Läkemedelsverket

Polisrazzia mot Scandinavian Hemp – Hampaprodukter beslagtogs

Polisrazzia mot Scandinavian Hemp

Polisrazzia mot Scandinavian Hemp

Igår på morgonen gjorde ett tiotal poliser en razzia på Scandinavian Hemps kontor i Falköping. Alla produkter beslagtogs med misstanken om att de är olagliga, även THC-fria och icke-ätbara produkter som hampafröolja, djurfoder och hudsalva. ”Hela verksamheten står nu still.”

Teamet på Scandinavian Hemp beskriver situationen med sina egna ord på Facebook:

”Läkemedelsverket, som inte har någon juridisk befogenhet, har sagt att produkter med minsta spår av THC är olagliga. Högsta domstolen har däremot fastslagit att industrihampa aldrig kan vara narkotikaklassad. Våra produkter har alltid tillverkats av just industrihampa, odlad av svenska bönder med licens. Därefter har vi extraherat hampans cannabinoider genom att blanda växtdelarna med varm olja. Vi har alltså inte lagt till något annat än olja.

Vi förstår därför inte varför Polisen väljer att agera på detta sättet, i synnerhet när vi funnits här i tre år utan några som helst invändningar från myndigheterna. Förutom att tömma hela verksamheten på produkter beslagtogs till och med våra mobiltelefoner. Allt detta istället för att göra ett vanligt stickprov. Vi kan därför inte uppfatta detta som något annat än ett försök att sabotera för alla de tusentals människor som fått ett bättre liv tack vare CBD.

Produktionen kommer stå still tills myndigheterna är klara med sin utredning vilket kan ta allt ifrån några veckor till flera månader i värsta fall. Om vi får tillbaks produkterna är det en riktig milstolpe och äntligen ett tydligt bevis på att CBD-olja tillverkad på industrihampa inte kräver någon form av recept. Vi hoppas därför att denna situation i slutändan kommer leda till något gott.

Vi ber nu om ert stöd för att allmänheten ska få upp ögonen för vad som har hänt och för att sätta press på myndigheterna. Kommentera detta inlägg med hur ditt eller någon anhörigs liv förbättrats av CBD och dela inlägget så att vi får så stor spridning som möjligt. Tillsammans kan vi påverka hur denna historia slutar.”

Text: Teamet på Scandinavian Hemp

Källa: https://newsvoice.se/2017/10/19/polisrazzia-scandinavian-hemp/

Kriminella, korrumperade och mutbara, skrupelfria individer som sätter sina egna och läkemedelsindustrins intressen före människors allmänna hälsa. En enorm skamfläck i vårt samhälle.

Läkemedelsverkets ledningsgrupp

Catarina Andersson
Forsman

Generaldirektör

 

 

Thomas Ekvall
Direktör Verksamhetsstöd

 

Maja Marklund
Direktör Användning

 

Marie Gårdmark
Direktör Tillstånd

 

Pernilla Rosengren
Johansson
Enhetschef HR

 

Lena Björk
Direktör Tillsyn

 

Joakim Brandberg 
Chefsjurist

 

Birgitta Brink
Kommunikationschef

 

Anette Nilsson
Stabschef

 

 

Maria Szirmai
Enhetschef

 

 

Kosmos Frigörelse

KOSMOS FRIGÖRELSE

Maria Bertram kanaliserar det Högre Jaget

INNEHÅLL

Mänskligheten har tappat bort sin sanna historia / Jätteskeletten / Människans kosmiska ursprung / Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Förbindelsen med det Högre Jaget / Desinformation om människans ursprung / Manipulationen av Jordens befolkning / Makteliten är också manipulerade / De två ursprungliga destruktiva krafterna / Den destruktiva vita manliga energin / Artificiell intelligens och transhumanism / Den destruktiva svarta kvinnliga energin / Köttätande / Ju större gudomlig sanning, desto större försvarsmekanism / Vacciner / De två krafternas marionetter / Kosmos frigörelse / Vakna upp ur manipulationen / Ha en sund urskiljningsförmåga

BAKGRUND

Moder Jord-nätverket presenterar en ny kanalisering av Maria Bertram – en stor nedladdning av kosmisk information om mänsklighetens förlorade ursprung, och om hur situationen på Jorden idag hänger samman med en kosmisk kamp mellan destruktiva och positiva krafter, som nu har fått sin upplösning. Texten är sammanställd av Manne Lindberg, som tillsammans med Maria driver Moder Jord-nätverket. Vi är glada att äntligen kunna släppa en ny kanalisering, efter flera år av intensiva andliga utrensningar och Marias krävande arbete med Jordens och Kosmos energiutveckling.

I kanaliseringen berättar Marias och Mannes gemensamma Högre Jag om hur vi som mänsklighet tappat kontakten med vårt ursprung, både när det gäller Jordens historia och människans kosmiska och gudomliga ursprung. Kanaliseringen tar upp hur vi som mänsklighet genom yttre manipulation har kunnat hamna så otroligt långt ifrån vårt Sanna Gudomliga Jag, och helt tappat kontakten med Jordens sanna historia.

I texten presenteras de två ursprungliga destruktiva krafterna från bortom vårt Kosmos som har infiltrerat Kosmos och Jorden, och som all annan manipulation av mänskligheten härstammar från, nämligen den destruktiva versionen av den vita manliga energin och den destruktiva versionen av den svarta kvinnliga energin. Det här är information som så vitt vi vet aldrig tidigare gjorts tillgänglig för mänskligheten.

Makteliten på Jorden, och alla de destruktiva civilisationer och väsen som manipulerat mänskligheten genom historien, har fungerat som marionetter för någon av dessa två krafter. I texten får vi flera slående exempel på hur dessa krafters infiltration av Jorden har påverkat vårt samhälle och vår civilisation.

Kanaliseringen är en mycket kraftfull ögonöppnare, samtidigt som delar av den kan vara obehagliga och provocerande att läsa. Men det enda sättet för mänskligheten att nå ett högre medvetandetillstånd är att först lyfta upp sitt inre mörker till ljuset för att få syn på det, och sedan kunna påbörja helandeprocessen. Det Högre Jaget berättar också om en glädjande avgörande kosmisk händelse som nyligen skett kopplat till dessa krafter.

När du läser kanaliseringen är det viktigt att du känner till bakgrundsinformation om den manliga och den kvinnliga energin. I tidigare kanaliseringar och publikationer har vi berättat om den rena manliga energin och den rena kvinnliga energin. De är de två ursprungliga energipolariteterna – yin och yang – som driver utvecklingen framåt i Kosmos och på Jorden, och som tillsammans bildar den mest fulländade energibalansen – den Högsta Gudomliga Kärlekskraften.

Den manliga energin (yang) står för ”ljus”, födelse, expansion, ande, hög frekvens, teknologi, intellekt, aktivitet, och himmel. Den kvinnliga energin (yin) står för ”mörker”, död, regression, materia, låg frekvens, magnetism, medialitet, närvaro i nuet och Jorden. Men om en av dessa krafter inte balanseras tillräckligt av sin motsats så utvecklas en destruktiv version av den, och det är om dessa obalanserade och destruktiva versioner av den manliga och den kvinnliga energin som den här kanaliseringen handlar om. Nästa kanalisering kommer att handla om Gudinnans återkomst och bland annat ta upp hur man arbetar för att bryta sig fri från manipulationen av dessa två krafter.

Hjälp oss gärna att sprida kanaliseringen, och hör gärna av er med feedback! Tack på förhand. Mer information om Moder Jord-nätverket finner du efter kanaliseringen. En engelsk översättning av texten kommer inom kort.

KANALISERINGEN

MÄNSKLIGHETEN HAR TAPPAT BORT SIN SANNA HISTORIA

Människorna på Jorden har väldigt begränsade kunskaper om sin egen historia. Människan har totalt tappat bort den sanna historien om Jorden och mänsklighetens utveckling längs vägen. Den historieundervisning som sker idag i skolorna bygger på fullständigt felaktig information, missförstånd och även rena lögner. Mänskligheten kommer att bli tvungen att börja om från början för att på nytt lära sig om sin egen historia och planetens uppkomst och utveckling.

Det har börjat cirkulera alternativ information om mänsklighetens historia som inte varit känd tidigare, och den informationen är till viss del sann. Vissa fragment är sanna, blandat med vissa felaktigheter och missförstånd, och tyvärr även en viss del planterad desinformation. Det här gör att det blir en väldigt stor förvirring. Det mest tillförlitliga sättet att få kunskap om mänsklighetens och Jordens historia är att koppla upp sig mot någon av de otaliga eteriska informationsdatabaser som finns i vårt Kosmos. Det finns en sådan informationsdatabas här på vår Jord. Den kan man koppla upp sig mot under Sfinxen i Egypten. Men det är enbart själar som har nått en viss nivå i sin andliga utveckling som har förmågan att koppla upp sig mot den.

Efter övergången till den Nya Tidsåldern så kommer mänskligheten äntligen att få tillgång till sin sanna historia. Inledningsvis kommer de mest utvecklade själarna på Jorden att koppla upp sig mot Informationsdatabasen på Jorden och kanalisera ner information som de sedan sprider vidare, för att kunna ge mänskligheten en så detaljerad och korrekt bild av sin historia som möjligt. Men på sikt, i takt med att mänsklighetens energinivå höjs, så kommer alla människor på Jorden att kunna koppla upp sig mot den.

Det är en väldigt komplex historia med väldigt många faktorer som har samverkat för att skapa den situation som har uppstått på Jorden idag. Det här är ingenting jag kan ge en översikt av här, utan all den informationen kommer att uppdagas bit för bit, i den Nya Tiden. Många människor med god kontakt med sin intuition bär redan på vissa pusselbitar inom sig, men för att kunna lägga hela pusslet behöver man få tillgång till Informationsdatabasen där hela bilden finns samlad. Det kommer ta lång tid för mänskligheten att kartlägga sin egen historia och förstå vad det är som skett – hur och varför – och också att lära sig om människans ursprung, vilket även det är en väldigt komplex berättelse.

JÄTTESKELETTEN

Ett exempel på ett missförstånd som florerar idag handlar om de ”jätteskelett” som grävts upp på olika platser på Jorden. Det framställs ofta som att alla dessa är kvarlevor från en enda jättecivilisation som vandrat på Jorden. Sanningen är betydligt mer komplex än så, eftersom det har levt en enorm mängd olika folkslag och civilisationer på vår Jord, genom Jordens historia. Ett antal av dem har varit jättecivilisationer. Det har varit både högt utvecklade och lägre utvecklade civilisationer. Det har både varit civilisationer som har bidragit till mänsklighetens medvetandehöjning, och civilisationer som manipulerat mänskligheten för sina egna syften. Vissa av dem har haft en högre teknologisk utvecklingsnivå medan andra har haft en lägre teknologisk utvecklingsnivå. Det vill säga det finns kvarlämningar från en mängd olika jätteraser och givetvis även mängder av andra civilisationer, folkslag och själar som har besökt Jorden och levt på Jorden under olika tidsepoker, och som har påverkat Jordens historia på olika sätt.

[Kring sekelskiftet publicerades fortfarande fynden av jätteskelett i de stora dagstidningarna (se collage nedan). Saint Paul Globe (24 jan, 1904) rapporterar exempelvis om ett skelett som grävts upp i Nevada som är över 3,3 meter högt. New York Times (4 maj, 1908) rapporterar om en ”begravningsplats för en jätteras” i Mexiko med över 200 skelett som alla är över 2,5 meter höga. Det största av dem är från Austin, Texas och beskrivs i The Coconino Sun (11 juli, 1919) som ca 5,5 meter högt och vars kropp uppskattas ha vägt ca 1000 kg. Andra artiklar beskriver fynd av jättekranier med omänskliga fysiska drag, bland annat ett enda ögonhål i pannan (”cyklop”), två horn på huvudet, eller dubbla tandrader. Makteliten har på ett effektivt sätt konfiskerat och gömt undan alla dessa exceptionella fynd och idag råder det total ”media blackout” i ämnet och det är som att dessa fynd och artiklar aldrig existerat, vilket gör att de flesta aldrig ens hör talas om jätteskeletten.]

Nyhetsartiklar om jättekranier, jätteskelett och jättemumier i stora
dagstidningar från decennierna kring sekelskiftet. Nyheter som idag raderats
ut från mänsklighetens kollektiva medvetande och historieskrivningen.

Det finns fortfarande en otrolig mängd begravda arkeologiska kvarlämningar runt hela Jorden som ännu återstår att upptäckas av mänskligheten – på Jordens yta, under jord, och ännu längre in mot Jordens mitt. Det finns mängder av städer, byggnader, rymdskepp och annan energiteknologi gömda både på och inuti Jorden. Det finns urgamla kvarlämningar som har miljontals år på nacken och som byggts av mycket högt utvecklade civilisationer och sedan har övergivits för att senare i historien bebos av civilisationer med lägre medvetandenivå och teknologisk nivå än de som ursprungligen byggde dem.

Men det är också viktigt att förstå att det inte finns fysiska spår av alla de olika civilisationerna, händelserna och epokerna som Jorden har gått igenom. Många av de högst utvecklade folken som levt på Jorden har haft förmågan och teknologin att ”städa upp efter sig”, det vill säga helt utradera spåren av sin vistelse på Jorden. Därför kan man inte helt förlita sig på de arkeologiska fynd och kvarlevor som finns på Jorden för att skapa sig en heltäckande bild av Jordens historia. Men allt detta kommer att uppdagas i och med att vi går in i den Nya Tiden och i och med att människan börjar få tillgång till informationsdatabasen under Sfinxen i Egypten. Ingenting kommer längre att ligga i det fördolda.

Även de som idag ger alternativ information om mänsklighetens historia saknar en övergripande bild av vad som faktisk skett på Jorden. All information som idag sprids om mänsklighetens sanna historia är enbart fragment. Ingen har egentligen hela bilden av historien. Ibland kan dessa fragment vara sanna. Ibland är de missförstånd av olika slag, och ibland är de också ren desinformation. Det vill säga det är en rejäl blandning av både det ena och det andra, och det kan vara svårt att urskilja vad som är vad. Men det finns som sagt ett stort antal arkeologiska fynd som kommer att lyftas upp till offentlighetens ljus och hjälpa mänskligheten med pusselbitar till sin planets historia. Avtäckandet av sanningen, och avtäckandet av mänsklighetens sanna ursprung, är en viktig del av övergången till den Nya Andliga Tidsåldern.

Vissa grupper inom Makteliten har blivit lurade av de destruktiva väsen och civilisationer de samarbetar med, att tro att de härstammar från en av jättecivilisationerna som man hittat kvarlevor från och att de därför är ”utvalda” på grund av deras blodsband till detta jättefolk. Men att de som grupp skulle härstamma från denna civilisation är en mycket grov förenkling av verkligheten. Några få av dem har faktiska blodsband till vissa av dessa jättar, men det finns det många andra människor som också har på Jorden utan att känna till det.

MÄNNISKANS KOSMISKA URSPRUNG

Sanningen är att hela mänskligheten består av en blandning av en mängd olika människocivilisationer från Kosmos. Det föds dessutom kontinuerligt nya barn på Jorden som är en blandning, där den ene föräldern är från Jorden och den andre är från en högt utvecklad människocivilisation i Kosmos. Idag lever det flera miljoner barn på Jorden som till hälften har jordiskt ursprung och till hälften kommer från en annan kosmisk människocivilisation. De bor över hela jordklotet och föräldrarna har i regel en högre medvetandenivå än genomsnittet av mänskligheten. Den stora majoriteten av dessa jordiska föräldrar och deras barn känner inte till detta själva på medveten nivå.

Det finns olika metoder för att göra själva befruktningen, men det vanligaste tillvägagångssättet är att kvinnorna försätts i ett dvalaliknande tillstånd och tas upp på ett rymdskepp där deras ägg befruktas med sperma från en annan civilisation, och att kvinnornas minnen från händelsen sedan raderas med en särskild teknologi. Här är det viktigt att minnas att alla inblandade själar har på en högre nivå själva valt att delta i detta, för att bidra till höjandet av mänsklighetens medvetandenivå. Men tyvärr finns det även andligt outvecklade civilisationer som tar upp människor på sina skepp och tar ägg eller sperma och använder dem för genetiska experiment och genmanipulation, utan att ha bett de inblandade själarnas Högre Jag om lov.

De flesta av de Jordiska barnen som vi talar om här bär på unika gåvor som de utvecklar genom livet och många av dem har mycket speciella energier. Men det är också viktigt att förstå att inte alla barn på Jorden med speciella gåvor och energier har kommit till på det här sättet, utan enbart en mindre del av dem. Det här är en förberedelse för den Nya Tidsåldern som vi står inför, och ett sätt att höja Jordens energinivå. Det finns grupper av mer eller mindre upplysta civilisationer som har arbetat med att skapa den Nya Människa som nu håller på att växa fram på Jorden, och gett sin hjälpande hand på olika sätt. Man kan säga att människan på Jorden är som en perfekt blandning, och en unik version av många av de mänskliga civilisationer som finns i vårt Kosmos.

– Hur går det ihop med all den destruktivitet som mänskligheten på Jorden bär på, och att vi fullständigt håller på att förstöra vår planet? 

Mänskligheten som den ser ut idag har nästan helt tappat kontakten med sin sanna natur och sitt Gudomliga Jag. Man skulle kunna uttrycka det som att mänskligheten ligger och sover i en dvala. I detta dvalatillstånd har mänskligheten gått vilse längs vägen och fastnat, och trasslat in sig i mängder av destruktivitet, och därmed varit mottagliga för yttre manipulation som fört dem ännu längre ner i den destruktiva spiralen. All den destruktivitet som mänskligheten ger uttryck för har ingenting att göra med hennes naturliga tillstånd. För att mänskligheten ska kunna öppna upp och utveckla sin sanna potential så måste hon vakna upp. Hon måste få ett andligt uppvaknande och slutligen nå upplysning. Det är den enda vägen för henne att få tillgång till sin sanna potential och sina unika förmågor.

ÖVERGÅNGEN TILL DEN NYA ANDLIGA TIDSÅLDERN

Inom de närmsta åren kommer extremt kraftfulla och renande energier att välla in över Jorden för att aktivera det slutgiltiga steget till övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och människornas andliga uppstigningsprocesser kommer på så sätt att aktiveras och nå en helt ny nivå. Egentligen befinner vi oss redan mitt i övergången till den Nya Tidsåldern, men jag pratar om när det stora avgörande steget mot Övergången sker. Då kommer enorma energivågor av dels gudomlig ljusenergi, och dels av gudomlig röd gudinneenergi att svepa in över Jorden. De här två energierna kommer att förenas och skapa den Nya Tidens Kärleksenergi, som kommer att transformera hela vår planet, och som kommer att transformera mänskligheten. De här energierna är mycket, mycket kraftfulla, och eftersom människorna har legat och sovit under så lång tid och tyvärr inte utvecklats på det sättet de skulle ha behövt så är det många som inte kommer kunna hantera de här energierna och inte kommer kunna följa med in i den Nya Tiden. Men för dem som är redo att stanna kvar och för Moder Jord så kommer det att bli ett gigantisktlyft in i en ny tid, när det gamla dör och det nya föds. Civilisationen kommer att rasa och en ny tid och en ny civilisation kommer att födas. Ett nytt samhälle kommer att skapas här på Jorden, helt annorlunda mot det samhälle vi har här idag, med helt nya möjligheter och helt nya förutsättningar.

När människans ego släpper taget om henne, och den inre destruktiviteten och de inre konflikterna löses upp och hon blir till sitt rena Upphöjda Jag så förändras hela hennes beteende och värdesystem i grunden. Allting förändras. Det öppnar upp vägen för en ny civilisation, ett nytt sätt för människan att leva tillsammans, och ett helt nytt sätt att organisera samhället på. En helt ny struktur, och en ny andlighet där människan på ett helt naturligt och självvalt sätt lever uppkopplad mot det gudomliga som en naturlig del av tillvaron. Människan kommer att sluta bråka med varandra och istället samarbeta, stödja och älska varandra. En värld där lidande, brist och konflikter är helt utrotade. En värld som bygger på kärlek, frihet och gemenskap. En värld där människan har en öppen kanal till sitt Högre Gudomliga Jag.

FÖRBINDELSEN MED DET HÖGRE JAGET

Var och en av er har ett Högre Jag som är ett med det Gudomliga. Det är en allvetande odödlig själ som verkar i oändlighetens oändlighet, som är totalt gränslös. Den har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Ditt Högre Jag har en förbindelse som går ner till din fysiska själ, ditt unika medvetande. Men människans förbindelse mellan sitt medvetande och det Högre Jaget är blockerat. Människans högre uppkoppling mot det Gudomliga är stängt, och hon har svårt att få kontakt med sitt Högre Jag och höra vad den har att säga. Människan har oftast inte ens kunskapen om att hon har ett Högre Jag, och att den här förbindelsen finns. De flesta människor har inte kunskap om sitt Sanna Gudomliga Jag, och de kan inte höra vad deras Högre Jag försöker säga dem.

Det som sker när en människa får ett andligt uppvaknande är att muren mellan det Högre Jaget och det medvetna jaget börjar luckras upp. Det börjar bli sprickor i muren och man får då tillgång till en viss kontakt och en viss kunskap om den högre verkligheten och om sitt gudomliga ursprung. Man kan hjälpa till att öppna den här dörren genom andligt arbete; genom healing och genom specifika andliga vägledare på Jorden och i högre dimensioner som har en stark kraft och som kan hjälpa till att öppna upp den här dörren, att få fram kunskap och att etablera kontakt. Kanalen öppnas och stängs fram och tillbaka tills muren sprängs en gång för alla och vägen blir helt fri mellan det oändliga Högre Jaget och den enskilda människans medvetande. Det är det som kallas för ”upplysning”. Det är just det som upplysningen handlar om, att ta bort muren mellan ditt medvetna och ditt Högre Gudomliga Jag så att ni kan förenas och bli till en enhet igen, precis som ni en gång var.

Våra Högre Jag är vår uppkoppling
mot Oändligheten och det Gudomliga

DESINFORMATION OM MÄNNISKANS URSPRUNG

– Du berättade att mänskligheten på Jorden skapats av en mängd andra människocivilisationer i Kosmos. Hur kommer det sig att mänskligheten är så övertygade om att vi härstammar från aporna? 

Mänskligheten har manipulerats till att tro på det sättet. Det har skett ett medvetet arbete för att vilseleda och hjärntvätta mänskligheten under en mycket lång tid, och på en mängd olika plan. Det är en medveten strategi för att sudda ut mänsklighetens kosmiska arv och gudomliga ursprung. Alla alternativa bilder och berättelser om mänsklighetens historia har tystats ner, och en falsk historia har istället planterats i mänsklighetens kollektiva medvetande.

När en föreställning väl har etablerats i det mänskliga medvetandet krävs det väldigt mycket för att få den att släppa taget. Människan har en förmåga att skapa sin egen världsbild och verklighet. Den verklighet man vill se, den verkligheten ser man också. De ”bevis” man ser som stödjer den fiktiva verkligheten man lever i, exempelvis när det gäller ”apmänniskan”, kommer man att ta till sig, och alla andra bevis som talar emot det förkastar man. På det sättet kan man behålla sin rigida och fasta föreställning om verkligheten. Det handlar mer om tolkningar och subjektiva föreställningar än om faktiska ”bevis”. Men det är som sagt kombinerat med undanhållande av bevis, manipulation, och rena lögner. Så det har skett både på medveten och på omedveten nivå.

”Teorin” om apmänniskan är desinformation som är planterad i mänsklighetens
kollektiva medvetande för att radera ut människans kosmiska och gudomliga arv.
Foto från Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

En majoritet av människorna på Jorden är rigida och rädda, och har väldigt fasta föreställningar om verkligheten. De har en överdriven respekt för auktoriteter. De är rädda för att ifrågasätta och säga emot, för att urskilja sig från mängden, och de klarar inte av att stå emot grupptrycket. När en föreställning väl har etablerats av eliten på Jorden så känner man sig tvungen att tro på det även om man innerst inne inte håller med. Dessutom har människor som protesterat straffats för det, och i värsta fall även förlorat livet för att de har gått emot de rådande föreställningarna. Ett tydligt exempel på detta är häxprocesserna. Det är på det här sättet som mänskligheten steg för steg har dragits in den falska verklighet som hon lever i på Jorden idag.

MANIPULATIONEN AV JORDENS BEFOLKNING

Det finns en mängd olika destruktiva civilisationer och kosmiska väsen som arbetar för att manipulera och hjärntvätta mänskligheten, och de har en mycket avancerad och finstämd teknologi till sitt förfogande för att påverka människornas medvetanden – deras åsikter, känslor och beteenden. Även Makteliten på Jorden har tillgång till viss teknologi för ”mind control”, men det är inte alls på lika avancerad nivå. När människor är sovande själar, när de inte är upplysta, och inte har tillgång till sin rena intuition och till kontakten med sitt Högre Jag – så blir de också lättare att styra. Man skulle kunna uttrycka det som att de är blinda, eftersom de inte ser vad som pågår, och inte förstår vad som sker bakom kulisserna. De har inte förmågan att se att tankarna de får i sitt huvud inte är deras egna tankar, utan att de har manipuleras på distans av varelser och själar som inte vill dem väl och som har en destruktiv agenda med allt de gör.

Mänskligheten har sedan lång tid tillbaka utsatts för manipulation på en mängd olika nivåer. Dessa krafter har utnyttjat att människan sedan länge befinner sig i en känslig del av sin utveckling, där hon är blind och famlar i mörker. När hon varit på väg på att öppna upp sig för den högre gudomliga verkligheten så har det hindrats. Människan har inte kunnat se vad som sker, och inte haft förmågan att stoppa det. Människorna har inte kunnat se de globala sambanden och det större kosmiska perspektivet, utan bara sett sin privata situation.

Människan har under mycket lång tid manipulerats på
kosmisk nivå för att hindras från att nå andlig transformation

Det ska också sägas att det alltid har funnits goda krafter, upplysta civilisationer i Kosmos i samarbete med upplysta själar i högre dimensioner, som har hjälpt och skyddat Jorden och sett till att det inte gått för långt. Hade de destruktiva energivarelserna och illasinnade civilisationerna fått som de velat så hade Jorden inte funnits kvar idag. Men det är enbart de högre stående civilisationerna i vårt Kosmos som helt har kunnat skydda sig själva mot de här energierna. De mindre utvecklade civilisationerna har inte kunnat skydda sig på samma sätt, och de har tyvärr inte ens varit medvetna om dessa krafters existens och infiltrationen av deras civilisationer. De högre civilisationerna har gjort vad de har kunnat för att skydda Kosmos och Jorden i så stor utsträckning det har varit möjligt, och bromsat deras framfart. Men även om ni har fått hjälp och skydd från andra civilisationer och högre dimensioner så har de bara kunnat hjälpa er till en viss gräns, då de inte har tillåtelse att stoppa något som är i enlighet med mänsklighetens karma och den Gudomliga Planen för mänsklighetens andliga utvecklingsprocess.

MAKTELITEN ÄR OCKSÅ MANIPULERAD

Det är viktigt att förstå att även om Makteliten på Jorden har verkat för att manipulera mänskligheten, så har även de själva blivit manipulerade. Det finns en föreställning inom många av de grupper som verkar inom Makteliten, att de är en utvald elit av övermänniskor. De destruktiva väsen och civilisationer som de samarbetar med har manipulerat dem till att tro att de är något slags överfolk, och lovat dem att de kommer att bli härskare över hela Jorden och även få breda ut sig i Kosmos och bli en kosmisk stormakt. Det är viktigt att förstå att även detta är manipulation. De har själva blivit manipulerade och hjärntvättade. De destruktiva krafter i och utanför Kosmos som ligger bakom manipulationen och förstörelsen av Jorden har inget som helst intresse av att ge Makteliten någon reell makt. Istället använder de sig av dem för att nå sina egna mål. Makteliten har blivit lurade, och utnyttjas bara för att förstöra sin egen planet, och vända sig mot och förinta sitt eget hem. Här ska tilläggas att Makteliten, och även alla de civilisationer som manipulerat mänskligheten, är kraftigt försvagade idag och vet innerst inne att de redan förlorat – även om det gör allt de kan för att förneka detta för sig själva och hålla fasaden uppe.

De flesta av ledarna i toppen av de olika grupperingarna inom Makteliten har blivit helt övertagna av energiväsen. De destruktiva civilisationerna har med hjälp av avancerad energiteknologi trängt deras själar åt sidan och tagit över deras fysiska kroppar, och ersatt deras själar med destruktiva energiväsen som tagit över deras identitet. Men här är det också viktigt att förstå att även dessa civilisationer blir i sin tur manipulerade och styrda av kosmiska energiväsen med en ännu större förmåga till manipulation, som ligger långt bortom deras fattningsnivå. Det är som en enda lång kedja av förtryck, manipulation och utnyttjande. De ursprungliga krafterna som befinner sig ”överst i kedjan” har som mål att förinta hela Jorden och i förlängningen hela Kosmos.

DE TVÅ URSPRUNGLIGA DESTRUKTIVA KRAFTERNA

Ytterst finns det två förgörande energimedvetanden, som ligger bakom infiltrerandet och nedbrytandet av Jorden och Kosmos. De här ursprungliga destruktiva krafterna kommer inte från vårt Universum, utan de kommer från en annan oändlighet långt bortom vårt Kosmos. De har försökt att förgöra vårt Kosmos ända sedan dess begynnelse. Dessa energimedvetanden består dels av en destruktiv och obalanserad version av den manliga ljusenergin, och dels av en destruktiv och obalanserad version av den kvinnliga mörkerenergin.

Den destruktiva manliga energins metod är i första hand att sprida kraftigt beroendeframkallande teknologi vars slutmål är att göra människan till en robot. Den destruktiva kvinnliga energins metod är i första hand att sprida hat, våld och krig. Man kan förenklat säga att den destruktiva manliga energin vill förgöra mänskligheten genom hennes intellekt, och den destruktiva kvinnliga energin vill förgöra människan genom hennes kropp. Alla de grupper som manipulerar mänskligheten – Makteliten på Jorden och destruktiva civilisationer och överdimensionella väsen – är marionetter för någon av dessa två yttersta krafter.

