Alltid aktuellt

 

 Lever vi i verkligheten eller en drömvärld?
När jag läser vad folk delar, postar och skriver i olika facebook-grupper eller forum, så är det som slår mig mest hur fast vi tycks sitta i övertygelsen att allt vi ser och hör och omges av är verkligt och sant.
Så jag tänkte fortsätta att upprepa den huvudsakliga linje som går genom den här bloggen. Kanske om jag säger det på olika sätt om och om igen, att det är lättare att förstå. Jag vet förståss att många redan förstår, men vi behöver bli många fler än vi är idag, om vi skall komma någon vart.
Om det är en sak vi människor är bra på så är det att hitta på saker. Vi får idéer och vi övertygar andra om värdet av dessa idéer. Idéer kan vara otroligt kraftfulla. De har ändrat historien. De har skapat välstånd och fred och de har fått människor att slakta varandra som djur. De har skapat nya civilisationer och de har fått imperier på fall.

Men en gemensam sak som alla idéer har är att de är ett fenomen av vår inre tankevärld. De är endast något som vi har i huvudet.

Sedan kan dessa idéer manifestera sig i den påtagliga världen i våra handlingar och det vi skapar. Tanken att ”det är bäst om alla kör på samma sida av vägen” är en idé – det faktum att vi gör så är resultatet av denna idé eller överenskommelse. När flera anammar en viss ide och agerar enligt den så har vi en överenskommelse.

På samma sätt kan jag komma upp med en idé på hur jag skulle vilja bygga ett hus. Om ett hus resulterar så är detta hus inte min idé – det är det fysiska resultatet av den. Nu gäspar du kanske käre läsare och säger ”Visst fan, det är ju självklart. Har du inget bättre att säga?”.

Men om jag skulle säga att ”Det finns ingen annan verklig lag än naturlagarna” eller ”Regeringen finns inte i verkligheten, utan bara i våra sinnen.” då blir det ofta annat ljud i skällan.
Men om jag bryter mot lagen kan jag ju bli tagen av polisen, dömd, bötfälld eller kastad i fängelse, och det är verkligt. Därför måste lagen vara verklig.” Nej, människan som agerar som polis, människan som agerar som åklagare, människan som agerar som domare och alla andra människor involverade (oftast dig inkluderad) agerar alla med samma övertygelse eller överenskommelse när det gäller en viss idé – till exempel, att det är fel att strypa svärmor. Lagen som säger att du inte skall mörda finns bara på papper (vilket är dokumenterandet av en idé) och i våra sinnen. De flesta är överens om att det är bäst om vi inte tar död på varann, och därför skrevs det ner som en mänsklig överenskommelse/lag. Men denna ”lag” har ingen fysisk påvisbarhet, till skillnad från tyngdlagen eller lagen om Orsak och Effekt. Folk dödar faktiskt varandra hela tiden världen över, så det är ingen Naturlag. Nu tog jag mord som exempel här. Det kunde lika gärna handlat om skatt eller TV licens.
 
Samma gäller Regeringen. ”Men den är ju verklig” hör jag någon säga. Människorna som agerar i egenskap av olika positioner i Regeringen är verkliga. Deras kläder är verkliga. Byggnaderna de använder är verkliga. Datorerna, häftapparaterna, pennorna, telefonerna, osv. är verkliga – men Regeringen själv är inget annat än en idé vilken har många anhängare. Dessa människor är bara människor som du och jag (kanske bara lite mer hjärntvättade eller oärliga).

Det första man blir blind på är ögonen, sägs det. Det är inte lätt att se något annat än det man tror sig se. Vad man än är inblandad och engagerad i är det som är mest verkligt för ögonblicket. När jag först kom till mitt Regemente när jag gjorde lumpen så tänkte jag ”Dom här människorna är ju inte kloka.” men efter några veckor så stampade jag i ledet som alla andra, och spelade med i deras spel (även om jag kanske var lite mer av en rebell än de flesta).

Nu kan man givetvis säga att ”Verkligheten är vad vi är överens om, eller betraktar som verkligt” och det är väl i och för sig sant. Vad jag menar när jag säger ”verkligt” här är ”En fysisk realitet”.
Men låt oss titta på hur vi som människor arrangerar våra liv och använder fiktioner (idéer, övertygelser, tro, överenskommelser, etc.) i vårt dagliga liv och samverkan med varandra.

