Leaving Neverland

michael-and-james

Jag ser endast ren, autentisk kärlek genom denna bild. <3

 

Efter att ha sett den sk dokumentären ”Leaving Neverland” så känner jag en absolut nödvändighet att ge min syn på det som händer just nu i dualitetsmatrixen vi lever i.

Michael Jackson hade och har fortfarande ”gåvan” att spegla människors inre så de fick möjlighet att se sig själva genom honom, det i samband med sin otroliga renhet som själ gjorde honom omåttligt attraktiv och givetvis också omåttligt föraktad av dem som kände sig hotade av hans positiva livssyn. Det blir oerhört tydligt att vi lever i en konstruktion/matrix vars fundament är byggt på dualitet och polarisering. Jag vill passa på att poängtera att jag under inga omständigheter har utvecklats till den nivå av medvetenhet som MJ hade – han var utan överdrift, helt unik i sitt slag. Med det sagt var han ett mer eller mindre ett direkt hot mot ordningen på detta existensplan…

Det är viktigt att påpeka att idoldyrkan aldrig är bra, det är inte så vi ska se på varandra, men i MJ’s fall så går det inte att värja sig för ljuskraften och budskapen han konstant förmedlade om autentisk kärlek via sin musik och som den eteriska varelse han var.

Michael Jackson älskade och vurmade för barn på en nivå som de flesta inte ens har förmågan att förstå i dagsläget. Han såg deras absolut renhet, oskuldsfullhet, gudomliga ljus och kraft som alla barn kommer ”ner” med innan deras sinnen blir konditionerade och grumliga via programmering med den förvrängda, perverterade verklighet som har konstruerats här. Kort och gott – Michael ville visa dem hur vackert livet KAN vara genom sin egna manifestationskraft, inklusive den obegränsade kreativitet och kärlek han kunde tappa in i under sin tid här och även då förmedla som reflektor.

Det var aldrig Michael Jackson som var konstig, utan snarare vår uppfattning om vad som anses vara normalt som är…

Tyvärr fanns de dem som inte ville eller kunde acceptera hans kärlekskraft och vände det han älskade och uppskattade mest mot honom själv – ondskefullt så det förslår om du frågar mig….

Jag är i dagsläget ganska övertygad om att han dog av krossat hjärta snarare än något annat. Han klarade tyvärr inte att stå emot den negativa motpolen i matrixen trots sin väldiga styrka som själ. De valde verkligen rätt akilleshäl för att krossa honom. Allt han ville var att få vara barn tillsammans med andra barn, vilket är något väldigt vackert.

Vad gäller dokumentären så ska jag ge en helt annan vinkel på detta när det kommer till barn.

James Safechuck som påstår sig ha blivit utnyttjad var utan tvekan djupt, djupt förälskad och känslomässigt förlorad i Michael, det är inte svårt att se detta när man är reflektor, jag känner det genom energisignaturen på bilderna från dem tillsammans. James säger det egentligen själv i dokumentären – han hade förväntat sig ett liv tillsammans med Michael, och förmodligen ville han stanna tiden när de var tillsammans och är antagligen det enda han tänker tillbaka på nu som vuxen.

Hans liv slutade expandera när hans tid med MJ tog slut – Han är därmed en sårad pojke. Barn är medvetanden i små kroppar, de kan känna precis samma längtan och törst efter kärlek som en vuxen, inget konstigt i det, men vi har förvridit och förvrängt allt så till den milda grad att kärleken har blivit missriktad. Det är sinnessjukt att man som vuxen inte skall kunna visa ömsint närhet till ett barn utan att det skall kopplas ihop med sex. Det är vår kollektiva pervertion som behöver transmuteras och helas snarare än något annat.

Vad gäller Wade Robson så uppfattar jag honom som en skådespelare, och han förmedlar ingen äkthet eller positiv energi. Förmodligen fångades han i matrixen och blev som många andra, helt fördunklad av pengarnas makt.. Det är två helt olika individer jag ser från barn till vuxen. Möjligheten är också att pojkarna har fått falska minnen inplanterade. Det är idag mycket lätt att genomföra och t.o.m en hypnoterapeut kan ge ”embedded suggestions” under tex regressionsterapi. Med tanke på vilken mörk agenda som har omgärdat Michael Jackson så är detta fullt möjligt. De gör vad somhelst för att förstöra hans arv.

Pengar är för svagare individer en drivkraft så överväldigande att de kan komma tappa all moralisk kompass, och detta har vi sett i världshistorien, om och om igen. Det är tydligt även i detta fall. Det gäller för övrigt dem båda, men James var (och kanske båda) utan tvekan förälskad och klarade inte av att leva sitt egna liv när allt återgick till det mundana, ”normala”.

