klimatet forts.

Klimatförändringarna: Bluffen som kostar 35.000.000.000 kronor om dagen

Klimatupplysningen handlar till största delen om vetenskapen bakom klimatet och de politiska följderna. Att osäkerheterna i vetenskapen är betydande visas ofta på Klimatupplysningen. Hur FN politiserad klimatfrågan och hur gammelmedia förtiger och förvränger är vanliga ämnen för inlägg här.

I detta inlägg för vi in ekonomin som är starkt kopplad till politiken. För de som bara vill ha vetenskap har jag lagt till en video på slutet där det varnas för en kommande avkylning.

Klimatet har alltid förändrats och kommer alltid att förändras framöver. De politiskt korrekta bytte namn från ”globala uppvärmningen” till ”klimatförändringarna” helt enkelt för att globala uppvärmningen hade upphört. Det har inte blivit ett dugg varmare globalt på över 18 år. Detta bekräftas av två olika serier från satellitdata (RSS och UAH). IPCC:s modeller har också misslyckats med sina prognoser om globala temperaturen.

RSS_2015-07

Väldigt få har något grepp om hur mycket alla ”klimatåtgärder” kostar eller vad de får för effekt om de införs. Tidningen Climate Change Business Journal uppskattar ”klimatförändringsindustrin” globalt till svindlande $1.500.000.000.000 eller $1.5 svenska biljoner årligen (en svensk biljon = en amerikansk trillion). Per dag motsvarar det $4.000.000.000 eller 35 svenska miljarder kronor.

JoNova skriver att detta är lika mycket som hela online marknaden idag. En äkta marknad uppkommer för att det finns en efterfrågan bland konsumenter.  Företagen kan (och ska) oroa sig för konkurrens men hela marknadsefterfrågan försvinner inte över en natt. ”Klimatförändringsmarknaden” är ingen äkta marknad utan driven att politiska subventioner. Tidningen fastslår att ”Policy, or the anticipation of new policy, has been one of the biggest drivers of the industry”. 

graph-climate-change-industry-spending

Konsultmarknaden väntas fördubblas nästa fem år.

En intressant fråga är hur mycket ”klimatförändringsindustrin” omsätter i Sverige och då även medräknad alla byråkrater som jobbar med detta. Om vi antar att dessa $1.5 biljoner finns inom USA, EU, Australien och Kanada blir Sveriges del med 10 miljoner invånare av 885 miljoner $17 miljarder eller 147 miljarder kr per år. Ett räkneexempel mest för att få storleksordningen.

Kina har 1357 miljoner invånare och USA, EU, Australien, Kanada når ”bara” upp till 885 miljoner. I världen ökade byggandet av kolkraftverk förra året med över 5%. Enligt World Resources Institue planeras 1200 nya kolkraftverk med en effekt av 1.4 miljoner MW.

Sverige är redan idag koldioxidneutralt och när svenska politiker försöker späka oss med högre skatter på bränsle, fossilfri fordonsflotta, göra det svårare och dyrare att flyga (gäller inte politiska adeln) är detta fullkomligt meningslöst globalt sett. Även om vi i Sverige upphörde helt med fordons- och flygtransporter så äts minskningen av koldioxidutsläppen upp på nolltid av nya kolkraftverk. I Kina startas ett nytt kolkraftverk var 7 – 10 dag.

I Sverige ska kärnkraften läggas ner efter straffbeskattning av socialdemokrater och extrema Miljöpartiet. Den ska ersättas av dyr och opålitlig vindkraft. Detta ökar koldioxidutsläppen då ny reservkraft (som släpper ut CO2) måste finnas. Skulle koldioxidutsläppen vara ett verkligt problem skulle vi och andra satsa på kärnkraft. Men det handlar om att socialisera individen och skapa en ny världsregering, det handlar inte om klimatet.

Gröna bloben är deltagarna i historiens största bluff alla kategorier – den om den kommande katastrofala globala uppvärmningen.

greenblob2

Gigantiska summor satsas av EU och numera USA för att få en ”rödgrön” stat. Klimatpropagandan i Sverige är enorm. Redan på dagis indoktrineras barnen i den ”rödgröna läran”. Det fortsätter i skolan. Allt förutsätter en mot staten lojal lärarkår och att alla barn tvingas in på dagis. I Sverige används inte hot om nackskott för att tvinga folk till lydnad utan ekonomiska styrmedel.

