även förespråkar veganism, vilket i sig bara är positivt eftersom den kosthållningen är ultimat på alla sätt och det går bara inte att förneka, även om jag själv inte titulerar mig som sådan.

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego  (Redovisar relevant sanning)

https://fmovies.se/film/what-the-health.llomz  (Dokumentären alla bör se)

 

Bilderbergmötet – repost

Bilderbergmötet 2017 diskuterar ”bullets, bytes and bucks”

Bullet Cufflinks Barrett 50 BMG

Bild: Barrett 50 BMG Caliber, Sniper Cuff Links – Etsy.com

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna BöhlmarkÅrets hemliga och därför odemokratiska Bilderbergmöte går av stapeln 1-4 juni 2017 i Chantilly (Virginia) och gruppens hemsida har gått ut med deltagarlista och vilka ämnen som ska avhandlas. Marcus Wallenberg, Annie Lööf och den något otippade Johanna Rosén är de svenskar som deltar. Vad kokar de ihop i år?

Text och analys: Torbjörn Sassersson (uppd. kl 14:00) | Läs mer om Bilderbergmötena på NewsVoice

Nedan finns samtliga huvudämnen som ska diskuteras och ”briefas” under Bilderbergmötet 2017. Notera att detta är en hierarkisk listning, viktigast först, inklippt direkt från Bilderberggruppens hemsida:

 1. The Trump Administration: A progress report
 2. Trans-Atlantic relations: options and scenarios
 3. The Trans-Atlantic defence alliance: bullets, bytes and bucks
 4. The direction of the EU
 5. Can globalisation be slowed down?
 6. Jobs, income and unrealised expectations
 7. The war on information
 8. Why is populism growing?
 9. Russia in the international order
 10. The Near East
 11. Nuclear proliferation
 12. China
 13. Current events

Bakom lyckta dörrar ska alltså dessa ämnen avhandlas utan att allmänheten får veta vad som sägs och exakt varför. Vi får spekulera. Texten nedan inom parenteser är NewsVoice kommentarer.

I år diskuteras under Bilderbergmötet 2017 bla: Trump (en problematisk person), transatlantiska krigs- och försvarsstrategier med de tillhörande orden ”bullets, bytes and bucks” (är lönsamheten säkrad?), EU:s framtid (man känner oro efter bla Brexit), globalisering (som måste fortsätta), ”fake news” (man anser att fel narrativ återges i informationskriget), populism (som om det vore något negativt), Ryssland (landet är en motvals spelare till globaliseringen), Kina (ett annat bromsproblem) och ”the Near East” (vad ska USA:s koalitioner göra härnäst med Västasien inklusive Turkiet, Syrien mfl?).

Grusade agendor

Ämnesrubrikerna vittnar starkt om vilka ambitioner makteliten har för Västvärldens framtid och om agendorna faller på plats som planerat. Var och en kan läsa mellan raderna och förstå att det inte går helt smärt- och friktionsfritt. Det finns grus i maskineriet. Alla starka motkrafter som gjort sig tillkänna är de problem som ska ”hanteras” och Bilderbergmötet 2017 ska se till att alla nyckelspelare mitt i karriären eller som äldre mentorer ska förses med information och hemläxor för att kunna säkerställda utstakade och långsiktiga mål under kommande decennium och kortsiktiga mål som ska uppnås fram till nästa BB-möte. Så vad ska Marcus Wallenberg, Annie Löf och Johanna Rosén lyckas med fram till juni 2018? Det är hemligt.

”The meetings are held under the Chatham House Rule, which states that participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s) nor any other participant may be revealed.”

Det är alltså även hemligt vilka det är som talar och i övrigt har en närvaro.

Nya supervapen med svensk supertunnfilm?