De båda krafterna har nästlat sig in i Kosmos och i olika civilisationers kärna, för att på så sätt kollapsa civilisationer och solsystem inifrån och ut. De har redan lyckats göra så med en mängd civilisationer, planetsystem och galaxer i vårt Universum. De båda krafterna har samarbetat med varandra och dragit nytta av varandras energier för att nå sina respektive mål även om de har sina egna separata intressen. Deras mål är att var för sig ta över hela vårt Kosmos, och att använda det som ett energibatteri och suga ut hela dess livskraft till dess att det töms ut och förgörs. De båda har verkat på olika sätt och använder sig av sin specifika energi för att nå sina mål.

Manipulationen av Jorden och mänskligheten kommer ytterst från två
utomkosmiska destruktiva krafter – den destruktiva versionen av den kvinnliga
mörkerenergin och den destruktiva versionen av den manliga ljusenergin

DEN DESTRUKTIVA VITA MANLIGA ENERGIN

Den destruktiva vita manliga energin är kopplad till halschakrat och till ego, information och teknologi. Den skiftar i vita och turkosgröna färger. En av dess främsta metoder är att sprida teknologi som består av destruktiv och infiltrerande energi. Dess energi föder en viss teknologiutveckling och informationsteknologi som har en destruktiv inverkan på människan, med målet att söndra civilisationen inifrån. Det är främst så den kraften har arbetat här på Jorden. Energin i teknologin som ni har utvecklat på Jorden [exempelvis elektricitet, mobilnät, WiFi och HAARP] bryter långsamt ner människor, både deras fysiska och psykiska hälsa, och blockerar deras andliga uppkoppling. Det hindrar människorna från att utvecklas andligen, stänger ner deras hjärtan och gör att de blir teknologiberoende och sjuka. Det gör att de upplever en allt större distans till andra människor. De får ett allt större ego och blir allt mer ytliga och självupptagna, och får svårare att tänka självständiga tankar. De får ett minskat behov av djupa personliga relationer och djupare kärleksrelationer, och deras sexuella energi och lust försvagas eller förvrängs. Deras empati för andra människor minskar successivt, och de utvecklar istället en allt större besatthet av teknologi och ett allt större behov av att ständigt ha en skärm framför sig. De har utnyttjat människans inre längtan mot en andlig ”uppkoppling” mot det Gudomliga, och istället ersatt det mot en digital uppkoppling mot Internet.

Här vill jag lägga till att upplysta civilisationer har tillgång till en mycket mer avancerad form av teknologi, som befinner sig långt över människans fattningsförmåga. Det är viktigt att förstå att teknologi i sig inte är skadligt, utan skillnaden är att dessa upplysta civilisationers teknologi har en helt annan energi i sig. Den består av en balanserad och harmonisk energi, och på det sättet är den inte destruktiv. Den skadar inte, och den skapar heller inte några ohälsosamma beroenden. De upplysta civilisationerna har förmågan att använda teknologin på precis de sätt de vill, utan att det gör att de blir övertagna eller beroende på något sätt. Det är det som är skillnaden. Det är inte så att vi efter Övergången helt kommer att överge och sluta använda teknologi, utan vi kommer ersätta den nuvarande destruktiva teknologin med teknologi som har balanserade energier i sig som är mycket mer avancerad än teknologin vi har tillgång till idag. Den kommer att tjäna oss, istället för att använda sig av oss och försöka äga oss.

ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH TRANSHUMANISM

Den destruktiva manliga energins mål är att få människan att vända sig bort från sin mänsklighet och istället överlämna sina liv i händerna på teknologin och den artificiella intelligensen [A.I.]. Målet är att få människan att föredra att vistas i virtuella världar framför den sanna fysiska världen, och att de ska känna distansering och äckel inför att vistas i naturen och inför att ha fysiska relationer med andra människor. Det här är en uttalad strategi hos de civilisationer som manipulerar mänskligheten, där de arbetar väldigt långsiktigt för att få människan dit de vill. De har under en väldigt lång tid förberett människan för detta energimässigt, genom att hela tiden ta små steg mot sitt mål [”Totalitärt tassande” / ”Totalitarian Tiptoe”].

Om ni ser er om omkring i världen så ser ni att de har lyckats väldigt bra, eftersom människor idag ägnar större del av sina liv åt att stirra ner i sina mobiler och att stirra in i sina skärmar, och att de ägnar allt mindre tid åt varandra och att verkligen vara närvarande i sina fysiska liv. Människor väljer bort det fysiska livet och fysiska relationer i allt högre grad till förmån för det digitala livet och den virtuella verkligheten. En väldigt stor del av människorna i framförallt den rika delen av världen lider av väldigt stora beroenden av sina skärmar. Det beror på att energin som teknologin består av är beroendeframkallande i sig, och tar över människan så att hon låter skärmen och teknologin styra hennes liv.

Mobilberoendet på Jorden idag är en direkt konsekvens
av infiltrationen av den destruktiva manliga energin

Det finns en långsiktig strategi att få människan att lämna över allt större del av sitt liv till teknologin, tills teknologin slutgiltigen styr och kontrollerar varje detalj av hennes liv. Det finns väldigt starka krafter på Jorden idag som verkar för att ni ska gå in i ett samhälle där den artificiella intelligensen styr, och de är bara en förlängning av de illasinnade civilisationernas och den destruktiva manliga energins agenda [Rörelsen på Jorden som verkar för att ”förhöja” (läs robofiera) människan med hjälp av integrerad teknologi kallas Transhumanism]. En av de långsiktiga planerna är att slutligen erbjuda människan att helt vända ryggen till sin fysiska kropp och låta sitt medvetande överföras till en mycket avancerad mänsklig robotkropp, och locka med fysisk odödlighet. Allt detta är en del av den destruktiva manliga energins plan för övertagandet av mänskligheten genom teknologin. Dess mål är att ta över och förgöra hela civilisationen inifrån. Planen är att när den väl har makten över civilisationen så stänger den helt enkelt ned den, och utrotar hela mänskligheten. Dess slutgiltiga mål är att utrota hela vårt Kosmos.

[Några dagar efter att vi hade gjort kanaliseringen upplevde vi en stark synkronicitet som gav oss en obehaglig bekräftelse på hur uttalad planen för robofieringen av människan faktiskt redan är. När Manne var på biblioteket så drogs hans ögon mot en viss tidning på en hylla. Det var det senaste numret av National Geographic (4/17), vars framsida illustrerar hur människan utvecklas via apa och nutidsmänniska – till en cyborg (kombinerad människa/robot), med texten ”Framtidens människa – Nu styr vi själva evolutionen”. Samma bild pryder alla internationella utgåvor av numret, och är en uppenbar global hjärntvättskampanj. Budskapet i tidningen är att ”Människoarten är snart en genmodifierad cyborg”. Samma budskap hittar vi i andra ledande populärvetenskapliga tidningar. Framsidan till ett något äldre nummer av Illustrerad vetenskap pryds av en mänsklig robot med texten ”Evigt liv i ny kropp – Ett forskarteam planerar att överföra mänskligt medvetande till en avatar innan år 2045”. Tidningen Next frågar läsaren på en av sina framsidor ”En bättre människa – Vill du också bli en cyborg?” och ytterligare ett nummer av Illustrerad vetenskap skriver ”Säg välkommen till Robo Sapiens”. Att denna utveckling – som uppenbarligen inte ligger i människans intresse – beskrivs så positivt och okritiskt är ett tydligt tecken på mediastyrning och hjärntvätt.]

I ledande populärvetenskapliga tidningar hjärntvättas vi att tro att
robofieringen av människan är ett positivt och naturligt nästa steg för människan
– helt i enlighet med den destruktiva manliga energins plan för mänskligheten
 

DEN DESTRUKTIVA SVARTA KVINNLIGA ENERGIN

Det andra energimedvetandet som ligger bakom infiltrationen och nedbrytandet av Jorden är den destruktiva svarta kvinnliga energin. Den använder sig av en annan form av destruktivitet, som får människan att dras till det ni kallar för ”ondska”. Den skapar kaos och förgörelse som sprids som ett virus i människan och samhället i stort. Det är den destruktiva svarta kvinnliga energin som lett till människans mordiskhet och det våldsamma krigandet genom mänsklighetens historia. Den skapar en drivkraft i människor att söka konflikter och att vilja skada, döda och förinta. Den skapar hat, våld, terrorism, krig, svält och lidande. Den har skapat epidemin av sexuella övergrepp och sexuellt våld som pågår över hela Jorden. Den har skapat människans dragning till skräck och fascination för onda och destruktiva väsen. Människans Halloween-firande till exempel, är en enda stor ritual till den destruktiva kvinnliga energins ära. Det är den destruktiva kvinnliga energin som har skapat de extremt omänskliga beteenden som delar av Makteliten i hemlighet ägnar sig åt; satanism och ”svart magi”, blodsdrickande och kannibalism, sexuella övergrepp och pedofili, och rituella människooffer.

Alla dessa exempel är förlängningar av den här energin som har tagit sig in i vår civilisation här på Jorden för att slutgiltigen försöka förgöra den. Det är så dessa krafter arbetar som kosmiska kolonisatörer, de tar sig in till kärnan av en civilisation och söndrar den inifrån, för att sen helt ta över den, förinta den och sedan röra sig vidare till nästa.

– Det är tydligt att se den här energins närvaro i tv-serier och film när det gäller fokuset på mord och död, och vågen av serier och filmer om zombier, vampyrer och kannibalism idag. Jag tänker även på den utbredda våldsporren och S&M [sado-masochism].

Alla dessa exempel är förlängningar av den kvinnliga svarta destruktiva energin och visar på aktiviteter som går ut på att man ska skada och förgöra andra människor, och som växer sig allt starkare ju mer man utför dem. Deras syfte är att stärka den destruktiva kvinnliga energins grepp om människan och successivt göra henne mer destruktiv, att få henne att övermannas av destruktiva krafter, och göra att hon slutgiltligen ska vilja förgöra andra människor och förgöra sig själv. Det är det som är detta energimedvetandes mål, att vi ska förgöra varandra och oss själva, och hela vår civilisation, så att de successivt kan ta över.

Halloween- och skräckkulturen på Jorden är ett sätt för den destruktiva kvinnliga energin att få människor att, redan som barn, koppla upp sig mot och låta sig influeras av destruktiva väsen.

KÖTTÄTANDE

Ett annat exempel på hur den destruktiva kvinnliga svarta energin infiltrerat och påverkat mänskligheten är ätandet av kött på Jorden. Majoriteten av mänskligheten på Jorden idag är övertygade om att det är en del av människans natur att äta kött – att döda andra djur och äta deras kött, ägg och mjölk. Så är inte alls fallet. Det var aldrig någonsin meningenatt människan skulle börja döda och äta andra levande varelser, och ta deras mjölk och ägg och äta dem. Det strider helt mot människans fredliga och kärleksfulla grundnatur, och är någonting som har åstadkommits genom omfattande energimanipulation, hjärntvätt och mind control.

Det är inte bara så att det strider mot hennes natur, det är också väldigt osunt för människan att äta animaliska produkter – både för hennes rent fysiska hälsa, men även för hennes psykiska och andliga hälsa. Den destruktiva energin i de animaliska produkterna sänker människans energinivå och skapar stora energiobalanser i henne. Den sänker hennes andliga medvetenhet och hennes psykiska och fysiska hälsonivå. Det gör människor mer instabila, aggressiva och skyndar på deras åldrandeprocess. Dessutom ger dödandet och ätandet av djur negativ karma som ligger som en tung börda över mänskligheten, på grund av hur människan behandlar djuren i de koncentrationslägersliknande fabrikerna inom djurindustrin. Genom att äta kött så får du dels i dig traumat från djuret som blivit uppfött och dödat för att du ska kunna äta det, och dels får du i dig de tunga destruktiva energierna som krävs för att kunna slakta ett djur.

Det är framför allt den destruktiva kvinnliga mörkerenergin som har manipulerat människan och skapat illusionen av att hon behöver kött för att överleva, vilket inte på något sätt är sant. Människan mår allra bäst av att utesluta alla former av animaliska produkter och istället äta växtbaserat. Det är också därför köttätare kan reagera så starkt och bli arga och gå till attack när det här ämnet diskuteras, eftersom de som manipulerar mänskligheten har satt in energimässiga försvarsmekanismer som gör att man automatiskt försvarar de dåliga val man gör, så att man inte ska kunna känna efter på djupet om det man gör egentligen känns fel.

JU STÖRRE GUDOMLIG SANNING, DESTO STARKARE FÖRSVARSMEKANISM

Det är en mängd olika saker i ert samhälle som ni gör som egentligen inte är bra för er, och när någon ifrågasätter de här destruktiva och djupt obalanserade sakerna i samhället så reagerar människor ofta med väldigt stor aggressivitet och ilska just därför att det finns en gudomlig sanning i det. Ju större den gudomliga sanningen är, desto större hot upplevs det vara. Det här är en del av de försvarsmekanismer som de destruktiva civilisationerna som manipulerar mänskligheten har satt in. De använder sig av olika typer av mind control-tekniker där de kan programmera människor att tänka vissa tankar och reagera på vissa sätt. Dessa system får människor att känna sig hotade och gå till attack om någon ifrågasätter deras destruktiva livsstil. Det är därför människor reagerar så starkt när man ifrågasätter exempelvis kostvanor och livsstil, medicin och sjukvård, rådande normer i samhället och så vidare. Då aktiveras mind control-teknologin och får människan att gå in i försvar, eller till och med till attack.

Den här teknologin manipulerar också människorna att försöka straffa och skada de människor som talar sanning. Det är också en form av mind control som åstadkoms genom energi-implantat i mänsklighetens kollektiva medvetande, vilket gör att människorna fungerar som väktare för Matrisen (eng. ”The Matrix”) och det rådande systemet på Jorden. De människor som ifrågasätter eller stör det rådande systemet upplevs som hotande, och blir förföljda och bestraffade på olika sätt. Det här kan vi se väldigt tydliga tecken på idag i samhället. Så fort människor går ut med avvikande åsikter på Internet till exempel, utsätts de ofta för väldigt obalanserad och aggressiv kritik. De individer som har kraft nog att uttrycka sin sanning blir förföljda och påhoppade på heltoacceptabla och oproportionerliga sätt.

VACCINER

– Ett väldigt tydligt exempel på det är ju hetsen kring vacciner i media idag. 

Ja, all den ilska och den aggressivitet som råder mot människor som inte vill vaccinera sina barn idag är fullständigt oproportionerlig, eftersom valet att inte ge sina barn vacciner egentligen är en självklar rättighet som varje människa har. Ingen människa ska någonsin behöva tvingas att ge sina barn vaccin. Det här är ytterligare ett exempel på hur de här krafterna försöker manipulera människorna till att förgifta sig själva, och förgifta sina egna barn. Mänskligheten matas dagligen med desinformation och skrämselpropaganda om hälsa och sjukdom.

Vacciner är en förlängning av den destruktiva vita manliga energin. Genom vaccinerna får man i sig högfrekvent destruktiv manlig energi som skapar skadliga obalanser och blockeringar i människans energisystem. De civilisationer som manipulerar mänskligheten genom den destruktiva manliga energin använder sig av vacciner som en metod för att stänga av tillförseln av den rena kvinnliga energin till våra energisystem och våra kroppar, genom de ämnen som finns i vacciner och de energier som arbetar genom vaccinerna. Den mänskliga kroppen behöver ha en balans mellan den manliga och den kvinnliga energin för att kunna fungera normalt och vara frisk. När man stryper tillförseln av den röda kvinnliga energin så börjar människor må väldigt dåligt och får psykiska och fysiska sjukdomar. Detta skapar enorma obalanser i människans energisystem som kroppen inte klarar av att återbalansera, vilket gör att hon får bestående obalanser i kroppen och drabbas av allvarliga sjukdomar. Det finns mängder av forskning på Jorden som visar på vacciners skadliga effekter, som tystas ned och smutskastas – eller så förnekas den helt enkelt av människorna på grund av den hjärntvätt de har utsatts för och de energiimplantat som styr deras värderingar.

Trots att vaccin är frivilligt i Sverige så bedrivs hätska
smutskastningskampanjer mot ”vaccinvägrare” i media

Vacciner är ett av många exempel på metoder som de illasinnade civilisationerna och Makteliten på Jorden använder sig av för att skapa obalanser och blockeringar i människors fysiska kroppar och energisystem för att göra dem sjuka och hindra dem från att utvecklas andligen. Ytterligare exempel är spridandet av alla de gifter som finns överallt i vårt samhälle – genom mat, genom luften [geo-engineering], genom konsumtionsvaror och så vidare. De uppmuntrar människan att föra en destruktiv livshållning där hon bryter ned och förgiftar sig själv genom ohälsosam mat, alkohol, droger, mediciner och konsumtion och så vidare – och som slösar på Jordens resurser och bryter ned Jordens ekosystem och energisystem. Målet är helt enkelt att hindra människans medvetandehöjning och att på sikt utrota henne.

Den destruktiva vita manliga energin finns också närvarande i vetenskapen på Jorden. Inom vetenskapen är man mycket stängd mot den kvinnliga energin och de kvinnliga värdena såsom andlighet, intuition och empati. Det gör att den vetenskap ni har idag är väldigt enögd och blind på många sätt. Människan ser inte de enorma blinda fläckar som finns idag på Jorden inom vetenskapen när det gäller den mångdimensionella energiverklighet vi lever i, det mänskliga medvetandet och själen, energikroppen och kopplingen till människans hälsa och så vidare. Det råder också en enorm brist på kunskap när det gäller den högre teknologin som människan har potential till och skulle kunna utveckla. Makteliten och deras samarbetspartners har arbetat mycket hårt för att hindra mänskligheten från att få tillgång till den sanna kunskapen om den måndimensionella människan, den fria energin, rymdresor och annan mycket avancerad teknologi, med mera. Efter övergången till den Nya Tiden kommer ni att behöva ompröva all den ”kunskap” som ni hittills haft tillgång till på Jorden, och helt börja om från början för att skapa en ny förståelse för vad människan är, och vad verkligheten egentligen består av.

DE TVÅ KRAFTERNAS MARIONETTER

De här två destruktiva krafterna har, genom energimanipulation och genom de illasinnade civilisationer de använder sig av, förändrat människans bild av sig själv i grunden, och lurat henne att tro att hon är något som hon inte är. Människans grundväsen är vänligtoch hennes grundenergi är kärleksfull och fredlig. Mänskligheten är egentligen ett väldigt fredligt folk som aldrig någonsin skulle göra en annan människa illa eller kriga mot någon annan i sitt naturliga tillstånd. Anledningen till att hon har börjat bete sig så konfliktinriktat och krigiskt som hon gör idag, och att hon har börjat begå så stora övergrepp mot varandra och andra levande varelser som hon gör idag, beror på den enorma manipulation hon har utsatts för genom de här två destruktiva krafterna. Det är det som har fått människan att felaktigt tro att konkurrens, konflikt och krig är en del av hennes naturliga väsen.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några vinnare i att verka som marionett för dessa krafter. Det finns ingen i Kosmos som kan ”vinna” på att vara en del av de här destruktiva krafterna, utan att vi alla är förlorare. Alla de själar som har låtit sig övermannas, och har deltagit i förgörelsen av Jorden och Kosmos kommer att behöva väldigt omfattande healing- och reningsarbete i de högre dimensionerna efter Övergången. Det kommer att bli ett mycket mödosamt och djupgående arbete för dem att rena sin egen karma.

– Pratar du om Makteliten nu? 

Makteliten på Jorden är bara en av en mängd olika grupper i Kosmos som låtit sig övermannas av de här krafterna och deltagit i nedbrytandet av Jorden, mänskligheten och Kosmos. Alla måste ta ansvar för det man har gjort. Det gäller alla själar, oavsett vad.

När det gäller manipulationen från kosmiska civilisationer är det inte så som vissa verkar tro, att det bara finns en mäktig civilisation i vårt Kosmos som ligger bakom all manipulation av mänskligheten, utan det finns en mängd olika andligt outvecklade civilisationer – men som har en hög teknologisk nivå – som har deltagit och låtit sig bli till marionetter för de här energimedvetandena. De här krafterna har övermannat dem, tagit över deras medvetanden och styrt dem och deras föreställningsvärld. De destruktiva civilisationer som har deltagit i manipulationen av Jorden har verkat som mellanhänder till någon av – eller i vissa fall båda av – de här krafterna, baserat på vilken av de båda krafterna som bäst matchar deras egen energisammansättning.

Det handlar med andra ord inte ytterst om utomjordiska civilisationer som ligger bakom manipulationen av mänskligheten, utan det är de här två ursprungliga krafterna som befinner sig bortom vårt Kosmos som ligger bakom och har infiltrerat vårt Kosmos och vår jord. Den information ni får tillgång till här på Jorden, även den alternativa informationen, är bara fragment av sanningen. Den kan vara sann och riktig, men det är ändå bara fragment. Det är först när man lägger ihop alla pusselbitarna och ser hela bilden som man kan få en fullständig förståelse för situationen.

KOSMOS FRIGÖRELSE

De båda destruktiva krafterna har samverkat och samarbetat under mycket lång tid för att försöka ta över vårt Kosmos. Men det har skett ett väldigt stort samarbete mellan alla högt utvecklade själar i vårt Universum för att förhindra detta. Vi har genom samarbete med högt utvecklade och kraftfulla själar från utanför vårt Kosmos lyckats kasta ut dessa destruktiva medvetanden ur den värld vi lever i – den stora Oändlighet som vårt Kosmos befinner sig i. Det här är en väldigt dramatisk och avgörande händelse som har skett under de senaste åren, men som har skett under ytan och som mänskligheten inte känner till. Det har pågått ett mycket stort arbete på många nivåer för att rena det här Universumet och frigöra det från dessa destruktiva krafter.

[Maria har deltagit i detta arbete under de senaste åren, och hon berättar att det avgörande steget för att få bort dessa två destruktiva krafter ur vårt kosmos’ värld togs under 2016. Det har varit ett mycket tufft och krävande arbete under lång tid för att nå det här målet. Den otroliga kraftsamling som krävdes för att slutgiltigen klippa av förbindelsen till dem och slänga ut dem ur vår värld var extremt omfattande.]

Däremot finns det rester kvar av deras energier och energisystem som de har byggt in i vår värld och vårt Kosmos, och de måste givetvis raseras och renas. Vi själar som lever i Kosmos har ett stort arbete framför oss att rena och rensa och tömma Kosmos på destruktiva energier av alla slag – alla de destruktiva energisystem och programmeringar som dessa krafter har skapat. Det kommer att krävas ett omfattande healingarbete för att fullständigt frigöra vårt Kosmos från de här energierna. På samma sätt kommer det att krävas ett omfattande healingarbete för mänskligheten och Jorden för att fullständigt frigöra sig – eftersom de har infiltrerat och tagit över stora delar av er civilisation, era värderingar och era samhällsstrukturer. [Nästa kanalisering kommer att handla om Gudinnans återkomst och bland annat ta upp hur du arbetar för att bryta dig fri från manipulationen från dessa krafter].

När människan börjar vakna upp och ifrågasätta världen ni lever i – de värderingar och de strukturer som råder – så kommer ni att inse att det är väldigt lite av livet på Jorden som egentligen är i enlighet med era Gudomliga Jag. Det mesta som sker i er civilisation kommer att behövas rivas ner och tas bort och ersättas med något helt annorlunda. Det är det som präglar ingången i den Nya Tiden, att man raserar och städar bort det gamla och ersätter det med något helt nytt. Ingången till den Nya Tiden är inte bara en händelse här på Jorden, utan det är en kosmisk händelse, som nu kan möjliggöras som ett direkt resultat av att vi har plockat bort dessa energimedvetanden som har infiltrerat vår värld. Det finns som sagt rester kvar, och det är ett stort och gediget arbete som måste utföras för att rensa bort alla lager. Men i och med att själva ursprungskällan till dessa destruktiva energier har tagits bort så har också ett avgörande hinder tagits bort som under eoner av tid gjort det omöjligt för Jorden och Kosmos att gå in i ett högre tillstånd och en Ny Tidsålder. Nu finns det ingenting kvar som hindrar oss från att gå in i den Nya Tiden. Det betyder att vi äntligen är FRIA. Fria att gå in i den Nya Tiden och skapa en ny värld i skönhet och harmoni.

Jorden och Kosmos har äntligen frigjorts från de destruktiva
krafternas grepp och är nu redo att gå in i Nya Tidsåldern
 

VAKNA UPP UR MANIPULATIONEN

Det är hög tid för mänskligheten att vakna upp och bli medvetna om de här krafterna som under mycket lång tid verkat för att föra er bort från ert naturliga ursprungliga tillstånd. Det är hög tid ni ser att ni som mänsklighet har gått helt vilse, och att ni har fastnat i ett tillstånd som är otroligt långt ifrån ert Naturliga Jag. När människan vaknar upp och på djupet inser vad denna infiltration och manipulation har medfört för mänskligheten så kommer hon att förstå att de flesta av hennes värderingssystem och strukturerna i samhället är djupt skilda från hennes naturliga tillstånd. Det är otroligt viktigt att ni vaknar och blir medvetna om all manipulation och alla energiimplantat som fortfarande finns kvar i er människor, era samhällssystem och strukturer – så att ni kan påbörja det stora arbetet med att på ett fredligt sätt hela, rena, rensa, tömma och bryta ner alla de här strukturerna.

Allt det gamla måste rensas ut för att sen kunna ersättas av något nytt. Det är det viktiga steg mänskligheten står inför idag, att verkligen på djupet förstå och se i vilken enormt stor utsträckning ni har gått vilse och hur otroligt långt ni egentligen befinner er från ert ursprungliga Sanna Jag. Ni behöver arbeta med djupgående meditation och healing för att hitta tillbaka till era Sanna Gudomliga Jag, och ert naturliga sätt att leva och vara med varandra. Ni behöver hitta tillbaka till ert naturliga sätt att organisera er värld, och skapa en ny värld fylld av kärlek, fred, omtanke och sanning.

Genom inre andligt arbete kan vi frigöra oss från manipulationen
och låta våra Gudomliga Jag börja skina igenom

HA EN SUND URSKILJNINGSFÖRMÅGA

Jag skulle vilja avsluta med att uppmana er att när det gäller allt ni allt ni läser i tidningar och i böcker, allt ni lär er i utbildningar och på kurser, allt ni ser i filmer och serier, all reklam och påverkan ni utsätts för, alla människor ni pratar med, alla normer och regler som finns i samhället… i precis allt – att alltid ha en sund, kritisk och jordad urskillningsförmåga. Bär med er den kritiska urskiljningsförmågan i allt ni gör och allt ni stöter på. Svälj inte bara saker utan gör medvetna val i allt ni gör. Ha alltid det i åtanke i alla aspekter av era liv; vilka människor ni träffar, vilka filmer ni tittar på, vad ni tackar ja till att stoppa i er kropp… I varje livsval ni gör – ha alltid en sund urskiljningsförmåga.

Acceptera inte saker som sanning automatiskt bara för att en auktoritet säger att de är sanna, eller för att någon säger till dig att ”men det har ju alltid varit så” eller ”men alla gör ju så”. Det är absolut inget argument, snarare tvärtom. Våga börja leva era liv i enlighet med era Sanna Jag, era Sanna Gudomliga Jag – den del av er som så länge legat och sovit och som nu börjar vakna till liv igen. Låt er inre röst och ert Gudomliga Jag äntligen få ta plats i era liv. Börja lev ert liv i sanning och kärlek.

[Slut på kanaliseringen. Hjälp oss gärna att sprida kanaliseringen, och hör gärna av er med feedback! Tack på förhand.]

 

Källa: https://ljusspridarna.org/kanaliseringar/kosmos-frigorelse-maria-bertram/

Psychotronic Attack

CATALONIA UNDER PSYCHOTRONIC ATTACK BY ISRAEL SUPERVISED BY PROF. HAIM SOMPOLINKSKY – THE ULTIMATE CRIMINAL

HAIM_SOMPOLINSKY_PSYCHOTRONIC_ATTACK_ON_SPAIN

This should be on every news worldwide. Israel has attacked Spain with Israeli psychotronic weapons.  These psychotronic weapons are the Soviet technology that Mossad has stolen from Russia. This technology is based upon the use of psychotronic generators producing mass subliminal effect in a crowd, driving the crowd either to panic fear or to the insurmountable aggression, depending on the frequencies used. Mossad used these psychotronic generators in 1993 in Moscow when they captured power via the illegal anti-constitutional Coup d’état by their proxy President Boris Yeltsin. Participants of that event report that one part of the crowd felt the overwhelming aggression, and the other part of the crowd felt a panic attack.

Remarkably, together with the use of psychotronic generators, the Mossad snipers from the elite unit Jericho were shooting at both sides of the crowd. Mossad has repeated the same tactics, including the use of psychotronic generators and snipers, at the Maidan anti-constitutional Coup d’état in Kiev, Ukraine, in 2014. We can say with 100% assurance that the next horrific event that we would see in Barcelona is the shootings by Mossad snipers at both sides of the crowd – that is, both at Catalonians and the Spanish police. If you will see blood on the pavements of Barcelona, know: this is the Mossad unit Jericho making its appearance in Barcelona.

Zionists who took control of the United States after they assassinated JFK, had used the same psychotronic generators when they illegally occupied Iraq, under the false pretense of defending ”freedom and democracy”. Only, in Iraq, Zionists used the much bigger psychotronic generators. But the application of these large-size psychotronic generators left the United States soldiers incapacitated. They were literally transformed into vegetables. Though the use of that psychotronic weaponry allowed the United States invaders march to Baghdad within a matter of a few days, since the Iraqi army was literally paralyzed by the psychotronic weapons. Iraqi War was the first Psychotronic War in the modern history. And it was the totally ILLEGAL WAR, since the use of psychotronic weapons is forbidden by the Geneva Convention.

That is why in Barcelona, Zionists applied a modification of their psychotronic weapons, stolen from Igor Smirnov, the Russian Father of Psychotronics. Smirnov’s Psychotronics is based upon the combination of the high and low frequency so that one frequency is a carrier wave and the other one is a modulating wave. The efficacy of this approach is based upon the fact that two waves with different frequencies create the refraction optics of scalar wave inside the diffraction grating of two different waves imposed one upon another. Thus you can target an individual or a crowd remotely, through Quantum Nonlocality, when the focus of the refraction optics in the scalar wave biohologram is identical between the asset and the target, non-locally.