Universiteten styrs hårt politiskt. Politiskt korrekta utnämns till hedersdoktorer som inte har ett dugg med doktorsgraden att göra. Forskningsanslag styrs politiskt. Har du inte den rätta ”värdegrunden” blir det svårt att få forskningspengar. NGO:er får frikostiga bidrag av staten (läs skattebetalarna). Även kungen och kyrkan är inblandade i den rödgröna indoktrineringen. Konungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd.  Kungen får naturligtvis frikort av de politiskt korrekta för detta och ingen av de rödgröna kräver att han ska göra om några slott till flyktingförläggningar uppvärmt av solenergi eller sälja någon av alla kungens bilar. I kungahuset ingår ett tjugotal bilar.

cadillac

 Kungahusets Cadillac Fleetwood 1969 med bränsleförbrukning 4.5 km/liter. CO2-utsläpp okänt.

Annars är denna Ford Mustang ett bra val om man vill öka växtligheten och höja sommartemperaturen enligt IPCC (ironi). CO2 utsläpp 299 g/km. Ska fundera på att köpa en.

2015-ford-mustang-gt500

2015 Ford Mustang GT med V8 418 hk.

Så vad kostar de rödgröna klimat- och hållbarhetstokerierna per år i Sverige. Jag misstänker att min siffra om 147 miljarder kronor per år är för låg. Och vad får vi för dessa pengar?

Nu kommer vi till den stora mörkläggningen. Massor av skattepengar slösas bort utan att vi vet om det får någon som helst effekt på klimatet. Massor av klimatbyråkrater, utredningar, subventioner till NGO:er, subventioner till sol- och vindkraftverk, subventioner till bilar, förbud mot glödlampor o.s.v. De som betalar för detta svindleri är skattebetalarna. Jag kallar det för svindleri av vår regering eftersom kostnaderna mörkas och effekterna är okända. Regeringen Löfven är nog den mest osynliga regering vi haft. Men skattemedel förbrukas i en rasande takt, skatter höjs, skolresultaten sjunker, brottsligheten är alarmerande hög men ändå räcker inte pengarna till sylt till pannkakorna för våra gamla på hemmen.

pannkaka

Pannkakor utan sylt för våra gamla som byggt upp landet

Det är dags att kräva att kostnaderna för Sverige och ”klimatåtgärderna” redovisas OCH de beräknade effekterna synliggörs.  Vad gör Riksrevisionen? Troligtvis ingenting utan är ingen riktig revision utan bara en PK-myndighet. Alltså granskas inte kostnaderna eller effekterna av ”klimat- och hållbarhetsåtgärderna”. Ungefär som granskningsnämnden för Sveriges Television inte granskar på riktigt utan bara är en bluff för att låtsas att Svt är oberoende. Efter att ha följt Sveriges Television i klimatfrågan ett antal år så vet jag att det är ren desinformation de kommer med. Att anmäla till granskningsnämnden är meningslöst.

Räkna för övrigt med att din pension kommer att erodera bort i meningslösa ”hållbarhets- och klimatkrav”. Så då har den stackars pensionären på hemmet inte råd att köpa egen sylt till pannkakorna.

referensreferens

Här kommer den vetenskapliga delen. David Dilley, f.d. NOAA meteorolog, berättar hur gravitationen orsakar cykler i haven som i sin tur styr temperaturen. Han säger att naturliga orsaker är den dominerande faktorn för temperaturen. Han visar också hur man fuskar med temperaturdata, Dilley varnar starkt för att vi nu går in i en period med global avkylning. Avkylning är betydligt farligare och större hot än uppvärmning. Det sista kan jag hålla med om. Gravitationens påverkan har jag svårt att bedöma. Korrelation verkar finnas men det räcker inte för att bevisa kausalitet.

referens

Slutligen läget för isen vid Arktis enligt danska SMHI. Återhämningen av sommarisen fortsätter. Tänk så fel Al Gore, Sveriges Television, Dagens Nyheter och andra klimathotsalarmister haft. Exemplen hur desinformationen spridits om isen i Arktis är hundratals i gammelmedia. Ett exempel från DN här.