Varför inte börja med ditt namn. Är du ditt namn? Om en polisman håller upp ett papper med ditt namn på och frågar ”Är det här du?” vad svarar du då?

Namnet är en fiktion som hittades på så att vi i vårt språk (också en fiktion) kunde särskilja på varann. Det är en symbol eller etikett vi bär omkring. Men vi är inte etiketten vare sig i form av en ljudkombination eller en bokstavskombination. Vi är den vi är. Vi är som en Joker i en kortlek – vi kan spela vilken roll som helst i livets spel – begränsade endast av våra egna tankar och överväganden (och kanske vissa fysiska attribut).
Om vi var telepatiska, så skulle vi inte behöva gå via denna otympliga konstruktion – språk och namn. Om vi behärskade telepati helt och fullt, så skulle jag kunna förmedla alla sinnesupplevelser och känslor jag ville till mottagaren. Jag skulle inte behöva säga en persons namn för att göra klart vem jag menar. Jag skulle kunna förmedla hur personen ser ut, luktar, rör sig, tänker, skrattar, och agerar. Mottagaren av min kommunikation skulle ha en mycket mer exakt bild av vem jag menar än om jag bara sade ett namn.
Just nu, så ser så gott som alla människor, det nuvarande samhället som något stort, något etablerat, något orubbligt, något mycket verkligt och påtagligt. Men är det verkligen så?

Se på alla forna imperier, kungariken, religioner, handelsimperier, regeringsformer, etc. De upphörde alla att existera en vacker dag (kanske med undantag av en liten minoritet som fortfarande bär på en tro eller övertygelse). Den dagen var den dag då knappt någon längre trodde på saken i fråga, och den hade förlorat all praktisk vikt.

