klimatet forts.

Klimatförändringarna: Bluffen som kostar 35.000.000.000 kronor om dagen

Klimatupplysningen handlar till största delen om vetenskapen bakom klimatet och de politiska följderna. Att osäkerheterna i vetenskapen är betydande visas ofta på Klimatupplysningen. Hur FN politiserad klimatfrågan och hur gammelmedia förtiger och förvränger är vanliga ämnen för inlägg här.

I detta inlägg för vi in ekonomin som är starkt kopplad till politiken. För de som bara vill ha vetenskap har jag lagt till en video på slutet där det varnas för en kommande avkylning.

Klimatet har alltid förändrats och kommer alltid att förändras framöver. De politiskt korrekta bytte namn från ”globala uppvärmningen” till ”klimatförändringarna” helt enkelt för att globala uppvärmningen hade upphört. Det har inte blivit ett dugg varmare globalt på över 18 år. Detta bekräftas av två olika serier från satellitdata (RSS och UAH). IPCC:s modeller har också misslyckats med sina prognoser om globala temperaturen.

RSS_2015-07

Väldigt få har något grepp om hur mycket alla ”klimatåtgärder” kostar eller vad de får för effekt om de införs. Tidningen Climate Change Business Journal uppskattar ”klimatförändringsindustrin” globalt till svindlande $1.500.000.000.000 eller $1.5 svenska biljoner årligen (en svensk biljon = en amerikansk trillion). Per dag motsvarar det $4.000.000.000 eller 35 svenska miljarder kronor.

JoNova skriver att detta är lika mycket som hela online marknaden idag. En äkta marknad uppkommer för att det finns en efterfrågan bland konsumenter.  Företagen kan (och ska) oroa sig för konkurrens men hela marknadsefterfrågan försvinner inte över en natt. ”Klimatförändringsmarknaden” är ingen äkta marknad utan driven att politiska subventioner. Tidningen fastslår att ”Policy, or the anticipation of new policy, has been one of the biggest drivers of the industry”. 

graph-climate-change-industry-spending

Konsultmarknaden väntas fördubblas nästa fem år.

En intressant fråga är hur mycket ”klimatförändringsindustrin” omsätter i Sverige och då även medräknad alla byråkrater som jobbar med detta. Om vi antar att dessa $1.5 biljoner finns inom USA, EU, Australien och Kanada blir Sveriges del med 10 miljoner invånare av 885 miljoner $17 miljarder eller 147 miljarder kr per år. Ett räkneexempel mest för att få storleksordningen.

Kina har 1357 miljoner invånare och USA, EU, Australien, Kanada når ”bara” upp till 885 miljoner. I världen ökade byggandet av kolkraftverk förra året med över 5%. Enligt World Resources Institue planeras 1200 nya kolkraftverk med en effekt av 1.4 miljoner MW.

Sverige är redan idag koldioxidneutralt och när svenska politiker försöker späka oss med högre skatter på bränsle, fossilfri fordonsflotta, göra det svårare och dyrare att flyga (gäller inte politiska adeln) är detta fullkomligt meningslöst globalt sett. Även om vi i Sverige upphörde helt med fordons- och flygtransporter så äts minskningen av koldioxidutsläppen upp på nolltid av nya kolkraftverk. I Kina startas ett nytt kolkraftverk var 7 – 10 dag.

I Sverige ska kärnkraften läggas ner efter straffbeskattning av socialdemokrater och extrema Miljöpartiet. Den ska ersättas av dyr och opålitlig vindkraft. Detta ökar koldioxidutsläppen då ny reservkraft (som släpper ut CO2) måste finnas. Skulle koldioxidutsläppen vara ett verkligt problem skulle vi och andra satsa på kärnkraft. Men det handlar om att socialisera individen och skapa en ny världsregering, det handlar inte om klimatet.

Gröna bloben är deltagarna i historiens största bluff alla kategorier – den om den kommande katastrofala globala uppvärmningen.

greenblob2

Gigantiska summor satsas av EU och numera USA för att få en ”rödgrön” stat. Klimatpropagandan i Sverige är enorm. Redan på dagis indoktrineras barnen i den ”rödgröna läran”. Det fortsätter i skolan. Allt förutsätter en mot staten lojal lärarkår och att alla barn tvingas in på dagis. I Sverige används inte hot om nackskott för att tvinga folk till lydnad utan ekonomiska styrmedel.

Universiteten styrs hårt politiskt. Politiskt korrekta utnämns till hedersdoktorer som inte har ett dugg med doktorsgraden att göra. Forskningsanslag styrs politiskt. Har du inte den rätta ”värdegrunden” blir det svårt att få forskningspengar. NGO:er får frikostiga bidrag av staten (läs skattebetalarna). Även kungen och kyrkan är inblandade i den rödgröna indoktrineringen. Konungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd.  Kungen får naturligtvis frikort av de politiskt korrekta för detta och ingen av de rödgröna kräver att han ska göra om några slott till flyktingförläggningar uppvärmt av solenergi eller sälja någon av alla kungens bilar. I kungahuset ingår ett tjugotal bilar.

cadillac

 Kungahusets Cadillac Fleetwood 1969 med bränsleförbrukning 4.5 km/liter. CO2-utsläpp okänt.

Annars är denna Ford Mustang ett bra val om man vill öka växtligheten och höja sommartemperaturen enligt IPCC (ironi). CO2 utsläpp 299 g/km. Ska fundera på att köpa en.

2015-ford-mustang-gt500

2015 Ford Mustang GT med V8 418 hk.

Så vad kostar de rödgröna klimat- och hållbarhetstokerierna per år i Sverige. Jag misstänker att min siffra om 147 miljarder kronor per år är för låg. Och vad får vi för dessa pengar?

Nu kommer vi till den stora mörkläggningen. Massor av skattepengar slösas bort utan att vi vet om det får någon som helst effekt på klimatet. Massor av klimatbyråkrater, utredningar, subventioner till NGO:er, subventioner till sol- och vindkraftverk, subventioner till bilar, förbud mot glödlampor o.s.v. De som betalar för detta svindleri är skattebetalarna. Jag kallar det för svindleri av vår regering eftersom kostnaderna mörkas och effekterna är okända. Regeringen Löfven är nog den mest osynliga regering vi haft. Men skattemedel förbrukas i en rasande takt, skatter höjs, skolresultaten sjunker, brottsligheten är alarmerande hög men ändå räcker inte pengarna till sylt till pannkakorna för våra gamla på hemmen.

pannkaka

Pannkakor utan sylt för våra gamla som byggt upp landet

Det är dags att kräva att kostnaderna för Sverige och ”klimatåtgärderna” redovisas OCH de beräknade effekterna synliggörs.  Vad gör Riksrevisionen? Troligtvis ingenting utan är ingen riktig revision utan bara en PK-myndighet. Alltså granskas inte kostnaderna eller effekterna av ”klimat- och hållbarhetsåtgärderna”. Ungefär som granskningsnämnden för Sveriges Television inte granskar på riktigt utan bara är en bluff för att låtsas att Svt är oberoende. Efter att ha följt Sveriges Television i klimatfrågan ett antal år så vet jag att det är ren desinformation de kommer med. Att anmäla till granskningsnämnden är meningslöst.

Räkna för övrigt med att din pension kommer att erodera bort i meningslösa ”hållbarhets- och klimatkrav”. Så då har den stackars pensionären på hemmet inte råd att köpa egen sylt till pannkakorna.

referensreferens

Här kommer den vetenskapliga delen. David Dilley, f.d. NOAA meteorolog, berättar hur gravitationen orsakar cykler i haven som i sin tur styr temperaturen. Han säger att naturliga orsaker är den dominerande faktorn för temperaturen. Han visar också hur man fuskar med temperaturdata, Dilley varnar starkt för att vi nu går in i en period med global avkylning. Avkylning är betydligt farligare och större hot än uppvärmning. Det sista kan jag hålla med om. Gravitationens påverkan har jag svårt att bedöma. Korrelation verkar finnas men det räcker inte för att bevisa kausalitet.

referens

Slutligen läget för isen vid Arktis enligt danska SMHI. Återhämningen av sommarisen fortsätter. Tänk så fel Al Gore, Sveriges Television, Dagens Nyheter och andra klimathotsalarmister haft. Exemplen hur desinformationen spridits om isen i Arktis är hundratals i gammelmedia. Ett exempel från DN här.

DMI_Arctic_sea_ice-150812

 

Havsisens utbredning vid Arktis 12 augusti 2015, källa DMI

Källa:

http://www.klimatupplysningen.se/2015/08/14/klimatforandringarna-bluffen-som-kostar-35-000-000-000-kronor-om-dagen/

Lögner i valtider

Är den globala uppvärmningen en gigantisk myt?

150608-Istider-Climate4you
Den globala temperaturen de senaste 420.000 åren rekonstruerad från borrkärnor tagna ur landisen på Antarktis. Temperaturen är den s.k. anomalin, d.v.s. avvikelsen från dagens temperatur, som anges med linjen vid noll grader. Blå fält visar istider och röda fält varma perioder däremellan, interglacialer. CR Climate4you.

Här en populärt hållen artikel från månadsbladet “Svenska Magasinet” för svenskar på sydkusten i Spanien.

Kan människan verkligen påverka klimatet?

De flesta människor vill värna om miljön och de av oss som är medvetna om farorna att släppa ut gifter i naturen och i storstäderna vill gärna medverka till att förbättra miljön. Och på lokal nivå är detta både möjligt och nödvändigt. Men kan vi påverka den globala miljön och hindra en hotande global uppvärmning?

Mitt barnbarn fick i uppgift från skolan att nämna tre av de värsta luftföroreningarna. Tro det eller inte – de är alla naturliga och finns samlade i de övre delarna av atmosfären: saltpartiklar från oceanerna, svaveldioxid från vulkanerna och finsand från de stora ökenområdena (uppgift från NASA). Sotpartiklar från skogsbränder ger även sitt tillskott. Ibland sänker sig dessa ansamlingar av partiklar ned över städerna och orsakar allergier och retningar i luftsystemen hos människorna. Den nu aktiva vulkanen Holuhraun på Island släpper dagligen ut 60 000 ton svaveldioxid samt även vatten och koldioxid. Detta kan jäm-föras med Sveriges årliga utsläpp på 28 000 ton.

Senare tids överdrivna tro på att en växthuseffekt – orsakad av människans utsläpp av koldioxid – leder till ökad temperatur, kan starkt ifrågasättas. Termiterna producerar mer än dubbelt så mycket metangaser som den aktuella förbränningen av fossila bränslen. Det kan tilläggas att metan är 23 gånger effektivare växthusgas än koldioxid. Utbytet av CO2 mellan haven, landmassan och atmosfären äger rum kontinuerligt och i jämförelse är det mänskliga bidraget otroligt litet. I december 2014 uppmättes 0,04% (nära 400 ppm = parts per million) koldioxid i atmosfären. Människan andel är cirka 1% av dessa 400 ppm. Mätningar har visat att koldioxiden i atmosfären stiger – men den är inte på väg mot höga rekordnivåer. Ökningen är snarare på väg bort från rekordlåga nivåer. En ynklig förändring av balansen mellan hav och luft skulle orsaka betydligt större klimatförändringar än någonting som människan är i stånd att producera.

Den lilla höjning vi sett av luftens halt från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten. Öknarna har minskat, skördarna ökat och Jorden har blivit cirka 10 procent grönare. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha. IPCC:s påstående att det är 95 procent säkert att den antropogena koldioxiden har orsakat minst hälften av temperaturökningen är grundlöst. (IPCC är förkortningen till ”The Intergovernmental Panel on Climate Change” , som är en mellanstatlig, helpolitisk organisation). En minskning av molnmängden med två procent, skulle vara tillräckligt för att förklara hela temperatur-ökningen sedan 1870-talet.

Om vi ser klimatförändringar i ett litet längre perspektiv känner vi till att jorden har drabbats av minst fyra stora nedisningar under de senaste 400 000 åren. Istiderna har varat i omkring 85 000 år och varmare mellanliggande perioder (s k interglacialer) har varat under mellan 8 000 och 12 000 år, se grafen ovan. Den senaste istiden slutade för lite mer än 10 000 år sedan. Under dess klimax var Atlanten 10 grader kallare än idag och havsytan var 120 meter lägre.