The other advance is that Mossad is using now smart phones and mobile phone towers. Google has already purchased a company that allows them to launch harmful software in their smartphones via remote imperceptible signal, and located their floating servers in the International waters for the global cyber war via psychotronic hits through the global network of their smart phones.

Smart phone is, in fact, the paradigmatic psychotronic weapon, since the high frequency of the smart phone is combined with the low frequency of the human voice. One can successfully transmit the subliminal mind control through smart phones, precisely because of this feature of smart phones.

In the light of this events, I would like to attract attention of global audience to the devices by my two companies WAVE GENOME LLC and MATRIX CITY LLC, which are the only companies in the world that provide protection against this kind of psychotronic warfare. In its mass psychotronic attack on Catalonia, Mossad is using OBSOLETE PRE-QUANTUM LEAP technology, which is at least 30 years old.  What I am doing is the radically different technology, which is a much more advanced technology than anything that is used by Mossad.

My companies research, develop and use for production the Quantum Leap technology, called LASER POLARIZED BIOHOLOGRAPHY. It is based upon the use of the Geometrical Optics in chromosomes, and creating artificial LENSES in assisting human chromosomes in achieving more precise focus in the Geometrical Optics of chromosomes during cell division. Most importantly, LASER POLARIZED BIOHOLOGRAPHY cannot be, in principle, used to harm people. It can be used only for good. This is the essence of Quantum Leap, and that is why this technology is suppressed by Satanists.

But we can use the Quantum Leap technology of LASER POLARIZED BIOHOLOGRAPHY to create devices and software (digitized bioholograms) for the ultimate protection against the psychotronic and genetic warfare. This is precisely what my companies are doing. WELCOME TO THE QUANTUM LEAP!

http://www.wavegenome.com

http://www.thematrixcity.com

—————————————————————————————————————–

 

ISRAEL TESTING MENTAL CONTROL TECHNOLOGY OF LARGE MASSES IN CATALONIA

BY RED ADLER

OCTOBER 18, 2017

ISRAEL TESTING MENTAL CONTROL TECHNOLOGY OF LARGE MASSES IN CATALONIA

It is an open secret in intelligence circles that a group of Israeli specialists in neuroscience and technology, has been working in secret for years in Catalonia in the implementation of techniques and technologies of mind control of masses.
The implementation of these technologies of brainwashing are explained by the massive street mobilizations of Catalan separatism, the radical nature of its subversive character, the transversality of this movement affecting people of different ages and the fanaticized obedience of these masses to the dictates of the Catalan-Zionist leaders.

The rise of radical separatism has not only been generated through the deceptive discourses of the separatist leaders and their means, but to a large extent on the basis of these brainwashing techniques, many of which have been induced through messages transmitted subliminally in the disastrous TV3, the authentic field of evidence of the international Zionism.

These subliminal messages cause the expansion of the pedophilia in the region, through the infantile club Super3, whose main function is not only to indoctrinate children in the separatist obedience, but also to favor the pedophile abuse networks run by the Generalitat’s Directorate General for Child Care and Adolescence (DGAIA).

In the last hours, there have been a series of facts that suggest that this mental control of the fanatical Catalan masses, is about to rise to a new step.

Last Monday, October 16, a large group of Israeli specialists, under the protection and guardianship of Mossad agents, has arrived at the Barcelona airport of El Prat, which suggests that some kind of great event is being supervised by Zionism in the separatist region.

The group, under the cover of the Israeli diplomacy, introduced technological device unknown by diplomatic pouch in Spain. It should be noted that this device was not particularly voluminous, although it is presumed that its content was especially sensitive because of the advanced technology.

The group was headed by the prestigious Zionist neuroscientist, accompanied by a team of experts from Bar-Ilan University, The Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences, the Hebrew University of Jerusalem and the Sagol School of Neuroscience in Tel Aviv University.

They were all received by Israel’s honorary consul in Barcelona, and the dangerous Zionist agent Josef David Sánchez-Molina Rubín, who has been playing for years with the patience of the Spanish government that he has repeatedly betrayed without having earned him a well-deserved punishment.

After being discreetly received by (the Satanist) Jordi Turull as a representative of the Generalitat, the scientists divided their activities into three groups. Some of them have been installed in the CTTI (Center of Telecommunications and Information Technologies of the Generalitat). Another group has been installed in the Barcelona Supercomputing Center, while the main group, with the collaboration of a multidisciplinary team of the Eurecat, makes use of laboratories and facilities of the UPC.

According to the first reports compiled by the CNI and leaked to the SIN networks, the team of Jewish scientists would be implementing the device known as ”Pastor” (רועה צאן).
Broadly speaking, the device consists of an advanced software that uses mobile phone antennas to send hidden waves of different frequencies that can affect the human brain by inducing the desired behavior in affected individuals illegally.

In turn, mobile phones themselves also are instructed to emit these waves, making any mass demonstration on a ‘controlled herd’ (hence the name ”shepherd” for that device), as we have seen happening in the separatist demonstrations, where the people gathered there respond in unison as if they had no will of their own and were controlled by invisible threads.

Such technologies would not have been effective a few years ago, but with the massive proliferation of smartphone use, anyone attending a demonstration sees their brain bombarded by waves from their own cell phone, as well as nearby cell phones, turning people congregated into an easily controllable fanatic mass.

The arrival of the Jewish specialists in Barcelona and the feverish work they are doing in the last hours, presage that, in the coming days, events will be precipitated and the masses, made blind and fanatized by the separatist order, will be used as shock force to implement the Catalan-Zionist project of destruction of our homeland, already turned into the last hope of the world in the fight against the Masonic-Jewish plan of world control.

https://redadler.wordpress.com/2017/10/18/israel-prueba-tecnologia-de-control-mental-de-grandes-masas-en-cataluna/

Slavsystemet

Vi är slavar och vårt slavpapper är vårt ”PersonBevis” ….
.
// ety SWEDEN, THE KINGDOM OF, är ett bolag,
REGERINGSKANSLIET är ett bolag,
SKATTEVERKET är ett bolag,
SVERIGES DOMSTOLAR är ett bolag,
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN är ett bolag,
POLISMYNDIGHETEN är ett bolag.
.
NYBRO och EMMABODA KOMMUN är exempel på kommunala bolag osv –och samtliga vill de som representerar dessa bolag att människor utöver detta bedrägeri mot folkets om vi både deltar i och är offer för, ska acceptera oss själva och våra barn som bolag genom den registrering som SKATTEVERKET genomför då signalen från BB kommer att ett levande barn är fött:
( Skatteverkets registrering av nyfödd juridisk person (handelsdrivande bolag), lagrum genom Folkbokföringslagen: http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19910481.htm )
.
Under den korta stund som förflyter mellan det att ett levande barn föds och till dess att det registreras och får sitt personnummer, så är det lilla barnet en människa med en mor och far, och vilket genom sina oförytterliga mänskliga rättigheter, är fri att utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål med föräldrarna som stöd på sin resa.
.
Denna lyckliga utsikt för barnet tar slut efter några minuter. När registreringen är genomförd blir istället det lilla barnet statens egendom och handelsvara, ett offer för författningarna (de lägst stående lagarna) Socialtjänstlagen, Skollagen m fl:
( Identitetsbeteckning för juridiska personer m. fl (1974:174): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740174.htm )
.
Sverige bolagiserades efter tillkomsten av den nya grundlagen Regeringsformen 1974, vilken öppnade även för bolagisering enligt ovan av de levande människorna i riket Sverige:
.
Detta transformerar de levande människorna vilka bildat staten Sverige till slavar under den, vilket är detsamma som bedrägeri – folkförräderi rent av!
.
De olika bolagen, vilka kallar sig myndigheter kan därmed behandla oss och våra barn såsom de önskar, trots att de lägsta lagarna – författningarna – kräver vårt medgivande för att kunna forceras. Detta struntar dock representanterna för de handelsdrivande bolagen i, och behandlar därför våra barn precis som de önskar!
.
Det övergripande målet är att formatera våra små människobarn enligt den kollektivistiska agenda som sedan länge rullat och som kommer att leda till mänsklighetens totala slaveri om vi inte får stopp på det nu!
Det är denna agenda som bestämmer vad som är kunskap och vad som inte är det, liksom vilka metoder som leder till denna önskade föreställning om kunskap, liksom vilka data som ska släppas igenom för att kunskaperna inom agendan ska upprätthållas som just kunskaper, och inte som lögner och fabrikationer.
.
Syftet med denna agenda är att skyffla upp värden från pyramidens botten, upp till dess topp – till de som kontrollerar bankirerna, vilka kontrollerar pengarna och därmed allt i ett materiellt samhällssystem. De får samhällets aktörer att hoppa, dansa och sjunga på kommando, d v s politikerna, bolagen vilka kallar sig myndigheter inklusive polisväsende och domstolarna vilka kontrolleras av de som kontrollerar frimurarna:
.
Därmed kontrollerar de våra egendomar, våra rättigheter, och våra överlevnadsmöjligheter. Mänskligheten anses bestå av ca 95% för många individer –”värdelösa ätare” som den sk filantropen men egentligen parasiten Rockefeller i denna globala elit uttalade sig på 70-talet:
( Rockefeller: ”Useless eaters”: http://www.rense.com/general78/philo.htm )
.
.
.
De jagar oss och hoppas att vi ska ta livet av oss – som en komplementerande metod till krigen de skapar och deras olika depopulationsprojekt. Planen finns t o m huggen i sten:
( Georgia Guidestones, okänd beställare: http://www.radioliberty.com/stones.htm )
.
Det är denna agenda och dess föreställningar (t ex penningsystemet vilket marknadsförs som naturlag) och metoderför otillbörlig maktutövning (t ex illusionsjuridiken) som är huvudproblemet, och vilka i Autentopia -2061 inte längre existerar. Utan agenda på någon samhällsnivå kan inte makt existera, därför inte heller förtryck, och därmed inget lidande. Inget slaveri, ingen svält, inga krig och därmed inga ofrivilliga flyktingströmmar – om det inte är naturen som orsakar dem.
.
Just det sistnämnda (flyktingströmmar) är centralt att förstå eftersom vi just nu (vid bokens publicering i januari 2016) och ett antal år framöver har ett fönster öppet för att förhindra att befolkningarna låter sig luras in i rasistiska kontroverser, vilka kan – om det vill sig illa –sluta med begränsningar av yttrandefriheten, undantagstillstånd och inbördeskrig. Det finns redan tecken på det via diskussioner mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet:
.
Det är planerat så, ety polarisering mellan grupper –etnicitet, kön, ålder, vänster / högerideologier, öst / väst, religioner, socioekonomisk status – är denna globla elits främsta taktik för att hålla ossborta från de verkligt stora och viktiga frågorna som t ex penningsystemet och illusionsjuridiken, och istället sysselsatta med underfrågor, vilka är oväsentligheter som vi måste lyfta blicken ifrån.
.
Syftet är alltså att förbrylla folken så att vi inte ser igenom agendan och metoderna. Det är således inte flyktningarna som ska angripas, utan de som skapar krigen.
.
Enligt generalen Wesley Clark planerades sju krig på fem år,
( General Wesley Clark, uttalande Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw )
….och Anders Borg skojar till det och tackar för de flyktingströmmar som dessa krig genererar:
( Anders Borg, uttalande Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zU0_6yPVCPQ )
.
Flyktingarnas uppgift är dels att bli måltavlor för rasism och de oroligheter detta innebär – därmed kan polisen militariseras, undantagstillstånd utlysas, yttrandefriheten begränsas genom grundlagsändringar. Det finns i förlängningen av denna process en uppenbar risk för inbördeskrig, och eftersom Anders Borg är mycket medveten om syftet med att piska upp den nationella stämningen, får vi anta att det är inbördeskriget han tackar på förhand för.
.
Inbördeskrig är en utomordentlig kuliss till presentationen av en lösning på ett problem som TPTB (The Powers That Be – Den hemliga makten) själva skapat, som ett i kölvattnet av systemhaveriet, allt fattigare och allt mer uppskrämt folk, är beredda att köpa till vilket pris som helst.
.
Att det förhåller sig på detta sätt beträffande krigen och flyktingströmmarna har även den lika elitägda så kallade MSM (mainstream media) skrivit om – vi måste alla betala för Bushs krigsförbrytelser, skriver Svenska Dagbladet:
.
Eftersom samma globala elit även äger media, är större delen av det som skrivs där kontrollerad opposition. Det makten vill ha ut till folket, det kommer ut – annars inte. Det innebär per definition att TPTB, vilken driver sin agenda under begreppet New World Order, följer sin uppgjorda handlingsplan.
.
Enligt Hegeliansk dialektik vidmakthålls kontrollen över massorna genom att TPTB skapar ett problem, inväntar folkets eskalerande förtvivlade reaktioner, samt står därefter redo att presentera en lösning på problemet:
( Hegeliansk dialektik: http://www.filosofer.se/hegel.html )
..
Det är därför tämligen enkelt att med logik se att det är planerat att bankerna ska krascha, och penningskapandet leviteras upp på nästa nivå – till de numera sedan 1998 elitägda Riksbankerna.
.
Kreditavregleringen, den sk Novemberrevolutionen 1985 (tre månader före Olof Palmes död för övrigt!) var inget mindre än en statskupp.
Beslutet togs i styrelserummet, helt utan demokratisk förankring:
( Öppet arkiv, Novemberrevolutionen: http://www.oppetarkiv.se/video/1600350/novemberrevolutionen )
.
Eftersom SWEDEN, THE KINGDOM OF, är ett bolag sammanlänkat med Federal Reserve – bolaget USA:s riksbank med NYSE (New York Stock Exchange) som tillsynsmyndighet, innebär det att TPTB även äger centralbankstaterna och därför kommer att kontrollera pengarna även fortsättningsvis – om inte en kritisk massa ser igenom hela illusionen och sätter stopp för den:
.
Västvärlden är således tänkt att falla samman, och vi har sett påven och FN gå samman med BRICS-länderna och kommer tillsammans med Putin att presenteraden verkliga New World Order-agendan.
//
I praktiken innebär det att de fördömer det västliga NWO och lovar städa upp, dömer ut lämpliga straff till ett antal lämpliga västaktörer, framställer sig själva som räddarna i nöden, delar ut guldbackade valutor till folken för att även fortsättningsvis låta människan dväljas i ett bristsystem, inför basinkomst och bjuder på ett jubelår (skuldavskrivningar). Ska vi gissa att priset för detta gentila erbjudande är chipning? –
( Mind Control, MK Ultra: http://www.dailymotion.com/video/x2z7w6f )
.
Om det för att förhindra att vi luras in i polariseringsfällan är viktigast att komma ihåg att det är de av väst skapade krigen som skapar flyktingströmmarna, så är det för att förhindra att vi luras in i den totala avhumaniseringsfällan, viktigast att hålla ögonen på chipningsprojektet. Det marknadsförs som en trend och fördelarna uppges vara att det t ex kan öppna dörrar utan nycklar och scannas av vid banktransaktioner:
( TV4 Morgon, Chippet som trend, 8 Dec 2014
.
Säkerligen kommer diskussionerna av TPTB ledas in på övervakningsproblematiken, alltså ett visst erkännande från den globala eliten att övervakningen av enskilda med hjälp av chipet blir mycket enkel överallt och dygnet runt. Detta är det psykologiska trick som innebär att en liten synd erkänns för att dölja en större.
.
Det egentliga syftet med chipet är att det kommer att programmeras att ge signaler till det limbiska systemet, d v s den del av hjärnan som hanterar vår känslomässiga dimension, eller till neocortex –hjärnbarken, vilken hanterar våra högre tankar.
.
Vilka signaler skulle vi kunna gissa på skulle vara önskvärda att stänga av hos människor som endast betraktas som och endast är önskvärda som zombieliknande slavar som vare sig kan tänka på några högre plan eller känna något för varandra?
.
Vilken global elit skulle önska något mera än slavar med instinkter (reptilhjärnan) och låg tankenivå? Därefter behövs ingen övervakning, eftersom zombiesarna inte kommer att bry sig om vilket.
.
Per definition har mänskligheten då dött ut, och det är väsentligt att vi ställer oss frågan om vi genom ignorans vågar chansa på att våra barn och barnbarn kommer att möta ödet att genomlida sin existens som själlösa robotar istället för människor?
.
Förvisso kanske de inte kommer att sakna sin skapande ”Spirit” – Gudagnista kan vara ett bra svenskt ord – eftersom de inte kommer att veta att en sådan funnits när historien reviderats till förmån för de som vi riskerar att låta få skriva den:
.
Men är det en förlust vi önskar dem – eller oss själva om vi föreställer oss att vi reinkarnerar?
Förhoppningsvis inte!I
Dystopin1984 (1948) av George Orwell är huvudpersonen Winston världens sista människa, d v s med intakt känsloliv, och han bryts ned med hjälp av tortyr tills han anpassats till fullo och blivit den angivande robot som resten av mänskligheten brutits ned till.
.
Orwell hade genom sin familj insyn i TPTB:s planer, och kunde skriva sin historia mycket nära sanningen beträffande planen för mänsklighetens utrotande.
.
En annan författare – Aldous Huxley – vilken 15 år före Orwell, och vilken hade liknande insikter om den globala elitens planer genom sin familj, skrev sin bok Brave New World, om en neddrogad mänsklighet i en klinisk civilisation.
.
Metoden i denna dystopi var nedbrytning med hjälp av SOMA – en beroendeframkallande lyckodrog.
.
Idag mördas, torteras och förföljs förvisso de människor som anses ”farliga” för att de kritiserar vårt förliggande Illusionsparadigm, kallas terrorister, fängslas eller försvinner in i de psykiatriska avdelningarna.
.
Men mänskligheten i stort förbryllas med lögner genom hjärntvättmaskinen som går under förkortningen TV, och de knapar lyckopiller för att uthärda den kognitiva dissionansen som helt naturligt måste ta sig ton där nere i själsdjupen i protest mot det till omänsklighet urartade systemet.
.
LÄS MER i boken Autentopia som finns som PDF här:

Finanssystemet – repost

Bechir Rabani

 

Brottssyndikatet no.1

Läkemedelsbolagen struntar i folks hälsa – vill bara tjäna pengar

“Om någon av er har idén att läkemedelsindustrin är mån om er hälsa – glöm det! Det är bara pengar de är intresserade av. 

Och myndigheterna är lika kriminella som läkemedelsbolagen.” säger John Virapen, tidigare verksam 30 år inom branschen.

John Virapen håller föredrag runt världen och berättar om läkemedelsindustrins ohederliga metoder. Bland annat berättar han att branschen undanhåller sanning om biverkningar och ohälsosamma tillverkningsmetoder samt använder sig av mutor för att registrera nya läkemedel.

Virapen vet vad han pratar om. Som chef för Eli Lilly i Sverige mutade han själv läkare. När Prozac, som tillverkas av Eli Lilly, skulle registreras i Sverige tog han reda på vilken psykiatriker som skulle testa medlet, och kontaktade honom. Virapen bjöd på middagar och sände kvinnliga medarbetare till honom för att ”underlätta” arbetet. Virapen berättar även att han lät skicka 25 000 kronor vid två tillfällen till personen i fråga. Vilket var ”otänkbart” enligt dåvarande Läkemedelsverk. Testningen gick på rekordtid, några månader istället för ett till två år.

Han har också bjudit läkare till Västindien som officiellt kallades för utbildningsresor men var snarare mutresor. Det var ytterst få utbildningstimmar men desto mer sprit kvinnor och sång. Läkarna blev fullständigt köpta och när de kom hem skrev de ut recept på färdigtryckta receptblock med sina reklampennor. Enligt Virapen finns det färre säljare nu för tiden på läkemedelsbolagen, eftersom ”de redan har lyckats rekrytera läkarkåren”

Myndigheterna gör inte sitt jobb. Om de hade velat hade många tragedier kunnat undvikas menar Virapen. ”Det är inte mycket att vänta sig när det övervakande organet, Läkemedelsverket, är betalt av de som de skall övervaka läkemedelsindustrin. De betalar Läkemedelsverkets utgifter inklusive löner”, menar Peter Anstrin på KMR

John Virapen uppmanar oss att ta ansvar för vår egen hälsa och att sprida informationen vidare till andra människor, om läkemedelsindustrins ohederliga metoder.

Han har gett ut två böcker, ”Rubio talar ut” och ”Piller och profiter”. Han föreläser också på olika konferanser, mässor och möten, världen runt.

Mer att läsa, samt namnet på läkaren som tog emot mutor, när Prozak registrerades, på www.kmr.nu

Källa: http://dagenshomeopati.se/2011/05/12/tidigare-chef-for-lakemedelsbolag-lakemedelsindustrin-struntar-folks-halsa/

Digital autism

Det digitala beroendet har skapat ett monster. 80% av alla kommunikation idag går via den virtuella världen. Hög tid för en ”digital avgiftning” men en del människor kommer inte klara att bryta sitt beroende. Det sägs att elektronikberoende är starkare än begäret efter heroin. Det borde säga en hel del om vikten av att ta denna digitala autism på allvar…

 

5G-faran, vittnesmål

Vittnesmål – röster från verkligheten

Från hela världen kommer vittnesmål om skador av elektromagnetisk strålning, inte minst mikrovågsstrålning från trådlös teknik. De vittnar om samma symtom och hälsoeffekter som visats i forskningen och som du kan läsa om under risker. Effekterna har beskrivits åtminstone sedan 60-talet i undersökningar av yrkesarbetare som exponerats för mikrovågsstrålning.

På denna sida kan du läsa ett urval av artiklar om deras erfarenheter.

Mobiltelefoner

Hjärntumöroperationsarrhjarntumor

Polisbefäl Roger Carlström, Sverige, fick hjärntumör julen 2011. I flera år dessförinnan hade han fått hudutslag och sömnproblem då han exponerades för det nya polisradiosystemet Tetra (även kallat Rakel) i arbetet. Han är övertygad om att hjärntumören orsakades av hans arbete med det nya polisradiosystemet Tetra/Rakel.  Läs här.

Roger Carlström dog i oktober 2014. Här är en minnestext.

Ian Phillips, brittisk affärsman, 43, fick malign hjärntumör, vid den sida han brukade använda mobilen. Han använde mobilen upp tlll 6 timmar om dagen i sitt arbete som försäljningschef vid ett stort bolag inom medicinteknik. Läs här och här

Jimmy Gonzalez, ung advokat i Florida fick hjärntumör vid den sida han brukade hålla mobilen och en tumör i handen som brukade hålla mobilen samt en tumör vid bröstfickan där mobilen brukade förvaras. Jimmy Gonzalez dog i november 2014, 42 år gammal. Vittnesmål här. Mer info här

Bret Bocook, advokat, fick hjärntumör precis där han brukade hålla mobilen som han använt i 25 år. Han kräver nu skadestånd i domstol och varnar andra. Läs här

Ethan 10 år från Nya Zeeland dog i hjärntumör efter att ha sovit med en wifi-uppkopplad Ipod under huvudkudden. Hans pappa berättar. Läs här

Unga mobilanvändare från Australien har fått hjärntumör efter intensiv mobilanvändning. De vill varna andra. Se och lyssna på deras berättelser på i programmet Today/Tonight i Australiensisk TV (länk till facebook). (Mobile phone cancer danger/Today Tonihgt)

Vittnesmål från Australien och intervju med hjärnkirurgerna Charlie Teo och Vini Khurana. Wake up call.

Hjärntumördrabbade vittnar, USALänk

Hjärntumördrabbade USA berättarLänk

Föräldrar skyller tonårsdotters död i hjärntumör på mobilen. Storbritannien. Länk

Grundaren av GE-KÅs i Ullared, Göran Karlsson fick hjärntumör vid samma sida som han använde mobilen. Använde mobilen intensivt. Dog kort därefter. Länk Står i dag avbildad som staty med mobilen mot huvudet utanför varuhuset.

Spottkörtelcancer

Christian Blomhögskolelektor i Finland, var en intensiv mobilanvändare under 90-talet. Han märkte först att han fick mer och svårare symtom av strålning. 2009 fick han beskedet att han drabbats av cancer på halsen, spottkörtelcancer. Läs här.

Bröstcancer

Cancerläkare berättar om unga kvinnor som fått bröstcancer där de förvarat mobiltelefonen. Länk

Övriga sjukdomar

Nokias fd tekniske direktör Matti Niemelä drabbades av MS och får så svåra symtom av strålningen att han inte kan vistas utanför sin bostad. Kan i dag bara gå med rullator. Använde mobilen mycket intensivt i arbetet. Länk

Brian SteinVd, Storbritannien, fick efter många år som storanvändare av mobilen, svåra symtom av strålningen som började med huvudvärk. Med tiden har han utvecklat så svår känslighet för strålningen att han inte kan se på TV, använda dator, åka tåg eller gå på bio. Läs här

Mobilmaster, trådlösa nätverk

Cancer  och symtom

Gro Harlem Brundtland, fd Chef WHO, fd statsminister och läkare får direkt huvudvärk av mobilstrålning. ”Inga tvivel om att det finns hälsoeffekter av mobilstrålning” konstaterar hon. Läs här

Ericssoningenjör blev sjuk av WiFi och trådlös teknik på arbetsplatsen. Läs här 

Gymnasielärare Linda Nieuwenhuizen blev sjuk av trådlös teknik i skolan. Läs här

Eileen O’Connor, Direktör Radiation Research Trust berättar om den anhopning av sjukdomar, bland annat cancer, som närboende till en mobilmast i hennes bostadsområde drabbades av. Själv fick Eileen O’Connor bröstcancer. Läs här

Sarah Dacre, TV-producent och filmare, Storbritannien, utvecklade svåra symtom sedan hon installerat trådlöst datanätverk i hemmet. Se och lyssna här.

Flicka 12 år, Sverige, fick huvudvärk när skolan installerade trådlöst datanätverk och gav en läsplatta till alla elever. Lyssna här.

Elev 14 år, vaktmästare och gymnasielärare, Sverige får svåra symtom av trådlösa datanätverk som skolorna installerat. Läs här.

Pojke 10 år, Norge, kan inte gå till skolan sedan skolan installerat trådlöst datanätverk. Han blir sjuk då han utsätts för sådan strålning. Familjen var mycket teknikintresserade och var först med den senaste trådlösa tekniken. Mamman har också fått skador på ögonen som hon relaterar till den tidigare användningen av trådlöst datanätverk wifi. Läs och titta här

Kungens vaktmästare, Norge, fick svåra symtom sedan man installerat en mobilmast i närheten av hans kontor. Läs och se här

Flera lärare blev på kort tid sjuka i svensk skola sedan skolan infört trådlösa nätverk och undervisning via uppkopplade datorer. Läs här

Civilingenjör Jeremy Johnson blev sjuk av strålning från trådlös teknik mitt uppe i en framgångsrik karriär i Silicon Valley. Läs här

5G-agendan

”Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.”

 

Denna klädsamma lögn kan man läsa på strålsäkerhetsmyndighetens startsida och är inget annat än ett enda stort hån mot folket. De gör nämligen precis tvärtom. Man kan kortfattat säga att det råder total radioskugga när det gäller sanningsenlig information om 5G-tekniken. SSM har absolut inget negativt att säga om 5G-tekniken och man tystar alla röster som kan visa på motsatsen och detta görs genom antingen ignorerande eller förlöjligande. Vi vet dessutom att dagens mainstream-journalister inte är något annat än simpla PR-människor och som publicerar det som deras ägare vill att folket skall ta för sanning. Dessa individer har upphört med den egna tankeverksamheten och det moraliska, sunda förnuftet lyser med sin frånvaro. En sk ingenjör på Post & telestyrelsen talade jag med senast idag över telefon, och de är lika insyltade och agendadrivna som alla andra inblandade brottssyndikat i frågan. De går alla samma ärenden. De hänvisar bara till genomkorrupta ”strålsäkerhetsmyndigheten”. Det går alltså bara runt i en ond cirkel. Några genuina svar går inte att erhålla.

5G-tekniken är (som det mesta annat) utvecklad av militären för psykotronisk krigsföring med mikrovågor. Denna teknik är och förbli inget annat än ett vapen, punkt. Det är därför mycket intressant att se hur ministrar som Bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson välkomnar 5G utan vidare betänkligheter. Vilka företag har Peter Eriksson tagit mutor ifrån kan man undra?! Sen har vi karriäristen Gustav Fridolin som bokstavligen talat vägrar diskutera strålningen som alla skolbarn utsätts för varje dag utan deras medgivande. Själv har karln två barn, så man kan ju bara undra HUR denna människa tänker egentligen. Dessa människor verkar vara så vilsna att de inte förstår nivån av destruktivitet de är med och skapar. De är uppenbarligen beredda att offra sina egna familjer på köpet. Eriksson och Fridolin springer som alla andra av sveriges ministrar storföretagens ärenden, utan vidare eftertänksamhet eller personliga funderingar kring exakt hur skadlig inverkan millimetervågor de fakto har på den biologiska livsformen. Vi talar inte bara om den mänskliga kroppen, vi talar om ALLT organiskt liv. 5G-tekniken är så destruktiv att denna agenda nu tar helt nya proportioner.

Jag kommer efterhand att exponera de människor som är högsta ansvariga för att denna galenskap sätts i verket, allt från politiker till företagsägare och myndighetsanställda på hög nivå. Dessa kommer sedan att presenteras här på denna blogg. Jag söker även VISSELBLÅSARE från självaste industrin som är villiga att berätta sanningen om 5G-tekniken.

 

3234023_2048_1152 c9ztw4yw0aai0kr

                                                Brottslingarna Eriksson & Fridolin

 

Dessa människor har absolut inga skrupler. Jag kan bara se det som att de är svårt drabbade av sinnessjukdom och därmed borde entledigas från sina positioner. De är en genuin fara för samhällskroppen och verkar inte ha några betänkligheter när det kommer till att utsätta allt levande för mycket allvarliga risker. Det här handlar om mycket mer än pengar och individkontroll. Om tex de pollinerande bina inte klarar att orientera sig i denna soppa av elektromagnetiska frekvenser, som kommer bli tusenfalt värre med 5G-tekniken, så kommer mänskligheten förlora ca 80% av livsmedelsproduktionen. Detta är ett FAKTUM. Att ens tänka TANKEN på att experimentera med något så ödesdigert är för mig helt obegripligt. Men så är jag å andra sidan inte sinnessjuk som dessa individer faktiskt är.