Ingen eller ytterst få tror längre på de gamla asa-gudarna eller att de kommer till Valhalla när de dör. Men för inte så länge sedan var detta mycket verkligt och sant för de flesta Nordbor.
Lika lite betyder det Persiska Imperiet idag, eller Ming-dynastin. Folk slutade tro på dem för länge sedan. Romarnas handelsrike finns inte längre (vissa hävdar att det omformade sig till en religion, och fortsatte att utöva sin makt genom Katolska Kyrkan, och detta är i så fall ett nyare ”rike” i en annan form). Det förföll sakta inifrån (de som tidigare trodde på denna idé och överenskommelse, slutade göra så) och kunde inte finna tillräckligt många ”troende” för att hålla ihop det hela.
SAMHÄLLETS FÖRFALL
Vi har idag ett samhälle i förfall. Det närmar sig sakta men säkert en punkt då tillräckligt många kommer att vilja bli av med det, eller i alla fall drastiskt reformera det. Här är några punkter som jag anser kommer att leda till detta:
  1. Överbeskattning av folket och slöseri med allmänna medel, eller användandet av folkets pengar till krig som folket inte har något intresse i eller vill vara del av.
  2. Stjälandet av folkets gemensamma egendom genom att Staten säljer kraftverk, mark, mineral tillgångar, etc. till privata eller utländska företag. Man kan inte ge bort vad man inte äger. Staten är menad att vara en förvaltare inte en ägare av våra resurser.
  3. Våra offentliganställda som vi anlitat för att ta hand om vissa funktioner i vårt samhälle, börjar bete sig som om de vore våra chefer eller slav-ägare. Socialarbetare stjäl barn från familjer och adopterar bort dem. Tjänstemän agerar som om deras ord och vilja är all lag som vi har idag. De bestämmer vad för reningsverk du måste ha till ditt avlopp eller hur ofta sotaren skall komma och feja skorstenen. Vi behandlas som imbecilla barn utan rättigheter, ansvar eller sunt förnuft.
  4. Stat och politiker tycks arbeta för andra intressen än folkets. De tillåter massinvandring utan att det finns ett behov i form av arbetstillfällen eller bostäder till alla. De lämnar över landet till en odemokratisk”Regeringarnas Regering” – EU som ligger bortom vår kontroll och som inte ens lyckats få en godkänd revision av sina finanser på, jag vet inte hur många, år. De skickar våra soldater till att ta del i krig som inte har något med vårt land att göra. De har avskaffat Sveriges neutralitet och allierar sig med USA och NATO.
  5. Vi går snabbt mot ett samhälle där få människor behövs längre, för maskiner kan göra vad vi gör bättre. Vi har redan självkörande bilar som testats i tusentals mil i USA. De tröttnar inte, de blir inte distraherade och de har mindre olyckor. Det är bara en tidsfråga till så gott som all yrkestrafik kommer att skötas av lastbilar och bussar som kör sig själva. Fabriker befolkas av robotar och underhålls personal. Nanoteknologi och 3D-skrivare kommer att tillhandahålla många nödvändigheter och prylar på närnivå. Jordbruken tas över av stora bolag som idkar massdrift och slår ut mindre gårdar. De rika behöver oss inte längre som arbetskraft. Få saker upprör folk så mycket som när de inte behövs längre – speciellt om de inte kan tjäna ett uppehälle längre.
  6. När rättssäkerheten och principen att alla har lika värde och rättigheter och är lika inför ”lagen”, inte längre verkar tillämpas i praktiken, då blir myndigheter, polis och rättsväsendet instrument för förtryck, snarare än en garanti till rättvisa.
  7. När pengasystemet är designat så att skulder, räntor och omsättning måste växa hela tiden för att hjulen skall fortsätta gå runt, och när vissa som tillskansat sig kontroll och ekonomisk makt tjänar obscena belopp medan de flesta är fattigare idag än de var för tio eller tjugo år sedan, så inträder en obalans som kan stjälpa hela samhället. Vårt pengasystem idag, där ”pengar” skapas genom lån, vilka måste betalas med räntor som det inte finns pengar till (då pengarna till räntan inte skapades) så måste mer och mer lånas hela tiden. Matematiskt betyder det att vårt pengasystem är utformat att brista en vacker dag. Den dagen är nog inte långt borta.
  8. När Staten börjar agera som om den vore Gud och stiftar lagar som går emot folks intresse och kultur, så kommer missnöje och olydnad att följa. Lagar lär vara på gång där man inte får föröka plantor med delning eller egna frön längre, utan måste köpa storföretagens frön och plantor. I Spanien beskattar staten solljus för elproduktion – Spanska staten måste tro att den äger Solen. På många håll i USA är det förbjudet för villaägare att odla egna grönsaker på tomten eller ta vara på regnvatten från stuprören (Staten måste äga regnet). Dessa saker kommer mer och mer. Man kan fråga sig hur länge det skall fortsätta innan folk börjar lyncha politiker och tjänstemän.
  9. Här i England där jag bor, och i USA och Canada med flera ställen, så liknar polisen mer och mer militärer, och beter sig mer som en ockupationsstyrka än som de allmänhetens tjänare de var menade att vara, deras roll verkar mer och mer vara att driva in böter och haffa dem som inte följer alla nya idiotiska ”lagar” och ”förordningar”, snarare än att bibehålla fred i samhället, eller vara en väktare som håller reda på dem som möjligen kan orsaka skada för sina medmänniskor.
  10. När ”brott” mot Statens ”dekret” prioriteras över stöld, inbrott, misshandel, förskingring, etc. gentemot vanligt folk, så förlorar folket respekten för politiker, tjänstemän och polis och ser dem som översittare och parasiter, snarare än välgörare.
Jag skulle kunna fortsätta, men jag tror ni kan se vad jag menar.
När en idé som ett samhälle inte längre gagnar majoriteten av dess anhängare, så kommer den snart att överges. Tvinga den på folk och det kommer att sluta mycket olustigt.
SLUTSATS
Vad jag vill få folk att inse, är att allt som vi har i form av organisation av samhället, inte är annat än idéer. De har ingen fysisk närvaro. De finns bara i våra huvuden och som nedteckningar på papper eller i datorer. Därför finns de inte utan oss och vårt samtycke.
Du och jag skapades av Naturen eller någon annan skapande kraft, vilken vi inte fullt känner eller förstår. Vi är vår Skapares Skapelse. Lagar, Regeringar, Landsting, Kommuner, Domstolar, Polis, Militär, EU, FN, IMF, etc. är alla våra skapelser (skapade av människor). Skaparen är alltid överordnad skapelsen. Därför kan rent logiskt sett inga mänskliga påfund vara bindande på en människa utan hennes medgivande. Se andra inlägg i den här bloggen om du inte förstår vad jag menar här. Till exempel: ”Skillnaden mellan Dig och Dig Själv” ”Vad är Sverige” ”En annorlunda identitetshandling” och ”Öppet brev till myndighetspersoner”.
Frihet börjar liksom allt annat med en idé. Idén att du är din egen herre och att ingen annan är så. Nu kan du agera enligt den idén och börja ta kontroll över ditt liv och försöka hitta andra likasinnade och få en ”frihetsboll” i rullning, eller så kan du välja att förbli en frivillig slav, till folk som varken förtjänar eller har rätt till vår underkastelse. Vi har alla olika omständigheter. Men om ingen kastar av sig sina kedjor, så kommer det inte att bli bättre. Och om du en dag finner dig själv helt maktlös och kontrollerad som en maskin, kom ihåg att en gång i tiden hade du valet att inte låta det gå dithän.
Jag hoppas att du kommer med oss, och börjar lära dig hur du kan kapa de bojor du och dina föräldrar satte på dina ben. Det börjar med att se skillnaden på verklighet och tankar och att inse VAD och VEM du är.
Kent
Källa:

white tv – repost

Tradition i Sverige att mörda dissidenter i smyg, låtsas sjukdom, olycka eller självmord

2017-12-18 22:11

Någon har förklarat för mig innan jag flyttade från Tyskland till Sverige 1990, att landet är en dold polisstat. Jag förstod det inte då, men sedan fick jag lära mig, att politiskt obekvämt folk mördas i smyg, genom en bilolycka, cancer, hjärtattack, eller varför inte självmord?

Att arrangera en bilolycka eller ett självmord kan de flesta föreställa sig, men cancer och hjärtattack? Ju, med hemliga strålningsvapen som skickar skalärvågor på offret är detta möjligt. Man behöver enbart offrets DNA eller att vederbörande är chippat. Vår DNA är en antenna som kan sända eller ta emot magnetiska skalärvågor. Teknologin kontrolleras av underrättelsetjänsterna. Här några exempel:

1. Ivar Kreuger mördades den 12 mars 1932, media med DN i spetsen, gick direkt ut med lögnen att det var självmord.

Cats Falck och Lena Gräns mördad i smyg av Stasi i Sverige nov 1984

2. Journalisten Cats Falck kom Boforsskandalen med vapensmuggling och Iran-Contras-affären för nära. Bil i hamnen den 18 november 1984 … Senare kom tysk polis med bevis att Stasi hade mördad henne, förmodligen med Säpos goda minne.

3. Krigsmaterielinspektören Carl-Fredrik Algernon knuffades den 15 januari 1987 framför t-banan, när han kom Boforsskandalen för nära.

4. Boforschefen Claes-Ulrik Winberg dog den 31 maj 1989 officiellt i en bilolycka, men den versionen är långt ifrån säkert fick WTV höra av en släkting.

5. Många dog på ett konstigt sätt för att mörklägga Palmemordet, inte minst Christer Pettersson. Det var skälet varför Ole Dammegård lämnade Sverige (minns inte i vilken del Ole berättar om mordet av hans forskarvän).

6. M/S Estonia massmordet skördade många offer även efteråt, dykare, överlevanden Kalev Vahtras och, mest känd, f.d. vice statsminister Odd Engström. Han fick en hjärtinfarkt dagen innan han skulle berätta Estoniahemligheter för den tyska journalisten Jutta Rabe.

7. Den fullt friske Säpochefen Klas Bergenstrand dog hastigt av en förmodad hjärtinfarkt den 22 januari 2007, när han kritiserade FRA-lagen och ville ha en öppnare Säpo. Han hade fått sin post av dåvarande statsminister Göran Persson 2004, som ogillade att främmande makt hade bemäktigat sig den svenska polisen inklusive Säpo.

8. Den 15 december 2017 dog alternativjournalisten Bechir Rabani under mystiska omständigheter. Bara det faktum att gammelmedia teg som en mur om detta indicerar ett politiskt motiverat mord.

Gemensamt för alla dessa politiska lönnmord är att gammelmedia har hjälpt mördarna att komma undan!

——–

Jag hittade ingen passande film till ämnet, så jag tar den hur man botar cancer med skalärvågor, en metod som används i praktiken redan i Spanien och Italien med mycket framgång. Kan man döda cancerceller med skalärvågor, kan man också döda andra delar i vår kropp med denna metod är tankegången.