Under de senaste århundradena har forskare visat att istider och jordens klimat i allmänhet påverkas av planeten Jordens bana i rymden och variationer i jordaxels lutning. Lutningen är inte konstant utan växlar mellan 22 och 24 grader under cykler på 41 000 år. När lutningen är som minst blir vintrarna mildare och somrarna svalare. Förutom Jordens elliptiska bana runt solen och jordaxelns lutning måste vi även ta hänsyn till att jordaxel ”kränger” på grund av påverkan från de andra planeterna i vårt solsystem. Denna effekt kallas precession och påverkar årstidernas längd.

En bidragande orsak till att en istid inträffar har visat sig vara variationerna i styrka hos de solstrålar som träffar jordytan. Solens eruptioner och solfläckarna har en direkt påverkan av klimatet på vår jord. Solstrålningen är jordens primära energikälla, och därmed huvud-orsaken till vårt klimat. Solfläckar har observerats sedan mer än 300 år, och man har noterat ett samband mellan solfläcksintensitet och klimat. Korrelationen mellan antalet solfläckar och solinstrålningen är tydlig, betydligt starkare än korrelationen mellan koldi-oxidhalt och global medeltemperatur. Temperaturen kontrolleras också av atmosfären, vars växthuseffekt bromsar avkylningen.

Enligt flera forskare är den mest sannolika klimatförändringen på sikt att vi går in i en ny istid. Det är inte osannolikt att en markant temperatursänkning inträffar inom de närmaste två hundra åren. Följderna blir i så fall ödesdigra för de tempererade och högt industrialiserade områdena på jorden.

Det hävdas att jordens isar håller på att försvinna. I själva verket har vi gott om is. Arktis återhämtar sig och Antarktis har slagit isrekord tre år i rad. Avsmältningen av glaciärer i Antarktis beror på geotermisk värme (aktiva vulkaner under isarna). De smälter underifrån vilket har ingenting att göra med IPCC:s felaktiga påstående om ett samband med ökad halt av koldioxid i atmosfären. Delar av kusten på Grönland har höjt sig 120 m efter det att den sista nedisningsperioden avtog. För 4 miljoner år sedan var Grönland isfritt.

Motståndet mot den rådande uppfattningen att människans utsläpp av koldioxid leder till ökande temperaturer står inte i motsats till inställningen att vi bör värna om vår miljö, minska onödiga utsläpp och framför allt se till att våra tropiska skogar inte skövlas.

Robert Lilljequist
Eurogeolog
Malaga

Lite svårbegripliga siffror kan illustrera fördelningen av koldioxid i vattnen, på jorden och i luften. Oceanerna innehåller suspenderat 37.400 miljarder ton kol i form av koldioxid, landmassorna omkring 3.000 miljarder ton medan atmosfären endast hyser 720 miljarder ton. Detta kan sättas i relation till att vi människor bidrar med 6 miljarder ton kol.

+ – + – + – +

Utförligare information

Här redovisar jag lite mer information. Klicka på röd text, så kommer du till en ny post. Om du redan förstått att klimathotet är ett gigantiskt bedrägeri, ber jag dig gå till punkt 12 och sända oss ett bidrag så att vi kan avslöja det :

 1. IPCC är ett mellanstatligt, d.v.s. politiskt organ, se posten: IPCC var fel-tänkt. Dess politiker och byråkrater är naturvetenskapligt okunniga och har inte visat att de kan skilja på kunniga och okunniga forskare.
 2. IPCC:s hypotes består av två antaganden och tre spekulativa ”skulle” ovanpå varandra, det vill säga osäkerhet i femte potens. Således fem gissningar staplade på varandra, IPCC bluffar del 3, hypotesen.
 3. Se posterna: Den absurda hypotesen om koldioxid och klimat samt IPCC:s hypotes är absurd.
 4. Det är omsorgsfullt bevisat att verkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat mätas. Här visas hur ett par klimatiska processer är helt opåverkade av mängden fossila bränslen som använts. Därmed slipper man dividera om storleken på förbränningens andel av koldioxidens halt i atmosfären, se: Koldioxidens verkan på klimatet.
 5. Både värme och mer koldioxid i luften har visat sig välgörande utan menliga följder, Klimatet blir bättre.
 6. FN och IPCC driver inte klimatfrågan för miljöns skull utan för att skapa ett nytt ”ekonomiskt system” med ”global omfördelning” av klotets resurser, Fakta eller hypoteser. 
 7. I den goda ivern att rädda mänskligheten måste man, som jesuiterna, ljuga lite grann. Sedan har det blivit storskaligt. Gamla temperaturer har sänkts och sena temperaturer har höjt, systematiskt. När man annonserat ständiga värmerekord för de senaste åren, har det blivit möjligt bara sedan man förfalskat rekorden från 30-talet.
 8. Det finns många forskargrupper, som noterat att klimatet samvarierar med solens aktivitet, vilken indikeras av antalet solfläckar, Solen och Jorden. De visar att de närmaste decennierna med största sannolikhet blir kallare.
 9. Redan på 20-talet förstod man att klimatet huvudsakligen bestäms av Jordens relation till Solen, de så kallade Milankovitch cyklerna. CIA och NASA var på det klara med Solens inflytande på 70-talet. 
 10. Dagens klimatpolitik går ut på att minska utsläppen av koldioxid, vilket föranlett enorma subventioner av elbilar, vind- och solel. Dessutom styr man byggandet fel med antaganden om en höjning av havets nivå med flera meter. Kunniga forskare konstaterar att naturlagarna inte gör mer än 20 cm höjning möjlig till år 2100. Mest troligt har havet då sänkts, eftersom de närmaste decennierna blir kallare.
 11. Av ovanstående fakta är det inte mycket du fått veta i media. Dagens helgalna klimatpolitik är möjlig bara därför att svenska riksmedia samfällt vägrar att ge plats åt kritik av den ”gigantiska myten”.
 12. Väljarna har blivit systematiskt felinformerade. Då kan de inte ”rösta rätt” d.v.s. för den utveckling som de själva verkligen vill se. Klimatsans försöker skapa uppmärksamhet för denna seklets största svindel. Det tänker vi göra med en Nordisk Klimatkonferens på nyåret, till vilken vi bjuder in politiker och media. Den blir möjlig bara om vi får in tillräckligt stora bidrag, se posten Vrid klimatpolitiken åt rätt håll. 

 

Dra ditt strå till stacken och sänd oss ett bidrag. Det är Sverige du räddar då !

Bidraget kan du överföra: Länsförsäkringar 9023 9467711, kontobeteckning “Klimatsans”. Var snäll och uppge ditt namn i rutan “Meddelande till mottagaren”, så att vi kan tacka dig. IBAN-nummer: SE67 9020 0000 0902 3946 7711 BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS

Eller swisha: +46707730756 (Pengarna går till kontot för Klimatsans, men jag står som mottagare, eftersom telefonen är min.)

+ – + – + – +

Komplettering 2018-07-28:

Det står nu klart att koldioxid INTE KAN göra något mätbart åt klimatet. Ladda hem vårt Faktablad om den absurda hypotesen. 

Ladda också ned en lista på IPCC:s misslyckade förutsägelser.

Det finns nu också ganska god förståelse för de viktigaste processerna som påverkar klimatet: Den Atmosfäriska Effekten.

Allt detta är väl kända förhållanden. Ändå fortsätter våra politiker att bekämpa koldioxiden, som är nyttig istället för skadlig, och då tar de till enormt dyra åtgärder ,ex.vis subventionering av vindkraft och elbilar, vilket inte får någon som helst verkan. Vi har för länge sedan underrättat alla partikanslier om de vetenskapliga fakta.

Alltså: IPCC och dess associerade myndigheter, NASA/GISS, NOAA, NCDC, MET OFFICE, PIK och även SMHI publicerar ständigt förutsägelser, scenarier, som är rena fantasiprodukter, där avsikten är att skrämma oss väljare till att önska ett överstatligt styre, d.v.s. planekonomi. Det var planekonomi som orsakade Sovjets kollaps.

Klimathotet är ingen MYT. Det är världshistoriens allra största bedrägeri !   !   !

Kan du rösta på politiker som visat sig så otroligt lättlurade ?  ?  Eller falska ?

 

Källa:

Är den globala uppvärmningen en gigantisk myt?

Köttätare

Den här dokumentären är tillägnad dig som deltar i lidandet det innebär att äta kött (och mejeriprodukter). Det är långt ifrån alla som ens klarar se denna fruktansvärda dokumentär från början till slut, men det är din förbannade skyldighet så du skakas om i grundvalarna. Varje år mördas flera miljarder djur av mänskligheten som därmed inte fick rätt till sitt egna liv som är deras fulla rättighet då de ska ha sina egna upplevelser här i vår gemensamma existens. Något har gått väldigt, väldigt fel här nere och vi har på grund av dessa fasansfulla brott mot våra systrar och bröder på ett vis faktiskt skapat helvetet på jorden. Det var aldrig någonsin tänkt att vi skulle bete oss så här. Vi har blivit lurade till att mörda och äta djur och nu har blodstörsten tagit över de flesta människors sunda förnuft och emotionella tänkande. Jag bävar när jag hör alla sinnessjuka ursäkter folk kommer dragandes med när det kommer till kött. Det i sig är en tydlig indikation på att något händer med vårt andliga sinne när vi konsumerar andra varelser. Kom ihåg. Vi förtjänar varenda sekund av lidande för de brott vi begår mot dessa oskyldiga varelser. Mer lidande kommer om vi inte tar vårt ansvar – var så säker.

 

 

 

Mörka tider

Jag har verkligen inte haft någon vidare inspiration att skriva eller dela information senaste veckorna. Har haft en rejäl svacka där min tilltro till mänskligheten generellt har sviktat avsevärt. Vart man än vänder sig blir man bländad av arrogans och ignorans. Människor verkar älska sitt slaveri, och de välkomnar millimetervågor (5g-teknik) som att det på något vis skulle vara positivt, men hur skulle de kunna veta annat när de inte gör någon somhelst egen research på ämnet. Ignoransen är somsagt, bländande…

När denna teknik kommer att implementeras så är en lockdown av mänskligheten mer eller mindre ett faktum. När sedan kontanter utraderas i land efter land så är den sista lilla frihet vad gäller integritet och anonymitet över även för dem som förstår vad som pågår och som motarbetar dessa negativa krafter. Agenda 2030 närmare sig med stormsteg, de har ingen tid att förlora och de verkar numera t.o.m kunna verka inför öppen ridå på bästa sändningstid då människor genrellt är så djupt hypnotiserade att de inte behöver oroa sig för eventuella represalier. Vad man nu kan göra är att fokusera på sin närmaste närhet och sig själv främst, expandera sin kunskap vad gäller tex odling av föda och se till att håll sig så skyddad det går från strålningen som detta bioakustiska vapen kommer att medföra på var och en av oss. 60 GHZ mina vänner. Ni har ingen aning om vad det ställer till med. Patologiska lögnare och uppenbara psykopater dominerar politiken och affärsvärlden, och deras vilja verkar också bli det som manifesteras i det fysiska. Mycket, mycket oroväckande. Nedan kan du se en man som verkligen personifierar en i mina ögon, ultra-psykopat. Det värsta av allt är att många människor inte kan se dessa individer för vad de verkligen är. Jag tycker det är övertydligt.

 

 

Kom ihåg – JAG SAMTYCKER INTE TILL DETTA ÖVERGREPP MOT MIG OCH MINA MEDMÄNNISKOR.

 

 

Frihetsdeklaration

FRIHETSDEKLARATION

FRIHETSDEKLARATION DÄR JAG FÖRKLARAR MIN SUVERÄNITET ABSOLUT OCH FRI FRÅN RÅDANDE AUKTORITÄR STRUKTUR MED PÅTVINGAD KONTROLL AV MIN FRIA VILJA – JAG SAMTYCKER INTE.

Härmed förklarar jag mig som en suverän ENskild, individ och person. Min fria vilja är ABSOLUT och inte underordnad rättsväsende eller statsskick. Frihetsdeklarationen är ett offentligt tillkännagivande om ICKE-SAMTYCKE. Ett frigörande från all kontroll av ledande strukturer som påverkar min fria vilja.

Jag har som varelse, individ eller person aldrig ingått avtal med svenska staten där jag frivilligt, underförstått och med vilje frånsäger mig mina grundläggande rättigheter och erkänner svensk lag.