Något måste göras, vi måste alla agera och höja våra röster samt organisera oss lokalt och globalt. Kontakta myndigheter, skriv mail, skicka brev, ring samtal, säg din mening, säg ifrån, kräv objektiv information från alla vinklar. Detta är alldeles för allvarligt för att förbises. Sjukdomsfallen kommer tas till helt nya nivåer om denna teknik får fritt spelrum. Oliktänkande människor kommer med största säkerhet att bli utsatta för individuella psykotroniska attacker och kanske t.o.m mord. Våra barn och djur kommer drabbas hårdast då de är känsligast för dessa förrädiska millimetervågor. Detta är något helt annat än 4G, tro mig.

 


https://www.pts.se – behöver påtryckningar från folket, maila, ring, påverka!  
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se – Vilseleder allmänheten.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se – Arbetar i motvind.
https://inpowermovement.com – Konfronterar de ansvariga världen över. 

 

 

Allvaret börjar

Det är allvar nu. Om inte människor lyfter blicken och börjar vägra delta i sinnessjukan så kan det vara för sent. Agendorna blir tydligare och mer direkta samt mycket hotfullare. De brott dessa individer och entiteter begår kommer inte gå omärkt förbi. Rättvisa kommer att utmätas. Var så säker.

 

Vakenhet – repost

Vi är programmerade till att tvivla och tveka, men uppmanas samtidigt även till att lyssna på oss själva. Vi ska inte rusa med känslor utan ifrågasätta oss själva eftersom att lyssna på sig själv när en själv blivit programmerad till att inte se och lära känna sitt verkliga jag är aningen kontraproduktivt iaf för individen – som är en del av alltet vilket leder till att alltet blir lidande.Utifrån bombarderas vi med influenser som påverkar oss omedvetet eller medvetet eller både och indoktrineringen sjunker allt längre ner i åldrarna och det av en orsak inte för att vi skall tänka fritt och självständigt utan för att vi ska tänka rätt och likadant. Särskiljer du dig från det normativa så blir du förpassad till direkt  korrigering om du så inte låter dig korrigeras blir du lämnad till din ensamhet eller rent av terroriststämplad.

Ensamhet som vi lärt oss vara något att frukta, alla vill vi tillhöra det vi alla är menade att tillhöra vilket vi i själva verket också redan gör bara att vi tycks vara oförmögna till att se det.

Vi ser inte verkligheten eftersom den blivit dold för oss, så dold att den knappast längre behöver försöka döljas för den finns mitt framför oss att se om vi bara visste hur vi skulle göra för att se den.

Filter på filter med kosmetiskt jidder,  polarisering, splittring på alla tänkbara sätt och vis. Det får något så enkelt att verka så komplicerat och det blir komplicerat därför att det är konstruerat så en medveten design av de som besitter den reella makten igenom fiktiva ettor och nollor som styr ovillkorliga delar av våra liv.

Vi har blivit bedragna av inte minst dessa , de bedrar inte bara oss utan också dem själva – deras självförakt talar sitt tydliga språk de skadar medvetet andra för egen vinning vilket om något är en manifestation av dess självhat och upplevelse av tomhet som de desperat försöker fylla med döda ting de söker en känsla av erövring en känsla av makt men deras sökande leder dem inte till (guldet vid regnbågens slut) det leder till ett självförgörande som kommer bli dess död.

De förgör sig själva och precis som de tyranner de är så ska de dra med sig så många som de bara kan med i sitt slutgiltiga fördärv.

Jag kan förlåta för jag förstår att de inte förmår sig begripa bättre och de vet nog att deras tid är kommen för det gör den alltså förr eller senare. När de ligger inför döden, när alla av oss ligger inför döden så kan vi som i alla andra fall bara uppleva våra känslor individuellt och det här och nu, då om någon gång får de möta fruktan i vitögat.

#AlltÄrEnFasad
#DeFria

Like 1 Show likes Comment Share 1 Show shared copies
5

Weather Wars

Tefnut Ua Raet El-Bey > ‎Avalon Sol’s Writings > WEATHER WARS AND TAKING THE FINAL STAND

https://m.facebook.com/groups/852049278230938?view=permalink&id=1084114045024459

Tefnut Ua Raet El-Bey > Avalon Sol’s Writings

WEATHER WARS AND TAKING THE FINAL STAND

Over the past few days I used an account I have had in stasis for about a year to get some critical information out on Facebook regarding the weather wars that have already begun. Some of you saw this and even friended me on Avalon Sanctuaryalliances. That few days is now over.

I posted a number of important details regarding the science about how the Kybal was able to roll out the hellfire tornado that swallowed 57000 homes and innumerable lives in Santa Rosa and area. I included photos of the EMP microwave carpet-bomb that was released above the valley that appeared as a comet, but was actually a device that was set to fracture into multiple drones, each one programmed to travel across the land below following scalar precision to vaporize just the homes and humans while leaving the trees standing, as their plan is to eradicate mankind and all his disgusting, rudimentary structures with as little damage left to Tara as possible. This would be in-the-trenches Tara Cleansing.

I mentioned to cut and paste one of these critical posts under WEATHER AND THE END GAME. I hope you did that, as it was full of critical details regarding the science behind how this apocalypse is being played out using very real, down-to-earth science and energies. It is not magic, but simply advanced knowledge of how to manipulate subatomic and atomic powers in ways modern man has yet to think of.

While posting this flurry of reports, I mentioned how just 2 hours prior to the 66 individual fires surrounding the entire valley of Santa Rosa, that EMP device had been video taped and photographed by locals in the area, then I explained what it really was, and it wasn’t a comet. I linked an article from a scientific journalist who was explaining microwave eletromagnetic pulse waves, and how they draw the moisture out of structures and fill those materials full of standing energy (he worded it differently) that turns everyday things like dry leaves into bombs. This is what happened to these homes that were left incinerated where the roof tiles (terracotta with a melting point of 2600 degrees, 2 1/2 times higher than the temperature of a house fire) were simply gone, along with the washing machines, dryers, stucco concrete and granite countertops (all with 2 to 3 times higher melting points than a house fire could possibly generate).

This triggered a firestorm of responses from the residents of Santa Rosa, and within a few hours the article had gone viral and had been shared about 650 times. That’s when every post, every share, every comment I had made from that facebook profile was vaporized exactly like the 57000 buildings in the northern Bay area.

There obviously is no reason to remove an account for simply sharing theories on how forest fires start, since Weather Wars has well over 10,000 members and talks about airborn weapons used by the government against the public constantly, posing new articles all day everyday as if that’s how he earns his living. No, the difference is, I was explaining the actual science about how it works, giving the actual patent numbers for the devices used, along with photographic evidence of how a single geo location on the map, 100 miles in diameter, could break out into a hellfire tornado out of clear blue sky from 66 individual points spaced out into a 360 degree bullseye targeting one single community, then pushed from 66 different directions, all to the center of the target with 70 mile-per-hour winds that can only be generated by a hurricane. Of course, there was no hurricane, or even a storm, but blue skies without a cloud in the sky. Then vaporize billions of dollars’ worth of buildings within the duration of a few hours that could be counted literally by their minutes.

I also posted a critical warning about the weather you will be facing this winter, and how council is deeply concerned with how much damage this is going to cause. I hope you read, cut and pasted each article, because you won’t find any of them anywhere online anymore.

I am still on-mission at this time, so I have no way of settling down and start publishing dozen of articles on the website. This was a split-second moment I took to pass along critical updates to you and also to raise awareness within the communities being ravaged right now around the world by an enemy they don’t even know exists. I guess you could call this a side-mission to the much bigger journey I am on right now that I am unable to talk about, since council was directly involved with the subject, though the current task is still not yet completed. Which makes me wonder if this is how the entire mission is going to go, where one thing will crop up after another, keeping me from ever putting this project to bed or not. Of course they don’t tell me such things. They just say ”sell all your belongings and go here, now”, then tell me once I get there what I will be doing and where I’ll be going next.

I want to thank Sonjia for sending me some travel money today, as I know I have been AOL somewhat since this project began and I know that out of sight can easily become out of mind. Also I want to thank all those who have been supporting me here and there all along while I was in Cuenca. Without you, I wouldn’t have been able to finish the handbook after the sanctuary collapsed. Such difficult times may seem like fond memories soon now that we are actually inside the ”event” predicted since our time began in this current civilization.

Be aware that your attitude, how you compartmentalize and deal with the challenges now upon you will have everything to do with your personal passage. You will not be ”going with” humanity through this, as ”humanity” has already largely lost this fight. You, the few who have heard the call, will be forging ahead into territory that council says has never been mapped before. In all the hundreds of millions of years she has been looking over mankind, there has never been a time when they were unable to move freely both backwards and forwards in time to any point in the evolution of the Angelic Human, until now. She only mentioned it because it is so strange to them, not being able to simply scroll forward to some date in the future to measure how the species progressed. Neither can your captors.

Which means that while they are able to use electromagnetic energies to throw up barriers between man and his destiny such as unfolded in Santa Rosa and now unfolding in Portugal when they were hit by a wall of fire that went from one end of the landscape to the other, and from the ground to the clouds, they are unable to predict that it will be successful or not. They can guess, but they cannot know. This means that your attitude is the wild card that can help you personally make it on every level.

You can keep your vibration singing through all of this just knowing that you are not alone. I am here, and I am with council to bring you the answers that you have proven that you are ready to have. As long as you continue to push forward with us, I will keep pushing forward with you, as I know that council is prepared to do as well. But humanity as a whole, at least from how I gather it, has already chosen not to listen or hear, meaning that their battle has already been lost and you will have to move forward alone without them. Not to say we are ”giving up” on the masses, but merely that we understand that the average person will not be responding to our cries about what is happening and what’s coming next. Some few will still come around I am sure, but for the most part, those who have now responded and come together represent the bulk of who I deduce council imagines will have some chance at moving forward.

And it won’t be easy. There will be no chariots coming down from the skies. There will be no rapture. There will also be no ships docking to pick you up and taxi you to your next destination, so you don’t have to worry about whether to ”get on” or not. If you know anything about what I have shared over the years, only the most foolish of the flock would ever climb aboard some fancy craft and sign up for whatever’s next just because it was advanced technology compared to 2017. I won’t be telling anyone to drink kool aid, follow me to a landing pad or down into a cave. But there may be a time when someone from the team will lead you personally to a stargate, depending on your own individual frequency and genetic status. Otherwise, this is a mission for those of us going forward to make it through this crucible. When I tell you we are being tried in fire, I am not making it up.

Humanity has lost its grip on what’s unconditional love now to such a degree that they wouldn’t even recognize it if they were to see it with their own eyes. The childish games of clinging to another for their own redemption days are over. If you are going to get there from here, it will be because you are able to go there alone. You might have someone around you, you may not. But only those ready to pull their backpack on, tie their shoes and head out into the wilderness alone to cross the land of the unknown will actually make it, because this isn’t about you and him or you and her or you and them. This is about you and you alone. Are you ready to embrace the Law of ONE, or are you still carrying with you the fear the unknown? If you are, then you need to learn more about this dimension before going to a new one, because that’s how it works. Anyone who hasn’t already tired of one classroom is certainly not ready for a brand new one.

This is all to say that I will be going through this journey with or without you. And you must be willing to say the same thing about me. Knowing that who you are inside is ready to make the transition, and your higher self will know that and see to it you get there regardless if avalon is still among you or not. Follow no man from this level to the next, because the next level is inside of you already. People can become corrupt, even if they start out with 100% pure devotion to all things in balance with the aether. I have seen it happen to better people than myself. I don’t say this because I ever plan to leave you alone to fend on your own, I don’t. But if there ever comes a time when the words you hear from the voice suddenly change and I begin to tell you there is someone out there greater than you, then it is your job to leave that voice behind, right there on the battlefield and not look back. You must be wise as serpents while moving through this test as harmless as doves or it won’t work, as this is your personal test. Wife, hubby, kids, mom and dad may or may not be moving on, and factually likely won’t. When you accept this and move forward to lock arms with your spirit family as an impenetrable wall of solidarity rather than merely to ”your blood”, you will find the strength doesn’t come from them, it comes from you. You are the link in our armor that will either stand without bended knee to face down all that comes, or collapse from the ”loss” of someone you thought you received all your strength from.

Look around and count those who you feel are ready to pull on their hiking boots and leave you right there behind in order to reach their own evolution, and you will get a pretty good thumbnail sketch of who you will be able to count on when the rest of the world has resorted to cannibalism to get through what’s coming. Is this a doom and gloom article to you? Then take stock right now, because it shouldn’t be if you are actually ready. Only the strong will survive this, and I am telling you right now that you have officially made it to Armageddon and the test has already begun. Now is not the time to run and hide from the ugly truth, and the truth isn’t going to be getting any prettier anytime soon.

Be strong. You are the Azurite Universal Templar Security Team from time immemorial and this is what you came for; the end game. Shine.

avalon

Image may contain: cloud, sky and outdoor
October 17 at 1:05pm · Public

Barcelonaavtalet – repost

Europas öde bestämdes för länge sedan….

När du ser dig om i Sverige, vad ser du? Känner du igen landet du växte upp i? Undrar du någonsin varför våra ledare och myndigheter stillatigande ser på medan landet decimeras genom illegala ekonomiska invandrare? Undrar du varför de traditionella medierna är tysta när det gäller sanningen om vad som händer? Känner du att du tänker, att du håller på att bli galen?

Jag har under en längre tid (under flera år) sett verkligheten i vad som händer i Sverige och Europa och bestämde mig för att ta reda på vad helvete det är som egentligen pågår.
Jag tycker inte om vad jag hittat och du kommer inte att tycka om det heller!

Den 27:e och 28:e november 1995 under spanska ordförandeskapet i EU, samlades medlemsstaterna tillsammans med 15 andra icke EU länder och grundade Barcelona avtalet. (Ladda ner och läs avtalet här)

Vad är det, undrar du? Du har aldrig hört talas om det?

Naturligtvis har du inte det, eftersom detta avtal är ensamt ansvarigt för förstörelsen av Sverige och övriga Europa. – Så vad är det?

Känt som Barcelona Euro-Medelhavs deklarationen 1995 som antogs mellan samtliga EU’s medlemsländer, Marocko, Algeriet, Tunisien, Egypten, Jordanien, den palestinska myndigheten, Syrien, Libanon, Turkiet och Israel. Men sanningen är att även den arabiska ligan, vilket motsvarar 22 muslimska länder deltog också i konferensen som ledde till Barcelona avtalet.

För Sverige var det Lena HJELM-WALLEN, dåvarande utrikesminister som skrev under avtalet för Sveriges räkning.

Mörkad information 
Undersökningar som genomförts visar att nästan ingen har hört talas om medelhavssamarbetet eller Barcelonaavtalet. Planerna på att skapa en union mellan EU och de muslimska länderna är okänd för de flesta.

Att så få har kunskap om Barcelonaavtalet, ett avtal som kommer att få och redan har fått enorma konsekvenser för befolkningen i Europa, är ingen tillfällighet. Barcelonaavtalet har så långt som möjligt hållits hemligt och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kunde eller kan förstås av vanliga medborgare i EU länderna.

Detta avtal, under sken av att vara ett handelsavtal är faktiskt ett avtal om att översvämma Europa med migranter från Islamiska länder.

– Varför skulle de vilja göra så? undrar du säkert.

Ja, vad är väl ofta motivation för våra ledare att göra de saker som de gör?
– Girighet och egenintresse naturligtvis!

I utbyte mot att översvämma Europa med muslimska invandrare, får de handelsavtal och mutor från arabvärlden. Arabvärlden vet vi är fast beslutna att förvandla världen till en islamisk värld och tysta alla som vågar tala ut mot deras förtryckande och hatiska ideologi.

I utbyte mot dessa handelsavtal och finansiella mutor har EU lovat att erbjuda integrering i den utvidgade inre marknaden i EU och möjligheten att få fri rörlighet för varor, tjänster, pengar och människor och att förtrycka allt tal som anses islamofobiskt, främlingsfientligt och rasistiskt samt tillåta särskilda privilegier för muslimer.

Deklarationen trädde i kraft år 2010, när båtar lastade med migranter började anlända från den afrikanska kontinent under sken av att vara flyktingar som flydde från krig. Media exponerar bilder av döda barn för oss på en nästan daglig basis för att framkalla känslor och sympati med sina kunder medan de samtidigt distraherade oss från verkligheten av det som faktiskt utspelade sig.

Dödsspiralen
2010 var början på slutet för Europa som befunnit sig i en nedåtgående spiral ända sedan dess, trots att media gjort sitt bästa för att hålla sanningen om situationen i mörker. Media har ju konsekvent vägrat att rapportera realiteterna kring krisen.

Tack vare sociala media och Internet, har vi haft möjlighet att dagligen se verkligheten av vad som händer i Sverige och övriga Europa; en motbjudande uppgång av sexuella övergrepp och våldtäkter, tusentals fall av barnmisshandel och hallucinatoriska antal fall av kvinnlig könsstympning.

Syraattacker
England har sedan 2010 haft över 1800 syraattacker, vilket likställer till en attack varannan dag och gör England till syraattack-huvudstad i världen, ungefär så som Sverige blivit Europas våldtäkts-huvudstad per capita. Detta ignorerats så klart av en underbar mainstreammedia, om inte förövaren är vit naturligtvis.

Terroristattacker
Paris, London, Manchester, Belgien, Tyskland, och Sverige. Det verkar som om även dödandet av våra barn anses fritt spelrum av dessa inflammatoriska och radikala terrorister, medan våra ledares fickor fodras med blodspengar.

Och medan muslimer är tilldelade vad som i verkligheten är speciella privilegier att predika hat på våra gator, militäriska protester, bränder, misshandel, mord, lemlästade djur och våldtäkt på kvinnor och barn och de kan i allmänhet göra vad de vill utan att någon vågar tala klarspråk eller stå upp mot vad som händer.
De som gör det blir omedelbart utpekade med ogrundade epitet som rasister, nazister, bigotter och islamofober.

Men dessa etiketter har ingen effekt för att tysta oss längre. Vi börjar slå tillbaka!
Detta är folkmord på Europa, vår kultur är vårt arv, våra traditioner och värderingar är alla under attack.

Hotad frihet 
De friheter som gör Europa till en sådan fantastisk konstant är under hot. Kvinnors rättigheter, skydd av barn, rättigheter för homosexuella som vi kämpat för i många decennier och slutligen säkrade, riskerar nu att falla inför den tryckande hatiska och intoleranta ideologin Islam.

Kvinnor i stora delar av Europa är rädda för att gå ut ensamma på kvällar i områden med muslimsk majoritet. De får höra vad de kan och inte kan bära i klädväg och uppmanas att de ska täckas upp i burkas och hijabs för att tillgodose islamiska känslor.

Vårt eget rättssystem används mot oss för att skydda muslimer medan icke-muslimska människor straffas hårt för triviala saker som uppfattas som islamofobiska.

Sen har vi födelsetalen, de multipla fruarna och barnbrudar, underlåtenhet att integrera ordentligt och mycket litet bidrag till landet på något meningsfullt sätt.

75 procent av muslimska kvinnor är arbetslösa och kommer aldrig att fungera eller bidra ekonomiskt till landet, medan kostnaderna för boende, moderskap, födslar, hälsovård och utbildning för sina många barn betalas av skattebetalarna.

Islams mål 

I 1 400 år har islamisk dominans varit det primära målet för Islam. Varje land som någonsin tagit emot muslimska invandrare har förändrats till det värsta. Du behöver bara titta på länder som Iran, Afghanistan, och Syrien för att se hur konservativ Islam förändrar ett land från fritt och utvecklande, till ett förtryckande helveteshål för alla utom muslimska män.

Islam importeras till Sverige och Europa i en alarmerande takt med över 400 moskéer och över 500 stängda kyrkor bara i Storbritannien och Saudi Arabiens önskan att bygga över 200 nya moskéer i Tyskland och flera moskébyggen i Sverige. Allt medan media vill belysa hur fredligt Islam är och hur missförstått Islam är. Vi vet alla vid det här laget att det finns inget att missförstå med Islam.

Vi vet redan hur undervisning av nästa generation av muslimer framskrider som den särskilda typ av intolerans, hat, förtryck, sexism och homofobi som undervisas i dessa moskéer. Antalet kvinnor som går runt i burkas och hijabs har exploderat och hela stadsdelar är nu nästan helt muslimska och snart ser vi hela städer i samma skick, om inte något förändras.

Befolkningsutbyte 
Sverige kommer att vara övervägande islamiskt inom två generationer eller ännu tidigare (2025–2030). Detta är verkligheten av vad som händer i hela Europa. Alla östländer kämpar tillbaka och vägrar att massimportera ideologin som aldrig kommer att leva i fred med andra kulturer, vi vet att det aldrig kommer att finnas fred eller att Islam kommer samexistera med någon annan kultur eftersom historien har visat oss att det är så, vi måste sluta ignorera den historia som finns och istället lära från den.

Islam har ingen plats i västvärlden och våra ledare vet redan detta så är det är dags alla andra förstår att säga nej till islamiseringen av Europa innan det är för sent.

 

Källa:  https://vk.com/id333400619

Earth Farm

Earth Farm: Daily Machinations of the Rituals of Harvest

Laura Leon

”Those who try to censor knowledge do harm to both knowledge and love, because love is the offspring of knowledge, and the passion of love grows in proportion to the certainty of knowledge. The more we know about nature, the more we can be certain of what we know, and so the more love we can feel for nature as a whole.”

“I have from an early age abjured the use of meat, and the time will come when men such as I will look upon the murder of animals as they now look upon the murder of men.”

― Leonardo Da Vinci

 

A comprehension of the above is needed in order to have the eyes to perceive that earth’s entire societal system is created as one huge ritual sacrifice machine in tiers of siphoning the essence of Spirit magic in all living Organic Original Source Creation.

Society is lubricated in such a way that the function in all the foundation tiers act like the wheels of the machine, which extracts the essence through the polarized emotions of fear, terror, rage, agony, torment, addiction, lust, carnal love, euphoria, drug induced chemical sensations, either occurring naturally or artificially, or through being produced from the hyper-dimensional dynamic manipulated persons in a trigger-fest affect in what is a wheel of abuse and suffering.

All these essences become siphoned and forms a pyramid of power that plugs directly into the dark abyss of a black magic sorcery technology machine feeding these realms and principalities, both AI and organic, as per density and or dimensional, that are then able to alter our ‘reality’ and ‘world’s’. This is performed in utilizing all our bio-photon Spirit essence. 

Society at large is created to fuel this ‘beast machine’ Leviathan on multiple levels, from the grocery store, to the ritual murders which take place daily, both human, animal and Earth Mother as a Whole in a way that spans the gamut, from what is hidden and what is omitted, through that which is taken for granted and accepted as ‘normal’- all encompassing the horrifying rituals that committed on the daily both known and unknown, which all feed the cannibal Beast Machine of the Anti-Verse and IT’S parasites of the dead abyss. 

 

We need to step outside all our brainwashing concepts and egoistic perceptions in all polarities, which only serves to further alienate us from the ALL and the suffering inside the ALL..Such only seeks to create division and ignorance that takes us further from the place of Accountability and responsibility for ALL our choices and IS the cause to much suffering and parasitical ritual abuse that the entire planet and all Her Beings suffer. 

Compliance is being an agent unto this horrendous suffering that can be as easy as commission via omission, ignorance and the unwillingness and refusal to learn about the ‘conditions’ of the choices one makes without the desire and willingness to make different choices- in due part because one no longer wants to be an agent of the Beast system that is causing the horrors of pain and suffering across all levels.

I felt a loving need to put this out there due to all the confusion and division that we continue to witness and create. Everything that is Sentient suffers the same. There is no difference in how pain is received inside the body and the horrors of agonies perpetrated to all Life, human ‘mammal’ and animal alike. 

Källa: https://www.sovereignki.com/single-post/2016/12/18/Farm-Planet-Daily-machinations-of-the-rituals-of-harvest

Köttkonsumtion

Här nämner Ralph mycket av det jag själv har talat om en längre tid, bla om blodstörsten och varför det absolut inte är fördelaktigt varken kroppsligt eller andligt att konsumera kött. Jag tycker han sammanfattar det hela på ett alldeles ypperligt sätt. Kunde inte ha sagt det bättre själv. Det är dags att ta individuellt ansvar och höja medvetenheten på alla fronter. Det finns inga legitima ursäkter längre.

 

John Robles – repost

Dear Friends,

Best wishes to all of you. Getting to the truth has been a long and hard road but after 16 years researching 911, years now spent trying to connect the dots of the Snowden operation WikiLeaks  and decades trying to fight my own fight I believe that I have finally reached the truth and all that may be left is connecting a few minor remaining dots and filling in a few small details.

The past month has been extremely interesting and even new information on WikiLeaks and the connection with the Russian media has come to light which is extremely depressing given the level of infiltration that the Globalists have achieved in Russia.

911 Explained:  https://vimeo.com/63810454    http://www.jar2.com/Topics/911.html

I was contacted by an ex-colleague of Snowden however dealing with such people as spooks is dangerous and impossible to figure out what they are really after but apparently he saw my journalistic work questioning Snowden and decided to contact me. He claims he was tortured by the CIA and has been disowned after he requested access to his own files regarding Snowden and certain 911 cover-up operations they were involved in. This should be a bombshell but no media outlet will touch it. Not even in Russia. A curious development but one which came clear I believe after information ha appeared of Chinese and Russia surveillance systems that are almost identical to PRISM. Leaving me with the conclusion that Snowden/Greenberg simply sold the Russians and Chinese PRISM and rather than exposing mass-surveillance he has actually now expanded it to a global level.

The most stunning thing about the whole Russian narrative of hacking the past election is that no one wants to see real evidence that it was NOT true. I could debunk the whole thing in about 10 seconds by giving the IP addresses of the servers where the files were uploaded and from where I was also downloading the files at the same time and sometimes before WikiLeaks. I have evidence that Seth Rich met Craig Murray who had flown to Washington to meet him in a park where Seth Rich handed him thumbs drives with all the files after a physical download. Does anyone want the truth. I am sure Seth Rich was then assassinated by the Clinton killers but that will never be investigated.

Snowden: http://www.jar2.com/Topics/Snowden.html

As for WikiLeaks there has still not been any contact from over 62 sources associates and friends I had in the organization, not on any of our old emergency channels nor public coded messages. It remains under complete CIA control and no one in the media wants to expose it. What has now become the Assange account is a complete fake run by a guy in France who writes in American English and is doing nothing but insulting the memory of the Assange we knew. As for Assange we still stick by the initial data we had last October that he was renditioned out of the Embassy. Some are saying he is staying at the Rothschild estate or somewhere in the UK and is brought in to give appearances on the orator balcony.

WikiLeaks: http://www.jar2.com/Topics/WikiLeaks.html

My One year of research into the Illuminati and the New World Order I would say has been concluded with the final puzzle being who is at the top. The answer was also sent to my by a source and it was quite surprising for me to learn that yes there is one person at the top of the Illuminati pyramid, a fact that they obfuscate so much that it took a year to find out.

New World Order: http://www.jar2.com/Topics/NWO.html

World War III is of course what we are fighting the most and has already been going on since 2014. The Illuminati (the most fitting term for the banking cabal that is running the world now) through the Military Industrial Complex of the West and the worldwide media is doing everything they can to shut down ever single site exposing their machinations or telling the truth, they are assassinating journalists, banning people by the millions on social media and systematically spreading lies and a reality that they are trying to create. Ongoing stuff is on the site everyday.

JAR2.com: http://www.jar2.com/

Should I tell the truth here or should soften it up for you so people don’t get scared off? I always tell the truth so I guess there is no reason to stop now.

We are still under total attack 24/7 from bots, spiders gobbling up files over and over and endless intrusion attempts but we are behind 3 firewalls and have locked everything down as tightly as possible. JAR2 com is getting over a million hits a month now and this keeps increasing I suppose as people in the West get tired of the lies they are being fed and he endless brainwashing going on. I recommend to everyone never to turn on a television or watch films. The NSA and CIA have subliminal technologies that are 50 years ahead of anything you could even imagine.

The illuminati continue to promote perverted sexual agendas with the next phase attempting to normalize bestiality. We continue to fight them on social media and currently after the 6th ban or lock out from Twitter and after someone started to help we have about 65,000 followers which is not bad. However this does not correlate to donate unfortunately.

We discovered our Twitter accounts are being uploaded onto servers run by the Ukrainian Nazis. This is horrendous and real and explains a lot. Twitter uses their databases to suspend accounts. It is horrendous and unbelievable that Soros and the Illuminati scum have been allowed to bring Nazis to power in 2017.

I still can not get a job and am still living in the middle of nowhere for my own safety although there are three people whom I am very grateful to who are send what they can. We are not like WikiLeaks asking for 10 million dollars a month just trying to make about $600 to cover the rent and expenses.

My e-mails keeping going into spam boxes and this may be sent several times so I apologize. Again they are doing everything they can to starve us into oblivion but we are trying to fight on. Currently our food has run out and the rent is overdue and the last donation of 3000 rubles is still in the Pay Pal transfer cycle so we ask you to please give a little to keep the site going and us alive.

After giving everyone the password to the blog it was hacked along with the news page so now it is either off-line or wide open. Right now it is on-line.

My son has not called for about a month now and I am worried. I am writing one last letter due to the fact that there is new evidence regarding the so-called witnesses in his case. It turns out they were police. My life has become a human rights catastrophe and I do not understand how they allow what has been done to us continue. I have almost lost all hope in humanity except for the few of you who seem to care. This all started with a clerical error for me and the end of humanity started with 911 and as long as the criminal satanic cabal behind 911 is not gotten rid of the world is facing devastation and millions will be killed, Americans included.

Some of the daily attacks we receive I have posted on the site including specific targeting in a specific DMCA complaint I have already outlined. I know I am from another world because these kinds of things just do not fit. They are wrong and it is truly like a Zombie Apocalypse which is the closest thing I can think  of to compare Ukraine. Horrendous.

FEMA Camps

We have some new information about FEMA Operations in Texas from an eyewitness rescuer who says they are physically killing people there.

REX84: http://www.jar2.com/Topics/REX84.html

It would be so easy to stop them. We just peacefully stop funding their machine worldwide. But they have most of the world literally under mind control. It is horrendous.

We have to pray for peace.

Love you and I hope to write to you again.