Båda dessa sårade barn nu i vuxna kroppar fick en försmak på hur fantastiskt det kan vara när de fick vara i en ren själs närhet som de själva var vid tillfället, vilket är mycket ovanligt att få uppleva då majoriteten av alla vuxna redan är förlorade i lögnen om verkligheten, och det skulle väl vara det enda felet han begick, han var så kraftfull och ville dela med sig av allt det vackra och goda, men få människor klarar hantera det under en begränsad period utan att det vid senare tillfälle skall övergå i en depression. Tänk dig själv, att få se denna explosion av kärlek förmedlas tillsammans med MJ, för att sedan återvända till en mundan, trivial, medioker vardag som majoriteten av mänskligheten lever i, det är fullt naturligt att man blir tom inombords och jag vill hävda att det snarare är detta som har förstört dem än de påstådda övergrepp som hävdas. Samtidigt i allt det fantastiska så förlorade de sig själva i den förrädiska delen av berömmelse och uppmärksamhet – Dualiteten.

OM, (och jag säger om) han verkligen hade velat utföra sexuella handlingar på barn så hade han kunnat praktisera detta helt osynligt och i skydd av de mörka krafter som kontrollerar mycket av vår verklighet här, tro inget annat, det är fullt möjligt för dem med kontakter som MJ utan tvekan kunde skapa om den önskan fanns. Det är helt befängt att tro att han skulle ta den risken på de sätt som beskrivs i denna lynchdokumentär, som är mer sensationsinriktad än något annat. Det är mycket sorgligt att observera detta besudlande av en ren själ på detta vis. Det är höjden av ”mocking”.

Michael Jackson hade uppenbarligen MYCKET svårt att förstå och förhålla sig till den värld han befann sig i som den absolut ljuskraft och kärleksfulla, rena själ han var i sin avatar på detta existensplan, vilket gjorde att han tydde sig till det renaste han kunde hitta, nämligen barn och djur. Det är fullt förståeligt för dem som kan expandera sitt sinne och se helheten bortom matrixens förrädiska natur. Han fann tröst och hopp i deras lätta och ljusa energier, precis som jag själv gör. Ingen backstabbing, ingen agenda, inga lögner, bara autentititet. Jag kan ibland bara vilja hålla och krama om ett barn eller djur av just denna anledning, att få ta del av deras absoluta renhet i en annars så trasig och besmutsad verklighet vi själva och tillsammans har skapat kollektivt..

FBI ägnade/ödslade ca tio års tid (Federal Barn Industri, de som verkligen har ägnat sig åt barn-trafficing, men det är en helt annan historia) åt att försöka skapa ett brottsfall runt MJ genom konstant avlyssning mm, ett brottsfall som aldrig fanns, av den enkla anledningen att han uppenbarligen var helt oskyldig. Smoke & mirrors är förmodligen vad allt detta handlar om, de styrande krafterna vill flytta fokus från något annat. De kontrollerar de distraktioner som de vill att massorna skall rikta blickarna åt.

Människorna inom media ska vi inte ens tala om. Det är inte speciellt svårt att se vilka narrativ som gemensamt spelas upp via media, man kan lugnt säga att det är en orkestrerad smutskastningskampanj som uppenbarligen sträcker sig t.o.m tio år efter Mj checkade ut från dårhuset. Er tid kommer då ni skall se er i spegeln och upptäcka det mörker ni burit på under hela livet och varit FULLT delaktiga i kollektivt. Det är bara ert inre självförakt ni projicerar hej vilt åt alla håll. Det går INTE att undkomma sina egna skuggor genom att anklaga omgivningen.

Det finns så mycket research jag skulle kunna presentera i samband med denna skrift, men jag väljer att utgå mestadels från det jag känner i hjärtat. För den som vill titta djupare på sanningen kring detta spektakel, denna bröd & cirkusshow, så finns det åtskilliga individer som bryter ner detta på tex youtube eller i bloggar. Förvänta dig inte att hitta någon ”Pro-Jackson” bland mainstream media – de har alla blivit instruerade att producera samma narrativ.

Om det är någon som har blivit utnyttjad så är det förmodligen Michael Jackson snarare än någon annan.

The man in the mirror – start with yourself, be the CHANGE

Kärlek kommer alltid triumfera hat – ljuset vinner över mörkret – sanningen skall segra!

 

Det här säger egentligen allt…