JAG SAMTYCKER INTE till att någon mänsklig varelse, levande varelse, maskin, väsen, person, företag, myndighet, occult organisation eller deras representanter inkluderat någon företrädandes ovan nämda; Att spionera, infiltrera eller genom annan konstruktion invadera mitt PERSONLIGA LIV samt privata sfär, någonsin.

Varje upplevelse av min person/varelse är för min egna personliga mognad och utveckling. De är INTE företag undantaget att exploatera på något vis. De får inte kontrolleras av någon annan: person, väsen, företag, myndighet, regering, stat, religion, maskin eller varelse utom mig själv.

Dessa upplevelser, som är del av min unika livserfarenhet, får INTE användas av någon annan; person, väsen, företag, myndighet, regering, stat, religion, maskin eller varelse utom mig själv, i syfte att profitera eller generera ekonomisk vinst genom nedlåtande eller destruktiv natur som med eller utan avsikt kan komma påverka mitt varandes existens negativt.

Monetarisering och/eller uppsäkrande av min personliga energi eller varelse, för syftet att köpa, sälja eller äga är uttryckligen FÖRBJUDEN under någon eller samtliga termer/terminologi/språk/kontrakt som används eller har använts i syfte att kontrollera eller manipulera min personliga energi eller varelse.

Köp, sälj, ägande eller överlåtelse av min själsenergi eller min unika mänskliga kropp i organisk eller astral form som utförs eller har utförts av aktiemarknad, finansiell institution, företag, myndighet, regering, rättsväsende eller religiös organisation i denna värld eller utomvärld, är uttryckligen förbjuden.

Köp, sälj, ägande eller överlåtelse av min unika och personliga DNA/Energi/fysiska kropp/medvetande överallt, oavsett universum, dimension, astrala plan eller värld är uttryckligen förbjuden.

Sk ”harvesting” av min energi utförd av någon grupp, organisation, företag, myndighet, regering, rättsväsende, religiös sekt, astral varelse, galaktisk varelse/entitet eller någon som inte är mig själv är uttryckligen förbjuden. Oavsett vilken form min energi manifesterar så är det MIN egna kreation, och JAG SAMTYCKER INTE för harvesting/dränering av min energi för ovan nämnda, att använda eller profitera på.

Ovan nämnda handelsvara och kontroll gränsar till SLAVERI, och är uttryckligen förbjuden av mig under min FRIA VILJA.

JAG SAMTYCKER INTE till användningen av nanoteknologi, parasitering, eller någon annan typ/form av smittsam teknologi i dåtid, nutid, framtid oavsett dimensionellt plan, värld eller universum, att användas på min fysiska kropp, sinne, medvetande eller själ, när jag lever på planeten/jorden/Gaia/tellus.

JAG SAMTYCKER INTE TILL NÅGON TYP/FORM AV UTOMVÄRLDSLIG ELLER STATLIGT SANKTIONERAD MK ULTRA, BIOMEDICINSK TELEMETRI, MÄNNISKA-SYSTEM-INTERAKTION, dvs MIND-CONTROL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV INTELLIGENT TEKNIK GÄLLANDE IMPLANTAT (fysisk, eterisk, eller astral), levandes eller icke levandes, att användas på min fysiska, eteriska, elektromagnetiska eller astrala kropp, medvetande eller själ, som kan påverka min fysiska kropp/sinne/medvetande på NÅGOT vis, utan aktuell tillåtelse, med full insyn och transparent förhandlat kontrakt utan dolda klausuler, och signerat av mig personligen, fysiskt.

JAG SAMTYCKER INTE till extern påverkan i drömstadiet, i icke vaket tillstånd. Jag samtycker inte till att någon annan mänsklig person, företag, myndighet, regering, rättsväsende, stat, religiös grupp, maskin eller multidimensionell varelse/väsen penetrerar mitt medvetande på någon nivå vid något tillfälle. NÅGONSIN.

JAG SAMTYCKER INTE till någon typ/form av pågående/tidigare/presumtivt användande av frekvensvåg, i syfte att på något vis skapa påverkan på min privata och uttryckligt designade* mänskliga natur vare sig gällandes dess fysiska, eteriska eller astrala kropp, mitt DNA, mina celler, mitt medvetande eller själ, som är av mörk eller negativ karaktär. Detta inkluderar alla typer av exotisk, occult, jordbaserad eller icke jordbaserad teknik (inkluderat måne, asteroid eller andra icke officiella platser vid eventuellt användande av platsbaserad, stationerad teknik) som producerar pulser, strålar, vågor eller annan typ av frekvens som är av skadlig karaktär på min mänskliga kropp, sinne, medvetande och själ.

* Min fysiska kropp är unik i egenskap av mitt privata ägande av mitt egna DNA.

JAG SAMTYCKER INTE till användande av fluorid i dricksvatten eller genetiskt modifierade grödor, odlat och producerat för mänskligt bruk. Jag samtycker inte till utsläpp av aerosoler i atmosfären även sk chem trails. JAG SAMTYCKER INTE till subliminal programmering av negativ karaktär i syfte att påverka mitt undermedvetande i radiosänd och/eller televisions-baserad sändning. Inte utan separat och av mig undertecknat kontrakt för varje specifikation listad ovan. JAG SAMTYCKER INTE till negativ manipulation av väder eller kontaminering av jorden Gaia, då dessa handlingar är skadliga och ohälsosamma för MIG.

JAG SAMTYCKER INTE till att medium, svart magi-magiker, archons, negativa energier och/eller negativa entiteters användning av mentala energier eller någon form av frekvensattack mot min levande varelse eller kropp.

JAG SAMTYCKER INTE till exotisk, maskinliknande robotteknik varken fysiskt eller eteriskt alternativt astralt implementerat i syfte att spåra, plåga, attackera, utnyttja, infektera eller skada min kropp, mitt sinne, astrala kropp, ”själv”, eller medvetande, någonsin, någonstans, oavsett anledning.

JAG SAMTYCKER INTE till någon form av bedrägeri/förvillande och/eller lögn-baserad manipulation mot min levande varelse någonsin, någonstans, som kan skapa en negativ utgång rörande min hälsa och/eller välbefinnande på min personliga kropp, sinne, ”själv” eller min FRIA VILJA, mitt välstånd, min förmögenhet eller glädje. (även benämning ”livet”).

”JAG ÄR”, och använder min fria vilja till att KLARGÖRA FÖLJANDE KONSTATERANDE, att ingen äger rätt att lura och/eller förvilla mig personligen på ett sätt som kan komma påverka min existens negativt. Ingen överenskommelse gjord med person, företag, myndighet, regering, rättsväsende, entitet, maskin, oavsett denna värld eller utomvärld är GILTIG om kontrakt eller överenskommelse påverkar mitt liv eller min kropp, sinne, medvetande eller själ på ett mätbart negativt vis.

INGEN ÖVERENSKOMMELSE gjord av någon, oavsett värld/universum är giltig om det kan komma äventyra och påverka min levande varelse, liv, glädje eller välstånd på ett negativt vis utan min fullständiga tillåtelse, inkluderat samtliga företagsavtal och kontrakt såväl i denna värld som utomvärld och/eller interdimensionellt.

Jag avlägsnar/avsäger mig SAMTLIGT SAMTYCKE till förvillande, skadlig, förslavande och/eller kontroll över min levande varelse, min fysiska, eteriska, elektromagnetiska och astrala kropp samt mitt medvetande och själ, punkt.

Eventuella tidigare kontrakt eller uppfattade samtycken genom någon form av tyst, occult, dold eller förmodat samtycke är härmed VOID AB INITIO. Uttryckligen förbjudna.

Eventuell pre-födsel-inkarnation på kontrakt oavsett beskrivning, är härmed PERMANENT AVSLUTADE som ett resultat av extremt förvillande via bland annat mind-control, via grova brott utförda av entiteter som praktiserat occult svart magi utan mitt uttryckliga medgivande.

INGA KONTRAKT, jag har undertecknat eller godkänt, vare sig i skrift eller via förmodat samtycke som rör inkarnationer vare sig sort, form eller skepnad, på denna jord, är giltiga, oavsett upplevd mängd tid och rymd, fysiskt, dimensionellt eller på annat vis, sen originalkontraktet eller avtalet först formades.

INGA tidigare godkännanden, överenskommelser eller kontrakt, om skapade under olaga tvång som ett resultat av förvillande och utan fullständigt transparent upplysning/information om möjlig utgång, kan anses giltiga.

Eventuell person, myndighet, företag, regering, religion, entitet, maskin, medvetande som önskar ingå kontrakt med MIG, min levande varelse, fysiska, eteriska, elektromagnetiska och astrala kropp, samt medvetande och själ MÅSTE göra så med absolut transparens, med varje enskild del av aktuellt kontrakt/medgivande med full redogörelse på detaljnivå. Ingen oredovisad/outtalad information och/eller dolda skyldigheter får utelämnas, och MÅSTE undertecknas med mitt fullständiga, medvetna godkännande med handskriven signatur.

PUBLIKT MEDDELANDE RIKTAT TILL JORDENS KRIMINELLA OCH KORRUPTA SJÄLVUTNÄMNDA LEDARE, INKLUSIVE DE JORDISKA BESÖKARE SOM ÄR DERAS ALLIERADE SAMT DE VARELSER, FÖRETAG, ENTITETER, MYNDIGHETER, REGERINGAR, RELIGIONER, MASKINER ELLER PERSONER INVOLVERADE MED NÅGON OVAN NÄMNDA.

Om något av ovan nämnda/listade påståenden utförs/praktiseras på min person, görs detta mot min fria vilja och anses därmed ogiltiga, VOID och NULL. Eventuellt tidigare/presumtivt/förutsatt samtycke av mig, ”for any act of doing”, via annan person, entitet, varelse etc, som kan komma påverka eller påverkar min person på ett negativt/skadligt vis, eller kontrollerar min FRIA VILJA är härmed permanent avslutat.

”Notice to agent is notice to principal. Notice to principal is notice to agent.”

Inga ytterligare förtydliganden äro nödvändiga, detta är nu både skrivet och inspelat på denna planet jorden/Gaia och gäller alla utomvärldar/dimensioner, universellt.

Om någon person, varelse, entitet, myndighet, religion, rättsväsende, företag, occult grupp, från denna planet jorden/Gaia, dimension, universum, uppfattad ”annan” nivå av existens, vill ingå någon form av kontrakt/avtal/överenskommelse med MIG, så måste detta göras fysiskt med mig personligen, på denna planet, med full transparens och insyn samt fullständigt bekräftat av min FRIA VILJA, endast under kontrakt/avtal/överenskommelser skrivna i denna deklaration.

Jag äger rätten att närsomhelst, genom min FRIA VILJA att ändra, uppdatera eller modifiera denna deklaration.

Alltid aktuellt

 

 Lever vi i verkligheten eller en drömvärld?
När jag läser vad folk delar, postar och skriver i olika facebook-grupper eller forum, så är det som slår mig mest hur fast vi tycks sitta i övertygelsen att allt vi ser och hör och omges av är verkligt och sant.
Så jag tänkte fortsätta att upprepa den huvudsakliga linje som går genom den här bloggen. Kanske om jag säger det på olika sätt om och om igen, att det är lättare att förstå. Jag vet förståss att många redan förstår, men vi behöver bli många fler än vi är idag, om vi skall komma någon vart.
Om det är en sak vi människor är bra på så är det att hitta på saker. Vi får idéer och vi övertygar andra om värdet av dessa idéer. Idéer kan vara otroligt kraftfulla. De har ändrat historien. De har skapat välstånd och fred och de har fått människor att slakta varandra som djur. De har skapat nya civilisationer och de har fått imperier på fall.

Men en gemensam sak som alla idéer har är att de är ett fenomen av vår inre tankevärld. De är endast något som vi har i huvudet.

Sedan kan dessa idéer manifestera sig i den påtagliga världen i våra handlingar och det vi skapar. Tanken att ”det är bäst om alla kör på samma sida av vägen” är en idé – det faktum att vi gör så är resultatet av denna idé eller överenskommelse. När flera anammar en viss ide och agerar enligt den så har vi en överenskommelse.

På samma sätt kan jag komma upp med en idé på hur jag skulle vilja bygga ett hus. Om ett hus resulterar så är detta hus inte min idé – det är det fysiska resultatet av den. Nu gäspar du kanske käre läsare och säger ”Visst fan, det är ju självklart. Har du inget bättre att säga?”.