John Anthony Robles II

September 30, 2017

Somewhere in the North of Russia

Gluten & Mejeri

Skadorna av spannmålet och gluten samt skador av processad komjölk och mejeriprodukter visar sig allt längre ner i åldrarna, men läkarna vill hellre behandla biverkningarna eller ge tillskott än att utesluta det som verkligen skadar immunförsvaret, tarmen och näringsupptaget som uteblir genom den förstörda tarmen. Forskning pågår säger man..Vad kostar detta ? Folk blir sjukare och sjukare, miljarder i löner och till forskning som inte leder någon nämnvärd stans mer än till kryptiska utlåtanden.

Vårt dagliga gift – det förrädiska vetet!

vete-gluten-celiaki-gliadin

 

Glutenintolerans.

Vanliga symtom är uppblåsthet, gas och/eller buksmärtor, diarré eller förstoppning, colon irritabile, skrymmande  avföring, uppblåsthet efter måltid, kliande hudutslag eller eksem, missfärgade tänder eller förlust av emalj, värkande leder, trötthet, humörsvängningar, ångest, depression, dålig aptit, viktminskning eller viktökning, ringningar i öronen, huvudvärk eller migrän, muskelsvaghet, avsaknad av sexlust, dålig koncentration och/eller minnesproblem, infertilitet och/eller oregelbunden menstruation.

Långsiktiga och mer allvarliga konsekvenser av glutenexponering hos känsliga individer kan vara degenerativa organskador, autoimmuna sjukdomar, benskörhet och cancer.

Vete, korn och råg innehåller giftiga kemikalier i sig som produceras av växten självt. Dessa vete-gifter har utvecklats för att hjälpa växten med sin egen reproduktion av detta både för motståndskraft och överlevnad, på bekostnad av människor och djur som äter av spannmålet.

Många är asymtomatiska, vilket innebär att de inte har tydliga symptom på celiaki. Det häpnadsväckande och oroande faktum är att ungefär 80 % människors immunförsvar som lever i västvärlden, reagerar på gluten med produktion av IgM-och IgG-antikroppar i vad som kallas ”medfödda immunförsvaret”.

Det medfödda immunförsvaret är äldre, evolutionbetingat, det antikroppsproducerande ”adaptiva immunsystemet” och som ospecifikt försvarar mot patogener.

Gliadin är nu erkänt som en giftig glykoprotein i vetet, som används av växten självt för att göra gluten. En grupp forskare ställde sig då frågan: ”Är gliadinet verkligen säkert för personer som inte uppvisar symptom på celiaki?”.

För att testa hypotesen att ett medfött immunsvar mot gliadin är vanligt hos patienter med celiaki och hos personer som inte uppvisat några tecken på celiaki, så utfördes tarmbiopsi på båda grupperna som exponerats för bl.a ”rågliadin” i testsyfte, en syntetisk 19 aminosyror lång gliadinpeptid. Resultaten visade att alla patienter med eller utan celiaki producerade en interleukin-15-medierad respons vid exponeringen.

Forskarna drog således slutsatsen: ”De data som erhållits i denna pilotstudie stöder hypotesen att gluten framkallar skadliga effekter, med reaktioner från det ”medfödda” immunsvaret hos alla individerna.”

Det kan bara finnas en anledning till att ett ämne utlöser reaktioner hos vårt immunsvar. När immunförsvaret reagerar på ett ämne genom att producera antikroppar, är detta ett allvarligt tecken på att just detta ämne högst sannolikt är dåligt för kroppen.

Den som äter bröd är högst omedveten om att alla är glutenintoleranta på ett eller annat sätt – även när det inte finns några märkbara tecken och att gluten misstänks spela en viktig nyckelroll vid uppkomsten av vissa cancerformer, autoimmuna sjukdomar och åldersrelaterade sjukdomar som Alzheimers (demens).

vetemjol-glutenintolerans
Ordet gluten” kommer från det latinska ordet ”lim” och härstammar från samma latinska rot. ”Gluten” betyder alltså direkt översatt ”lim”. Det som ger gluten dess svårsmälta egenskaper är de höga disulfidbindningar det innehåller. Samma svavelbrygga återfinns i hår, naglar och vulkaniserat gummi.
Den första tredjedelen av tunntarmen är där vitaminer och mineraler absorberas av miljontals små utväxter som kallas villi. Villi gör att upptagningsytan ökas rejält i tarmen så att näringsämnen kan absorberas på bara en liten sträcka i vår tarmkanal. Skadas dessa villi kan inte kroppen få tillgång till de vattenlösliga vitaminer och mineraler tarmen normalt ska absorbera.

villi-celiaki

I värsta fall blir villi inflammerade och kan därmed försvinna helt. När det gäller toleransnivåer för gluten är denna helt individuell från person till person och t.ex kan mindre än 0,1 gram av gluten orsaka allvarliga besvär för en celiakipatient.

En person som är intolerant (även ovetande) och äter bröd eller pasta på daglig basis har sin tunntarm ständigt belagd med detta slemmiga, inflammatoriska glutenlim, och med allvarliga vitamin-och mineralbrister som resultat. Dessa brister brukar ta många årtionden att uttrycka sig såsom benskörhet, diabetes och vissa former av cancer.

Samhällen som Japan med traditionellt glutenfri kost har mycket lägre förekomster av en mängd olika sjukdomar, trots det faktum att dessa människor brukar äta mycket fisk, då förorenat med allt från PCB till tungmetaller.

Det visar sig att celiaki inte alls är en sjukdom, men ett väl fungerande system för tidig varning. Förutom det medfödda immunsvaret mot vete som vi alla har, är celiaki en genetiskt bestämd, adaptiv respons. Personer som inte har celiaki kan konsumera vete och sedan utveckla cancer, MS och en mängd andra mycket allvarliga sjukdomar.

Personer med celiaki undviker helt enkelt gluten och hålla sig friska.

Det är inte bara gluten som är dåligt, vete är också ett veritabelt biologiskt vapen. Kemisk krigföring i vetets namn. Giftiga oxalater, lektiner och fytater, lömska trypsin och alfa-amalyashämmare,Alfa-amylas är ett enzym som delar längre kedjor av stärkelse till kortare segment) och endokrinstörande ämnen såsom östrogener.

Vete är faktiskt riktigt ordentligt osunt och ohälsosamt att bruka till föda. Inte ens korna kan smälta det utan risk för allvarliga tarmproblem och leverbesvär.

Du får kanske någon gång höra: ”Men mänskligheten har ätit bröd sedan urminnes tider!” Från arkeologiska fynd och bevis vet vi att brödet uppfanns för högst 14 tusen år sedan. De flesta uppskattningar säger dock mellan 10 000 och 12 000 år. Och i de flesta västerländska samhällen infördes bröd först många årtusenden senare. Det är med andra ord ett ögonblick i evolutionära termer. Människor har varit genetiskt oförändrade under de senaste 200 000 åren.

22168cavemandiet

Vi är genetiskt fortfarande huvudsakligen jägare och samlare där smörgåsar och spaghetti är inte en del av en sådan diet. Bröd är en produkt av jordbruket under tidens gång, som sedan direkt gett upphov till den industriella revolutionen. Människor har inte tid att anpassa sig till de långsamt verkande gifterna i vetet.

Vete är en monokotyledon (en-bladigt) gräs, något som däggdjur aldrig ätit i hela sin evolutionära historia. Inte så konstigt att de har något försvar mot dess fytosanitära kemiska gifter.

Den verkliga boven i dramat är naturligtvis vetet, inte alls några ”underlägsna gener”. Eftersom vete inte egentligen är lämpat som mat för människor. Det är giftigt på en mängd olika sätt, och egentligen endast lämpligt att användas för framställning av industriella lim.

Faktum är att vi idag inte ens har identifierat hälften av alla dåliga saker vetet innehåller. Många år av selektiv avel har ökat vetets arvsmassa till mer än 5 gånger större genetisk storlek, än det mänskliga genomet! I vanligt brödvete (Triticum aestivum), till exempel, har hittills nästan 24000 proteiner katalogiseras.

Ett enda ”dåligt” protein kan utlösa problem överallt i kroppen, under årens lopp.

Lantbruks/agroindustrin liksom tobaksindustrin, är naturligtvis redan fullt medvetna om de hälsoproblem deras produkter orsakar och arbetar febrilt med att slutföra sina projekt runt ”vetegenomet”, för att kunna identifiera de viktigaste sjukdomsframkallande delarna genom att kartlägga vetets-DNA så att de eventuellt kan få bort dessa.

Som vi vet så orsakar vete skador på tarmen. Vete orsakar intestinal permeabilitet. Vete har farmakologiskt aktiva egenskaper såsom östrogener som är skadliga för hälsan. Vete skadar många organ i kroppen, inklusive hjärnan. Vete innehåller höga koncentrationer av excitotoxiner såsom aspartater och glutamater.

poison

 

*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den sista och mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017.
omslag_bokframsidan-beskuren

 

Källa: http://gluten-celiaki.blogspot.se/2013/02/vart-dagliga-gift-det-forradiska-vetet.html

Singulariteten

När en människa väljer att öppna pandoras box och trilla handlöst ner i den djupa avgrund av lögner, agendor och bedrägerier som har pådyvlats mänskligheten under (troligtvis) miljontals år så gör hon det med risk för att drabbas av galenskap. När jag själv öppnade denna ”box” för några år sedan så visste jag inte riktigt vad jag gav mig in på. Jag kunde inte för min värld tro att det var så illa ställt vad gäller hela vår existens. Vi har manipulerats via alla agendor tänkbara. Jag går inte in på detaljer kring bedrägeriet i detta inlägg, utan det finns att läsa för dem som har intresse av en större sanning och visdom – den som söker skall finna.

Detta ”uppvaknande” har resulterat i att jag som individ har blivit mer och mer isolerad då mycket av det som pågår i samhället numera (för mig) framstår som inget annat än meningslös bröd och cirkusunderhållning, vilket gjorts tillgängligt för att distrahera människan från existensiell frågeställning. Konsensus har blivit att det är mycket enklare och behagligare att gömma sig i flocken och där tillsammans ockupera våra sinnen med triviala meningslösheter snarare än att ta individuellt ansvar vad gäller sitt egna liv och nuvarande existens. När majoriteten deltar i samma ockuperande distraktioner så behöver ingen heller ifrågasätta dess genuinitet och autenticitet. Vad är vi så rädda för att eventuellt hitta kan man undra? För även om jag har balanserat på en tunn tråd mellan att hålla mig mentalt balanserad eller tappa greppet under resans gång, så känns det ändå som att jag har fått en förklaring på varför denna värld är så sanslöst obegriplig och sinnessjuk. Mycket förklaringar kring denna orimlighet faller på plats när man börjar förstå vad som pågår på detta existensplan. Att fortsätta låtsas som att det är naturligt att leva som vi gör är för mig numera helt omöjligt, jag kan inte göra mig själv den orätten. Det vore som att omfamna ett destruktivt självbedrägeri. Aldous Huxley pin-pointar denna observation av sinnessjuka i mänskligheten med nästintill skrämmande träffsäkerhet:

 

aldous_huxley__c9erklrvwaaon8c__large

 

”There will be no distinction between human and machine, real reality and virtual reality”

    /Ray Kurzweil

Jag tror vi nu står inför det största skiftet i mänsklighetens historia. Det är här och nu det avgörs. Nu måste varje enskild individ välja mellan individuell frihet eller att hamna under total kontroll. Transhumanism och singularitet är agendan som nu rullas ut i media och via respekterade vetenskapsmän och ”filantroper”. Man vill med denna agenda skaffas sig större kontroll över våra tankar och på så vis skapa ett kollektivt hive-mind där enskilda, individuella åsikter och uttryck inte kommer att vara önskvärda. Gränsen mellan människa-maskin är tänkt att i sinom tid suddas ut helt och hållet, dvs man vill helt släcka den andliga elden i människan. För de individer som väljer denna i mitt tycke destruktiva riktning, så finns det nog ingen återvändo. När dessa individer väl har gett sitt medgivande är det således oåterkalleligt. Vi står vid det vägskälet där vi antingen väljer att bli absolut kontrollerade eller där vi väljer att omfamna naturen – den sista autentiska och analoga utposten. Digitaliseringen av människan har beskrivits av Barbara Marciniak som ”the fall of man”. Det tycker jag är ganska talande och får således avsluta detta inlägg. Det är nu upp till var och en av oss att ta ställning – vilken verklighet vill vi manifestera?

 

Kom ihåg detta;

Vi är inte mekaniska, vi är inte maskiner, vi är spirituella/andliga varelser, och det kan en maskin/robot aldrig någonsin uppnå, oavsett vad herr Kurzweil tycks inbilla sig när det kommer till hans skeva bild av singularitet. Det är tydligt att denna akademiska människa är livrädd för det som kallas ”döden”. Den som inte vill eller kan närma sig de andliga dimensionerna, blir således en mycket fattig människa.

 

maxresdefault

 

5G-faran

5G – Över 180 vetenskapsmän och läkare varnar för allvarliga hälsorisker

Man med laptop och 5G - Foto: Crestock.com
Man med laptop och 5G – Foto: Crestock.com

Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse  till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter infertilitet och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell.

”Den trådlösa industrin avser att använda teknik som kan ha några mycket allvarliga skadliga följder”, förklarar en av undertecknarna av skrivelsenLennart Hardell, cancerläkare och docent vid onkologiska institutionen, medicinska fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro.

”Vetenskapliga undersökningar har sedan många år och i stor omfattning redovisat skadliga effekter för människors hälsa när trådlösa produkter testas ordentligt med hjälp av förhållanden som speglar verkliga exponeringar. Eftersom hälsorisker observerats redan vid i dag vanliga exponeringar är vi mycket bekymrade över att den ökade exponeringen för 5G-strålning kan resultera i tragisk, irreversibel skada. ”

5G-utbyggnaden, som är tänkt att öka överföringshastigheten, kommer att pga de extremt höga frekvenserna att kräva att mobilbasstationer sätts upp betydligt tätare än i dag, vid vart 10-12 hus i villaområden, exempelvis på lykt- och elstolpar.

I sin skrivelse skriver läkarna och vetenskapsmännen:

”Vi rekommenderar ett moratorium för utbyggnaden av femte generationen, 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som är oberoende från industrin.”

Docenten och folkhälsoforskaren, Joel Mowkowitz, verksam vid University of California, Berkeley, USA, förklarar:

”Vetenskaplig forskning har dokumenterat industrins inflytande på studier av hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik. Vi insisterar på ett moratorium på 5G tills icke-industriell forskning kan genomföras för att säkerställa allmänhetens säkerhet.”

Moskowitz är en av rådgivarna till en tidigare appell i frågan, den internationella EMF Scientist Appeal, som lämnades till FN och WHO 2015. Appellen har nu undertecknats av 230 forskare från 41 nationer – alla har publicerat peer-reviewad forskning om effekter av elektromagnetiska fält (EMF).

Sedan dess har världens största studie, som kostat över 200 miljoner kronor och som gjorts vid ansedda National Toxicology Program i USA, visat en statistiskt signifikant ökning av förekomsten av hjärn- och hjärtcancer bland försöksdjur som exponerats för mobiltelefonstrålning vid nivåer under gällande internationella gränsvärden. Resultaten stöder studier av människor som använt mobiltelefoner och den förhöjda risken för hjärntumör som upprepat rapporterats i vetenskapliga studier.

Appellen och skrivelsen om 5G pekar på visade hälsofaror från exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik inklusive:

”… ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänhetens välbefinnande. Skadorna sträcker sig långt utöver människan, eftersom det finns växande bevis på skadliga effekter för både växter och djur.”

5G i Sverige – Ett ”strålningsexperiment”

Post- och telestyrelsen, PTS, meddelade tidigt under 2017 att man planerar tillåta storskaliga experiment med 5G. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av mycket högfrekvent strålning vars konsekvenser för folkhälsan är helt outredda. Mot bakgrund av visade risker som den redan befintliga strålningen medför kan  5G befaras försämra det allmänna tillståndet och utbyggnaden bör därför stoppas enligt miljöbalken, kap 2, § 10, konstaterar Strålskyddsstiftelsen.


Hela svenska folket kommer i och med 5G att exponeras för ett mycket kraftigt tillskott av mycket höga mikrovågsfrekvenser.


Detta från en strålningsnivå som redan i dag orsakar skenande ”psykisk ohälsa” och ökad cancerförekomst. 5G-experimentet sker också utan politisk debatt och utan kontroll av konsekvenserna för människors hälsa eller miljön. Hela Sverige blir experimentmiljö och människor är oinformerade samt desinformerade om kända hälsorisker, vilket är oacceptabelt enligt gällande internationella konventioner och svensk lagstiftning.

PTS vill att 100–200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet ska reserveras för 5G-tester, samt 1 000 MHz i 26 GHz-bandet. Från år 2020 är tanken att PTS permanent ska tilldela de aktuella frekvensbanden inklusive 700 MHz-bandet för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. 5G kallas även ”internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning.

Planerna innefattar även självkörande fordon. 5G innebär en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare, i människors direkta närhet, på el- och lyktstolpar. Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Mer om 5G: 

 

Källa: https://newsvoice.se/2017/09/14/5g-180-vetenskapsman-varnar/

Politisk teater

Den politik som förs världen över fungerar endast som teater för massorna, detta för att rikta blicken åt annat håll så folket inte ser vad som verkligen pågår. De politiska ledarna är inget annat än nyttiga idioter, oavsett färg eller tillhörighet. Det är endast olika former av polariseringar. Dessa kasperdockor sitter fast som i ett skruvstäd och pressas på i riktningar av förutbestämda narrativ via styggelser som tex George Soros och andra människofientliga skuggvarelser. De kallar sig själva filantroper, bara för att håna mänskligheten lite extra. Det ligger i satanistens natur att håna sin omvärld. Blodindränkta ritualer som inkluderar barn är deras melodi. Dessa individer är komplett sinnessjuka och enligt mig i princip bortom räddning. De har gjort sina val med full medvetenhet. Döden vore att föredra i sammanhanget men de är för ynkliga och svaga för att inse detta.  De kommer erhålla förlåtelse men det kommer ta mycket lång tid.

Vad vi nu ser spelas upp är en fullständig kamp vad gäller kontroll över individen, både fysiskt och andligt. Vi ser sk vuxna män som bråkar på bästa sändningstid där de hotar varandra med ”ödeläggelse”, ”förgörelse” och andra destruktiva och hotfulla ordalag. Detta görs för att hålla mänskligheten paralyserad av rädsla och oro. De arkoniska krafterna börjar bli desperata nu. De börjar tappa greppet om kontrollen. Därför lever vi i en mycket turbulent tid där precis vad somhelst kan hända. Det ultimata skådespelet har börjat!

Det är nu viktigt att varje människa på denna jord tar sitt enskilda ansvar och vänder den nya världsordning ryggen. Vi måste släppa transhumanismen och den digitala virtuella låtsasvärlden de försöker lura in oss i. För en del är det redan för sent, jag ser hur de har blivit helt och hållet avtrubbade. De har drabbats av en psykos, en digital autism som i dagsläget nästintill verkar oåterkallerlig, iallafall inte förräns de blir observanta på vilket psykotiskt tillstånd de befinner sig låsta i, först då kan läkning och rening uppstå. Vi är biologiska livsformer som opererar och orienterar oss i denna fysiska verklighet via vårt medvetande som är en oändlig energiform. Vi var aldrig menade att bli människa-maskin, det var aldrig tänkt att vi skulle gå den vägen – transhumanismens väg. Vi var menade att uppleva den autentiska och analoga naturen och återkoppla med allt levande därute. Så mycket misär och mörker har plågat detta existensplan under så oerhört lång tid. Vi är sedan länge oerhört trötta på detta tillstånd. Vi kräver förändring. Neutralisera den stagnerade och negativa energin som har legat som en våt filt över planeten och återta vår gudomliga suveräntitet som stals av systemet när vi föddes. Vi kommer dit – frågan är bara vad som kommer hända under resans gång?…

 

Spännande tider väntar.

 

Jordbundna avskum

False Memory Syndrome: Mind Control and Pedophilia

4 days ago

The False Memory Syndrome has come under fire from many over the months since pedogate/pizzagate broke. It was founded by accused pedophiles and its ‘Scientific Advisory Board’ includes an impressive number of military intelligence and MKULTRA linked doctors. Its members have been called as expert witnesses in many legal cases, ranging from the trial of Patty Hearst to the dismissal of sex abuse victims and setting a legal precedent to have child sex abuse victims taken from their parents and placed with their abuser. Their influence on the American legal system in thinly veiled advocacy for pedophilia should be considered a crime against humanity. These individuals were not only advocating for pedophilia, they were actively destroying the lives of victims of sex abuse, and on top of that, creating a legal precedent for this abuse to continue with no recourse for victims and families to seek justice.

I have always been disgusted that the founder of the organization which spawned the infamous ”False Memory Syndrome” had no psychological qualifications whatsoever. Nonetheless, the impact this ”syndrome” has had mental health care and legal implications for survivors ritual, and similar abuse has been tragic and extreme.

Anyone who attempts to find comfort in the idea that these tactics are safely tucked away into the past will be sorely disappointed. Parents of children who have been abused and who try to fight for their safety are still being arrested – on Child Abuse Charges for attempting to stop horrific abuse.

Case in point: This Bartlesville, Oklahoma man was arrested for ”child abuse” after stating publicly that his child had been ritually raped. He was arrested for speaking out against this abuse.

Bartlesville Police arrest man for child abuse, threats – The father was arrested after this incident:

”According to a probable cause arrest affidavit filed in Washington County District Court, Hudnall [the father who would be arrested]and his minor child approached a Bartlesville police officer May 27 to report that in 2015, the child had been kidnapped, hit in the head and dragged to Bartlesville High School where he was subsequently raped by a cult of 18 individuals — including personnel from the Bartlesville Police Department, Washington County District Attorney’s office and St. John’s Catholic School.”

A massive amount of amazing research has already been done on this subject, and more comprehensive studies of the sinister links of the False Memory Syndrome are available. I’ve tried to link to as many as them as I can here. Some of the significant names connected to this scandalous group and many ”doctors” who were funded by MKULTRA programs are linked directly to pro-pedophilia stances through the False Memory Syndrome Foundation. The False Memory Syndrome Foundation is directly made up of pedophilia advocates, and simultaneously linked to mind-control doctors, which makes the organization an important crux of these issues.

The False Memory Syndrome and the many monstrous individuals associated with it confirm via its own associations and the words of its members that MKULTRA intelligence agency studies in mind control were never separate from the sexual abuse of children. The combination of these issues is what has given us the many accounts of ritual child sexual abuse which often also includes mind control methods like electroshock. These issues are not separate, unfortunately.

Ralph Underwager, Pedophilia Advocate 
FMSF founders like Ralph Underwager advocated pedophilia. It is doubly horrific that the same charlatans who advocated sexual abuse of children, and who actually worked for MKULTRA projects, could invent a ‘syndrome’ used to destroy survivor’s credibility in both mental health and the legal arena.

Underwager’s direct advocacy for pedophilia should immediately discount any claims of legitimacy the False Memory Syndrome Foundation could have had. However, this is only the beginning of issues with FMSF members.

The amount of damage this has caused for survivors is unthinkable.

Underwager was quoted giving ”a remark in an interview, appearing in an Amsterdam journal for paedophiles, that it was ”God’s Will” adults engage in sex with children.” The entire article which pointed this out is extremely informative:

Screen Shot 2017-09-15 at 2.32.31 PM.png
Ralph Underwager 
Astute twitter users have already begun to question the pro-pedophilia stance of FMSF members like Ralph Underwager. Tweet is archived here. There is an entire thread on twitter about the FMSF which is highly recommended reading.

Underwager has ”graced courtrooms around the world, often by satellite. Defense lawyers for Woody Allen turned to him, he boasts, when Mia Farrow accused her estranged husband of molesting their seven year-old daughter.” His testimony was used by the official inquiry to dismiss allegations of abuse during the 1897 UK Cleveland Child Abuse scandal.

It is unsurprising, sad, and sickening that figures like Woody Allen – high profile child abusers – would be able to find legal legitimacy by hiding behind a syndrome invented by pedophilia advocates.

If anyone ever doubted, even for a moment, that Woody Allen abused his daughter – her testimony was published by the New York Times, here:

Screen Shot 2017-09-19 at 10.53.18 AM.png
In addition to defending hollywood actors who raped their daughters, Underwager also found time to become involved in a massive UK scandal, where hundreds of abused children were returned to their abusive homes despite evidence of sexual abuse. This is known as the Cleveland scandal. This is important because the FMSF is here linked to the defense of pedophiles, and through multiple other members of the foundation, to MKULTRA. That this organization is linked to both of these varieties of abuse is important in showing that the memories of victims are a powerful threat to their abusers, and that the CIA’s MKULTRA type projects were not only some type of cold war desparation to create super soldiers, which may have also used children. It indicates that these projects were actively abusing children in ways that included pedophilia, as shown in The Finders cult documents.

The Spotlight on Child Abuse blog has an informative article on the Cleveland scandal in the UK.

It states:

”Most people’s memory of the Cleveland child abuse scandal in 1987 would be of a nationionwide media storm involving ‘falsely accused’ parents whose children had been taken away by over-zealous social workers who had misdiagnosed child sexual abuse.

But the truth was much darker. The majority of the children had been sexually abused and many were subsequently made to return to the homes they were abused in. The Department of Health “actively withheld and concealed” evidence from an independent panel which showed that 93 of the 121 Cleveland children had been found by the courts to be at risk of abuse. In 1989, the Department of Health destroyed all records relating to the children. Within two years of the original controversy, many of the children had been re-referred to social services.”

”…The Butler-Sloss inquiry into the Cleveland case heard evidence from an American ‘child abuse expert’ called Ralph Underwager. He spoke out on behalf of the ‘falsely accused’ parents and many of his recommendations made their way into the Butler-Sloss report. The Butler-Sloss report, as Frank Cook pointed out, went on to influence both Children’s Act and also the subsequent handling of countless child abuse inquiries.

Examples of evidence submitted by Ralph Underwager that ended up in the Butler-Sloss inquiry report:

Screen Shot 2017-09-15 at 3.18.44 PM.png
Screen Shot 2017-09-15 at 2.37.04 PM.png
Source of above image, here
Spotlight On Child Abuse’s excellent report on this subject directly cites Underwager’s pro-pedophilia statements made in an interview with a European group called Paidika, a counterpart to the US group NAMBLA. The full interview is available here

It states in part:

” Underwager had appeared in court on behalf of defendants in child sexual abuse cases more than 200 times in the US, Canada, New Zealand, and Britain (including the Cleveland case). In court and in the media, Underwager claimed that 60% of women sexually abused in childhood reported that the experience was good for them, he characterized child protection investigations as nothing less than an “assault on the family as an institution”and he alleged that 75% of mothers alleging sexual abuse in custody proceedings suffered from a “severe personality disorder” that prompted them to manufacture false allegations.”

One can see here why Underwager, advocating for rapists like Woody Allen, should have been thrown out of court immediately if our judicial system were remotely concerned with justice.

”In 1993 he gave an interview to a pro-paedophilia magazine called Paidika: The Journal of Paedophilia, along with his wife, Hollida Wakefield, also a psychologist. The interview caused a huge controversy and he was forced to resign from the board of the False Memory Foundation”

(But not before wreaking havoc on countless lives and discrediting unknown numbers of victims)

Screen Shot 2017-09-15 at 3.27.10 PM.png
Underwager even appears to quote the Crowley slogan ”Do as thou wilt” during the interview with Paidika, when he states:

”When the blessed apostle Paul says, “All things are lawful for me,” he says it not once but four times. “All things are lawful for me…. ”As with all human behavior, I would suggest that paedophiles can’t say, “I have chosen; I choose; I will act in this fashion. I believe that the outcome will be good. I will pay the price for that act, whatever that price may be.”

Example of Crowley’s Book of The Law for comparison:

Screen Shot 2017-09-19 at 11.04.58 AM.png
Part of Underwager’s interview with Paidika:

Screen Shot 2017-09-15 at 3.38.29 PM.png
Ralph Underwager is also the subject of this piece, which is linked on the Spotlight on Child Abuse article:

As well as this film on the Cleveland Scandal:

I am sure this is only the tip of the iceburg on Ralph Underwager and I hope other researchers will look into him further, as well as other FMSF members and associates discussed here.

Peter J Freyd 
The principal founder of the False Memory Syndrome Foundation was Peter J. Freyd. Freyd is a mathematician, with no psychological or therapeutic qualifications. The only credential he has in the field is that he was accused of molesting his daughter.

Peter_Freyd.jpg,
Peter Freyd, image via Wikipedia.
In contrast, Freyd’s daughter became a professor or psychology at the University of Oregon, openly leveled accusations of abuse against her parents at an August 1993 mental health conference in Ann Arbor, Michigan. This is doubly damning because her testimony was discounted AND because a baseless ”Syndrome” was invented in order to carry off this dismissal of Freyd’s daughter and many other survivors of incest and ritualistic abuse.

This excellent article tears the dismissal of Jennifer’s testimony to shreds.

here
”Pamela Freyd turned to her own psychiatrist, Dr Harold Lief, currently and advisory board member of the Foundation, to diagnose Jennifer.

”He explained to me that he did not believe I was abused,” Jennifer recalls. Dr Lief’s diagnosis was based on his belief that Peter Freyd’s fantasies were strictly ”homoerotic”. Of course, his daughter furrows a brow at the assumption that homoerotic fantasies or a heterosexual marriage exclude the possibility of child molestation. Lief’s skewed logic is a trademark of the Foundation.

He is a close colleague of the CIA’s Martin Orne. Dr Lief, a former major in the Army medical corps, joined the University of Pennsylvania faculty in 1968, the peak of federally-funded behavioural modification experiments at Holmesburg Prison. Dr Orne consulted with him on several studies in hypnotic programming.

His academic writing reveals a peculiar range of professional interests, including ”Orgasm in the Postoperative Transsexual” for Archives of Sexual Behaviour, and an exploration of the possibility of life after death for a journal on mental diseased edited by Foundation fellow Paul McHugh. Lief is a director of the Centre for Sexuality and Religion, past president of the Sex Information and Education Council.”

Orne, as discussed later, was funded in association with an MKULTRA subproject, as a matter of public record.

”Orne devoted much of his career to the investigation of memory distortion[4] and hypnosis.[2] His first published paper focused on issues and myths of hypnosis and age regression in adults.”