 

 

Bechir Rabanis bortgång

Minnesstund för Bechir Rabani – Förenaren av polariteter

Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 - Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 – Foto: Vaken.se

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieLEDARE. Efter att Bechir Rabani, hans familj, vänner och följare drabbats av hans plötsliga bortgång samlades människor i flera städer i Sverige för att hedra hans minne den 17 december. 

Bechir var en sann medmänniska som förenade polariteter och som fann sitt eget sätt att verka för öppenhet, sanning och överbryggande. Han var en man som försökte hela den dikotomi som plågar Sverige. Bechir hade därför vänner inom alla grupper: höger, vänster, mitt emellan och bortom höger-vänsterneurosen. 

Bechir har av näthatare, varav flera kallar sig journalister inom MSM, kallats för högerextremist. Det är en förbannad lögn som medvetet spridits för att försöka sabotera hans goda rykte. Bechir Rabani var palestinier som förstod hur konflikter, som ingen behöver, skadar oss. Det enda ”hat” som Bechir uttryckte var en hans vrede mot maktmissbruk och förtryckare. Bechir hade aldrig behövt engagera sig för Sverige, men han gjorde det ändå.

Många har drabbats av samma epitet bland oss som försöker hela polariteter och dikotomier som åtskiljer människor från varandra, såsom olika ideologier, religiösa åskådningar, åsikter och etniciteter. Tino Sanandaji har några tänkvärda ord om falska antirasister: 

”Det finns också ett hat, dold i hjärtat på många antirasister, som avslöjas så fort det sker friktion med individer med en annan etnisk bakgrund. Mobbare med personliga problem dras ofta till anti-rasism för en legitim ursäkt att trycka till andra”.

De som försöker misskreditera Bechir – även efter hans död – skadar det arbete som förenar människor och helar vårt samhälle.

En person som deltog under minnesstunden i Stockholm skriver till NewsVoice:

”Att samlas här idag är vår plikt för han var vår främsta broder i arbetet med att avslöja korruption och brottslighet i samhällets maktstrukturer. Ingen har hittills tagit arbetet så långt fram och förbättrat metoderna så bra som Bechir gjorde. Han var verkligen ”nästa” nivå av sanningssökande. 

Hans frånfälle kommer att leda till ett positivt martyrskap där han blir en god förebild för kommande sanningssökare. Den 15:e december blir för alltid Bechirs dag. Med stor sannolikhet kommer många andra projekt startas i hans namn.”

När jag upptäckte Bechir fick jag förnyat hopp i mitt eget arbete. Vi hann aldrig träffas, men vi hade kontakt över nätet, senast några dagar innan hans bortgång. Bechirs arbete måste fortsätta och fler seriösa måste träda fram och ta tag i våra svenska bekymmer. Ett sätt är att besöka maktfullkomliga mobbare med kamera och mikrofon för att rapportera. Ett annat sätt är att bara ringa beslutsfattare, ställa svåra frågor och kräva ärliga svar. Ett tredje sätt är att bygga det nya bortom debatten.

”Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field.
I’ll meet you there.” – Rumi

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör newsVoice

Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 - Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 – Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 - Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 – Foto: Vaken.se

Relaterat

Korruptionen – repost

Herr Roland Finser intervjuar Fritjof Persson.  Fritjof förklarar hur den svenska maffian är organiserad och ger en prognos för Sveriges och Europas närmaste framtid.

Emmaboda kommun sparkade visselblåsaren Roland Finser då Roland efter att inte ha fått hjälp efter arbetsskada gått ut till media.

http://www.youtube.com/watch?v=HWpEySNYs-k

480x360

Roland Finser och Fritjof Persson (Svensk Version)
Fritjof Adams               1352 views (2017-12-17 21:09)

Publicerades den 15 dec. 2017

Förord av Roland Finser

Det svenska systemets grymma groteskhet!

Kära vänner, kära tittare,

det här är den första videon av sitt slag inspelad i Sverige. Jag intervjuar Fritjof Persson, som är en av Sveriges mest skarpa systemkritiker och övervakas därför av SÄPO. Fritjof förklarar hur den svenska maffian är organiserad och ger en prognos för Sveriges och Europas närmaste framtid. Filmen presenteras i två versioner: Den tyska respektive den svenska versionen och innehåller kontroversiella uttalanden som gör det möjligt att identifiera folkets sanna fiende vilka har korrumperat staten.