Men om jag skulle säga att ”Det finns ingen annan verklig lag än naturlagarna” eller ”Regeringen finns inte i verkligheten, utan bara i våra sinnen.” då blir det ofta annat ljud i skällan.
Men om jag bryter mot lagen kan jag ju bli tagen av polisen, dömd, bötfälld eller kastad i fängelse, och det är verkligt. Därför måste lagen vara verklig.” Nej, människan som agerar som polis, människan som agerar som åklagare, människan som agerar som domare och alla andra människor involverade (oftast dig inkluderad) agerar alla med samma övertygelse eller överenskommelse när det gäller en viss idé – till exempel, att det är fel att strypa svärmor. Lagen som säger att du inte skall mörda finns bara på papper (vilket är dokumenterandet av en idé) och i våra sinnen. De flesta är överens om att det är bäst om vi inte tar död på varann, och därför skrevs det ner som en mänsklig överenskommelse/lag. Men denna ”lag” har ingen fysisk påvisbarhet, till skillnad från tyngdlagen eller lagen om Orsak och Effekt. Folk dödar faktiskt varandra hela tiden världen över, så det är ingen Naturlag. Nu tog jag mord som exempel här. Det kunde lika gärna handlat om skatt eller TV licens.
 
Samma gäller Regeringen. ”Men den är ju verklig” hör jag någon säga. Människorna som agerar i egenskap av olika positioner i Regeringen är verkliga. Deras kläder är verkliga. Byggnaderna de använder är verkliga. Datorerna, häftapparaterna, pennorna, telefonerna, osv. är verkliga – men Regeringen själv är inget annat än en idé vilken har många anhängare. Dessa människor är bara människor som du och jag (kanske bara lite mer hjärntvättade eller oärliga).

Det första man blir blind på är ögonen, sägs det. Det är inte lätt att se något annat än det man tror sig se. Vad man än är inblandad och engagerad i är det som är mest verkligt för ögonblicket. När jag först kom till mitt Regemente när jag gjorde lumpen så tänkte jag ”Dom här människorna är ju inte kloka.” men efter några veckor så stampade jag i ledet som alla andra, och spelade med i deras spel (även om jag kanske var lite mer av en rebell än de flesta).

Nu kan man givetvis säga att ”Verkligheten är vad vi är överens om, eller betraktar som verkligt” och det är väl i och för sig sant. Vad jag menar när jag säger ”verkligt” här är ”En fysisk realitet”.
Men låt oss titta på hur vi som människor arrangerar våra liv och använder fiktioner (idéer, övertygelser, tro, överenskommelser, etc.) i vårt dagliga liv och samverkan med varandra.

Varför inte börja med ditt namn. Är du ditt namn? Om en polisman håller upp ett papper med ditt namn på och frågar ”Är det här du?” vad svarar du då?

Namnet är en fiktion som hittades på så att vi i vårt språk (också en fiktion) kunde särskilja på varann. Det är en symbol eller etikett vi bär omkring. Men vi är inte etiketten vare sig i form av en ljudkombination eller en bokstavskombination. Vi är den vi är. Vi är som en Joker i en kortlek – vi kan spela vilken roll som helst i livets spel – begränsade endast av våra egna tankar och överväganden (och kanske vissa fysiska attribut).
Om vi var telepatiska, så skulle vi inte behöva gå via denna otympliga konstruktion – språk och namn. Om vi behärskade telepati helt och fullt, så skulle jag kunna förmedla alla sinnesupplevelser och känslor jag ville till mottagaren. Jag skulle inte behöva säga en persons namn för att göra klart vem jag menar. Jag skulle kunna förmedla hur personen ser ut, luktar, rör sig, tänker, skrattar, och agerar. Mottagaren av min kommunikation skulle ha en mycket mer exakt bild av vem jag menar än om jag bara sade ett namn.
Just nu, så ser så gott som alla människor, det nuvarande samhället som något stort, något etablerat, något orubbligt, något mycket verkligt och påtagligt. Men är det verkligen så?

Se på alla forna imperier, kungariken, religioner, handelsimperier, regeringsformer, etc. De upphörde alla att existera en vacker dag (kanske med undantag av en liten minoritet som fortfarande bär på en tro eller övertygelse). Den dagen var den dag då knappt någon längre trodde på saken i fråga, och den hade förlorat all praktisk vikt.

Ingen eller ytterst få tror längre på de gamla asa-gudarna eller att de kommer till Valhalla när de dör. Men för inte så länge sedan var detta mycket verkligt och sant för de flesta Nordbor.
Lika lite betyder det Persiska Imperiet idag, eller Ming-dynastin. Folk slutade tro på dem för länge sedan. Romarnas handelsrike finns inte längre (vissa hävdar att det omformade sig till en religion, och fortsatte att utöva sin makt genom Katolska Kyrkan, och detta är i så fall ett nyare ”rike” i en annan form). Det förföll sakta inifrån (de som tidigare trodde på denna idé och överenskommelse, slutade göra så) och kunde inte finna tillräckligt många ”troende” för att hålla ihop det hela.
SAMHÄLLETS FÖRFALL
Vi har idag ett samhälle i förfall. Det närmar sig sakta men säkert en punkt då tillräckligt många kommer att vilja bli av med det, eller i alla fall drastiskt reformera det. Här är några punkter som jag anser kommer att leda till detta:
 1. Överbeskattning av folket och slöseri med allmänna medel, eller användandet av folkets pengar till krig som folket inte har något intresse i eller vill vara del av.
 2. Stjälandet av folkets gemensamma egendom genom att Staten säljer kraftverk, mark, mineral tillgångar, etc. till privata eller utländska företag. Man kan inte ge bort vad man inte äger. Staten är menad att vara en förvaltare inte en ägare av våra resurser.
 3. Våra offentliganställda som vi anlitat för att ta hand om vissa funktioner i vårt samhälle, börjar bete sig som om de vore våra chefer eller slav-ägare. Socialarbetare stjäl barn från familjer och adopterar bort dem. Tjänstemän agerar som om deras ord och vilja är all lag som vi har idag. De bestämmer vad för reningsverk du måste ha till ditt avlopp eller hur ofta sotaren skall komma och feja skorstenen. Vi behandlas som imbecilla barn utan rättigheter, ansvar eller sunt förnuft.
 4. Stat och politiker tycks arbeta för andra intressen än folkets. De tillåter massinvandring utan att det finns ett behov i form av arbetstillfällen eller bostäder till alla. De lämnar över landet till en odemokratisk”Regeringarnas Regering” – EU som ligger bortom vår kontroll och som inte ens lyckats få en godkänd revision av sina finanser på, jag vet inte hur många, år. De skickar våra soldater till att ta del i krig som inte har något med vårt land att göra. De har avskaffat Sveriges neutralitet och allierar sig med USA och NATO.
 5. Vi går snabbt mot ett samhälle där få människor behövs längre, för maskiner kan göra vad vi gör bättre. Vi har redan självkörande bilar som testats i tusentals mil i USA. De tröttnar inte, de blir inte distraherade och de har mindre olyckor. Det är bara en tidsfråga till så gott som all yrkestrafik kommer att skötas av lastbilar och bussar som kör sig själva. Fabriker befolkas av robotar och underhålls personal. Nanoteknologi och 3D-skrivare kommer att tillhandahålla många nödvändigheter och prylar på närnivå. Jordbruken tas över av stora bolag som idkar massdrift och slår ut mindre gårdar. De rika behöver oss inte längre som arbetskraft. Få saker upprör folk så mycket som när de inte behövs längre – speciellt om de inte kan tjäna ett uppehälle längre.
 6. När rättssäkerheten och principen att alla har lika värde och rättigheter och är lika inför ”lagen”, inte längre verkar tillämpas i praktiken, då blir myndigheter, polis och rättsväsendet instrument för förtryck, snarare än en garanti till rättvisa.
 7. När pengasystemet är designat så att skulder, räntor och omsättning måste växa hela tiden för att hjulen skall fortsätta gå runt, och när vissa som tillskansat sig kontroll och ekonomisk makt tjänar obscena belopp medan de flesta är fattigare idag än de var för tio eller tjugo år sedan, så inträder en obalans som kan stjälpa hela samhället. Vårt pengasystem idag, där ”pengar” skapas genom lån, vilka måste betalas med räntor som det inte finns pengar till (då pengarna till räntan inte skapades) så måste mer och mer lånas hela tiden. Matematiskt betyder det att vårt pengasystem är utformat att brista en vacker dag. Den dagen är nog inte långt borta.
 8. När Staten börjar agera som om den vore Gud och stiftar lagar som går emot folks intresse och kultur, så kommer missnöje och olydnad att följa. Lagar lär vara på gång där man inte får föröka plantor med delning eller egna frön längre, utan måste köpa storföretagens frön och plantor. I Spanien beskattar staten solljus för elproduktion – Spanska staten måste tro att den äger Solen. På många håll i USA är det förbjudet för villaägare att odla egna grönsaker på tomten eller ta vara på regnvatten från stuprören (Staten måste äga regnet). Dessa saker kommer mer och mer. Man kan fråga sig hur länge det skall fortsätta innan folk börjar lyncha politiker och tjänstemän.
 9. Här i England där jag bor, och i USA och Canada med flera ställen, så liknar polisen mer och mer militärer, och beter sig mer som en ockupationsstyrka än som de allmänhetens tjänare de var menade att vara, deras roll verkar mer och mer vara att driva in böter och haffa dem som inte följer alla nya idiotiska ”lagar” och ”förordningar”, snarare än att bibehålla fred i samhället, eller vara en väktare som håller reda på dem som möjligen kan orsaka skada för sina medmänniskor.
 10. När ”brott” mot Statens ”dekret” prioriteras över stöld, inbrott, misshandel, förskingring, etc. gentemot vanligt folk, så förlorar folket respekten för politiker, tjänstemän och polis och ser dem som översittare och parasiter, snarare än välgörare.
Jag skulle kunna fortsätta, men jag tror ni kan se vad jag menar.
När en idé som ett samhälle inte längre gagnar majoriteten av dess anhängare, så kommer den snart att överges. Tvinga den på folk och det kommer att sluta mycket olustigt.
SLUTSATS
Vad jag vill få folk att inse, är att allt som vi har i form av organisation av samhället, inte är annat än idéer. De har ingen fysisk närvaro. De finns bara i våra huvuden och som nedteckningar på papper eller i datorer. Därför finns de inte utan oss och vårt samtycke.
Du och jag skapades av Naturen eller någon annan skapande kraft, vilken vi inte fullt känner eller förstår. Vi är vår Skapares Skapelse. Lagar, Regeringar, Landsting, Kommuner, Domstolar, Polis, Militär, EU, FN, IMF, etc. är alla våra skapelser (skapade av människor). Skaparen är alltid överordnad skapelsen. Därför kan rent logiskt sett inga mänskliga påfund vara bindande på en människa utan hennes medgivande. Se andra inlägg i den här bloggen om du inte förstår vad jag menar här. Till exempel: ”Skillnaden mellan Dig och Dig Själv” ”Vad är Sverige” ”En annorlunda identitetshandling” och ”Öppet brev till myndighetspersoner”.
Frihet börjar liksom allt annat med en idé. Idén att du är din egen herre och att ingen annan är så. Nu kan du agera enligt den idén och börja ta kontroll över ditt liv och försöka hitta andra likasinnade och få en ”frihetsboll” i rullning, eller så kan du välja att förbli en frivillig slav, till folk som varken förtjänar eller har rätt till vår underkastelse. Vi har alla olika omständigheter. Men om ingen kastar av sig sina kedjor, så kommer det inte att bli bättre. Och om du en dag finner dig själv helt maktlös och kontrollerad som en maskin, kom ihåg att en gång i tiden hade du valet att inte låta det gå dithän.
Jag hoppas att du kommer med oss, och börjar lära dig hur du kan kapa de bojor du och dina föräldrar satte på dina ben. Det börjar med att se skillnaden på verklighet och tankar och att inse VAD och VEM du är.
Kent
Källa:

white tv – repost

Tradition i Sverige att mörda dissidenter i smyg, låtsas sjukdom, olycka eller självmord

2017-12-18 22:11

Någon har förklarat för mig innan jag flyttade från Tyskland till Sverige 1990, att landet är en dold polisstat. Jag förstod det inte då, men sedan fick jag lära mig, att politiskt obekvämt folk mördas i smyg, genom en bilolycka, cancer, hjärtattack, eller varför inte självmord?