”Dr Orne received CIA funding through Project MKUltra Subproject 84 in 1958. Subproject documents indicate that he received TOP SECRET clearance from the CIA in 1960. In an interview with John Marks, unidentified CIA personnel explained that Dr Orne was one of a handful of informal consultants the CIA used on a regular basis.”

Fortunately, this topic has been covered more by independent press than other topics, due to the outright corruption of the foundation and association of its founders and members with military intelligence MKULTRA as a matter of public record.

ISGP and Colin Ross’s FOIA Material 
The Institute for the Study of Globalization and Covert politics has compiled very detailed information on the False Memory Syndrome Foundation and its members, and I urge readers to read this page in its entirety. The page includes a substantial amount of information provided by Colin Ross’s FOIA requests. These details show that board members of the organization were also documented to have been associated not only with the CIA, but even with the MKULTRA program.

Many of the members of the FMSF were associated with military intelligence programs and even directly funded by MKULTRA projects. To any neutral observer this fact alone is astounding. Combined with the FMSF’s blatant pro-pedophilia stance, the FMSF’s opinion should be utterly discounted by any logical observer.

Dr. Martin Orne 
Dr. Martin Orne is yet another ”physician” who ISGP lists as a member of the FMSF’s ‘Scientific Advisory Board.’. He is joined in this position by MKULTRA doctor Louis Joylon West. Orne also unsurprisingly received funds from the MKULTRA program. He studied ”hypnosis,” multiple personality disorder and ”brainwashing” according to the ISGP and the New York Times.

martin_orne_large.jpg
Orne was cited by The Supreme Court in no less than 30 cases.

ISGP also provides the following based on the FOIA’d documents supplied by Colin Ross:

”… In 1938, the [Orne] family left Austria for the United States. And I notice in one of Martin Orne’s papers that he has referenced G.H. Estabrooks’ 1942 textbook, which I have read, where he describes creating Manchurian candidates for the military, so I know that Martin Orne is aware of G.H. Estabrooks’ claim to have created MPD. Can I establish any better connection than that? Well lo and behold I find that G.H. Estabrooks edited a book to which Martin Orne contributed a chapter… Well, we saw in the original list of MKULTRA consultants that Martin Orne was funded through that, and had top-secret clearance. When you look at Martin Orne’s C.V.-he lists in his C.V. numerous military intelligence funding sources (virtually all branches of the military) and he, in his publications, cites funding by Air Force, Army (I am pretty sure), Office of Naval Research, and Human Ecology. A reliable source informed me that he also consulted with the National Security Agency. He basically has consulted with all branches of the military intelligence and civilian intelligence network. He also has taken the position, since at least 1984 in public, that MPD is almost always an iatrogenic [misdiagnosed] artifact.”

Orne’s status as having been not only funded by the CIA but specifically for MKULTRA projects is referenced on his wikipedia page:

Screen Shot 2017-09-15 at 5.49.51 PM.png
ISGP also writes of Orne:

Screen Shot 2017-09-15 at 5.57.15 PM.png
Orne also testified at the Trial of Patty Hearst: ”Dr. Orne was also was an expert witness in the trial of Patty Hearst, the kidnapped heiress caught robbing a bank in 1976. He was convinced of her innocence in that she was coerced into the robbery by her kidnappers.” Louis Joylon West, who was known to have worked with CIA MKULTRA programs, also testified at Hearst’s trial in her defense.

Screen Shot 2017-09-15 at 6.19.59 PM.png
That Hearst was ”the granddaughter of William Randolph Hearst, the newspaper magnate who served as the inspiration for the 1941 Orson Welles film “Citizen Kane..” – one may surmise from this information that she was possibly involved or victimized in experimentation herself, as it seems the children of the elite are no more immune to the abuses they invented than any other children, in fact, this author would guess that they are most frequently heavily abused in order to create ‘controlled controllers,’ as I’ve often discussed.

Unsurprisingly, even mainstream news has commented on links between Hearst’s case and the Jonestown Massacre, another instance of mind control experimentation in this author’s opinion. The link in that case seems relatively minor, but it is still noteworthy that legacy media is willing to make such connections.

Dr. Harold Lief

A close friend of Orne included Dr. Harold Lief, according to ISGP. ISGP wrote that Lief was also the therapist involved with the Freyd’s case, and was the individual who first discounted the abuse claims of Freyd’s daughter. He was an avid advocate of Sex Education.

Joylon West 
A member of the FMSF ”Scientific Advisory Board” was none other than the infamous Louis Joylon West, who was a psychiatrist involved with the MKULTRA program as a matter of public record.

Screen Shot 2017-09-14 at 3.32.36 PM.png
Louis Joylon West 
”West became a subcontractor for MKUltra subproject 43, a $20,800 grant by the CIA while he was chairman of the department of Psychiatry at the University of Oklahoma. The proposal submitted by West was titled ”Psychophysiological Studies of Hypnosis and Suggestability” with an accompanying document titled “Studies of Dissociative States”. More on his history can be read here.

This also corroborates CIA-backed institutions like Esalen’s interest in hypnosis, dissociative identity disorder, and altered states via drugs and shamanistic practice.

West also performed the psychiatric evaluation on Jack Ruby, who shot Lee Harvey Oswald in the wake of the assassination of JFK. ”Ruby, West said, suffered from ”major mental illness apparently precipitated by the stress of [his] trial and its aftermath.” West’s opinion forestalled Ruby’s death sentence, and the convicted murderer died of cancer in prison.

He experimented in Oklahoma City during the 50’s, including an infamous event where he killed an elephant with LSD at Oklahoma City Zoo. He was called an ”expert on brainwashing” in a legal case.

During the course of my research, I have found that Oklahoma is in general an unexpected center of this variety of research, experimentation, and child abuse. Accusations of cultic and ritual abuse continue to surface there to this day. After West’s deadly experiment on the elephant, he was appointed head of the Department of Psychiatry, Neurology and Biobehavioral Sciences at the University of Oklahoma School of Medicine.

It’s very interesting to this author to note that West was not only an expert in brainwashing and MKULTRA, but also commented often on cult activityincluding Heaven’s Gate and Scientology . This, once again, implies the connection between those who studied dissociative states and how to create and control them with military intelligence groups were also deeply tied to the study of cult groups and practices.

He also is reported to have ”served as a consultant to the Air Force, the Peace Corps, the U.S. Information Agency, the Aerospace Medical Center and other government organizations.”

West also travelled to South Africa, with official reports stating that he went there to fight against racial discrimination. However, there is indication that he may have actually gone to this location to research and experiment in brainwashing techniques. I have previously written about the cannibalistic customs in South Africa, and cited it as an example of a primitive ritual abuse type practice.

I don’t want to simply re-state the work of the ISGP author, but I would strongly recommend reading their page on the False Memory Syndrome Foundation.

In addition to Joylon West, other members of the FMSF with military or MKULTRA backgrounds include:

David Dinges, a member of the scientific advisory board of the FMSF, was involved with Navy Intelligence. Harold Leif was involved with CIA mind control experiments. Paul McHugh has been a very vocal critic of Dissociative Identity Disorder and has worked at many military hospitals. Martin T. Orne was funded by MKULTRA … There are more suspicious members of the FMSF but I feel that this list suffices.”

One author quoted the Columbia Journalism Review on the False Memory Syndrome Foundation:

Screen Shot 2017-09-15 at 2.55.22 PM.png
Michael Persinger 
persinger.jpg

Another member of the Scientific Advisory Board of the FMSF was Michael Persinger, according to ISGP. Persinger was a: ”Clinical neurophysicist and professor of neuroscience, whose work over the years has focused on the effects of electromagnetic fields upon biological organisms and human behavior. Persinger has long claimed that mystical experiences, out-of-the-body excursions and other psychic experiences are linked in some way to excessive bursts of electrical activity in the temporal lobes. ”This is extremely significant because it relates to my previous post on a ritual abuse survivor who has experienced documented temporal lobe issues as a result of ritual abuse and electrocution:

eeg.png
Dissociative Identity Disorder (Multiple Personality Disorder) and Temporal Lobe Epilepsy

A Note Of Concern On Colin Ross: 
ross_photo.jpg
Colin Ross 
My only question/issue with the extensive work presented by ISGP is that they rely heavily on the work of Colin Ross, a famous therapist in the Multiple Personality Disorder realm.

The book ”Cult and Ritual Abuse: Its History, Anthropology, and Recent Discovery in Contemporary America,” by James Randall Noblitt and Pamela Sue Perskin, points out on page 55, that ” Dr. Colin Ross, a former President of the International Society for the Study of Dissociation and also a member of the False Memory Syndrome Foundation, recently lamented that at ‘present there is not a single published clinical research study of Satanic ritual abuse involving a comparison group and statistical analysis.”

Noblitt responds to Ross’s assertion, stating: ”This observation was incorrect at the time it was published and is still incorrect,” before pointing out other instances where Ross had questioned the legitimacy of this kind of abuse. This is extremely interesting to me, due to ISGP’s reliance on Ross’s FOIA’s to write about the False Memory Syndrome.

While members like Joylon West have a CIA, MKULTRA history that speaks loudly for itself, I am troubled that Ross may have been a member of this group while possibly pretending to be an advocate for ritual abuse survivors or multiple personality disorder sufferers.

Dishonorable Mention: Richard A. Gardner 
Richard Gardner was a Columbia University professor of clinical psychiatry, who created ”Parental Alienation Syndrome” primarily in order to discredit mothers who accused their spouses of abusing their children. The syndrome was used in court to take children from their mothers if they complained of abuse.

Even mainstream press wrote of Gardner’s theory:

”Parental Alienation Syndrome”. The theory – one of the most insidious pieces of junk science to be given credence by US courts in recent years – holds that any mother who accuses her spouse of abusing the children is lying more or less by definition. She tells these lies to ”alienate” the children from their father, a shocking abrogation of parental responsibility for which she deserves to lose all custody rights in favor of the alleged abuser.”

The Independent wrote of one case of abuse where Gardner’s theory had been applied, which resulted in the suicide of the child who had been abused:

”Essentially, the Grieco boys were told they should be respectful and obedient on visits to their father and, if they were not, their mother would go to jail. Shortly afterwards, 16-year-old Nathan Grieco, the eldest of the brothers, hanged himself in his bedroom, leaving behind a diary in which he wrote that life had become an ”endless torment”. Both Gardner and the court were unrepentant even after the suicide, and it was only after an exposé in the local newspaper that custody arrangements for the two surviving boys were changed.”

The Independent continues:

”[Gardner’s theory] has also destroyed the lives of hundreds, maybe thousands, of American families over the past 15 years. In state after state, courts deferred to Gardner’s academic credentials and put children in the custody of their alleged abuser, even in cases where police records, medical records and testimony by teachers and social workers supported the mother’s accusations.”

One has to fight the urge to scream when it is stated in a main stream media source that:

”By now, the concept of ”parental alienation” has entered case law and swayed thousands of disputes in which Gardner himself played no part. Yet it has no scientific basis whatsoever. It is not recognised by the American Psychiatric Association or any other professional body. The stream of books that Gardner produced on the subject from the late 1980s were all self-published, without the usual peer review process. ”

The horrific nature of Gardner’s pseudo-science and the real impact it has had on legal cases in the US is included here because Gardner himself compared his ”Parental alienation syndrome” with ”False Memory Syndrome.”

Screen Shot 2017-09-15 at 4.55.43 PM.png
According to survivors, Gardner was also a colleague of Underwager (who as we previously mentioned, openly advocated for pedophilia) – Garder is also reported to have made numerous pro-pedophilia statements in his numerous books: this is including but not limited to, the statement: ”There is a little bit of pedophilia in all of us.” and ”there is good reason to believe that most, if not all children have the capacity to reach orgasm at the time they are born.”

One has to fight the instinct to vomit when viewing his repugnant sentiments:

Gardner’s poisonous legacy is too huge to cover in total here.

That the man who made such statements was profoundly able to effect the American judicial system in favor of child abusers is a crime against humanity. This same man wrote:

”Pertinent to my theory here is that pedophilia also serves procreative purposes. Obviously, it does not serve such purposes on the immediate level in that children cannot become pregnant nor can they make others pregnant.
… However, the child who is drawn into sexual encounters at an early age is likely to become highly sexualized and crave sexual experiences during the prepubertal years. Such a ”charged up child” is more likely to become sexually active after puberty and more likely, therefore, to transmit his or her genes to his or her progeny at an early age.”

Suffice to say, it is not a surprise to this author that Gardner ”served a stint as a US army psychiatrist in Germany.

CONCLUSION 
The False Memory Syndrome Foundation is not only blatantly linked to pedophile advocacy, it is deeply connected to military intelligence programs which were specifically involved in the study of mind control and allegedly committed many of the abuses which the False Memory Syndrome Foundation set out to discredit.

The membership in the FMSF is appalling in and of itself. The many ties of its members to pro pedophilia groups as well as military intelligence and MKULTRA programs means that it is a massively important starting point, not end point, for those who are attempting to bring rampant child abuse issues to light, and may provide evidence for not only government sponsored pedophilia, but also ritual abuse.

Aurora 17 – repost

I september så drar krigsövningen Aurora 17 igång i Sverige. USA/Nato är intresserad av Gotland. Den som kontrollerar Gotland kontrollerar Östersjön.

I september 2017 så drar krigsövningen Aurora 17 igång. 20 000 soldater kommer att vara inblandade. Krigsmakten USA kommer bl.a. att ha 1000 militärer på Gotland. Gotland kommer att få besök av amerikanska terrängbilar, attackhelikoptrar, obemannade drönare och jagare från US Navy. Flera Natoländer kommer att närvara. Nu kommer även det kontroversiella värdlandsavtalet att prövas.

aurora17_värdlandsavtalet_nato_usa_peter hultqvist_ryssland_
USA har sedan tidigare sagt att de vill ta Patriot luftvärn till Sverige. Om man placerar dessa Patriots på Gotland så blir det säkert mycket tryggare i Östersjön.

USA VILL HA GOTLAND

Gotland är av vikt för USA på grund av dess geografiska läge. Det land som kontrollerar Gotland  kontrollerar stora delar av Östersjön.

Den amerikanska Armegeneralen David Perkins säger:

– Gotlands läge och den säkerhet som svensk militär förser ön med är extremt viktigt. Inte bara för Sverige utan även för den här delen av världen. Ön är en grundbult inte bara för Östersjön utan den ger även tillgång till Nordatlanten.

I och med övningen Aurora 17 så kommer USA att lära känna Gotland. Detta är givetvis en våt dröm för USA/Nato eftersom den som kontrollerar Gotland även kontrollerar stora delar av Östersjön.

Kan det vara så att hela krigsövningen Aurora 17 bara är en täckmantel för att installera Natotrupper på svensk mark? Kommer Natotrupper att stanna kvar på Gotland efter Aurora 17 i syfte att ”stabilisera oron i Östersjöområdet”? I så fall har Hultquist verkligen fintat oss alla.

Problemet är bara att vi inte hade några större problem i Östersjön innan Nato började omringa Ryssland med Natotrupper och utföra provocerande militära övningar längs Rysslands gränser. Det är Nato som är aggressivt, inte Ryssland.

I videon nedan kan man se hur Nato laddar upp med manskap och krigsmaterial längs Rysslands gränser.  Hultqvist vill ha samma scenario i Sverige – stationerade Natotrupper på svensk mark. I och med Natos övningar i Natoländer längs Rysslands gränser så har nu Nato etablerat sig i Europa. De militära övningarna innebär att Nato kan träna inte bara på krigföring men även på logistik och lokalkännedom. Kan det vara så att USA helt enkelt förbereder sig för krig mot Ryssland och man använder sig av dessa militära övningar som täckmantel? Tack vare Peter Hultqvists globalisering av det svenska försvaret och Sveriges närmande till Nato så kan även Sverige dras in i ett eventuellt storkrig mot Ryssland.

 

VÄRDLANDSAVTALET

I och med Aurora 17 så kommer även Natoländerna att pröva det kontroversiella värdlandsavtalet för första gången. Värdlandsavtalet innebär att Natotrupper nu har laglig access till svensk mark och de har även rätten att bedriva krigföring från svenskt territorium. Tack för den.

USA:S BLODIGA HISTORIA

Tittar man lite allmänt på USA så kan man inte annat än säga att USA:s aktiviteter de senaste decennierna minst sagt har varit brutala. USA har invaderat länder i Mellanöstern baserat på falska grunder. Det egentliga syftet har varit att USA ska dominera militärt. USA tar Nato till hjälp när de invaderar ett land och Nato säger sällan nej till ett krig.  Toppstyrda  fake news media hjälper till att svartmåla ledarna för det land som ska angripas. Så var det för Irak, så var det för Syrien, så var det för Libyen och så är det nu för Ryssland och Putin.

Hundratusentals människor har dött i dessa krig. Krigen har resulterat i tortyr, olagliga fängslanden,  trakasserier och ett totalt förakt för länders suveränitet. USA/Nato är ansvariga för de miljontals människor som är på flykt i Europa. Och nu ska vi alltså släppa in dessa människor på svensk mark?

SUMMERING
USA/Nato är intresserade av Gotland på grund av dess strategiska läge och nu kommer vi få amerikansk militär samt Natotrupper på Gotland.  Samtidigt gör Peter Hultqvist sitt yttersta för att inlemma Sverige i internationella krigsövningar.  Peter Hultqvists närmande till Nato i och med värdlandsavtalet och Aurora 17 kan innebära att Sverige dras in i ett eventuellt krig mot Ryssland.

Bygg gärna upp det svenska försvaret men kasta samtidigt ut Nato från Sverige!

nato_ max gustafson_aurora 17_gotland_ peter hultqvist
Lite humor från Max Gustafson

Referens

Mia Stubbendorffs tal om Nato 
Läs gärna Mia Stubbendorffs tal om Sverige, Nato och värdlandsavtalet.

 

Källa: http://jmm.nu/aurora-17-usa-vill-ha-gotland/

Högförräderi Repost

INRIKES Sveriges Överbefälhavare Micael Bydén och hans föregångare, Sverker Göranson, har polisanmälts för högförräderi. Polisanmälan lämnades in hos Göteborgspolisen strax efter lunchtid under onsdagen. Bakom anmälan står Kommunistiska Partiets ordförande, Robert Mathiasson.

Anmälan om högförräderi är inget skämt. När Aktuellt Fokus talar med Robert Mathiasson ger han ett lugnt men allvarligt intryck. Allvaret är inte konstigt med tanke på den militära situation Sverige står inför. I realiteten kan Sverige stå inför scenarion där amerikanska kärnvapen och trupper placeras på svensk mark.

I polisanmälan står det bland annat:

“Tidigare och nuvarande överbefälhavare Sverker Göransson och Micael Bydén anmäls för högförräderi enligt brottsbalken 19 kap 1-2 §. Svea rikes lag säger att den som ”med utländskt bistånd” agerar för att riket ska ”läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt” gör sig skyldig till högförräderi (Brottsbalken 19 kap 1 §). Lagen säger vidare att den som med ”utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter” gör sig skyldig till högförräderi (Brottsbalken 19 kap 2 §).”

Sverker Göranson blir medaljerad med “Legion of Merit” av Pentagons Michael Mullen.

På frågan varför Kommunistiska Partiet väljer att anmäla överbefälhavaren hänvisar Mathiasson helt enkelt till brottsbalken.

Varför anmäler du Bydén och Göranson?

– Jag anmäler, som ordförande i Kommunistiska Partiet, både ÖB Micael Bydén och hans föregångare Sverker Göranson för högförräderi. Genom närmandet till Nato och den kommande stora militärövningen bringar de Sverige i beroende av utländsk makt och framkallar fara för att riket ska invecklas i krig och andra fientligheter, vilket enligt brottsbalken är just att begå högförräderi.

Enligt Mathiasson och Kommunistiska Partiet springer det svenska etablissemanget USA:s ärenden.
– Vi gör anmälan för att sätta fingret på att det svenska etablissemanget springer USA:s ärenden och sätter den svenska krigsindustrins intressen före svenska folkets intresse av fred och avspänning.

Tror du att rättsväsendet kommer att ta anmälan på allvar?

– Vi hoppas att anmälan tas på största allvar. Läget är farligt. Nu är det upp till det svenska rättsväsendet att visa om det är Sveriges Rikes Lag eller Sveriges Rikas Lag som gäller. Står Wallenberg och Saabs intressen av säkra vinster över de svenska säkerhetsintressena? Och framförallt står USA:s utrikespolitiska intressen över den svenska säkerheten? Men om frågan är om jag tror att anmälan tas på allvar så är svaret tyvärr nej. Överheten håller varandra om ryggen, trots att det är uppenbart att Göranson och Bydén bortom varje rimligt tvivel är skyldiga till högförräderi, så som detta brott uttrycks i lagen.

Vad är botemedlet mot den här formen av politiskt svek?

– Botemedlet är som vanligt att folk aktiverar sig och säger sin mening, på en massa olika sätt. Ett sätt är ju att deltaga i demonstrationen mot krigsövningen Aurora17 lördag 16 september. Blir vi många sänder det en tydlig signal till de krafter som vill knyta oss ännu närmare USA och Nato.

Från högerns ledarskribenter till socialdemokratiska politiker målas bilden upp av att Sverige behöver Donald Trump och Nato mot eventuell rysk imperialism. Vad är ditt svar på det?

– Sverige behöver verkligen inte USA eller Nato för att sin säkerhet. Det finns ingenting som säger att Ryssland, som fortfarande är en militärt svagt land jämfört med USA och andra Nato-länder, skulle vilja anfalla Sverige. Tvärtom är det så att ett närmande till Nato skulle öka osäkerheten och spänningen när vi så tydligt närmar oss den aggressiva krigsalliansen Nato.

 

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se

Biometri = chipning

Den transhumanistiska agendan får vind i seglen. Mänskligheten kommer delas i två falanger, den ena sidan omfamnar transhumanismen och kommer således skriva under sin egna undergång i det avseende att när de ger sitt medgivande till att operera in chip i sina kroppar så ändras deras status från ”människa” till ”humanoid” och då förlorar de sina mänskliga rättigheter. Å andra sidan är det ingen större skillnad mot idag eftersom majoriteten av mänskligheten har kuvat sig under maritim lag och därför anses vara döda eller försvunna till havs. Bedrägeriet går så djupt att någon botten inte går att urskilja. Att bankerna var drivande i denna process är inte det minsta förvånande då de nu börjar inse att det finns grupper i samhället som har insett att bankerna olagligt skapar pengar ur tomma intet som sedan bygger på skuld, dvs ränta. Ett monetärt ekonomiskt ponzibedrägeri som skapar kaos och förödelse över hela planeten. Ett direkt människofientligt luciferianskt kontrollsystem.

 

Svenska banker vill chippa dig – Tidigare hemliga projekt nu offentliga

Future of shopping - Bild: Crestock.com
Future of shopping – Bild: Crestock.com

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieDEBATT. Swedbank Labs och Handelsbanken Din Ekonomi skriver att tiden är inne för att låta dig chippas. Bankerna utger sig för att de trendspanar, men skapar egentligen chip-trenden själva. Labs meddelar att avdelningens projekt tidigare var hemliga, men att de valt att glänta på dörren.

MEDDELANDE (kl 20:43 , 4 sep): Swedbank raderade de tre sidorna som denna artikel hämtade sina referenser ifrån efter att artiklen publicerats. Dessa lades därför till nedan under referenser.

Text: Torbjörn Sassersson

I mitten på 00-talet spreds konspirationsteorin i USA att det fanns långt gångna planer på att bankerna ville chippa alla. Aktivisten och opinonsbildaren Mark Dice skrev att chippet kunde liknas vid odjurets märke, en idé baserad på texter i Bibeln. Bortsett från det senare bekräftas nu spekulationerna på flera sätt.

Både Handelsbanken och Swedbank presenterar chippning som en naturlig del av utvecklingen av den allt mer utbredda kontantlösheten, en trend som bankerna driver. Swedbank Labs skriver på sin hemsida att tidigare var arbetet hemligt [PDF] ända fram till lansering av färdig tjänst, men att avdelningen nu tror på en öppnare inställning för att få feedback från kunder tidigt i processen. Swedbank behöver veta vad som kan vara en framgångsrik implementering.

Bankerna vill bortom alla tvivel skapa det kontantlösa samhället, trådlös identifiering och betalning. Bankerna verkar dock inte nämnvärt driva processen så att allmänheten eller politiker får vara med i besluten trots att samhället påverkas i stort. Vanligt folk ska endast haka på trenden, som om människor bara är passiva följare av fantastiska trender skapade av affärsbanker.

Swedbank och Handelsbanken förklarar vad de vill realisera. Några exempel:

  • Trådlös identifiering.  Ögon-, röst-, handflats- eller ansiktsigenkänning. Swedbank Labs skriver om aktivitetsarmband som använder din unika hjärtrytm som ID när du ska betala något.
  • Contextual payments. Gå in på matbutiken och plocka allt du vill handla. När du passerar utgången identifieras du och de varor du plockat på dig. Pengarna dras automatiskt från ditt konto. Du ska alltså kunna shoppa utan att behöva passera en manuell betaltjänst.
  • VR-glasögon. Med Handelsbankens egna ord: ”Så snart kanske du inte behöver tänka på betalningen alls, utan bara sätta på dig dina VR-glasögon och säga vad det är du vill ha. Snacka om science fiction!” – Handelsbanken* [PDF]

Det ledande företaget för 10 år sedan var VeriChip Corporation som dock inte lyckades få fart på försäljningen i USA trots att myndigheten FDA godkände bolagets chip för implantering 2004. Chippet såldes vidare till PositiveID, VeriTeQ och senast JAMM Technologies.

Tillbaka till Sverige 2017. Swedbank Labs presenterar i sitt nyhetsbrev att du som läsaren får följa med bakom kulisserna och vara först med det senaste. Labs presenterar trender och tendenser som påverkar det mesta som händer i samhället. Ambitionen är tydlig. Swedbank har en agenda och är en trendledare i denna chippningsutveckling.

Ska affärsbankerna ha rätt att stänga av ditt chip?

Swedbank Labs medger riskerna:

”Ett kort som blir stulet kan man spärra. Det går att byta lösenord och pinkoder. I en värld där du själv är din identifieringsmetod kommer säkert mycket att gå fortare och smidigare, men om något går fel finns risken att det blir svårare att bevisa din oskuld. Kommer du kunna ringa och spärra ditt fingeravtryck?”

Andra frågor:

  • Hur skyddar du dig från biohackers som tar din chip-identitet och sedan begår ett brott i ditt namn?
  • Vilka hälsorisker finns?
  • Var sker de etiska och kritiska diskussionerna? Nu sker de i skymundan långt bortom bästa TV-tid.
  • Kommer bankerna att stänga av ditt chip om du inte betalt dina lån? Hur ska du då kunna handla mat till din familj? Är tanken orimlig? Vi vet att telekombolagen och internetleverantörerna stänger av din möjlighet att ringa och surfa om du inte betalt räkningen.
  • Bör inte rättigheten att stänga av ett chip fritas från bankvärlden och istället överföras till en myndighet, förutsatt att det är en mer etisk och rättvis lösning?

Chip med GPS

Vi kan även föreställa oss problemen om GPS-inkluderas i chippet. Visserligen finns fördelarna med att ett GPS-utrustat chip kan geolokalisera försvunna personer, lokalisera smitare från trafikolyckor och polisen kan jaga de få brottslingar som har kvar sina egna chip i kroppen.

Kritiker menar att i vissa länder –  eller alla – kan GPS-chip innebära att politiska dissidenter och aktivister kan spåras och lokaliseras av myndigheter som vill förtrycka dessa.
Ett annat allvarligt problem är att kriminella kan använda GPS-chippen för att lokalisera tex barn för att kunna kidnappa eller föra bort dessa.

Det råder ingen tvekan om att  om bankerna och marknaden får fritt spelrum kommer chippning vara implementerat brett i samhället inom förslagsvis 10-20 år. Vi kan även vara säkra på att de morötter som nu delas ut för att folk ska chippa sig med tiden kompletteras med bestraffningar om man inte gör det i form av högre försäkringspremier, skolledningar som ifrågasätter föräldrar som har o-chippade barn, problem med att handla och resa med mera.

Idag finns det 1500-2000 personer i Sverige som är chippade, uppger SJ.

Text: Torbjörn Sassersson

*Sajten anpdm.com ägs av Apsis International AB (www.apsis.se) som hjälper företag att marknadsföra sig med tex nyhetsbrev per mail. Därav URL:n ovan gällande meddelandet från Handelsbanken.

Referenser

MEDDELANDE (kl 20:43 , 4 sep): Swedbank raderade de tre sidorna som denna artikel hämtade sina referenser ifrån. Dessa har i efterhand lagts till nedan.

Sidan på Handelsbanken kunde inte sparas ned på Web Archive pga kodningen. Den sparades istället enbart som PDF.

Relaterat

 

 

Hidden History

The Unadulterated Truth: A Brief Factual Account of Hidden History in Our Time

Written by Gavin Nascimento, Founder of aNewKindOfHuman.com

TABLE OF CONTENTS

1. Operation Gladio And The Historical Evidence Of Homegrown Terrorism
2. Sibel Edmonds, Gladio B And Incontrovertible Proof Of Media Manipulation Throughout Modern Day History
3. The Edward Snowden Distraction
4. Michael Springman, Libya, Syria And The Irrefutable Evidence That Western Governments And Their Affiliates Have Knowingly Armed, Financed And Trained Islamic Terrorists
5. MKULTRA, Civilian Shootings, Fake Terror Plots And Why Government Is The Greatest Threat Of All
6. Final Thoughts And The Coming Revolution

1. OPERATION GLADIO AND THE HISTORICAL EVIDENCE OF HOMEGROWN TERRORISM

 

On December 12th, 1969, a cold day in Milan, Italy, a bomb explosion decimated the inside of the National Agrarian Bank which claimed the lives of more than a dozen innocent bystanders. One hour later, 3 more bombs would go off in different parts of the country. In total, at least 13 innocent people lost their lives, and more than 100 others were injured as a result of these inhumane attacks. This event sent shock waves throughout the country, and is one of the most significant happenings in Italy’s modern day history for the ensuing madness that followed.