DMI_Arctic_sea_ice-150812

 

Havsisens utbredning vid Arktis 12 augusti 2015, källa DMI

Källa:

http://www.klimatupplysningen.se/2015/08/14/klimatforandringarna-bluffen-som-kostar-35-000-000-000-kronor-om-dagen/

Lögner i valtider

Är den globala uppvärmningen en gigantisk myt?

150608-Istider-Climate4you
Den globala temperaturen de senaste 420.000 åren rekonstruerad från borrkärnor tagna ur landisen på Antarktis. Temperaturen är den s.k. anomalin, d.v.s. avvikelsen från dagens temperatur, som anges med linjen vid noll grader. Blå fält visar istider och röda fält varma perioder däremellan, interglacialer. CR Climate4you.

Här en populärt hållen artikel från månadsbladet “Svenska Magasinet” för svenskar på sydkusten i Spanien.

Kan människan verkligen påverka klimatet?

De flesta människor vill värna om miljön och de av oss som är medvetna om farorna att släppa ut gifter i naturen och i storstäderna vill gärna medverka till att förbättra miljön. Och på lokal nivå är detta både möjligt och nödvändigt. Men kan vi påverka den globala miljön och hindra en hotande global uppvärmning?

Mitt barnbarn fick i uppgift från skolan att nämna tre av de värsta luftföroreningarna. Tro det eller inte – de är alla naturliga och finns samlade i de övre delarna av atmosfären: saltpartiklar från oceanerna, svaveldioxid från vulkanerna och finsand från de stora ökenområdena (uppgift från NASA). Sotpartiklar från skogsbränder ger även sitt tillskott. Ibland sänker sig dessa ansamlingar av partiklar ned över städerna och orsakar allergier och retningar i luftsystemen hos människorna. Den nu aktiva vulkanen Holuhraun på Island släpper dagligen ut 60 000 ton svaveldioxid samt även vatten och koldioxid. Detta kan jäm-föras med Sveriges årliga utsläpp på 28 000 ton.

Senare tids överdrivna tro på att en växthuseffekt – orsakad av människans utsläpp av koldioxid – leder till ökad temperatur, kan starkt ifrågasättas. Termiterna producerar mer än dubbelt så mycket metangaser som den aktuella förbränningen av fossila bränslen. Det kan tilläggas att metan är 23 gånger effektivare växthusgas än koldioxid. Utbytet av CO2 mellan haven, landmassan och atmosfären äger rum kontinuerligt och i jämförelse är det mänskliga bidraget otroligt litet. I december 2014 uppmättes 0,04% (nära 400 ppm = parts per million) koldioxid i atmosfären. Människan andel är cirka 1% av dessa 400 ppm. Mätningar har visat att koldioxiden i atmosfären stiger – men den är inte på väg mot höga rekordnivåer. Ökningen är snarare på väg bort från rekordlåga nivåer. En ynklig förändring av balansen mellan hav och luft skulle orsaka betydligt större klimatförändringar än någonting som människan är i stånd att producera.

Den lilla höjning vi sett av luftens halt från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten. Öknarna har minskat, skördarna ökat och Jorden har blivit cirka 10 procent grönare. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha. IPCC:s påstående att det är 95 procent säkert att den antropogena koldioxiden har orsakat minst hälften av temperaturökningen är grundlöst. (IPCC är förkortningen till ”The Intergovernmental Panel on Climate Change” , som är en mellanstatlig, helpolitisk organisation). En minskning av molnmängden med två procent, skulle vara tillräckligt för att förklara hela temperatur-ökningen sedan 1870-talet.

Om vi ser klimatförändringar i ett litet längre perspektiv känner vi till att jorden har drabbats av minst fyra stora nedisningar under de senaste 400 000 åren. Istiderna har varat i omkring 85 000 år och varmare mellanliggande perioder (s k interglacialer) har varat under mellan 8 000 och 12 000 år, se grafen ovan. Den senaste istiden slutade för lite mer än 10 000 år sedan. Under dess klimax var Atlanten 10 grader kallare än idag och havsytan var 120 meter lägre.