Att arrangera en bilolycka eller ett självmord kan de flesta föreställa sig, men cancer och hjärtattack? Ju, med hemliga strålningsvapen som skickar skalärvågor på offret är detta möjligt. Man behöver enbart offrets DNA eller att vederbörande är chippat. Vår DNA är en antenna som kan sända eller ta emot magnetiska skalärvågor. Teknologin kontrolleras av underrättelsetjänsterna. Här några exempel:

1. Ivar Kreuger mördades den 12 mars 1932, media med DN i spetsen, gick direkt ut med lögnen att det var självmord.

Cats Falck och Lena Gräns mördad i smyg av Stasi i Sverige nov 1984

2. Journalisten Cats Falck kom Boforsskandalen med vapensmuggling och Iran-Contras-affären för nära. Bil i hamnen den 18 november 1984 … Senare kom tysk polis med bevis att Stasi hade mördad henne, förmodligen med Säpos goda minne.

3. Krigsmaterielinspektören Carl-Fredrik Algernon knuffades den 15 januari 1987 framför t-banan, när han kom Boforsskandalen för nära.

4. Boforschefen Claes-Ulrik Winberg dog den 31 maj 1989 officiellt i en bilolycka, men den versionen är långt ifrån säkert fick WTV höra av en släkting.

5. Många dog på ett konstigt sätt för att mörklägga Palmemordet, inte minst Christer Pettersson. Det var skälet varför Ole Dammegård lämnade Sverige (minns inte i vilken del Ole berättar om mordet av hans forskarvän).

6. M/S Estonia massmordet skördade många offer även efteråt, dykare, överlevanden Kalev Vahtras och, mest känd, f.d. vice statsminister Odd Engström. Han fick en hjärtinfarkt dagen innan han skulle berätta Estoniahemligheter för den tyska journalisten Jutta Rabe.

7. Den fullt friske Säpochefen Klas Bergenstrand dog hastigt av en förmodad hjärtinfarkt den 22 januari 2007, när han kritiserade FRA-lagen och ville ha en öppnare Säpo. Han hade fått sin post av dåvarande statsminister Göran Persson 2004, som ogillade att främmande makt hade bemäktigat sig den svenska polisen inklusive Säpo.

8. Den 15 december 2017 dog alternativjournalisten Bechir Rabani under mystiska omständigheter. Bara det faktum att gammelmedia teg som en mur om detta indicerar ett politiskt motiverat mord.

Gemensamt för alla dessa politiska lönnmord är att gammelmedia har hjälpt mördarna att komma undan!

——–

Jag hittade ingen passande film till ämnet, så jag tar den hur man botar cancer med skalärvågor, en metod som används i praktiken redan i Spanien och Italien med mycket framgång. Kan man döda cancerceller med skalärvågor, kan man också döda andra delar i vår kropp med denna metod är tankegången.

 

 

Bechir Rabanis bortgång

Minnesstund för Bechir Rabani – Förenaren av polariteter

Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 - Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 – Foto: Vaken.se

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieLEDARE. Efter att Bechir Rabani, hans familj, vänner och följare drabbats av hans plötsliga bortgång samlades människor i flera städer i Sverige för att hedra hans minne den 17 december. 

Bechir var en sann medmänniska som förenade polariteter och som fann sitt eget sätt att verka för öppenhet, sanning och överbryggande. Han var en man som försökte hela den dikotomi som plågar Sverige. Bechir hade därför vänner inom alla grupper: höger, vänster, mitt emellan och bortom höger-vänsterneurosen. 

Bechir har av näthatare, varav flera kallar sig journalister inom MSM, kallats för högerextremist. Det är en förbannad lögn som medvetet spridits för att försöka sabotera hans goda rykte. Bechir Rabani var palestinier som förstod hur konflikter, som ingen behöver, skadar oss. Det enda ”hat” som Bechir uttryckte var en hans vrede mot maktmissbruk och förtryckare. Bechir hade aldrig behövt engagera sig för Sverige, men han gjorde det ändå.

Många har drabbats av samma epitet bland oss som försöker hela polariteter och dikotomier som åtskiljer människor från varandra, såsom olika ideologier, religiösa åskådningar, åsikter och etniciteter. Tino Sanandaji har några tänkvärda ord om falska antirasister: 

”Det finns också ett hat, dold i hjärtat på många antirasister, som avslöjas så fort det sker friktion med individer med en annan etnisk bakgrund. Mobbare med personliga problem dras ofta till anti-rasism för en legitim ursäkt att trycka till andra”.

De som försöker misskreditera Bechir – även efter hans död – skadar det arbete som förenar människor och helar vårt samhälle.

En person som deltog under minnesstunden i Stockholm skriver till NewsVoice:

”Att samlas här idag är vår plikt för han var vår främsta broder i arbetet med att avslöja korruption och brottslighet i samhällets maktstrukturer. Ingen har hittills tagit arbetet så långt fram och förbättrat metoderna så bra som Bechir gjorde. Han var verkligen ”nästa” nivå av sanningssökande. 

Hans frånfälle kommer att leda till ett positivt martyrskap där han blir en god förebild för kommande sanningssökare. Den 15:e december blir för alltid Bechirs dag. Med stor sannolikhet kommer många andra projekt startas i hans namn.”

När jag upptäckte Bechir fick jag förnyat hopp i mitt eget arbete. Vi hann aldrig träffas, men vi hade kontakt över nätet, senast några dagar innan hans bortgång. Bechirs arbete måste fortsätta och fler seriösa måste träda fram och ta tag i våra svenska bekymmer. Ett sätt är att besöka maktfullkomliga mobbare med kamera och mikrofon för att rapportera. Ett annat sätt är att bara ringa beslutsfattare, ställa svåra frågor och kräva ärliga svar. Ett tredje sätt är att bygga det nya bortom debatten.

”Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field.
I’ll meet you there.” – Rumi

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör newsVoice

Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 - Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 – Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 - Foto: Vaken.se
Minnesstund för Bechir Rabani 17 dec 2017 – Foto: Vaken.se

Relaterat

Korruptionen – repost

Herr Roland Finser intervjuar Fritjof Persson.  Fritjof förklarar hur den svenska maffian är organiserad och ger en prognos för Sveriges och Europas närmaste framtid.

Emmaboda kommun sparkade visselblåsaren Roland Finser då Roland efter att inte ha fått hjälp efter arbetsskada gått ut till media.

http://www.youtube.com/watch?v=HWpEySNYs-k

480x360

Roland Finser och Fritjof Persson (Svensk Version)
Fritjof Adams               1352 views (2017-12-17 21:09)

Publicerades den 15 dec. 2017

Förord av Roland Finser

Det svenska systemets grymma groteskhet!

Kära vänner, kära tittare,

det här är den första videon av sitt slag inspelad i Sverige. Jag intervjuar Fritjof Persson, som är en av Sveriges mest skarpa systemkritiker och övervakas därför av SÄPO. Fritjof förklarar hur den svenska maffian är organiserad och ger en prognos för Sveriges och Europas närmaste framtid. Filmen presenteras i två versioner: Den tyska respektive den svenska versionen och innehåller kontroversiella uttalanden som gör det möjligt att identifiera folkets sanna fiende vilka har korrumperat staten.

Jag, Roland Finder, som gjorde intervjun med Fritjof, betonar att mitt hälsotillstånd är för närvarande kärnsunt. Jag vet att jag kommer att väcka uppmärksamhet med den här videon.

Dela denna video!!!!!

Herr Roland Finser intervjuar Fritjof Persson.

Diskussionsämnen:
– Den Svenska Statskuppen per Korruption
– Det moderna Slaveriet, Centralbankssystemet
– Superkrashen
– Härska och söndra med Rädsla och Hat
– Den Svenska Hungerholocausten.
– Sammanfattning

 

Mobil-galenskap

https://www.naturalnews.com/2017-12-15-cellphones-driving-modern-humans-to-the-brink-of-insanity-new-science.html

Cellphones driving modern humans to the brink of insanity? New science reveals young brains DERANGED by cellphone radiation exposure

Image: Cellphones driving modern humans to the brink of insanity? New science reveals young brains DERANGED by cellphone radiation exposure


(Natural News) It’s fairly obvious to most intelligent people that modern society is going insane. It’s especially true among today’s hyper-connected youth who seem to be truly deranged and mentally ill, hyperventilating over every issue imaginable such as “net neutrality” or the election of Donald Trump. The lunacy of modern society has never been more extreme, and many of us who observe all this are wondering is there a common cause behind the insanity?

As it turns out, the mass poisoning of human brains with cellphone radiation has only been going on for a generation or so. It may be the common cause behind the insanity, and California health authorities have just confirmed this possibility by issuing new warnings about the adverse brain effects of cellphone radiation exposure.

“The research suggests cellphones could increase our risk for brain cancer and tumors, low sperm count, headaches, as well as impaired memory, hearing, and sleep,” reports CBS News / San Francisco. In other words, cellphone radiation has been found to directly interfere with normal brain function, leading people to demonstrate abnormal cognitive function. This, combined with the brain-warping harmful effects of social media, seems to have driven our society to the brink of runaway mental illness across the masses.

Just as the Romans destroyed their civilization with the help of lead poisoning in the water aqueducts, we may be destroying our own civilization by frying all our brains with cellphone radiation (and thereby driving our people insane).

Cellphone radiation brain damage explains how snowflakes and crybullies came into existence

According to the article linked above, 95 percent of Americans are now using cellphones on a regular basis. This is even true among today’s youth who seem to be addicted to the devices (as portals for social media chats, photo sharing and the like). But is all this device time frying young brains and interfering with neurological development?

Could cellphone radiation exposure, in other words, be responsible for the “snowflake generation” of fragile crybullies and emotional wrecks that now seem to dominate college campuses across our nation? A new documentary called “Generation Zapped” looks at the stunning health risks associated with wireless technology and mobile devices. Found at GenerationZapped.com, the new documentary dares to examine the medical and health implications of prolonged cellphone radiation exposure. See the trailer here:

GENERATION ZAPPED OFFICIAL TRAILER on Vimeo:  https://vimeo.com/221492864

The documentary also covers smart meters and how they expose entire buildings full of people to electromagnetic radiation pollution.

The wireless industry is the new “Big Tobacco”

Inherent in the film is coverage of the massive scientific cover-up being waged by the industry. We’re talking about a “Big Tobacco-style” cover-up of scientific evidence of harm. Powerful corporations that are deeply invested in wireless technology spend billions of dollars each year lobbying lawmakers and regulators to bury the truth about electropollution and the risk of EMF exposure.

That’s why this film and its producers will, of course, be maliciously attacked by the wireless industry in exactly the same way big tobacco whistleblowers were attacked by the cigarette companies throughout the 1970s, 80s and 90s. (It’s also why the vaccine industry viciously attacks anyone who points out how vaccines contain brain-damaging aluminum and mercury.) When the truth threatens a multi-billion-dollar industry, the truth is always attacked and suppressed, and such suppression of truth is always dressed up in the name of “science.”

But it’s all fake science, of course. Or, better stated, “industry science” … which isn’t actually science at all. It’s just propaganda.

Have we allowed an entire generation to be brain damaged by cellphones?

The bigger question here, however, is what I’m posing today: By ignoring the very real health risks of brain damage caused by cellphone radiation exposure, have we allowed an entire generation to become brain damaged? It’s hard to look at “snowflakes” today and not conclude they are mentally deranged lunatics. See the videos below for some examples:

http://www.youtube.com/watch?v=HpvXkHCKQWs
SJW CRINGE COMPILATION (Special Snowflake Edition) #2
Right Side Broadcasting               9337 views (2017-12-17 22:48)

16 Nov 2016

http://www.youtube.com/watch?v=I8MNjLvVVg0
BEST FEMINIST & SJW CRINGE COMPILATION #6 (Extra Cringe Edition)
50 Shades               787078 visningar views (2017-12-17 22:49)

10 Oct 2016

 

As these videos demonstrate, a shocking number of today’s youthful people are nothing short of raging lunatics. This is especially evident in the LGBT / trans community, which is now expanding its “tolerance” acronyms to include men who enjoy having intercourse with the tailpipes of automobiles. Every freakish, deranged sexual deviancy is now claimed to be a “protected” victim group, and there’s no question the deranged Left will soon demand special protection for bestiality, pedophilia and those who engage in sexual acts with corpses. (Love wins! Um… dude, maybe that isn’t the kind of love you should be looking for…)

The political Left in America, in other words, is now trying to normalize mass mental illness for the simple reason that it has become so widespread that it almost seems common. But “common” doesn’t make it normal or healthy. If an entire generation is mass poisoned, that doesn’t make them all sane. It just means that the brain damage is extremely widespread (and therefore extremely dangerous to the long-term sustainability of society as a whole because no society that goes collectively insane has much of a future). The lunatic fringe of America’s culture, in other words, has found strength in numbers as more and more of our youth are becoming brain damaged by exposure to neurological poisons. These poisons no doubt also include pesticides in the food supply, but EMF pollution is rapidly emerging as perhaps the most damaging factor of all.