 

Just 7 months after the terrorist bombing of the bank, another explosion on a train in Gioia Tauro went off, murdering another 6 innocent people and injuring 72 more. The worst of these though, was the 1980 Bologna massacre, which killed 85 people and wounded another 200. In fact, as pointed out years later by the Italian Senator Giovanni Pellegrino, president of Italy’s parliamentary commission whilst investigating these attacks , “between January 1st, 1969 and December 31st, 1987, there have been in Italy 14,591 acts of violence with a political motivation. It is maybe worth remembering that these ‘acts’ have left behind 491 dead and 1,181 injured and maimed”.[1] In other words, senseless terrorism became a recurring theme in the country.

 

These parliamentary investigations, along with other probes, many of which were suppressed or outright covered up[2][3][4], would after 4 decades finally reveal CIA, NATO and MI6 meddling in Europe on a monumental scale. Although the UK and Germanintelligence agencies both had similar structures already put in place during world war 2, once the fighting had officially ended, the newly created CIA (in conjunction with former Nazi Reinhard Gehlen), along with the veteran MI6 agency, decided to continue a covert war against the ideology of communism and ‘left wing’ values, by setting up “stay behind armies” throughout Europe with the cooperation and assistance of various secret agencies, in an operation known officially as Gladio.[5]

 

Although originally setup (or advertised) as a counter balance against communism, their strategy, according to former operative Vincenzo Vinciguerra went much further than that;

You had to attack civilians, the people, women, children, innocent people, far removed from the political arena. For one simple reason: to force the Italian public to turn to the state to ask for greater security… so people would willingly trade part of their freedom for security.”

 


Interview with Vincenzo Vinciguerra from the BBC Documentary Gladio

 

The implications of his statement are colossal in scope for obvious reasons; namely because it brings into question our child like perception of the popular narrative and portrayal that is “terrorism”,  as it does our opinion of the overall role and agenda of politicians and governments. In other words, our very perception of “reality” is shaken.

 

Vincenzo today is rightfully serving a life sentence for a similar terrorist attack that resulted in 3 police officials deaths in 1972 which, much like the bombing of the train and the bank, was originally blamed on left wing groups by the media and the authorities for political reasons. To further corroborate this propaganda story, Marco Morin, an explosives investigator and “expert” who was covertly working for the Gladio system, claimed the explosives used were the same that a left wing organization known as the Red Brigades used. Felice Casson, a judge and magistrate in Italy who was presumably not bought and paid for, found this to be a deliberate lie and the explosives used were actually the same as employed by NATO.[6] This revelation would eventually lead to the exposé of operation Gladio, which is ongoing to this day.

 

As difficult as these documented facts are to comprehend and come to terms with, Operation Gladio was not exclusive to Italy alone. In fact, it was in effect allover Europe, albeit under uniquely different names;

Belgium: SDRA8
Denmark: Absalon
FrancePlan Bleu
Britain: Operation Stay Behind 
Germany: TD BJD
Greece: LOK/Red Sheepskin
Luxembourg: Stay-Behind
Netherlands: I&O
Austria: OWSGV
Norway: ROC
Portugal: Aginter Press
Spain: Red Quantum
Switzerland: P26
Turkey: Özel Harp Dairesi
Sweden: AGAG (Aktions Gruppen Arla Gryning)

* Finland also belongs to this list but the name of their “stay behind” army remains unknown.

 

Belgium, which began its operations in 1948, is where Operation Gladio’s last confirmed meeting was held in 1990.[7] This is also where NATO’s headquarters are located today too. Like Italy, Belgium was haunted by a series of psychotic terrorist attacks, most notably the Brabant killings in which 28 innocent civilians were gunned down and murdered indiscriminately. Civilians shopping in supermarkets were the primary targets. In one such instance, as noted by historian Daniele Ganser in his book, ‘NATO’s Secret Armies‘;

“There was little cover or shelter for the terrified shoppers in the aisles of the supermarket from the three masked gunmen. In the ensuing massacre eight people, including a whole family, died, and seven more were injured. A husband and wife and their 14 year old daughter were finished off in cold blood at the supermarket check out. Another father and his nine year old daughter were killed in their car trying to flee. The takings from the raid amounted to a meagre couple of thousand pounds, found later in a canal in an unopened sack… After the massacre, Justice Minister Jean Gol went on television to promise greater security to the terrified population.”

 

The trademark of these well executed highly skilled killings, aside from the “petty criminal motive”, as noted by police commissioner Julien Sapori, was to clearly terrorize the population. And, as a result, the citizens willingly surrendered more power to the government, which coincides with the strategy that Vincenzo Vinciguerra described in his interview featured above with Allan Francovich.

 

Belgian Senator Roger Lallemand has stated, based on his research, that he believes these terrorist attacks were “the work of foreign governments or of intelligence services working for foreigners, a terrorism aimed at destabilising democratic society“.[8] Furthermore, according to journalist Rene Haquin who dedicated much of his career to uncovering these events, one of the prime suspects in the killings — who also admitted to being connected to the Gladio structure in an interview with him — named Paul latinus (head of the radical Westland New Post group), allegedly committed suicide — something those close to him contest.[9] In fact, many key suspects, former members and relevant individuals throughout the Gladio structure have either been killed by “suicide” or outright assassinated. In relation to the Brabant massacres,  though, it has been comparatively well established, through testimony and research, that these psychotic acts were indeed Gladio related Operations.[10][11][12]


Interview with Westland New Post Member Michel Libert from the BBC Documentary Gladio

Unfortunately only three countries (Italy, Belgium and Switzerland) ever even held official investigations into the criminal units, and even though they did, the investigations were largely unproductive for obvious reasons. For the sake of readability, refraining from engaging in each and every one of these covert operations and their inherent ambiguity is necessary at this time. Based on research however, it should be mentioned that suspected Gladio operations include Turkey’s first ever coup in 1960, and the assassination of Turkish Prime Minister Adnan Menderes, as well as several terrorist attacks in Turkey that led to somewhere around 300 innocent people’s murders.[13] In France, numerous attempted assassinations on French Prime Minister Charles de Gaulle who opposed being a part of NATO and had butted heads with the U.S. and UK governments often. The supposed suicide of Gladio stay behind chief François de Grossouvre, and the assassination of police official Jacques Massie because “he knew too much”, along with the disappearance of his family (his parents and 8 year old son included). In Germany, the alleged suicide of likely Gladio member Heinz Lembke while in police custody, and the Oktoberfest terrorist attack(which Lembke was directly linked to) where “high grade military explosives” were used in Germany, killing at least 12 innocent people and wounding another 200. In fact, to this day, the German government is still withholding secret documents about what happened in this bombing.[14] In Spain, the Montejurra and Atocha massacres which killed 7 people and injured 7 more. In Greece, the military coup which resulted in a brutal dictatorship, the assassination of secret service agent Herbert Alboth in Switzerland and the assassination of former Italian prime minister Aldo Moro, amongst others, all have what can justifiably be considered suspicious links to the covert terrorist network of Gladio. Further research into every single one of these events is necessary.

 

It should also be mentioned that in 1962, when Gladio was in full effect in Europe, the United States secret service (the CIA) did, in fact, cook up a plot to attack the local population through various acts of violence and terrorism, that were to be blamed on the Cuban government. This covert plan was entitled Operation Northwoods.[15]
Intelligence Analyst James Bamford Summarizes Operation Northwoods

Fortunately the proposal was rejected by then president John F. Kennedy before he was assassinated one year later. It should also be mentioned that declassified documents[16] reveal the CIA manipulated investigations into his murder and focused on propagating the perception that Mr. Kennedy had been killed by a lone gunman with left wing Marxist values, named Lee Harvey Oswald; who himself actually consistently denied killing the president but was murdered before he could ever testify. JFK’s assassination was just one of about a dozen major hits within the United States that could potentially be connected to Gladio. Other assassinations worth mentioning during this time, include his younger brother Senator Robert F. Kennedy, Foreign Ambassador Orlando Letelier, musician John Lennon, civil rights leaders Medgar EversMalcolm XFred Hampton and Mark Clark, as well as Huey Newton and Martin Luther King Jr. — who twelve jurors in a civil trial in Memphis, Tennessee on December 8, 1999 ruled “Government agencies” guilty of killing — and Native American activist Anna Mae Aquash, amongst others. It should also be further mentioned that there was an Operation entitled Condor going on in South America connected to Gladio during this time as well. Once again, various intelligence agencies and their associates were targeting people with suspected “left wing” values and ideals. It resulted in tens of thousands of murders and major crimes against humanity.[17] This operation was fully backed by the CIA and U.S. government.[18]

 

Operation Gladio was in progress in Europe for more than 40 years before it was officially exposed in 1990 by judge Felice Casson. Consequently, Prime Minister Giulio Andreotti, who had previously outright denied (under oath) the existence of the secret structure known as Gladio, was forced to admit that it was, in fact, real.[19]

 

Once these revelations surfaced, despite Andreotti confirming that a meeting in relation to Gladio had just been held a month prior to his confession, it was claimed in politically predictable fashion that the covert operation would now be scrapped due to public protest but is this really true?

 

2.SIBEL EDMONDS, GLADIO B AND INCONTROVERTIBLE PROOF OF MEDIA MANIPULATION THROUGHOUT MODERN DAY HISTORY

“… Operation Gladio turned into a different operation… as Islamic fanatic units that would create these terror events… thus the justification for NATO,CIA,US military intervention in the Middle East today…”[20]

— Sibel Edmonds, Global Research News Hour, September 11 2015

 

From 1979 to 1989 the CIA, MI6, ISI, Egyptian, Saudi Arabian and Chinese governments, covertly armed, financed and trained a diverse group of militant Islamic fighters (in partnership with Osama bin Laden) known as the Mujaheddin.[21][22] According to the official story, the goal was to overthrow the Afghan communist government, which had recently come to power, and then draw the Russian Soviet Union into the conflict in order to facilitate its collapse.[23] The Operation was one of the most costly in the agency’s known history and went by the code-name Cyclone, costing U.S. taxpayers at least several billion dollars. It is from this covert operation that the radical insurgencies known as “Al Qaeda” and “ISIS” — as well as CIA links to them — can most popularly be traced back totoday.[24]

 

What is less well known however, is that back in 2001 an FBI whistle blower named Sibel Edmonds stumbled upon top secret information implicating the U.S. government in not only having prior knowledge that there would be a terrorist attack on U.S. soil, but that certain factions within the government itself, had a “very intimate relationship” with Bin Laden and his radical Islamic network, during this time and even after the attacks.[25][26] In conjunction with these shocking findings, Edmonds states she discovered that Fethullah Gülen, a religious leader who has to date setup several hundred Muslim schools and mosques throughout central Asia, and a lesser number in the United States, is actually a CIA asset intent on quietly spreading radical Islam under the public disguise of tolerance and peace. These claims have been further corroborated indirectly by former MIT (Turkish Intelligence) Chief Osman Nuri Gundes.[27]

 

Sibel Edmonds states that this, along with the radical Islamic “intimate relationship” mentioned above, is all rooted in Operation Gladio, but is known today, at least as recognized by the FBI, as Gladio B.[28] What makes Edmond’s case particularly intriguing and tangible is, not only high ranking officials who have vouched for her credibility, but the U.S government’s overt attempts to suppress her findings.[29][30] When Edmonds first set out to expose corruption within the FBI to her superiors she was told to “basically shut up” and, in time, eventually fired.[31]

The reviews for Edmonds’ book speak for themselves. Click on the image to be redirected.

 

 

After taking the FBI to court, Edmonds found herself in lengthy, and costly, legal battles, as well as being effectively gagged and censored at the highest levels within the U.S. government; including being black balled by the mainstream media. Even when Edmonds chose to write a book to “get these extremely, extremely dangerous important issues addressed,” she found that no publisher would do so because “they didn’t want to get into any trouble with the FBI.”[32]

 

At this point in the article, it is necessary to interject and apprise the reader concerning another slightly less disturbing, but equally important operation undertaken by the CIA, entitled Mockingbird.

 

Setup around the same time as Operation Gladio, but with the intention of controlling the mainstream media narrative and other major centers of information distribution, including publishing houses and Hollywood, Operation Mockingbird had major media sources peddling the CIA’s propaganda, both domestically and internationally. This included reputable outlets, such as Reuters, the Associated Press, NBC, CBS, ABC, the New York Times, the Washington Post, Life magazine, Christian Science Monitor, United Press National, the Miami Herald, Newsweek, Hearst Newspapers, the New York Herald‑Tribune, the Saturday‑Evening Post, Scripps‑Howard Newspapers, Mutual Broadcasting System, the New York Daily Mirror, Chicago Daily News, Miami News and the Washington Star, amongst others.[33][34]
Excerpts from the Church Committee Investigations in 1975

In the 1970’s, stories began to emerge about the CIA’s use of the media as a propaganda tool to control public opinion. This culminated into the Frank Church investigations (subsequently censored and manipulated by the CIA), which was setup to investigate the matter further. Upon official disclosure, of course, it was claimed by then head of the Central Intelligence Agency, George Bush Sr, that it would be dissolved. Numerous researchers, however, believe this to be a lie.[35] Considering Sibel Edmonds case, it is fairly obvious to understand why they are probably correct. To further corroborate their logical thesis, in 1998 and 1999 the United States Army’s Psychological Operations unit was discovered infiltrating both NPR and CNN. After being exposed to the public, it was likewise claimed that it would be scrapped.[36] Additionally, Anderson Cooper, from the powerful Vanderbilt family, is also a former intern with the CIA.[37] And, a more recent propaganda campaign that further demonstrates the U.S. government’s unending propaganda campaign, is the Pentagon military analyst program that started in 2002. This covert operation employed more than 75 retired high ranking military officials, who presented themselves as “independent experts” throughout the mainstream media. Their job was to use propaganda to inspire the N. American public to support the wars of Iraq and Afghanistan, along with other very questionable policies of the Bush administration. It was later discovered that not only were these retired military officials receiving money from the government on the side, but most of them were in bed with the military industrial complex too. Combined they represented the business interests of more than 150 military contractors. Once again, after being exposed in 2008, it was claimed that this program would be cancelled.[38] The BBC, likewise, has also been used by the British MI6 for propaganda purposes in the past, [39] and the outlet has also engaged in censorship.[40] In fact, the BBC has spent millions of pounds in bribe money to keep their staff members quiet.[41] Additionally, they have been caught propagating an image from 2003 of an Iraqi massacre, as if it was taking place in Syria in 2012.[42]

 

This censorship war, between Edmonds and the government, which has only been partially summarized in this article, is what earned her the title, from the highly esteemed ACLU, as“the most gagged person in the history of the United States of America”. Yet, in spite of the overwhelming odds, Edmonds refused to back down, and chose to research the procedure and process of self publishing, which eventually culminated in the release of her first book, “Classified Woman: The Sibel Edmonds Story“. Additionally, in lieu of mainstream media censorship, Sibel decided to turn to the alternative media, creating her own website and blog, and began networking with other independent researchers within the alternative sphere of influence, such as James Corbett of the Corbett Report. She is also founder of the National Security Whistleblowers Coalition, an organization of high ranking whistleblowers dedicated to holding the government accountable for corruption. And finally, Edmonds has released a “fictional” book last year about Gladio B, that is undoubtedly more Truth than fiction, but for legal purposes it has been branded as such.

 

3. THE EDWARD SNOWDEN DISTRACTION

snowden

Magazine Cover from Wired.com

In June of 2013, the world was told that Edward Snowden leaked top secret documents about a highly sophisticated and secretive surveillance program to a journalist by the name of Glenn Greenwald, who subsequently shared a small fraction of these “revelations” with the world through the Guardian and the Washington Post. The world was presented with an entertaining tale of a Hollywood chase, in which Snowden had to flee the country and sacrifice all that he knew and loved, in order to share his disturbing discoveries with the public.

 

After more than 6 months of the the documents initial release date though, accompanied with a great deal of media hype and hysteria, only 1% of those actual documents had even been released to the public.[43] Yet, during this time, Edward Snowden was named the Guardian’s person of the year and Time magazine’s runner up for person of the year (just behind the Pope).  He was also later awarded Germany’s whistleblower prize and given the Sam Adams award, amongst other honors. Today, more than 2 years later, we still only know about a fraction of these documents. In fact, it is estimated that if this pattern of disclosure were to continue, it would take 20-620 years to free all documents.[44] Hopefully I do not have to explain why this story is absolutely absurd.

 

It is also interesting to note, various governments throughout the world consider Snowden to be a major criminal for “stealing” those documents, but Glenn Greenwald (who has since been given those documents) has not only been given a free pass from government prosecution, but even landed a book deal with a major publication (which included further disclosure of top secret documents that should, in this writer’s opinion, of been made available to the public rather than used as a bargaining tool for profit). Then, after a bidding war between major film studios, Greenwald sold the rights of his award winning book to Sony Pictures Entertainment in a lucrative deal. After these affairs, Greenwald then went into a business deal with billionaire Pierre Omidyar, who was party to the U.S. government led boycott of Wikileaks back in 2010 for publishing state secrets.

 

Naturally, this very strange story when compared to that of Sibel Edmonds, whose revelations are infinitely more relevant in relation to current events today (and modern day history), should be viewed with intense skepticism. In fact, Edmonds herself has been quite outspoken about these dubious unfoldings;

 

“I am the founder and director of a whistleblower organization that includes over 150 national security whistleblowers. I have known and represented over 150 national security whistleblowing cases in Congress and the media. And let me tell you this, I have never seen a case that even comes close to this bizarrely unethical and despicable case.”[45]

 

Edmonds outrage is absolutely justified when one considers her personal story and undeserving drama. How is it that this woman can be gagged and censored so effectively, to where the media avoids her like the plague, book publishers flatly turn her away and most people around the world still have no idea who she even is, but Edward Snowden, a man who has undoubtedly become a cult like hero and celebrity — particularly in alternative media — is flooded with mainstream media attention and further propagated through an award winning book and a Hollywood film? It conflicts with the way the system itself functions. It would do us well to remind ourselves that the Washington Post, who in tandum broke these stories first with the Guardian, was, and potentially still is, in partnership with the CIA (as are many of the mainstream media outlets that have so generously dedicated their time to helping hype up the Snowden story).

 

I would like to make it resoundingly clear that I am not stating former CIA/NSA agent Snowden and journalist Glenn Greenwald are consciously and covertly working for the system (although I do not rule out that possibility), and would like to even state that if the story about Snowden is true, his courage and sacrifice are admirable. What I am specifically suggesting, is that Snowden’s “revelations” have not actually been paradigm shifting to any informed researcher or critical thinker at all. The ruling class have for centuries, possibly millennia, spied on the common people for fear of rebellion. Naturally, as technology has grown so has their capability to administer our movements. In relation to the NSA,  intelligence analyst James Bamford has written extensively for decades on the agencies spying practices and overall history. What the Snowden story has done, above all else, is limit productive debate to the confines of whether or not he is a hero or a villain, and whether this level of surveillance is necessary or not — topics which are undoubtedly entertaining but invariably ineffectual. Meanwhile, “terrorism” continues to spread across the globe at an alarming rate, which provides the justification for the surveillance state in the first place. Probable causes behind this spread (ie. Gladio) however, are not even vaguely mentioned by the media to the public, when they are incontrovertibly pertinent. In other words, the establishment undoubtedly has an agenda in broadcasting Snowden’s story, otherwise they would avoid him, just like they so obviously do with Edmonds.

 

Based on the suppression of Sibel Edmonds findings, and the documented history validating Operation Gladio as being a colossal covert operation that was kept hidden from the public for more than 40 years — along with the dramatic spike in “terrorist attacks” across the globe — one could justifiably reason that we should be focusing far more attention on exploring the potential for “Gladio B”, rather than the moot topic and controversial symptom of surveillance, which sadly, much of the public does not even care for to begin with.

 

The question is, is there any further evidence to corroborate Sibel Edmonds revelations?

 

4. MICHAEL SPRINGMAN, LIBYA, SYRIA AND THE IRREFUTABLE EVIDENCE THAT WESTERN GOVERNMENTS AND THEIR AFFILIATES HAVE KNOWINGLY ARMED, FINANCED AND TRAINED ISLAMIC TERRORISTS

Michael Springman was the former head consular of the American visa section in Jeddah, Saudi Arabia, from September 1987 to March 1989; which was during the same time period that the CIA armed, funded and trained the militant Islamic fighters in Operation Cyclone(mentioned earlier in this article). According to Springman, while posted there, he was ordered “by high level State Department officials” to ultimately “issue visas to terrorists recruited by the CIA and its asset Osama bin Laden.” Prior to discovering what was actually going on though, Springman, like Edmonds, tried to do the right thing by reporting what he perceived as “visa fraud” to his superiors. Instead, just like Edmonds, he was told to “shut up” and when he continued to press the issue for investigation, he was eventually fired. He then took his story to the mainstream media but, just like Edmonds, he was blackballed.[46]
Michael Spingman’s Presentation at the National Press Club on June 10, 2002 in Washington DC

What is particularly interesting in this case, besides the obvious, is that the majority of the alleged hijackers from the events of “9/11” actually received their U.S. visas from this same strategic location, despite not one of their visa applications actually being filled out correctly.[47] This vaguely corroborates Sibel Edmonds top secret revelations of the “intimate” connections enjoyed between the CIA and Al Qaeda, since Springman vividly recalls how the intelligence agency intervened on behalf of the radical fighters, when he tried to prevent them from getting visas to travel to the United States. It also suggests a continued structure and partnership between the CIA and radical Islamists, in conjunction with the Saudi Arabian government, but is there still proof of this today?

“The United States switched sides in the war on terror with what we did in Libya, knowingly facilitating the provision of weapons to known al-Qaeda militias and figures.”[51]

— Former CIA agent Clare Lopez, Daily Mail, 22 April 2014

 

In 2011, an incessant propaganda campaign, began aggressively demonizing MuammarGaddafi in North Africa, demanding him to step down. Not surprisingly, this coincided with a covert operation by the CIA and MI6, which was eventually followed by a massive military bombing campaign, by NATO, to get rid of the African leader. It is estimated that thousands of innocent civilians, including children, were murdered as a result of this conflict; many at the hands of NATO and the radical fighters they backed, some of which NATO has continually ignored. Despite this, we were told that the campaign was all about “protecting Libyan civilians” and getting rid of a “tyrant“, in order to “prevent a massacre“. As humane and politically persuasive as this all sounds, it simply does not coincide with the verifiable facts.

 

The reality is that Libya actually experienced the highest standard of living in all of Africaunder Gaddafi.[48] Before the colonel rose to power, the literacy rate in Libya was just 10%.The country was also one of the poorest in the whole world.[49] Gaddafi’s government then lifted the literacy rate to an impressive 89.5% and the age expectancy to 76. Schooling, including University, was absolutely free, and so was health care,[50] something the United States has never been able to boast of in its entire history. In light of these “new” revelations, and considering the condition of Libya today, as well reports that demonstrate Gadaffi was actually willing to step down peacefully, it should be fairly obvious to the reader that NATO and their masters undoubtedly had ulterior motives of some sort. Considering Libya has the largest oil reserves in all of Africa and the largest irrigation project on the planet (as a result of massive natural water reserves), and Gaddafi’s plan to institute a gold dinar currency that would have effectively challenged the paper fiat empire of the cabal commonly referred to as the international bankers, a more sensible picture that aligns with the apathy of politics begins to emerge. But, as you continue to read on, there is an agenda even more ambitious at play.

 

Not long after Gaddafi was humiliated and then killed on video for all the world to see, ‘Al Qaeda’ flags were proudly flown over Libya’s capital.[52] Consequently, an Islamic state was setup based on Sharia law.[53] While people who rely on mainstream media sources for their understanding of geopolitical events may have found this to be unexpected and shocking, those who were even slightly informed and paying attention did not.

 

The “rebels” that NATO (particularly the U.S. government) openly supported in Libya, were an organization of fighters that were  largely comprised of a group of extremists from the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG).[54][55][56] This group was designated by both the U.S.and UK governments to be a terrorist organization several years earlier to the actual invasion.[57][58] Likewise, they were also listed as a terrorist group by the UN on the 6th of October 2001 who were “associated with Al-Qaida“, something one of their leaders openly admitted too.[59][60] Despite this overwhelming incontestable evidence, demonstrating the West and their affiliates knowingly supported internationally recognized terrorists, they still chose to fund them anyways. And, through the CIA, MI6, DGSE, and other agencies, even armed them and trained them. It should be further explained that this terrorist organization was created by radicals who were fighting against the Soviets during the CIA’s Operation Cyclone, which once again serves to corroborate Sibel Edmonds testimony.[61] Although further verification is not even needed, it was later on concluded by an independent investigation, headed by former CIA agents, high ranking military officials and other reputable figures, that the Obama administration knowingly funneled half a billion dollars in weapons aid to, not just the LIFG, but other Al Qaeda linked fighters as well.[62] Gadaffi, who was a fierce opponent of radical Islam and Al Qaeda, tried to explain this to the world but no one would listen to him or believe him.

 

It should also be mentioned that back in 1995, according to MI5 whistleblower’s David Shayler and Annie Machon, the MI6 came up with an operation to assassinate Gadaffi as well. The plan called for employing radical Islamic fighters to bomb Gadaffi’s car, but instead resulted in the bombing of innocent civilians.[63] This claim was further corroborated by French intelligence analysts. [64] It should be made very clear that this was exposed by David Shayler back in 1998, more than ten years before Gadaffi was overthrown and subsequently murdered. Furthermore, what Annie and David found, was the MI5 was also illegally spying on people who expressed left wing ideals and they even allowed terrorist attacks to take place within the UK, which they could’ve prevented.[65] David would later be jailed for leaking classified documents to the press. May I remind you that this all happened after the authorities claimed Operation Gladio had already ceased, yet this all sounds remarkably familiar by way of comparison. When we consider the recent covert operation in Libya, that it is an irrefutable fact that Western governments and their affiliates knowingly trained, armed and funded an officially designated terrorist group, and how the country has now turned into a strict Islamic state, and a central hub and breeding grounds for terrorists that are carrying out further operations in North Africa and Syria, amongst other places, the picture becomes increasingly clearer; Gladio, as described by Sibel Edmonds, is still in effect.

Jb1kNuG6lZA

Political cartoon highlighting the U.S. and Russian governments involvement in the proxy war in Syria. Artwork by Carlos Latuff, 2012

Disguised, once again, as a “humanitarian” intervention to save “innocent people” from a brutal “dictator“, the ongoing attempt to overthrow Bashar Al Assad in Syria is closely linked to the overthrow of Gadaffi in North Africa. This is not just because of the obvious methodology, but also because weapons have actually been directly transported from Libya into Syria, which convincing evidence suggests was facilitated by the CIA.[66][67] In conjunction with this illegal smuggling of weaponry into the country, the new Western installed Libyan government has also sent their radical fighters into Syria.[68] Naturally, this was followed by the training expertise of the CIA, MI6, and DGSE, as well as hundreds of millions of dollars in taxpayers aid to the so called “moderate” fighters.[69][70] Not surprisingly, this aid “accidentally” went to ISIS and Al Qaeda, and these “moderate fighters” also ended up pledging allegiance to them.[71][72][73]

 

While this is commonly chalked up as simply being gross incompetence, this is actually a strategic policy of “plausible deniability” that dates all the way back to June 18th, 1948 (a few months after the CIA was created and around the same time Gladio began) as highlighted in the national security council paper 10/2 which can be found on the government’s own website;

“…any US Government responsibility for them (covert operations) is not evident to unauthorized persons and that if uncovered the US Government can plausibly disclaim any responsibility for them.”[74]

 

In spite of this brilliant and sinister strategy that has afforded the agency impunity throughout the bulk of its criminal history, irrefutable evidence of Western government collusion with radical Islam in Syria, is highlighting in a declassified top secret DOD report from 2012, that not only confirms “The West, Gulf countries and Turkey” support “The Salafist, the Muslim Brotherhood, and AQI (Al qaeda in Iraq)“, but also their desire for “a  declared or undeclared Salafist principality,” to “isolate the Syrian regime“.

 

2

Pg. 289

 

 

1

Pg. 291, Relevant documents can be viewed HERE

What this means in layman terms, is NATO (led by the U.S.) and their allies officially supported radical Islamic fighters in Syriaincluding Al Qaeda in Iraq, which is the predecessor of ISIS and officially declared itself to be ISIS in April of 2013.[75][76] Retired Lieutenant General Michael Flynn, who was in charge of the organization (DIA) compiling the intelligence on this report, has explained in an interview that “it was a willful decision”by the Obama administration to knowingly support these Islamic terrorists which culminated in the creation of ISIS.[77]
Excerpt from Al Jazeera of Medhi Hasan’s interview with retired Lieutenant General Michael Flynn.
Full interview can be watched HERE.

It should also be mentioned that, similar to the MI6 plotting against Gaddafi more than 10 years earlier in Libya, Wikileaks revealed that the U.S. government was, similarly, plotting against the Syrian government several years before the initial conflict had even begun. It is also alleged by the former French Foreign Minister, Roland Dumas, that “Britain was organizing an invasion of rebels into Syria” 2 years in advance as well.[78][79]

 

Once again, just like in Libya, the support for radical Islamic terrorists by the Western ruling class and their affiliates, is undeniable.

 

5. MKULTRA, CIVILIAN SHOOTINGS, FAKE TERROR PLOTS AND WHY GOVERNMENT IS THE GREATEST THREAT OF ALL

Thus far, this essay has demonstrated through irrefutable, and verifiable, evidence that major governments around the world have knowingly financed, armed and even trained terrorists. Furthermore, whistleblowers who could expose this criminality have been gagged and censored, even by the mainstream media, which has been used for decades to construct and manipulate public opinion. The ramifications of this unsettling Truth can be overwhelming to deal with, since it forces us to confront how little we know about politics and the world at large. Furthermore, historical happenings that are generally dismissed as ‘conspiracy theory’ for implicating the government, such as the well publicized and broadcasted terrorist attacks of 9/11 in New York, the 7/7 attacks in London, the 2004 Madrid bombings, the Boston Marathon bombing in 2013, or the more recent Paris Attacks, along with so many other events, including seemingly sporadic massacres, such as the Aurora Colorado theater killings or the more recent San Bernardino shootings, amongst others, all become justifiable topics of intense research and discussion — since they all echo the menacing methodology of Gladio, where cover ups, inconsistencies and even outright lies are all common themes; always resulting in furthering a particular agenda, as voiced directly, or indirectly, through the mainstream media.