Under de senaste århundradena har forskare visat att istider och jordens klimat i allmänhet påverkas av planeten Jordens bana i rymden och variationer i jordaxels lutning. Lutningen är inte konstant utan växlar mellan 22 och 24 grader under cykler på 41 000 år. När lutningen är som minst blir vintrarna mildare och somrarna svalare. Förutom Jordens elliptiska bana runt solen och jordaxelns lutning måste vi även ta hänsyn till att jordaxel ”kränger” på grund av påverkan från de andra planeterna i vårt solsystem. Denna effekt kallas precession och påverkar årstidernas längd.

En bidragande orsak till att en istid inträffar har visat sig vara variationerna i styrka hos de solstrålar som träffar jordytan. Solens eruptioner och solfläckarna har en direkt påverkan av klimatet på vår jord. Solstrålningen är jordens primära energikälla, och därmed huvud-orsaken till vårt klimat. Solfläckar har observerats sedan mer än 300 år, och man har noterat ett samband mellan solfläcksintensitet och klimat. Korrelationen mellan antalet solfläckar och solinstrålningen är tydlig, betydligt starkare än korrelationen mellan koldi-oxidhalt och global medeltemperatur. Temperaturen kontrolleras också av atmosfären, vars växthuseffekt bromsar avkylningen.

Enligt flera forskare är den mest sannolika klimatförändringen på sikt att vi går in i en ny istid. Det är inte osannolikt att en markant temperatursänkning inträffar inom de närmaste två hundra åren. Följderna blir i så fall ödesdigra för de tempererade och högt industrialiserade områdena på jorden.

Det hävdas att jordens isar håller på att försvinna. I själva verket har vi gott om is. Arktis återhämtar sig och Antarktis har slagit isrekord tre år i rad. Avsmältningen av glaciärer i Antarktis beror på geotermisk värme (aktiva vulkaner under isarna). De smälter underifrån vilket har ingenting att göra med IPCC:s felaktiga påstående om ett samband med ökad halt av koldioxid i atmosfären. Delar av kusten på Grönland har höjt sig 120 m efter det att den sista nedisningsperioden avtog. För 4 miljoner år sedan var Grönland isfritt.

Motståndet mot den rådande uppfattningen att människans utsläpp av koldioxid leder till ökande temperaturer står inte i motsats till inställningen att vi bör värna om vår miljö, minska onödiga utsläpp och framför allt se till att våra tropiska skogar inte skövlas.

Robert Lilljequist
Eurogeolog
Malaga

Lite svårbegripliga siffror kan illustrera fördelningen av koldioxid i vattnen, på jorden och i luften. Oceanerna innehåller suspenderat 37.400 miljarder ton kol i form av koldioxid, landmassorna omkring 3.000 miljarder ton medan atmosfären endast hyser 720 miljarder ton. Detta kan sättas i relation till att vi människor bidrar med 6 miljarder ton kol.

+ – + – + – +

Utförligare information

Här redovisar jag lite mer information. Klicka på röd text, så kommer du till en ny post. Om du redan förstått att klimathotet är ett gigantiskt bedrägeri, ber jag dig gå till punkt 12 och sända oss ett bidrag så att vi kan avslöja det :