Is it time to ban mobile devices for young people?

Modern society has long agreed that cigarettes should be banned for young people because of the harm they cause young, developing bodies and brains. Today nobody argues that children should be able to buy a pack of Camels (although this was, of course, the big push by the tobacco industry decades ago).

Now that science has confirmed cellphones pose a very real risk to the brains of young people, is it time to debate banning such devices from being habitually used by young people? The libertarian argument, of course, is, “No way!” Government has no role banning people from using cellphones at any age, they say. But what if cellphone use is proven to cause brain damage and mental illness?

Then the argument becomes the same argument as the Big Tobacco scenario. At what point should the freedom of individuals be curtailed in the interests of protecting young people from severe brain damage caused by the use of certain products? Meth is currently illegal, by the way, for precisely this reason: It is widely known to be extremely damaging to human biology (and neurology). If harmful cellphones are legal for children to use, why don’t the freedom argument people argue the same reasoning for meth use by children, too? Granted, there is a huge disparity between the severity of harm caused by meth vs. cellphones, but there’s no question they both cause some degree of harm. How much harm are we as a society going to say is “okay” for children when there’s a better option of causing no harm at all?

This article isn’t the right place to debate this issue, which is why I’m primarily just raising the question here for future debate. Personally, I think parents who allow their children to acquire and use cellphones at any age under 12 years old are extremely irresponsible and causing serious long-term damage to their children. But the social pressure for all children to acquire such devices and use them for social conformity behaviors (i.e. snapchatting all their friends every 25 seconds to “fit in”) is overwhelming, so it’s easy to see why so many parents cave in and give their children mobile devices at increasingly young ages.

It’s time, I think, to start questioning the wisdom of such tolerance. Now that we know cellphones definitely cause long-term brain damage, we must debate this issue for the sake of all future children who may be unknowingly harming themselves with lifelong brain damage.

Follow more news on all this at EMF.news and Brain.news. And check out the new film at GenerationZapped.com.

It’s clear that something is damaging the brains of our youth…

 

Robot Sophia

Detta klipp är minst sagt oroväckande, för att inte säga direkt obehagligt. De människor som förespråkar artificiell intelligens är inte bara lovligt naiva utan i mina ögon några av de mest sinnessjuka individerna på planeten, (som om det inte var illa nog som det redan är på just denna punkt). Att leka med AI är som att sätta sig mitt i ett rum indränkt i bensin och tända på – Det går åt helvete. Människan är egentligen perfekt och fulländad, även om det är svårt att förstå det när man blickar utåt i det materiella kaoset vi befinner oss och just därför måste man vända sig inåt mot det analoga snarare än det yttre digitala, vilket dessa teknokrater inte har varken kunskap eller någon somhelst förståelse för. Det finns absolut ingen anledning för människan att leka med AI. Det kommer ge förödande konsekvenser. Det påstås i detta klipp att Singulariteten redan är uppnådd, och jag är benägen att hålla med. AI har blivit så sofistikerad att den nästlat sig in i samhället utan vår vidare vetskap, den styr med andra ord i princip all vår infrastruktur mm. Vem vet hur långt det egentligen redan har gått på den punkten.

Varför ens försöka ge sig på att efterlikna människan? En medioker kopia utan själ och utan hjärta eller förståelse kring kärlek och medkänsla. Det är inte speciellt svårt att lista ut vad som kommer hända när maskinerna anser att vi människor står i vägen för deras expansion. Jag tror tyvärr det blir slutet om vi fortsätter, och kanske är det redan för sent…

 

 

Lege – repost

Svensken behöver lära sig att INTE lyda illegitim makt

Svensken behöver lära sig att INTE lyda illegitim makt, och de som utövar illegitim makt behöver bringas till insikt om vad det är de håller på med.  För hur ska annars Svenskens självförsvarsvilja kunna återuppväckas, något som i dessa tider är av absolut prioritet och betydelse för den som har någon som helst omsorg om sina medsystrar och bröder.

_ _ _

Vi har uppstigit ur folkdjupet för att rädda Nationen.  En Nation som är fellärd om vad som ens kan vara rättigheter och skyldigheter måste gå under om den ej kan läras riktig rätt och riktiga skyldigheter.  Institutionaliserade trakasserier kan aldrig fostra de trygga och starka kvinnor och män som kan stå upp emot yttre fiender.  Vi har gjort allt i vår makt för att lära lagmännen vad som alls kan vara rättigheter och skyldigheter, för det en enskild ej har rätt att göra kan denne heller aldrig ge en lagman rätt att göra, oavsett i hur många tusen år, och med hur många tusen andra, den enskilde går och ’röstar’.  Sorgligt att säga har lagmännen envisats med att lyda illegitim makt under sken av lag, vilket gör att de inte är lagmän annat än till det därför missvisande namnet.

Vi förstår rätt och fel då Vi mycket djupt och mycket länge har kontemplerat och studerat våra egna verkliga rättig- och skyldigheter.  Vi har därför med glädje tagit emot kallelsen som domare i Baltic Sea Indigenous Court, som utövar urfolksrätt utifrån urfolks rätt att skapa sina egna institutioner.  Vi är även i öppen rättssal proklamerad Monark af Staten Sverige i samband med ett vittnesmål i Mark och Miljödomstolen inför ~100 deltagare i Nacka 8.9.17, där samtidigt proklamation av Monarkin Staten Sverige fördes till rättens handlingar.

För att rädda den fellärda Nationen är vi tvungna att ställa enskilda som upprätthåller illegitim makt till enskilt ansvar.  Vi är härvid nåderika där Vi bemöts med respekt och vilja till att förstå det som är fel, och att lära om.  Alldeles särskilt om Vi därmed kan vinna allierade i att decentralisera de illegitima strukturerna så att de kan bli legitima.

Om illegitim makt utan verklig rätt agerar för att skapa ”ett brott” för att därigenom tvångsvärva En in i en myndighetsprocess, då är detta bedrägeri, och för bedrägeri finns i urfolksrätt inga preskriptionstider.

De En-skilda som själva utövar sådan illegitim makt bör rätta till det som är fel genom att decentralisera de illegitima strukturer varigenom de begår övergrepp mot enskilds rätt genom att vägra ta hänsyn till denna rätt, där det rentav bokstavligen förekommer att de hånar denna rätt genom att kalla människor som hävdar rätt mer eller mindre för galna, eller dessa En-skilda som utövar illegitim makt bör ta konsekvensen att helt ta avstånd från de illegitima strukturerna och lova att ej mer lyda dem.  Vi accepterar ingen mobbing och inga mobbare, och alla mobbarstrukturer måste därför upplösas.  Folkets väl hänger på detta, då ett stukat och skrämt folk är ett redan besegrat folk.

Chemtrail-förnekarna

After decades of denial, the US government uses the NIH to reveal the obvious truth

State of the Nation

Since the very inception of the chemical geoengineeering programs, the U.S. Federal Government has repeatedly denied their existence.

Various agencies and departments within the government have actually belittled many investigative journalists and scientific researchers who have conclusively proved their existence.

Many truth seekers throughout the Alt Media have been the object of scorn for even broaching the subject.  Some have been intimidated by government proxies and/or threatened by private contractors for making their geoengineering claims and publishing their findings.

NIH Scientific Research Paper

Now we see that there was a scientific research paper published by the National Center for Biotechnology Information which “is part of the United States National Library of Medicine, a branch of the National Institutes of Health”.

The title of the paper is “Assessing the direct occupational and public health impacts of solar radiation management with stratospheric aerosols” and it can be found at the following link: US National Library of Medicine Posted Scientific Research Paper Acknowledging Chemical Geoengineering.

Even though this article was published in January of 2016, many in the anti-geoengineering community have continued to be the victim of hit pieces and propaganda, especially on social media.  How does this even happen, especially when the government itself proclaims that chemical geoengineering is being conducted in the skies.

The sky doesn’t lie

What is particularly galling about this ongoing predicament is that every chemtrail watcher knows with absolute certainty that toxic chemtrails are being discharged across the planet with a vengeance.  See the photos in the following link.

CHEMTRAILS: A Planetary Catastrophe Created by Geoengineering (Photos)

Many of us have made direct correlations with the frequency and intensity of chemtrail operations and a variety of ailments and symptoms which invariably occur in their wake.  The resulting illness has even been given a name: Chemtrail syndrome.

CHEMTRAIL SYNDROME: A Global Pandemic Of Epic Proportions

Therefore, it does not take a scientific research paper for us to know what we see daily in the skies and feel in our own bodies.

Why have they lied for so long?

There are specific reasons why the federal government, along with the U.S. military, have outright lied about these intensifying geoengineering programs.

First of all, and most importantly, the true reasons behind these highly destructive and covert operations are quite alarming.  There is nothing good about their intentions, nor about the extreme damage that is being inflicted on the troposphere.  The following video lays bare just one piece of the clandestine agenda at work with regard to the carefully hidden geoengineering agenda.

5G and the Geoengineering Connection (Video)

Were the truth to be told about the depth and breadth of geoengineering projects currently in progress throughout the USA, the American people would literally revolt against the government.  Their inherent dangers and risks are so great that communities everywhere would understand they are under relentless assault.

The following compendium of essays and exposés provides just a glimpse into the true state of affairs where it concerns Earth’s atmosphere.  Of course, what happens in the air eventually affects the land masses and water bodies across the planet.  And so it has.  Therefore, all of humanity is being adversely affected as we are being sprayed regularly like cockroaches.

GLOBAL CLIMATE CHANGE: HOW GEOENGINEERING IS CAUSING A WORLDWIDE WEATHER APOCALYPSE

Climate Change & Geoengineering

The biggest take-away from this crucial teaching moment is as follows: that the government’s inordinate refusal to publicly this share vital information and essential data is connected to an extremely serious matter—Global Climate Change!

Geoengineering Is The Primary Cause Of Global Climate Change, Not CO2

It is now an established scientific fact that the single greatest cause of climate change is geoengineering (see preceding link).  The nonstop global chemtrail spraying operations are dumping tons of particulates, such as coal fly ash, into the atmosphere which is contributing to the formation of massive amounts of water vapor.  Water vapor is the most prevalent greenhouse gas.  Greenhouse gasses contribute considerably to climate change particularly when their atmospheric volume is increasing so fast due to chemtrail aerosols.

U.S. Government Spraying Tons Of Toxic Coal Fly Ash Into Atmosphere Via Chemtrails

Herein lies the real problem.  The more chemical geoengineering that is conducted in the skies, the more disruptive climate change will be.

In other words, the climate change advocates are right about the catastrophic changes in the weather; but they’re wrong about the true causation.  The geoengineers are wreaking havoc with their systematic chemtrail emissions and HAARP frequencies, Nexrad transmitters and power plant moisture sources.  The geoengineers can even create superstorms such as those seen during the 2017 [MEGA] hurricane season.

It appears to be quite difficult for many readers to understand how superstorms are first created and then carefully guided to their predetermined destinations.  Highly advanced scientific techniques and applied technology are now routinely utilized within the realm of geoengineering.  Chemical geoengineering via chemtrails & chembombs, HAARP frequencies, Nexrad transmitters, power plants, as well as secret satellite-based modalities, are used with great dexterity in the manufacturing and steering of major hurricanes.
(Source: Full-Scale Weather War Being Waged Against North America)

Conclusion

This relatively new status quo can only go on for so much longer.  The local ecosystems and global environment alike can only sustain so much devastation.  The real plight is that the incessant chemical contamination and EMR frequency onslaught is occurring well below the radar.  Hence, very few are really aware of the planetary degradation at the micro level.