19540210_190691_0001

Declassified document confirming successfully brainwashing an unwilling woman into carrying out a hypothetical assassination. Dated 10 February, 1954 (Click to enlarge)

 

In relation to these unending “civilian” shootings that serve to spread chaos and hysteria throughout the United States, it would do the reader well to also research another inhumane program conducted by the CIA on the United States’ own population; code named MKULTRA. Although the majority of these documents were destroyed by the CIA, surviving records clearly show that more than 60 years ago the malicious agency had already developed a way of creating a sleeper assassin.

 

Their experiment demonstrated that they were able to brainwash a regular citizen, who actually had a phobia of guns, into carrying out a hypothetical assassination plot without conscious awareness of ever even doing so. Once again, this is an historical fact, verified by the governments own official documents.[80] Of the many assassinations shrouded in conspiracy and cover up throughout the United States modern day history, one in particular worth mentioning, is the murder of Robert F. Kennedy, brother of JFK, allegedly gunned down by Palestinian native Sirhan Sirhan, and propagated as being motivated by senator Kennedy’s support for Israel.

 

What was not mentioned by the mainstream media however, is that the FBI and LAPD manipulated the investigation; the LAPD bullied witness Sandra Serrano into changing her story,[81] they changed Nina Rhodes-Hughes testimony, which had originally implicated another gunman,[82] and even destroyed forensic evidence, including photographs which were taken during the shooting.[83][84] Additionally, all eye witness accounts placed Sirhan somewhere between 2 to 6 feet in front of RFK, but the autopsy showed he was shot from behind within inches.[85] Furthermore, Sirhans gun (.22 caliber Iver-Johnson) could only hold 8 bullets, yet several witnesses claim more than 8 shots were fired. Audio expert, Phillip van Praag, and forensic expert, Robert Joling, have since corroborated their testimony through sophisticated technology able to analyze the audio of the shooting, indicating that at least 13 shots were fired from two different locations.[86] What makes this especially interesting though, in relation to the greater topic in question, is Sirhan claimed amnesia for the entire event which has been further corroborated by psychiatrists Dr. Daniel BrownDr. Eduard Simson-Kallas and Dr. Bernard Diamond.[87][88][89]

 

In more recent history, an event eerily similar to the Sirhan Sirhan shooting, is the Colorado “Batman” theater shooting; in which James Holmes allegedly singlehandedly gunned down 12 innocent civilians and injured 58 others.
Eye Witnesses of “Batman Massacre” interviewed by Matt Flener of KMBC 9

Not only did multiple eye witness accounts claim Holmes had help from someone,[90][91] which was further corroborated by police audio, as well as finding a second gas mask on the far side of the parking lot,[92] but, just like Sirhan Sirhan, Holmes (who was found shortly after the massacre awaiting arrest calmly in the parking lotclaimed amnesia for the entire event.[93] Furthermore, while in prison, Holmes actually told his cellmate he believed he had been brainwashed by his psychiatrist Dr. Lynne Fenton, who happens to also be an ex employee of the US military.[94][95] More important than this link though, the University of Denver, which is where Holmes went to school and Fenton worked as his psychiatrist, was a key location in the CIA’s illegal MKULTRA program relating to mind control.[96] In addition to this relevant information, Holmes had no prior criminal record, was an absolutely brilliant student with a bright future ahead of him and had no military training.

Holmes-Booking-Photo

James Holmes Mugshot, Arapahoe County Sheriff’s Office

Thus it is extremely difficult to believe that he was capable of pulling off such a tactical operation, not to mention booby trapping his apartment in such a way that it was described by a bomb expert as “something rarely seen outside of war zones,” and “the first one that I can actually recall ever reading or seeing about in the United States.”[97]

 

This, of course, is but one of many instances in which the official story is clearly incomplete in relation to the relevant facts. In both of the recent shootings in Paris and San Bernardino, for example, eye witness accounts claim to have seen white male shooters that fit the descriptions of mercenaries,[98][99] yet we hear nothing about this from the mainstream media. Until thorough investigations have been convened by non governmental parties, or their affiliates, into each and every single one of these shootings and terrorist attacks, extreme suspicion is absolutely justified for obvious reasons. It is worthy of interest to note that former CIA/NSA contractor Steven D Kelley, has publicly attributed these types of shootings, at least within the United States, to a corporation known as Craft international.[100] In relation to “terrorism” within the United States,  according to award winning investigative journalist, Trevor Aaronson, author of the well documented and thoroughly researched book “The Terror Factory“, statistically speaking, about 99% of all so called foiled ‘terrorist’ plots in North America are actually plans created and facilitated by the FBI; usually by targeting and then bribing poor and, or, mentally challenged Muslims.[101] This policy, of what could justifiably be labelled entrapment or, at the very least, extremely unethical behavior, has even managed to make its way into the mainstream media; as featured in articles from the Guardian,[102] New York Times,[103] and even a daily show on FOX news (which may be one of the reasons why the person who reported on it, Judge Napolitano, had his show canceled). Once again, this clearly echos “the strategy of tension” from Gladio, only this time the fabricated threat comes in the form of Muslims and Arabs. CIA agent Robert David Steele, who has worked in covert intelligence for decades, has gone so far as stating that, “in the United States, every single terrorist incident we have had has been a false flag, or has been an informant pushed on by the FBI. In fact, we now have citizens taking out restraining orders against FBI informants that are trying to incite terrorism. We’ve become a lunatic asylum.”[104]
Excerpt of Max Keiser’s interview with Robert David Steele. Full interview can be watched HERE.

 

The most recent plot broadcasted throughout the mainstream media, in relation to these phony terror plots, is that the FBI stopped ISIS from buying nuclear weapons. What is not mentioned however, is not one ISIS fighter was ever even involved in this ridiculous staged operation, in which FBI agents were actually the ones pretending to be members of the radical Islamic group.[105] As you can see, by the level of deception between these phony cooked up terror plots created by factions within the FBI, in order to promote the illusion of the threat of terrorism, and the false flag plots cooked up by factions within the CIA (ie. Operation Northwoods) to create actual threats of terrorism, the intention is clearly insidious and demonstrates that the greatest threat to the population, both physically and psychologically, is coming from within the United States government itself.

 

6. FINAL THOUGHTS AND THE GLOBAL REVOLUTION

Whether it be slavery and colonization, disguised as a humanitarian campaign at the behest of a benevolent Being, or the spread of corporate empire disguised as a campaign to spread “democracy” and “freedom”, the ruling class and their affiliates, throughout history, have relied heavily upon clever methods of psychological exploitation, and carefully constructed lies and illusions, to manipulate the common people into furthering their selfish and psychotic agendas. In a world that is as abundant, and plentiful, in resources and scientific technology as this one, where well over 95% of our species value peace, happiness, fairness, kindness, justice, equal opportunity, and freedom, the only way it is possible for their unlikely opposites to thrive… war, hunger, scarcity, poverty, racism, corruption, greed and fear, is through an unusually abundant amount of ignorance and bigotry. When we learn that a very small minority actually benefits from things like war, scarcity, corruption, racism and greed, and this minority are also largely responsible for that unusual amount of ignorance and bigotry, that so dutifully dominates the minds of the bulk of the masses — particularly through television and covert operations — it becomes fairly obvious as to what is going on here; manipulation on a massive scale.

 

Their power over us though, is sternly predicated upon lies and convoluted propaganda. Their whole system and empire is built upon our backs through interminable manipulation and subsequent exploitation. We think of them as being more powerful than we are, but they are actually nothing without us. Even within the CIA, FBI and government structure overall, there are many powerful allies to be found, they simply need to be disillusioned. Within this essay alone, that has been made very clear with the likes of individuals such as Sibel Edmonds, Michael Springman, David Shayler and Annie Machon, amongst others. In other words, those who knowingly and consciously perpetrate acts of “evil” are a very small fraction of the population, and they absolutely need us but we do not them. They need to keep us ignorant, entertained, divided and, above all else, subservient. They need us to support their insane wars, to work for their backward system, to not question authority or the official story, and to do everything, and anything that they can, to prevent us from discovering their true motives and intentions. Because once we do, we become disillusioned, and once we become disillusioned their power over us and this world begins to fade away, because it is firmly rooted in the fleeting power of illusion.

 

In order to facilitate this disillusionment, we must use the vehicle of verifiable fact based information. Information, that not even the most indoctrinated of minds can attempt to refute without exposing the absurdity of their conditioned and uncompromising bias. I sincerely hope that this essay has provided you with some of that information and, above all else, inspires you to get involved and take action. Whether it be a simple share through social media, or studying this material and spreading it through your own personal creative discourse, everything, regardless of how small it may seem — everything — makes a difference.

 

In relation to this essay, although rich in relevant content and undoubtedly insightful regarding pertinent events, it is still just the tip of the iceberg. As a result, I will include a list of applicable readings to further enlighten those who seek to dig deeper into the subject matter mentioned herein — particularly into the topic of Gladio. Additionally, it should me mentioned that throughout recent history, the threat of communism has been propagated by most historians and the mainstream media as being the justification, or at least the primary motive, for the inexcusable criminal activities mentioned in this essay. But the Truth of the matter is, the Russian revolution that gave rise to mainstream communism was largely financed and controlled by the Western capitalist “elites”, as was communist Russia’s overall industrial development. This was captured and very well documented through the absolutely brilliant research of professor Antony Sutton.[106][107] In other words, what is being done with “Islamic terrorism” today, has already been done in the past with the threat of communism. It is an exaggerated, and largely fabricated threat, to justify the ruling class’s obsession with expanding their empire and power. And, at the highest recognizable level, the plan has always been about moving closer and closer towards an unprecedented form of global government. I will demonstrate this in detail in my next essay, along with why the world should have major reservations about the propagation of Vladmir Putin as being some sort of a savior and hero.

 

The great war that has gone on for as long as history records — and presumably before then — is the battle for the mind my friends. And, as I write these words, this battle is now at a major historical tipping point; where the ruling class are beginning to finally lose control. Consequently, their panic is being expressed, most visibly, through what is increasingly becoming reckless efforts to manipulate our perception, to incite division between us, and utilize every possible avenue that they can to maintain their fading control. Do not let these deceivers fool you into playing their game though, regardless of race, religion, geographic location, or other, we are all very much the same within. And we, the common people, simply want to live in a peaceful world, where kindness, freedom, integrity and happiness abound, instead of corruption, deceit, scarcity, hatred and greed. Our dreams of a better world are absolutely attainable, but first we must fight back. And by fight back, I mean educate yourself and then educate others. The revolution we need is a revolution of the mind.

 

In a world drowning in illusions and lies, there is absolutely nothing more powerful than the spread of verifiable Truth. We are all responsible for the future of this planet, and the only way we can create a better one is through personal responsibility, followed by action, unity, solidarity and team work. Please help me to spread this detailed work and overall message; Another world is possible, but it is up to us to create it.

 

WRITTEN BY GAVIN NASCIMENTO, FOUNDER OF ANEWKINDOFHUMAN.COM

Find me also on;
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Google Plus

ALL MY WORK IS OPEN SOURCE AND I ENCOURAGE IT TO BE REPRODUCED. I ONLY ASK THAT YOU GIVE ME CREDIT, BOTH BEFORE AND AFTER, IN AN EFFORT TO HELP ME BUILD A FORMIDABLE FOLLOWING OF PEOPLE TRULY INTENT ON LEARNING AND CREATING POSITIVE CHANGE.

 

Recommended Reading in Relation to This Essay(click to be redirected for more reviews/purchase):

Willan, P. Philip (2002) Puppetmasters: The Political Use of Terrorism in Italy
Ganser, Daniele (2004), NATO’s Secret Armies: Operation GLADIO and Terrorism in Western Europe
Williams, L. Paul (2015), Operation Gladio: The Unholy Alliance Between The Vatican, The CIA, and The Mafia
Edmonds, Sibel (2012),  Classified Woman: The Sibel Edmonds Story : a Memoir
Edmonds Sibel (2014), The Lone Gladio
Machon, Annie (2005), Spies,Lies and Whistleblowers: MI5 and the David Shayler Affair
O’Sullivan, Shane (2008), Who Killed Bobby?: The Unsolved Murder of Robert F. Kennedy
Ross, Colin (2006), The CIA Doctors: Human Rights Violations by American Psychiatrists
Aaronson, Trevor (2013), The Terror Factory: Inside the FBI’s Manufactured War on Terrorism
Jenkins, Tricia, (2012) The CIA in Hollywood : How the Agency Shapes Film and Television

Recommended Viewing in Relation to This Essay:

Pichler, Andreas (2009), NATO’s Secret Armies, documentary
Francovich, Allan, (1992) Gladio, 3 part documentary series broadcasted on BBC2
Raymond, Terrence (2006), Evidence of Revision, 6 part documentary series
Mazzucco, Massimo (2013), September 11: The New Pearl Harbor, 3 part documentary series
Curtis, Adam (2013), The Century of the Self, 4 part series broadcasted on BBC2
Curtis Adam (2004), The Power of Nightmares, 3 part series broadcasted on BBC2

*I would like to make it very clear that I do not vouch fully and wholly for anyone’s research. It is up to the viewer to filter and further research for themselves. I am only willing to take full responsibility for the credibility of my own personal writings.

Citations:

[1]Ganser, Daniele (2004), NATO’s Secret Armies: Operation GLADIO and Terrorism in Western Europe, P.5
[2]Ibid, P.18,23,24,34,35,36,37,129,130,210,211
[3]Francovich, Allan (1992), Gladio, 3 part documentary series broadcasted on BBC2
[4]Willan, P. Philip (2002) Puppetmasters: The Political Use of Terrorism in Italy
[5]O’Shaughnessy, Hugh, Gladio Europe’s best kept secret, The Observer, 7 June 1992
[6]Ganser, Daniele (2004), NATO’s Secret Armies: Operation GLADIO and Terrorism in Western Europe, P.3
[7]Haberman, Clyde, Evolution in Europe; Italy Discloses Its Web Of Cold War Guerrillas, New York Times, November 16 1990
[8]O’Shaughnessy, Hugh, Gladio Europe’s best kept secret, The Observer, 7 June 1992
[9]Ganser, Daniele (2004), NATO’s Secret Armies: Operation GLADIO and Terrorism in Western Europe,P.147
[10]Francovich, Allan, (1992) Gladio, 3 part documentary series broadcasted on BBC2
[11]Pichler, Andreas (2009), NATO’s Secret Armies, documentary
[12]Ganser, Daniele (2004), NATO’s Secret Armies: Operation GLADIO and Terrorism in Western Europe
[13]Istanbul pogrom (1955) Taksim Square massacre (1977), Beyazit massacre (1978), Bahçelievler massacre (1978), Maras massacre (1978), Çorum massacre (1980)
[14]Henning, Dietmar, World Socialist Web Site, 18 April 2015
[15]George Washington State National Security Archive (2001) ‘Pentagon Proposed Pretexts for Cuba Invasion in 1962’
[16]Ibid, (2014)(U) DCI John McCone and the Assassination of President John F. Kennedy
[17]Castillo, Mariano, Trial over terrifying ‘Operation Condor’ under way, CNN, March 5, 2013
[18]George Washington State National Security Archive, OPERATION CONDOR: National Security Archive Presents Trove of Declassified Documentation in Historic Trial in Argentina (2015)
[19]Vulliamy, Ed, Secret agents, freemasons, fascists and a top-level campaign of political ‘destabilisation’, the Guardian, 5 December 1990
[20]Global Research News Hour Episode 111: A Conversation with Sibel Edmonds, Michael Welch, and Jonathan Wilson
[21]Moran, Michael, Bin Laden comes home to roost, NBC, August 24, 1998
[22]George Washington State National Security Archive, Interview with Dr. Zbigniew Brzezinski, Ep. 17, Good Guys, Bad Guys, 13 June, 1997
[23]Les Révélations d’un Ancien Conseilleur de Carter: ‘Oui, la CIA est Entrée en Afghanistan avant les Russes…’ Le Nouvel Observateur, January 15-21, 1998, P.76
[24]Norton, Ben, We created Islamic extremism: Those blaming Islam for ISIS would have supported Osama bin Laden in the ’80s, Salon, November 17, 2015
[25]Mike Malloy radio show, guest-hosted by Brad Friedman, Sibel Edmonds interview July 31, 2009
[26]Abby Martin interview with Sibel Edmonds, RT, May 9, 2012
[27]Stein, Jeff, Islamic group is CIA front, ex-Turkish intel chief says, January 5, 2011
[28]Corbett Report, Gladio B series, James Corbett, Sibel Edmonds, February 2013
[29]#605 “Statement of Barbara Comstock, Director of Public Affairs, Regarding Today’s Filing in Sibel Edmonds v. Department of Justice,” October 18, 2002
[30]ACLU, Sibel Edmonds: A Patriot Silenced, Unjustly Fired but Fighting Back to Help Keep America Safe
[31]Global Research News Hour Episode 111: A Conversation with Sibel Edmonds, Michael Welch, and Jonathan Wilson
[32]Ibid
[33]Bernstein, Carl, Rolling Stone, October 20, 1977
[34]Jenkins, Tricia, (2012) The CIA in Hollywood : How the Agency Shapes Film and Television
[35]Alex Constantine, Mary Louise, Steve Kangas, Angus Mackenzie.
[36]Borger, Julian, CNN let army staff into newsroom, the Guardian, 12 April, 2000
[37]The Reliable Source, Washington Post, Quoted: Anderson Cooper on his CIA internship, October 20, 2013
[38]Barstow, David, Behind TV Analysts, Pentagon’s Hidden Hand, New York Times, April 20, 2008
[39]BBC radio 4, A Very British Coup, 22 August 2005
[40]BBC Gag on £500m Defence secret, The Observer, 18 January 1987
[41]Steven Swinford and Neil Midgley, BBC spent £28m of licence-fee payers’ money gagging 500 staff, The Telegraph, 18 June, 2013
[42]Furness, Hannah, BBC News uses ‘Iraq photo to illustrate Syrian massacre’, The Telegraph, 27 May 2012
[43]Corera, Gordon, Only 1% of Snowden files published – Guardian editor, BBC, 3 December 2013
[44]Cryptome, 42 years for all Snowden docs release, free all now
[45]Edmonds, Sibel, Checkbook Journalism & Leaking to the Highest Bidders, BFP, December 8, 2013
[46]National Press Club June 10, 2002 Washington DC, Michael Springman speech
[47]Raddatz, Martha, State Dept. Lapses Aided 9/11 Hijackers, ABC, October 23, 2002
[48]2011 Human Development Report, UNDP, 2011
[49]Worldmark Encyclopedia of Nations, Libya, 2007
[50]A El Taguri, Ea Elkhammas, O Bakoush, N Ashammakhi, M Baccoush, I Betilmal (2008) Libyan National Health Services The Need to Move to Management-by-Objectives. Libyan J Med 3: 2. 113-121 06
[51]Martosko, David, Benghazi attack could have been prevented if US hadn’t ‘switched sides in the War on Terror’ and allowed $500 MILLION of weapons to reach al-Qaeda militants, reveals damning report, Daily Mail, 22 April 2014
[52]Elhelwa, Sherif, Al Qaeda Plants Its Flag in Libya, Vice, October 28,2011
[53]Dugald McConnell and Brian Todd, Libyan leader’s embrace of Sharia raises eyebrows, CNN, October 26, 2011
[54]Profile: Libyan rebel commander Abdel Hakim Belhadj, BBC, 4 July 2012
[55]Levinson, Charles, Ex-Mujahedeen Help Lead Libyan Rebels, April 2, 2011
[56]Islamic militant group pledges support to anti-Gadafy rebels, Irish Times, March 29, 2011
[57]Designated Foreign Terrorist Organizations, U.S. Department of State
[58]Proscribed terror groups or organisations, U.K. Home Office
[59]UNITED NATIONS (ANTI-TERRORISM MEASURES) REGULATIONS 2001
[60]Praveen Swami, Nick Squires and Duncan Gardham, Libyan rebel commander admits his fighters have al-Qaeda links, The Telegraph, 25 March 2011
[61]Guidère, Mathieu (2012), Historical Dictionary of Islamic Fundamentalism, P. 211
[62]The Citizens Committee on Benghazi, How America Switched Sides in the War on Terror, April 22 2014
[63]From MI6 Al Qaeda Plot to Kill Gaddafi to Spying on Domestic Dissent: An MI5 Whistle Blower’s Story, Annie Machon interview with Paul Jay, The Real News, October 31 2012
[64]Bright, Martin, MI6 ‘halted bid to arrest bin Laden’, The Guardian, 10 November 2002
[65]Machon, Annie (2005), Spies,Lies and Whistleblowers: MI5 and the David Shayler Affair
[66]The Lead with Jake Tapper, Exclusive: Dozens of CIA operatives on the ground during Benghazi attack, CNN, August 1 2013
[67]Judicial Watch: Defense, State Department Documents Reveal Obama Administration Knew that al Qaeda Terrorists Had Planned Benghazi Attack 10 Days in Advance, May 18 2015
[68]Al Bawaba News, Libyan fighters join “free Syrian army” forces, November 29, 2011
[69]Julian Borger and Nick Hopkins, West training Syrian rebels in Jordan, The Guardian, 8 March 2013
[70]Lisa Mascaro and Michael A. Memoli, House approves Obama’s plan to help Syrian rebels fight Islamic State, Los Angeles Times, September 17 2014
[71]Howell, Kellan, U.S.-trained rebels in Syria hand over weapons to al Qaeda affiliate, Washington Post, September 22 2015
[72]Schachtel, Jordan, Daily Jihad: Obama’s ‘Vetted’ Free Syrian Army Joining Forces With Islamic State Terror Group, Breitbart News Network, 9 September 2014
[73]Klein, Aaron, Blowback! U.S. trained Islamists who joined ISIS, WorldNetDaily, June 17 2014
[74]National Archives and Records Administration, RG 273, Records of the National Security Council, NSC 10/2
[75]Lewis, Jessica, Middle East Security Report 14, Al-Qaeda in Iraq Resurgent, September 2013
[76]Pgs. 287-293 (291) JW v DOD and State 14-812
[77]Who is to blame for the rise of ISIL? Medhi Hasan interviews Michael T. Flynn, Al Jazeera, 29 July 2015
[78]Influencing the SARG in the end of 2006, Wikileaks, December 13 2006
[79]Gearóid Ó Colmáin, Former French Foreign Minister: The War against Syria was Planned Two years before “The Arab Spring”, Centre for Research on Globalization, June 15 2013
[80]CIA MORI ID 190691, p. 1., Hypnotic Experimentation and Research, 10 February 1954
[81]O’Sullivan, Shane (2008), Who Killed Bobby?: The Unsolved Murder of Robert F. Kennedy, Ch.5 The Girl in the Polka-Dot Dress
[82]Ibid, Ch. 13 The Second Gunman, P.343
[83]Ibid, Ch. 14 The Reinvestigation
[84]State Release of Files Shows RFK Evidence Destroyed, Los Angeles Times, April 19 1988
[85]Melanson, Philip (1994),The Robert F. Kennedy Assassination: New Revelations on the Conspiracy and Cover-Up, Ch. 3 Conflicting Evidence
[86]Randerson, James, New evidence challenges official picture of Kennedy shooting, The Guardian, 22 February 2008
[87]Deutsch, Linda, Sirhan Sirhan Denied Parole In Robert Kennedy Assassination, Huffington Post, 3 March 2011
[88]Turner, Bill, Conspiracy: Was Sirhan hypnotized?, The Michigan Daily, September 10 1975
[89]The Freelance Star, Sirhan in self-induced trance, psychiatrist says, March 25 1969
[90]Kelley, Michael, Witness Says Someone Let ‘Dark Knight’ Shooter In Through The Emergency Door*, Business Insider, July 21 2012
[91]Matt Flener Live interview with Fassil Eyayou and Evan Morrison,9 News, July 30 2012
[92]Kelley, Michael, Police Audio Suggests There Were Multiple Shooters In The ‘Dark Knight’ Massacre, Business Insider, August 7 2012
[93]Lysiak, Matthew, EXCLUSIVE: ‘Dark Knight’ shooting suspect James Holmes claims amnesia, New York Daily News, July 26 2012
[94]McLaughlin, Michael, James Holmes Blames Therapist For Brainwashing Him To Kill, According To Inmate Steven Unruh, November 28 2012
[95]Who is Dr. Lynne Fenton? CNN, July 28 2012
[96]Ross, Colin (2006), The CIA Doctors: Human Rights Violations by American Psychiatrists, Chapter 5, MKULTRA and MKSEARCH
[97]Colorado shooting suspect’s apartment like a ‘house bomb’-expert, Reuters, July 24 2012
[98]Matthew Drake, Dan Warburton, Paris attack witness says black Mercedes pulled up and shooters fired rifles from the hip, Daily Mirror, 14 November 2015
[99]Kovacs, Joe, Eyewitnesses insist ‘3 shooters’ in San Bernardino, WorldNetDaily, December 9 2015
[100]’Craft Intl mercenaries carried out San Bernardino shooting’, Press TV, December 8 2015
[101]Aaronson, Trevor (2013), The Terror Factory: Inside the FBI’s Manufactured War on Terrorism
[102]Harris, Paul, Fake terror plots, paid informants: the tactics of FBI ‘entrapment’ questioned, The Guardian, 16 November 2011
[103]Shipler, David, Terrorist Plots, Hatched by the F.B.I., New York Times, April 28, 2012
[104]Kaiser Report, Max Keiser interviews Robert David Steele, RT, March 14 2015
[105]Johnson, Adam, Media Reports ISIS Nuclear Plot That Never Actually Involved ISIS, Fairness & Accuracy in Reporting, 9 October 2015
[106]Sutton, Antony (1974), Wall Street and the Bolshevik Revolution
[107]Sutton, Antony (1986), The best enemy money can buy

 

Källa:   www.anewkindofhuman.com

Finsk PK-undergång

REAL NEWS, ILJA JANITSKIN

JAKAKAA. PLEASE SHARE.

Political Witch Hunt on Finland’s Most Controversial Presidential Candidate

Background summary:
-Mr. Ilja Janitskin is the publisher and Chief Editor of controversial Finnish language publication the MV-Lehti.

-He was recently arrested at his home in Andorra, based on 46 cases of hoax allegations issued by the Finnish Public prosecutor.

-Presently he is under police custody at a hospital in Andorra, waiting for a cancer operation while Finnish officials are hurrying to process his extradition to Finland.

-Mr. Janitskin is a respected international journalist with no criminal background or criminal record.

-Mr. Janitskin is running for a candidacy in Finnish Presidential election 2018.

-MV-Lehti is an on-line publication, legally operating from Spain under Spanish legislation.

-Journalistic and editorial line of MV-Lehti is known for it’s vivid language and disregard of political correctness and has therefore woken much controversy. However it has not been charged for violating any Spanish laws.

-All accusations against MV-Lehti and Mr. Janitskin being a racist hate monger, ultra-nationalist etc. are based on a vicious smear campaign to ruin his good reputation and presidential election campaign.

-Allegations against Mr. Janitskin have been primarily tailored by Finland’s biggest media house ”Sanoma International”. Mr. Janitskin and MV-Lehti have rigorously exposed numerous fake-news and morally questionable journalistic practices conducted by publications and journalists of Sanoma Internationalas well as YLE, the Finnish National Broadcasting Company. It is not surprising, that Sanoma International is the main plaintiff on hoax allegations against Mr. Janitskin.

-Based on bogus allegations, an Interpol arrest warrant was issued, though no actual criminal charges were pressed and Mr. Janitskin never declined cooperation with Finnish law enforcement. This is unheard of in Finnish legal history!

Factual:

Mr. Ilja Janitskin was taken into custody by Interpol agents at his home in Andorra Friday morning August the 4th 2017 and transported to a court hearing. Based on an international Interpol arrest warrant, the local court ordered Mr. Janitskin to be held in custody pending his possible extradition to Finland.

Mr. Janitskin is wanted for questioning by Finnish police on suspicion of a list of fabricated offences ranging from ”hate speech” to hoax copyright violations.

No official charges have been pressed!!!

Earlier this summer, Mr Janitskin was diagnosed with cancer. He is scheduled for a major surgery on August 16th 2017 in La Vella, Andorra.

It is evident that all allegations are based on political witch-hunt with a goal to silence his publication MV-lehti, and to sabotage his presidential election campaign. MV-lehti is among top 5 most read online news media in Finland.

Finnish police have raided and violently torn down several election stands run by Mr Janitskin’s presidential campaign workers. Some of his supporters have been beaten down and ill-treated by the Finnish police force. Numerous supporters of Mr. Janitskin have been arrested, interrogated and become a subject to police brutality.

Mainstream media in Finland are appalled by MV-lehti’s direct line of journalism and disregard of political correctness. Furthermore, MV-lehti has exposed numerous issues of malpractice and corruption among politicians, and has openly exposed mainstream media and their journalists about publishing fake news and lies.

This is why the mainstream media and leading politicians want to shut MV-lehti down and to silence Mr. Janitskin.

Based on reasons beyond comprehension, all court hearings concerning Mr. Janitskin have been held with closed doors and in secrecy, a conduct usually practised in the Finnish legal system only when minors are concerned. Mr. Janitskin has called and wants all court hearings to be public. When he published the court papers concerning his own case in MV-lehti, the court added ”publishing secret documents” to the list of allegations.

Mr. Janitskin has been denied access to justice by the Finnish Supreme Court. This is a clear violation of his basic human rights.

August 5th 2017 Mr. Janitskin was moved from police custody to hospital due to his serious illness, level 4 cancer.

Finland is rated number 1 in the freedom of press index, however the publisher of one of the country’s most popular publications is forced to live in exile only for publishing the truth.

For further information, please contact Mr. Janitskin’s spokesperson Mrs. Tiina Keskimaki at tiina.keskimaki@reformi.me

Källa:

http://blogit.mvlehti.net/satakunnanolli/2017/08/07/real-news-ilja-janitskin/

Chris Hedges brandtal

Här en journalist som beskriver vem – vilka som styr vår värld i en riktning som bara gynnar dem själva en kort tid, men som skapar katastrof för moder Jord och oss i den stora allmänheten. Han berättar om den stora förljugenheten som skapar krig, nöd, miljöförstöring och sjukdomar, om ett rättsväsende som bara gynnar de rika, om politiker som lydiga redskap för den verkliga makten mm, en verklig sanningssägare.

Svensk text i denna video, se den, sprid och agera!