Johanna Rosén - ett stjärnskott under Bilderbergmötet 2017

Johanna Rosén – ett stjärnskott under Bilderbergmötet 2017, pressfoto

Johanna Rosén är biträdande professor i fysik och expert på tunnfilmsteknologi. På Wallenberg.com kan vi få fram mer information om varför Wallenberg vurmar för denne unga professor. Johanna Rosén som får forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utvecklar nanostrukturer i tunna filmer. Det handlar om att skapa superstrukturer, nya okända material och nya ytegenskaper genom ”atomslöjd.”

En rubrik på Wallenberg.com lyder bla: ”Utmanande material ska ge superhårda ytor”. När behövs superhårda ytor? Eftersom det världsledande vapenföretaget SAAB lett av Wallenberg är med i spelet förstår vi varför Johanna Rosén bygger material för flygplan, skärverktyg, elektronik och rymdfärjor samt självklart även vapen, som dock sällan nämns i populärtexter om dessa. Låt oss anta att det även handlar om att ta fram ytmaterial för superhårda projektiler med extremt genomträngande förmåga. Vi får inte veta mer om det för det är superhemligt.

När Johanna Rosén placeras i en extremt högprofilerad miljö bestående av före detta CIA-chefer och rådgivare till amerikanska presidenter kan man anta att Rosén i första hand kommer att bli ”briefad” om intressen runt hennes forskning. Vilka nya anslag får hon under det kommande år och när sätts hennes tunnfilm in i serieproduktionen av nya supervapen?
Medan ”Wallenbergarnas” närvaro på Bilderberggruppens möte är en självklar och perenn företeelse är Roséns deltagande något nytt och vad Annie Lööf ska diskutera om med Henry Kissinger – i smyg – är det fritt fram att spekulera om i kommentarsfältet.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Relaterat och referenser

Bilderbergmötet 2017 – Chantilly, Virginia, USA, 1-4 juni

Pressrelease

CHAIRMAN

 • Castries, Henri de (FRA), Former Chairman and CEO, AXA; President of Institut Montaigne 