 1. IPCC är ett mellanstatligt, d.v.s. politiskt organ, se posten: IPCC var fel-tänkt. Dess politiker och byråkrater är naturvetenskapligt okunniga och har inte visat att de kan skilja på kunniga och okunniga forskare.
 2. IPCC:s hypotes består av två antaganden och tre spekulativa ”skulle” ovanpå varandra, det vill säga osäkerhet i femte potens. Således fem gissningar staplade på varandra, IPCC bluffar del 3, hypotesen.
 3. Se posterna: Den absurda hypotesen om koldioxid och klimat samt IPCC:s hypotes är absurd.
 4. Det är omsorgsfullt bevisat att verkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat mätas. Här visas hur ett par klimatiska processer är helt opåverkade av mängden fossila bränslen som använts. Därmed slipper man dividera om storleken på förbränningens andel av koldioxidens halt i atmosfären, se: Koldioxidens verkan på klimatet.
 5. Både värme och mer koldioxid i luften har visat sig välgörande utan menliga följder, Klimatet blir bättre.
 6. FN och IPCC driver inte klimatfrågan för miljöns skull utan för att skapa ett nytt ”ekonomiskt system” med ”global omfördelning” av klotets resurser, Fakta eller hypoteser. 
 7. I den goda ivern att rädda mänskligheten måste man, som jesuiterna, ljuga lite grann. Sedan har det blivit storskaligt. Gamla temperaturer har sänkts och sena temperaturer har höjt, systematiskt. När man annonserat ständiga värmerekord för de senaste åren, har det blivit möjligt bara sedan man förfalskat rekorden från 30-talet.
 8. Det finns många forskargrupper, som noterat att klimatet samvarierar med solens aktivitet, vilken indikeras av antalet solfläckar, Solen och Jorden. De visar att de närmaste decennierna med största sannolikhet blir kallare.
 9. Redan på 20-talet förstod man att klimatet huvudsakligen bestäms av Jordens relation till Solen, de så kallade Milankovitch cyklerna. CIA och NASA var på det klara med Solens inflytande på 70-talet. 
 10. Dagens klimatpolitik går ut på att minska utsläppen av koldioxid, vilket föranlett enorma subventioner av elbilar, vind- och solel. Dessutom styr man byggandet fel med antaganden om en höjning av havets nivå med flera meter. Kunniga forskare konstaterar att naturlagarna inte gör mer än 20 cm höjning möjlig till år 2100. Mest troligt har havet då sänkts, eftersom de närmaste decennierna blir kallare.
 11. Av ovanstående fakta är det inte mycket du fått veta i media. Dagens helgalna klimatpolitik är möjlig bara därför att svenska riksmedia samfällt vägrar att ge plats åt kritik av den ”gigantiska myten”.
 12. Väljarna har blivit systematiskt felinformerade. Då kan de inte ”rösta rätt” d.v.s. för den utveckling som de själva verkligen vill se. Klimatsans försöker skapa uppmärksamhet för denna seklets största svindel. Det tänker vi göra med en Nordisk Klimatkonferens på nyåret, till vilken vi bjuder in politiker och media. Den blir möjlig bara om vi får in tillräckligt stora bidrag, se posten Vrid klimatpolitiken åt rätt håll. 

 

Dra ditt strå till stacken och sänd oss ett bidrag. Det är Sverige du räddar då !

Bidraget kan du överföra: Länsförsäkringar 9023 9467711, kontobeteckning “Klimatsans”. Var snäll och uppge ditt namn i rutan “Meddelande till mottagaren”, så att vi kan tacka dig. IBAN-nummer: SE67 9020 0000 0902 3946 7711 BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS

Eller swisha: +46707730756 (Pengarna går till kontot för Klimatsans, men jag står som mottagare, eftersom telefonen är min.)

+ – + – + – +

Komplettering 2018-07-28:

Det står nu klart att koldioxid INTE KAN göra något mätbart åt klimatet. Ladda hem vårt Faktablad om den absurda hypotesen. 

Ladda också ned en lista på IPCC:s misslyckade förutsägelser.

Det finns nu också ganska god förståelse för de viktigaste processerna som påverkar klimatet: Den Atmosfäriska Effekten.

Allt detta är väl kända förhållanden. Ändå fortsätter våra politiker att bekämpa koldioxiden, som är nyttig istället för skadlig, och då tar de till enormt dyra åtgärder ,ex.vis subventionering av vindkraft och elbilar, vilket inte får någon som helst verkan. Vi har för länge sedan underrättat alla partikanslier om de vetenskapliga fakta.

Alltså: IPCC och dess associerade myndigheter, NASA/GISS, NOAA, NCDC, MET OFFICE, PIK och även SMHI publicerar ständigt förutsägelser, scenarier, som är rena fantasiprodukter, där avsikten är att skrämma oss väljare till att önska ett överstatligt styre, d.v.s. planekonomi. Det var planekonomi som orsakade Sovjets kollaps.

Klimathotet är ingen MYT. Det är världshistoriens allra största bedrägeri !   !   !

Kan du rösta på politiker som visat sig så otroligt lättlurade ?  ?  Eller falska ?

 

Källa:

Är den globala uppvärmningen en gigantisk myt?