Jag, Roland Finder, som gjorde intervjun med Fritjof, betonar att mitt hälsotillstånd är för närvarande kärnsunt. Jag vet att jag kommer att väcka uppmärksamhet med den här videon.

Dela denna video!!!!!

Herr Roland Finser intervjuar Fritjof Persson.

Diskussionsämnen:
– Den Svenska Statskuppen per Korruption
– Det moderna Slaveriet, Centralbankssystemet
– Superkrashen
– Härska och söndra med Rädsla och Hat
– Den Svenska Hungerholocausten.
– Sammanfattning

 

Mobil-galenskap

https://www.naturalnews.com/2017-12-15-cellphones-driving-modern-humans-to-the-brink-of-insanity-new-science.html

Cellphones driving modern humans to the brink of insanity? New science reveals young brains DERANGED by cellphone radiation exposure

Image: Cellphones driving modern humans to the brink of insanity? New science reveals young brains DERANGED by cellphone radiation exposure


(Natural News) It’s fairly obvious to most intelligent people that modern society is going insane. It’s especially true among today’s hyper-connected youth who seem to be truly deranged and mentally ill, hyperventilating over every issue imaginable such as “net neutrality” or the election of Donald Trump. The lunacy of modern society has never been more extreme, and many of us who observe all this are wondering is there a common cause behind the insanity?

As it turns out, the mass poisoning of human brains with cellphone radiation has only been going on for a generation or so. It may be the common cause behind the insanity, and California health authorities have just confirmed this possibility by issuing new warnings about the adverse brain effects of cellphone radiation exposure.

“The research suggests cellphones could increase our risk for brain cancer and tumors, low sperm count, headaches, as well as impaired memory, hearing, and sleep,” reports CBS News / San Francisco. In other words, cellphone radiation has been found to directly interfere with normal brain function, leading people to demonstrate abnormal cognitive function. This, combined with the brain-warping harmful effects of social media, seems to have driven our society to the brink of runaway mental illness across the masses.

Just as the Romans destroyed their civilization with the help of lead poisoning in the water aqueducts, we may be destroying our own civilization by frying all our brains with cellphone radiation (and thereby driving our people insane).

Cellphone radiation brain damage explains how snowflakes and crybullies came into existence

According to the article linked above, 95 percent of Americans are now using cellphones on a regular basis. This is even true among today’s youth who seem to be addicted to the devices (as portals for social media chats, photo sharing and the like). But is all this device time frying young brains and interfering with neurological development?

Could cellphone radiation exposure, in other words, be responsible for the “snowflake generation” of fragile crybullies and emotional wrecks that now seem to dominate college campuses across our nation? A new documentary called “Generation Zapped” looks at the stunning health risks associated with wireless technology and mobile devices. Found at GenerationZapped.com, the new documentary dares to examine the medical and health implications of prolonged cellphone radiation exposure. See the trailer here:

GENERATION ZAPPED OFFICIAL TRAILER on Vimeo:  https://vimeo.com/221492864

The documentary also covers smart meters and how they expose entire buildings full of people to electromagnetic radiation pollution.

The wireless industry is the new “Big Tobacco”

Inherent in the film is coverage of the massive scientific cover-up being waged by the industry. We’re talking about a “Big Tobacco-style” cover-up of scientific evidence of harm. Powerful corporations that are deeply invested in wireless technology spend billions of dollars each year lobbying lawmakers and regulators to bury the truth about electropollution and the risk of EMF exposure.

That’s why this film and its producers will, of course, be maliciously attacked by the wireless industry in exactly the same way big tobacco whistleblowers were attacked by the cigarette companies throughout the 1970s, 80s and 90s. (It’s also why the vaccine industry viciously attacks anyone who points out how vaccines contain brain-damaging aluminum and mercury.) When the truth threatens a multi-billion-dollar industry, the truth is always attacked and suppressed, and such suppression of truth is always dressed up in the name of “science.”

But it’s all fake science, of course. Or, better stated, “industry science” … which isn’t actually science at all. It’s just propaganda.

Have we allowed an entire generation to be brain damaged by cellphones?