PARTICIPANTS

 • Achleitner, Paul M. (DEU), Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG
 • Adonis, Andrew (GBR), Chair, National Infrastructure Commission
 • Agius, Marcus (GBR), Chairman, PA Consulting Group
 • Akyol, Mustafa (TUR), Senior Visiting Fellow, Freedom Project at Wellesley College
 • Alstadheim, Kjetil B. (NOR), Political Editor, Dagens Næringsliv
 • Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, Evercore
 • Arnaut, José Luis (PRT), Managing Partner, CMS Rui Pena & Arnaut
 • Barroso, José M. Durão (PRT), Chairman, Goldman Sachs International
 • Bäte, Oliver (DEU), CEO, Allianz SE
 • Baumann, Werner (DEU), Chairman, Bayer AG
 • Baverez, Nicolas (FRA), Partner, Gibson, Dunn & Crutcher
 • Benko, René (AUT), Founder and Chairman of the Advisory Board, SIGNA Holding GmbH
 • Berner, Anne-Catherine (FIN), Minister of Transport and Communications
 • Botín, Ana P. (ESP), Executive Chairman, Banco Santander
 • Brandtzæg, Svein Richard (NOR), President and CEO, Norsk Hydro ASA
 • Brennan, John O. (USA), Senior Advisor, Kissinger Associates Inc.
 • Bsirske, Frank (DEU), Chairman, United Services Union
 • Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA
 • Bunn, M. Elaine (USA), Former Deputy Assistant Secretary of Defense
 • Burns, William J. (USA), President, Carnegie Endowment for International Peace
 • Çakiroglu, Levent (TUR), CEO, Koç Holding A.S.
 • Çamlibel, Cansu (TUR), Washington DC Bureau Chief, Hürriyet Newspaper
 • Cebrián, Juan Luis (ESP), Executive Chairman, PRISA and El País
 • Clemet, Kristin (NOR), CEO,(NOR)
 • Cohen, David S. (USA), Former Deputy Director, CIA
 • Collison, Patrick (USA), CEO, Stripe
 • Cotton, Tom (USA), Senator
 • Cui, Tiankai (CHN), Ambassador to the US
 • Döpfner, Mathias (DEU), CEO, Axel Springer SE
 • Elkann, John (ITA), Chairman, Fiat Chrysler Automobiles
 • Enders, Thomas (DEU), CEO, Airbus SE
 • Federspiel, Ulrik (DNK), Group Executive, Haldor Topsøe Holding A/S
 • Ferguson, Jr., Roger W. (USA), President and CEO, TIAA
 • Ferguson, Niall (USA), Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University
 • Gianotti, Fabiola (ITA), Director General, CERN
 • Gozi, Sandro (ITA), State Secretary for European Affairs
 • Graham, Lindsey (USA), Senator
 • Greenberg, Evan G. (USA), Chairman and CEO, Chubb Group
 • Griffin, Kenneth (USA), Founder and CEO, Citadel Investment Group, LLC
 • Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor ”Otto e mezzo”, La7 TV
 • Guindos, Luis de (ESP), Minister of Economy, Industry and Competiveness
 • Haines, Avril D. (USA), Former Deputy National Security Advisor
 • Halberstadt, Victor (NLD), Professor of Economics, Leiden University
 • Hamers, Ralph (NLD), Chairman, ING Group
 • Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation
 • Hennis-Plasschaert, Jeanine (NLD), Minister of Defence, The Netherlands
 • Hobson, Mellody (USA), President, Ariel Investments LLC
 • Hoffman, Reid (USA), Co-Founder, LinkedIn and Partner, Greylock
 • Houghton, Nicholas (GBR), Former Chief of Defence
 • Ischinger, Wolfgang (INT), Chairman, Munich Security Conference
 • Jacobs, Kenneth M. (USA), Chairman and CEO, Lazard
 • Johnson, James A. (USA), Chairman, Johnson Capital Partners
 • Jordan, Jr., Vernon E. (USA), Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
 • Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies
 • Kengeter, Carsten (DEU), CEO, Deutsche Börse AG
 • Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.
 • Klatten, Susanne (DEU), Managing Director, SKion GmbH
 • Kleinfeld, Klaus (USA), Former Chairman and CEO, Arconic
 • Knot, Klaas H.W. (NLD), President, De Nederlandsche Bank
 • Koç, Ömer M. (TUR), Chairman, Koç Holding A.S.
 • Kotkin, Stephen (USA), Professor in History and International Affairs, Princeton University
 • Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman and Co-CEO, KKR
 • Kravis, Marie-Josée (USA), Senior Fellow, Hudson Institute
 • Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group
 • Lagarde, Christine (INT), Managing Director, International Monetary Fund
 • Lenglet, François (FRA), Chief Economics Commentator, France 2
 • Leysen, Thomas (BEL), Chairman, KBC Group
 • Liddell, Christopher (USA), Assistant to the President and Director of Strategic Initiatives