TPTB know that what cannot be seen, heard or felt cannot be responded to.  This is precisely why they launched such an aggressive campaign to convince the citizenry that chemtrails are contrails.  They knew that if they repeated that lie enough times it would serve to provide cover for the geoengineers to continue their patently unlawful chemtrail operations.

However, the time is fast upon US when this falsehood must be exposed for the transparent deception that it is.  How the American people permitted such a destructive government conspiracy to deceive them for so many years is quite incomprehensible.

Nevertheless, it’s better late than never to take back our skies, once and for all.  The health and well-being of future generations greatly depends upon it, as does the integrity of the biosphere.

State of the Nation
November 19, 2017

___
http://stateofthenation2012.com/?p=89667

Läkemedelsverket

Polisrazzia mot Scandinavian Hemp – Hampaprodukter beslagtogs

Polisrazzia mot Scandinavian Hemp

Polisrazzia mot Scandinavian Hemp

Igår på morgonen gjorde ett tiotal poliser en razzia på Scandinavian Hemps kontor i Falköping. Alla produkter beslagtogs med misstanken om att de är olagliga, även THC-fria och icke-ätbara produkter som hampafröolja, djurfoder och hudsalva. ”Hela verksamheten står nu still.”

Teamet på Scandinavian Hemp beskriver situationen med sina egna ord på Facebook:

”Läkemedelsverket, som inte har någon juridisk befogenhet, har sagt att produkter med minsta spår av THC är olagliga. Högsta domstolen har däremot fastslagit att industrihampa aldrig kan vara narkotikaklassad. Våra produkter har alltid tillverkats av just industrihampa, odlad av svenska bönder med licens. Därefter har vi extraherat hampans cannabinoider genom att blanda växtdelarna med varm olja. Vi har alltså inte lagt till något annat än olja.

Vi förstår därför inte varför Polisen väljer att agera på detta sättet, i synnerhet när vi funnits här i tre år utan några som helst invändningar från myndigheterna. Förutom att tömma hela verksamheten på produkter beslagtogs till och med våra mobiltelefoner. Allt detta istället för att göra ett vanligt stickprov. Vi kan därför inte uppfatta detta som något annat än ett försök att sabotera för alla de tusentals människor som fått ett bättre liv tack vare CBD.

Produktionen kommer stå still tills myndigheterna är klara med sin utredning vilket kan ta allt ifrån några veckor till flera månader i värsta fall. Om vi får tillbaks produkterna är det en riktig milstolpe och äntligen ett tydligt bevis på att CBD-olja tillverkad på industrihampa inte kräver någon form av recept. Vi hoppas därför att denna situation i slutändan kommer leda till något gott.

Vi ber nu om ert stöd för att allmänheten ska få upp ögonen för vad som har hänt och för att sätta press på myndigheterna. Kommentera detta inlägg med hur ditt eller någon anhörigs liv förbättrats av CBD och dela inlägget så att vi får så stor spridning som möjligt. Tillsammans kan vi påverka hur denna historia slutar.”

Text: Teamet på Scandinavian Hemp

Källa: https://newsvoice.se/2017/10/19/polisrazzia-scandinavian-hemp/

Kriminella, korrumperade och mutbara, skrupelfria individer som sätter sina egna och läkemedelsindustrins intressen före människors allmänna hälsa. En enorm skamfläck i vårt samhälle.

Läkemedelsverkets ledningsgrupp

Catarina Andersson
Forsman

Generaldirektör

 

 

Thomas Ekvall
Direktör Verksamhetsstöd

 

Maja Marklund
Direktör Användning

 

Marie Gårdmark
Direktör Tillstånd

 

Pernilla Rosengren
Johansson
Enhetschef HR

 

Lena Björk
Direktör Tillsyn

 

Joakim Brandberg 
Chefsjurist

 

Birgitta Brink
Kommunikationschef

 

Anette Nilsson
Stabschef

 

 

Maria Szirmai
Enhetschef

 

 

Kosmos Frigörelse

KOSMOS FRIGÖRELSE

Maria Bertram kanaliserar det Högre Jaget

INNEHÅLL

Mänskligheten har tappat bort sin sanna historia / Jätteskeletten / Människans kosmiska ursprung / Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Förbindelsen med det Högre Jaget / Desinformation om människans ursprung / Manipulationen av Jordens befolkning / Makteliten är också manipulerade / De två ursprungliga destruktiva krafterna / Den destruktiva vita manliga energin / Artificiell intelligens och transhumanism / Den destruktiva svarta kvinnliga energin / Köttätande / Ju större gudomlig sanning, desto större försvarsmekanism / Vacciner / De två krafternas marionetter / Kosmos frigörelse / Vakna upp ur manipulationen / Ha en sund urskiljningsförmåga

BAKGRUND

Moder Jord-nätverket presenterar en ny kanalisering av Maria Bertram – en stor nedladdning av kosmisk information om mänsklighetens förlorade ursprung, och om hur situationen på Jorden idag hänger samman med en kosmisk kamp mellan destruktiva och positiva krafter, som nu har fått sin upplösning. Texten är sammanställd av Manne Lindberg, som tillsammans med Maria driver Moder Jord-nätverket. Vi är glada att äntligen kunna släppa en ny kanalisering, efter flera år av intensiva andliga utrensningar och Marias krävande arbete med Jordens och Kosmos energiutveckling.

I kanaliseringen berättar Marias och Mannes gemensamma Högre Jag om hur vi som mänsklighet tappat kontakten med vårt ursprung, både när det gäller Jordens historia och människans kosmiska och gudomliga ursprung. Kanaliseringen tar upp hur vi som mänsklighet genom yttre manipulation har kunnat hamna så otroligt långt ifrån vårt Sanna Gudomliga Jag, och helt tappat kontakten med Jordens sanna historia.

I texten presenteras de två ursprungliga destruktiva krafterna från bortom vårt Kosmos som har infiltrerat Kosmos och Jorden, och som all annan manipulation av mänskligheten härstammar från, nämligen den destruktiva versionen av den vita manliga energin och den destruktiva versionen av den svarta kvinnliga energin. Det här är information som så vitt vi vet aldrig tidigare gjorts tillgänglig för mänskligheten.

Makteliten på Jorden, och alla de destruktiva civilisationer och väsen som manipulerat mänskligheten genom historien, har fungerat som marionetter för någon av dessa två krafter. I texten får vi flera slående exempel på hur dessa krafters infiltration av Jorden har påverkat vårt samhälle och vår civilisation.

Kanaliseringen är en mycket kraftfull ögonöppnare, samtidigt som delar av den kan vara obehagliga och provocerande att läsa. Men det enda sättet för mänskligheten att nå ett högre medvetandetillstånd är att först lyfta upp sitt inre mörker till ljuset för att få syn på det, och sedan kunna påbörja helandeprocessen. Det Högre Jaget berättar också om en glädjande avgörande kosmisk händelse som nyligen skett kopplat till dessa krafter.

När du läser kanaliseringen är det viktigt att du känner till bakgrundsinformation om den manliga och den kvinnliga energin. I tidigare kanaliseringar och publikationer har vi berättat om den rena manliga energin och den rena kvinnliga energin. De är de två ursprungliga energipolariteterna – yin och yang – som driver utvecklingen framåt i Kosmos och på Jorden, och som tillsammans bildar den mest fulländade energibalansen – den Högsta Gudomliga Kärlekskraften.

Den manliga energin (yang) står för ”ljus”, födelse, expansion, ande, hög frekvens, teknologi, intellekt, aktivitet, och himmel. Den kvinnliga energin (yin) står för ”mörker”, död, regression, materia, låg frekvens, magnetism, medialitet, närvaro i nuet och Jorden. Men om en av dessa krafter inte balanseras tillräckligt av sin motsats så utvecklas en destruktiv version av den, och det är om dessa obalanserade och destruktiva versioner av den manliga och den kvinnliga energin som den här kanaliseringen handlar om. Nästa kanalisering kommer att handla om Gudinnans återkomst och bland annat ta upp hur man arbetar för att bryta sig fri från manipulationen av dessa två krafter.

Hjälp oss gärna att sprida kanaliseringen, och hör gärna av er med feedback! Tack på förhand. Mer information om Moder Jord-nätverket finner du efter kanaliseringen. En engelsk översättning av texten kommer inom kort.

KANALISERINGEN

MÄNSKLIGHETEN HAR TAPPAT BORT SIN SANNA HISTORIA

Människorna på Jorden har väldigt begränsade kunskaper om sin egen historia. Människan har totalt tappat bort den sanna historien om Jorden och mänsklighetens utveckling längs vägen. Den historieundervisning som sker idag i skolorna bygger på fullständigt felaktig information, missförstånd och även rena lögner. Mänskligheten kommer att bli tvungen att börja om från början för att på nytt lära sig om sin egen historia och planetens uppkomst och utveckling.

Det har börjat cirkulera alternativ information om mänsklighetens historia som inte varit känd tidigare, och den informationen är till viss del sann. Vissa fragment är sanna, blandat med vissa felaktigheter och missförstånd, och tyvärr även en viss del planterad desinformation. Det här gör att det blir en väldigt stor förvirring. Det mest tillförlitliga sättet att få kunskap om mänsklighetens och Jordens historia är att koppla upp sig mot någon av de otaliga eteriska informationsdatabaser som finns i vårt Kosmos. Det finns en sådan informationsdatabas här på vår Jord. Den kan man koppla upp sig mot under Sfinxen i Egypten. Men det är enbart själar som har nått en viss nivå i sin andliga utveckling som har förmågan att koppla upp sig mot den.

Efter övergången till den Nya Tidsåldern så kommer mänskligheten äntligen att få tillgång till sin sanna historia. Inledningsvis kommer de mest utvecklade själarna på Jorden att koppla upp sig mot Informationsdatabasen på Jorden och kanalisera ner information som de sedan sprider vidare, för att kunna ge mänskligheten en så detaljerad och korrekt bild av sin historia som möjligt. Men på sikt, i takt med att mänsklighetens energinivå höjs, så kommer alla människor på Jorden att kunna koppla upp sig mot den.

Det är en väldigt komplex historia med väldigt många faktorer som har samverkat för att skapa den situation som har uppstått på Jorden idag. Det här är ingenting jag kan ge en översikt av här, utan all den informationen kommer att uppdagas bit för bit, i den Nya Tiden. Många människor med god kontakt med sin intuition bär redan på vissa pusselbitar inom sig, men för att kunna lägga hela pusslet behöver man få tillgång till Informationsdatabasen där hela bilden finns samlad. Det kommer ta lång tid för mänskligheten att kartlägga sin egen historia och förstå vad det är som skett – hur och varför – och också att lära sig om människans ursprung, vilket även det är en väldigt komplex berättelse.

JÄTTESKELETTEN

Ett exempel på ett missförstånd som florerar idag handlar om de ”jätteskelett” som grävts upp på olika platser på Jorden. Det framställs ofta som att alla dessa är kvarlevor från en enda jättecivilisation som vandrat på Jorden. Sanningen är betydligt mer komplex än så, eftersom det har levt en enorm mängd olika folkslag och civilisationer på vår Jord, genom Jordens historia. Ett antal av dem har varit jättecivilisationer. Det har varit både högt utvecklade och lägre utvecklade civilisationer. Det har både varit civilisationer som har bidragit till mänsklighetens medvetandehöjning, och civilisationer som manipulerat mänskligheten för sina egna syften. Vissa av dem har haft en högre teknologisk utvecklingsnivå medan andra har haft en lägre teknologisk utvecklingsnivå. Det vill säga det finns kvarlämningar från en mängd olika jätteraser och givetvis även mängder av andra civilisationer, folkslag och själar som har besökt Jorden och levt på Jorden under olika tidsepoker, och som har påverkat Jordens historia på olika sätt.

[Kring sekelskiftet publicerades fortfarande fynden av jätteskelett i de stora dagstidningarna (se collage nedan). Saint Paul Globe (24 jan, 1904) rapporterar exempelvis om ett skelett som grävts upp i Nevada som är över 3,3 meter högt. New York Times (4 maj, 1908) rapporterar om en ”begravningsplats för en jätteras” i Mexiko med över 200 skelett som alla är över 2,5 meter höga. Det största av dem är från Austin, Texas och beskrivs i The Coconino Sun (11 juli, 1919) som ca 5,5 meter högt och vars kropp uppskattas ha vägt ca 1000 kg. Andra artiklar beskriver fynd av jättekranier med omänskliga fysiska drag, bland annat ett enda ögonhål i pannan (”cyklop”), två horn på huvudet, eller dubbla tandrader. Makteliten har på ett effektivt sätt konfiskerat och gömt undan alla dessa exceptionella fynd och idag råder det total ”media blackout” i ämnet och det är som att dessa fynd och artiklar aldrig existerat, vilket gör att de flesta aldrig ens hör talas om jätteskeletten.]