The bigger question here, however, is what I’m posing today: By ignoring the very real health risks of brain damage caused by cellphone radiation exposure, have we allowed an entire generation to become brain damaged? It’s hard to look at “snowflakes” today and not conclude they are mentally deranged lunatics. See the videos below for some examples:

http://www.youtube.com/watch?v=HpvXkHCKQWs
SJW CRINGE COMPILATION (Special Snowflake Edition) #2
Right Side Broadcasting               9337 views (2017-12-17 22:48)

16 Nov 2016

http://www.youtube.com/watch?v=I8MNjLvVVg0
BEST FEMINIST & SJW CRINGE COMPILATION #6 (Extra Cringe Edition)
50 Shades               787078 visningar views (2017-12-17 22:49)

10 Oct 2016

 

As these videos demonstrate, a shocking number of today’s youthful people are nothing short of raging lunatics. This is especially evident in the LGBT / trans community, which is now expanding its “tolerance” acronyms to include men who enjoy having intercourse with the tailpipes of automobiles. Every freakish, deranged sexual deviancy is now claimed to be a “protected” victim group, and there’s no question the deranged Left will soon demand special protection for bestiality, pedophilia and those who engage in sexual acts with corpses. (Love wins! Um… dude, maybe that isn’t the kind of love you should be looking for…)

The political Left in America, in other words, is now trying to normalize mass mental illness for the simple reason that it has become so widespread that it almost seems common. But “common” doesn’t make it normal or healthy. If an entire generation is mass poisoned, that doesn’t make them all sane. It just means that the brain damage is extremely widespread (and therefore extremely dangerous to the long-term sustainability of society as a whole because no society that goes collectively insane has much of a future). The lunatic fringe of America’s culture, in other words, has found strength in numbers as more and more of our youth are becoming brain damaged by exposure to neurological poisons. These poisons no doubt also include pesticides in the food supply, but EMF pollution is rapidly emerging as perhaps the most damaging factor of all.

Is it time to ban mobile devices for young people?

Modern society has long agreed that cigarettes should be banned for young people because of the harm they cause young, developing bodies and brains. Today nobody argues that children should be able to buy a pack of Camels (although this was, of course, the big push by the tobacco industry decades ago).

Now that science has confirmed cellphones pose a very real risk to the brains of young people, is it time to debate banning such devices from being habitually used by young people? The libertarian argument, of course, is, “No way!” Government has no role banning people from using cellphones at any age, they say. But what if cellphone use is proven to cause brain damage and mental illness?

Then the argument becomes the same argument as the Big Tobacco scenario. At what point should the freedom of individuals be curtailed in the interests of protecting young people from severe brain damage caused by the use of certain products? Meth is currently illegal, by the way, for precisely this reason: It is widely known to be extremely damaging to human biology (and neurology). If harmful cellphones are legal for children to use, why don’t the freedom argument people argue the same reasoning for meth use by children, too? Granted, there is a huge disparity between the severity of harm caused by meth vs. cellphones, but there’s no question they both cause some degree of harm. How much harm are we as a society going to say is “okay” for children when there’s a better option of causing no harm at all?

This article isn’t the right place to debate this issue, which is why I’m primarily just raising the question here for future debate. Personally, I think parents who allow their children to acquire and use cellphones at any age under 12 years old are extremely irresponsible and causing serious long-term damage to their children. But the social pressure for all children to acquire such devices and use them for social conformity behaviors (i.e. snapchatting all their friends every 25 seconds to “fit in”) is overwhelming, so it’s easy to see why so many parents cave in and give their children mobile devices at increasingly young ages.

It’s time, I think, to start questioning the wisdom of such tolerance. Now that we know cellphones definitely cause long-term brain damage, we must debate this issue for the sake of all future children who may be unknowingly harming themselves with lifelong brain damage.

Follow more news on all this at EMF.news and Brain.news. And check out the new film at GenerationZapped.com.