 • Lööf, Annie (SWE), Party Leader, Centre Party
 • Mathews, Jessica T. (USA), Distinguished Fellow, Carnegie Endowment for International Peace
 • McAuliffe, Terence (USA), Governor of Virginia
 • McKay, David I. (CAN), President and CEO, Royal Bank of Canada
 • McMaster, H.R. (USA), National Security Advisor
 • Mexia, António Luís Guerra Nunes (PRT), President, Eurelectric and CEO, EDP Energias de Portugal
 • Micklethwait, John (INT), Editor-in-Chief, Bloomberg LP
 • Minton Beddoes, Zanny (INT), Editor-in-Chief, The Economist
 • Molinari, Maurizio (ITA), Editor-in-Chief, La Stampa
 • Monaco, Lisa (USA), Former Homeland Security Officer
 • Morneau, Bill (CAN), Minister of Finance
 • Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates
 • Murtagh, Gene M. (IRL), CEO, Kingspan Group plc
 • Netherlands, H.M. the King of the (NLD)
 • Noonan, Peggy (USA), Author and Columnist, The Wall Street Journal
 • O’Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair D.A.C.
 • Osborne, George (GBR), Editor, London Evening Standard
 • Papahelas, Alexis (GRC), Executive Editor, Kathimerini Newspaper
 • Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, Titan Cement Co.
 • Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute
 • Pind, Søren (DNK), Minister for Higher Education and Science
 • Puga, Benoît (FRA), Grand Chancellor of the Legion of Honor and Chancellor of the National Order of Merit
 • Rachman, Gideon (GBR), Chief Foreign Affairs Commentator, The Financial Times
 • Reisman, Heather M. (CAN), Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
 • Rivera Díaz, Albert (ESP), President, Ciudadanos Party
 • Rosén, Johanna (SWE), Professor in Materials Physics, Linköping University
 • Ross, Wilbur L. (USA), Secretary of Commerce
 • Rubenstein, David M. (USA), Co-Founder and Co-CEO, The Carlyle Group
 • Rubin, Robert E. (USA), Co-Chair, Council on Foreign Relations and Former Treasury Secretary
 • Ruoff, Susanne (CHE), CEO, Swiss Post
 • Rutten, Gwendolyn (BEL), Chair, Open VLD
 • Sabia, Michael (CAN), CEO, Caisse de dépôt et placement du Québec
 • Sawers, John (GBR), Chairman and Partner, Macro Advisory Partners
 • Schadlow, Nadia (USA), Deputy Assistant to the President, National Security Council
 • Schmidt, Eric E. (USA), Executive Chairman, Alphabet Inc.
 • Schneider-Ammann, Johann N. (CHE), Federal Councillor, Swiss Confederation
 • Scholten, Rudolf (AUT), President, Bruno Kreisky Forum for International Dialogue
 • Severgnini, Beppe (ITA), Editor-in-Chief, 7-Corriere della Sera
 • Sikorski, Radoslaw (POL), Senior Fellow, Harvard University
 • Slat, Boyan (NLD), CEO and Founder, The Ocean Cleanup
 • Spahn, Jens (DEU), Parliamentary State Secretary and Federal Ministry of Finance
 • Stephenson, Randall L. (USA), Chairman and CEO, AT&T
 • Stern, Andrew (USA), President Emeritus, SEIU and Senior Fellow, Economic Security Project
 • Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO
 • Summers, Lawrence H. (USA), Charles W. Eliot University Professor, Harvard University
 • Tertrais, Bruno (FRA), Deputy Director, Fondation pour la recherche stratégique
 • Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital
 • Topsøe, Jakob Haldor (DNK), Chairman, Haldor Topsøe Holding A/S
 • Ülgen, Sinan (TUR), Founding and Partner, Istanbul Economics
 • Vance, J.D. (USA), Author and Partner, Mithril
 • Wahlroos, Björn (FIN), Chairman, Sampo Group, Nordea Bank, UPM-Kymmene Corporation
 • Wallenberg, Marcus (SWE), Chairman, Skandinaviska Enskilda Banken AB
 • Walter, Amy (USA), Editor, The Cook Political Report
 • Weston, Galen G. (CAN), CEO and Executive Chairman, Loblaw Companies Ltd and George Weston Companies
 • White, Sharon (GBR), Chief Executive, Ofcom
 • Wieseltier, Leon (USA), Isaiah Berlin Senior Fellow in Culture and Policy, The Brookings Institution
 • Wolf, Martin H. (INT), Chief Economics Commentator, Financial Times
 • Wolfensohn, James D. (USA), Chairman and CEO, Wolfensohn & Company
 • Wunsch, Pierre (BEL), Vice-Governor, National Bank of Belgium
 • Zeiler, Gerhard (AUT), President, Turner International
 • Zients, Jeffrey D. (USA), Former Director, National Economic Council
 • Zoellick, Robert B. (USA), Non-Executive Chairman, AllianceBernstein L.P.