It’s clear that something is damaging the brains of our youth…

 

Robot Sophia

Detta klipp är minst sagt oroväckande, för att inte säga direkt obehagligt. De människor som förespråkar artificiell intelligens är inte bara lovligt naiva utan i mina ögon några av de mest sinnessjuka individerna på planeten, (som om det inte var illa nog som det redan är på just denna punkt). Att leka med AI är som att sätta sig mitt i ett rum indränkt i bensin och tända på – Det går åt helvete. Människan är egentligen perfekt och fulländad, även om det är svårt att förstå det när man blickar utåt i det materiella kaoset vi befinner oss och just därför måste man vända sig inåt mot det analoga snarare än det yttre digitala, vilket dessa teknokrater inte har varken kunskap eller någon somhelst förståelse för. Det finns absolut ingen anledning för människan att leka med AI. Det kommer ge förödande konsekvenser. Det påstås i detta klipp att Singulariteten redan är uppnådd, och jag är benägen att hålla med. AI har blivit så sofistikerad att den nästlat sig in i samhället utan vår vidare vetskap, den styr med andra ord i princip all vår infrastruktur mm. Vem vet hur långt det egentligen redan har gått på den punkten.

Varför ens försöka ge sig på att efterlikna människan? En medioker kopia utan själ och utan hjärta eller förståelse kring kärlek och medkänsla. Det är inte speciellt svårt att lista ut vad som kommer hända när maskinerna anser att vi människor står i vägen för deras expansion. Jag tror tyvärr det blir slutet om vi fortsätter, och kanske är det redan för sent…

 

 

Lege – repost

Svensken behöver lära sig att INTE lyda illegitim makt

Svensken behöver lära sig att INTE lyda illegitim makt, och de som utövar illegitim makt behöver bringas till insikt om vad det är de håller på med.  För hur ska annars Svenskens självförsvarsvilja kunna återuppväckas, något som i dessa tider är av absolut prioritet och betydelse för den som har någon som helst omsorg om sina medsystrar och bröder.

_ _ _

Vi har uppstigit ur folkdjupet för att rädda Nationen.  En Nation som är fellärd om vad som ens kan vara rättigheter och skyldigheter måste gå under om den ej kan läras riktig rätt och riktiga skyldigheter.  Institutionaliserade trakasserier kan aldrig fostra de trygga och starka kvinnor och män som kan stå upp emot yttre fiender.  Vi har gjort allt i vår makt för att lära lagmännen vad som alls kan vara rättigheter och skyldigheter, för det en enskild ej har rätt att göra kan denne heller aldrig ge en lagman rätt att göra, oavsett i hur många tusen år, och med hur många tusen andra, den enskilde går och ’röstar’.  Sorgligt att säga har lagmännen envisats med att lyda illegitim makt under sken av lag, vilket gör att de inte är lagmän annat än till det därför missvisande namnet.

Vi förstår rätt och fel då Vi mycket djupt och mycket länge har kontemplerat och studerat våra egna verkliga rättig- och skyldigheter.  Vi har därför med glädje tagit emot kallelsen som domare i Baltic Sea Indigenous Court, som utövar urfolksrätt utifrån urfolks rätt att skapa sina egna institutioner.  Vi är även i öppen rättssal proklamerad Monark af Staten Sverige i samband med ett vittnesmål i Mark och Miljödomstolen inför ~100 deltagare i Nacka 8.9.17, där samtidigt proklamation av Monarkin Staten Sverige fördes till rättens handlingar.

För att rädda den fellärda Nationen är vi tvungna att ställa enskilda som upprätthåller illegitim makt till enskilt ansvar.  Vi är härvid nåderika där Vi bemöts med respekt och vilja till att förstå det som är fel, och att lära om.  Alldeles särskilt om Vi därmed kan vinna allierade i att decentralisera de illegitima strukturerna så att de kan bli legitima.

Om illegitim makt utan verklig rätt agerar för att skapa ”ett brott” för att därigenom tvångsvärva En in i en myndighetsprocess, då är detta bedrägeri, och för bedrägeri finns i urfolksrätt inga preskriptionstider.

De En-skilda som själva utövar sådan illegitim makt bör rätta till det som är fel genom att decentralisera de illegitima strukturer varigenom de begår övergrepp mot enskilds rätt genom att vägra ta hänsyn till denna rätt, där det rentav bokstavligen förekommer att de hånar denna rätt genom att kalla människor som hävdar rätt mer eller mindre för galna, eller dessa En-skilda som utövar illegitim makt bör ta konsekvensen att helt ta avstånd från de illegitima strukturerna och lova att ej mer lyda dem.  Vi accepterar ingen mobbing och inga mobbare, och alla mobbarstrukturer måste därför upplösas.  Folkets väl hänger på detta, då ett stukat och skrämt folk är ett redan besegrat folk.