Nyhetsartiklar om jättekranier, jätteskelett och jättemumier i stora
dagstidningar från decennierna kring sekelskiftet. Nyheter som idag raderats
ut från mänsklighetens kollektiva medvetande och historieskrivningen.

Det finns fortfarande en otrolig mängd begravda arkeologiska kvarlämningar runt hela Jorden som ännu återstår att upptäckas av mänskligheten – på Jordens yta, under jord, och ännu längre in mot Jordens mitt. Det finns mängder av städer, byggnader, rymdskepp och annan energiteknologi gömda både på och inuti Jorden. Det finns urgamla kvarlämningar som har miljontals år på nacken och som byggts av mycket högt utvecklade civilisationer och sedan har övergivits för att senare i historien bebos av civilisationer med lägre medvetandenivå och teknologisk nivå än de som ursprungligen byggde dem.

Men det är också viktigt att förstå att det inte finns fysiska spår av alla de olika civilisationerna, händelserna och epokerna som Jorden har gått igenom. Många av de högst utvecklade folken som levt på Jorden har haft förmågan och teknologin att ”städa upp efter sig”, det vill säga helt utradera spåren av sin vistelse på Jorden. Därför kan man inte helt förlita sig på de arkeologiska fynd och kvarlevor som finns på Jorden för att skapa sig en heltäckande bild av Jordens historia. Men allt detta kommer att uppdagas i och med att vi går in i den Nya Tiden och i och med att människan börjar få tillgång till informationsdatabasen under Sfinxen i Egypten. Ingenting kommer längre att ligga i det fördolda.

Även de som idag ger alternativ information om mänsklighetens historia saknar en övergripande bild av vad som faktisk skett på Jorden. All information som idag sprids om mänsklighetens sanna historia är enbart fragment. Ingen har egentligen hela bilden av historien. Ibland kan dessa fragment vara sanna. Ibland är de missförstånd av olika slag, och ibland är de också ren desinformation. Det vill säga det är en rejäl blandning av både det ena och det andra, och det kan vara svårt att urskilja vad som är vad. Men det finns som sagt ett stort antal arkeologiska fynd som kommer att lyftas upp till offentlighetens ljus och hjälpa mänskligheten med pusselbitar till sin planets historia. Avtäckandet av sanningen, och avtäckandet av mänsklighetens sanna ursprung, är en viktig del av övergången till den Nya Andliga Tidsåldern.

Vissa grupper inom Makteliten har blivit lurade av de destruktiva väsen och civilisationer de samarbetar med, att tro att de härstammar från en av jättecivilisationerna som man hittat kvarlevor från och att de därför är ”utvalda” på grund av deras blodsband till detta jättefolk. Men att de som grupp skulle härstamma från denna civilisation är en mycket grov förenkling av verkligheten. Några få av dem har faktiska blodsband till vissa av dessa jättar, men det finns det många andra människor som också har på Jorden utan att känna till det.

MÄNNISKANS KOSMISKA URSPRUNG

Sanningen är att hela mänskligheten består av en blandning av en mängd olika människocivilisationer från Kosmos. Det föds dessutom kontinuerligt nya barn på Jorden som är en blandning, där den ene föräldern är från Jorden och den andre är från en högt utvecklad människocivilisation i Kosmos. Idag lever det flera miljoner barn på Jorden som till hälften har jordiskt ursprung och till hälften kommer från en annan kosmisk människocivilisation. De bor över hela jordklotet och föräldrarna har i regel en högre medvetandenivå än genomsnittet av mänskligheten. Den stora majoriteten av dessa jordiska föräldrar och deras barn känner inte till detta själva på medveten nivå.

Det finns olika metoder för att göra själva befruktningen, men det vanligaste tillvägagångssättet är att kvinnorna försätts i ett dvalaliknande tillstånd och tas upp på ett rymdskepp där deras ägg befruktas med sperma från en annan civilisation, och att kvinnornas minnen från händelsen sedan raderas med en särskild teknologi. Här är det viktigt att minnas att alla inblandade själar har på en högre nivå själva valt att delta i detta, för att bidra till höjandet av mänsklighetens medvetandenivå. Men tyvärr finns det även andligt outvecklade civilisationer som tar upp människor på sina skepp och tar ägg eller sperma och använder dem för genetiska experiment och genmanipulation, utan att ha bett de inblandade själarnas Högre Jag om lov.

De flesta av de Jordiska barnen som vi talar om här bär på unika gåvor som de utvecklar genom livet och många av dem har mycket speciella energier. Men det är också viktigt att förstå att inte alla barn på Jorden med speciella gåvor och energier har kommit till på det här sättet, utan enbart en mindre del av dem. Det här är en förberedelse för den Nya Tidsåldern som vi står inför, och ett sätt att höja Jordens energinivå. Det finns grupper av mer eller mindre upplysta civilisationer som har arbetat med att skapa den Nya Människa som nu håller på att växa fram på Jorden, och gett sin hjälpande hand på olika sätt. Man kan säga att människan på Jorden är som en perfekt blandning, och en unik version av många av de mänskliga civilisationer som finns i vårt Kosmos.

– Hur går det ihop med all den destruktivitet som mänskligheten på Jorden bär på, och att vi fullständigt håller på att förstöra vår planet? 

Mänskligheten som den ser ut idag har nästan helt tappat kontakten med sin sanna natur och sitt Gudomliga Jag. Man skulle kunna uttrycka det som att mänskligheten ligger och sover i en dvala. I detta dvalatillstånd har mänskligheten gått vilse längs vägen och fastnat, och trasslat in sig i mängder av destruktivitet, och därmed varit mottagliga för yttre manipulation som fört dem ännu längre ner i den destruktiva spiralen. All den destruktivitet som mänskligheten ger uttryck för har ingenting att göra med hennes naturliga tillstånd. För att mänskligheten ska kunna öppna upp och utveckla sin sanna potential så måste hon vakna upp. Hon måste få ett andligt uppvaknande och slutligen nå upplysning. Det är den enda vägen för henne att få tillgång till sin sanna potential och sina unika förmågor.

ÖVERGÅNGEN TILL DEN NYA ANDLIGA TIDSÅLDERN

Inom de närmsta åren kommer extremt kraftfulla och renande energier att välla in över Jorden för att aktivera det slutgiltiga steget till övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och människornas andliga uppstigningsprocesser kommer på så sätt att aktiveras och nå en helt ny nivå. Egentligen befinner vi oss redan mitt i övergången till den Nya Tidsåldern, men jag pratar om när det stora avgörande steget mot Övergången sker. Då kommer enorma energivågor av dels gudomlig ljusenergi, och dels av gudomlig röd gudinneenergi att svepa in över Jorden. De här två energierna kommer att förenas och skapa den Nya Tidens Kärleksenergi, som kommer att transformera hela vår planet, och som kommer att transformera mänskligheten. De här energierna är mycket, mycket kraftfulla, och eftersom människorna har legat och sovit under så lång tid och tyvärr inte utvecklats på det sättet de skulle ha behövt så är det många som inte kommer kunna hantera de här energierna och inte kommer kunna följa med in i den Nya Tiden. Men för dem som är redo att stanna kvar och för Moder Jord så kommer det att bli ett gigantisktlyft in i en ny tid, när det gamla dör och det nya föds. Civilisationen kommer att rasa och en ny tid och en ny civilisation kommer att födas. Ett nytt samhälle kommer att skapas här på Jorden, helt annorlunda mot det samhälle vi har här idag, med helt nya möjligheter och helt nya förutsättningar.

När människans ego släpper taget om henne, och den inre destruktiviteten och de inre konflikterna löses upp och hon blir till sitt rena Upphöjda Jag så förändras hela hennes beteende och värdesystem i grunden. Allting förändras. Det öppnar upp vägen för en ny civilisation, ett nytt sätt för människan att leva tillsammans, och ett helt nytt sätt att organisera samhället på. En helt ny struktur, och en ny andlighet där människan på ett helt naturligt och självvalt sätt lever uppkopplad mot det gudomliga som en naturlig del av tillvaron. Människan kommer att sluta bråka med varandra och istället samarbeta, stödja och älska varandra. En värld där lidande, brist och konflikter är helt utrotade. En värld som bygger på kärlek, frihet och gemenskap. En värld där människan har en öppen kanal till sitt Högre Gudomliga Jag.

FÖRBINDELSEN MED DET HÖGRE JAGET

Var och en av er har ett Högre Jag som är ett med det Gudomliga. Det är en allvetande odödlig själ som verkar i oändlighetens oändlighet, som är totalt gränslös. Den har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Ditt Högre Jag har en förbindelse som går ner till din fysiska själ, ditt unika medvetande. Men människans förbindelse mellan sitt medvetande och det Högre Jaget är blockerat. Människans högre uppkoppling mot det Gudomliga är stängt, och hon har svårt att få kontakt med sitt Högre Jag och höra vad den har att säga. Människan har oftast inte ens kunskapen om att hon har ett Högre Jag, och att den här förbindelsen finns. De flesta människor har inte kunskap om sitt Sanna Gudomliga Jag, och de kan inte höra vad deras Högre Jag försöker säga dem.

Det som sker när en människa får ett andligt uppvaknande är att muren mellan det Högre Jaget och det medvetna jaget börjar luckras upp. Det börjar bli sprickor i muren och man får då tillgång till en viss kontakt och en viss kunskap om den högre verkligheten och om sitt gudomliga ursprung. Man kan hjälpa till att öppna den här dörren genom andligt arbete; genom healing och genom specifika andliga vägledare på Jorden och i högre dimensioner som har en stark kraft och som kan hjälpa till att öppna upp den här dörren, att få fram kunskap och att etablera kontakt. Kanalen öppnas och stängs fram och tillbaka tills muren sprängs en gång för alla och vägen blir helt fri mellan det oändliga Högre Jaget och den enskilda människans medvetande. Det är det som kallas för ”upplysning”. Det är just det som upplysningen handlar om, att ta bort muren mellan ditt medvetna och ditt Högre Gudomliga Jag så att ni kan förenas och bli till en enhet igen, precis som ni en gång var.

Våra Högre Jag är vår uppkoppling
mot Oändligheten och det Gudomliga

DESINFORMATION OM MÄNNISKANS URSPRUNG

– Du berättade att mänskligheten på Jorden skapats av en mängd andra människocivilisationer i Kosmos. Hur kommer det sig att mänskligheten är så övertygade om att vi härstammar från aporna? 

Mänskligheten har manipulerats till att tro på det sättet. Det har skett ett medvetet arbete för att vilseleda och hjärntvätta mänskligheten under en mycket lång tid, och på en mängd olika plan. Det är en medveten strategi för att sudda ut mänsklighetens kosmiska arv och gudomliga ursprung. Alla alternativa bilder och berättelser om mänsklighetens historia har tystats ner, och en falsk historia har istället planterats i mänsklighetens kollektiva medvetande.

När en föreställning väl har etablerats i det mänskliga medvetandet krävs det väldigt mycket för att få den att släppa taget. Människan har en förmåga att skapa sin egen världsbild och verklighet. Den verklighet man vill se, den verkligheten ser man också. De ”bevis” man ser som stödjer den fiktiva verkligheten man lever i, exempelvis när det gäller ”apmänniskan”, kommer man att ta till sig, och alla andra bevis som talar emot det förkastar man. På det sättet kan man behålla sin rigida och fasta föreställning om verkligheten. Det handlar mer om tolkningar och subjektiva föreställningar än om faktiska ”bevis”. Men det är som sagt kombinerat med undanhållande av bevis, manipulation, och rena lögner. Så det har skett både på medveten och på omedveten nivå.

”Teorin” om apmänniskan är desinformation som är planterad i mänsklighetens
kollektiva medvetande för att radera ut människans kosmiska och gudomliga arv.
Foto från Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

En majoritet av människorna på Jorden är rigida och rädda, och har väldigt fasta föreställningar om verkligheten. De har en överdriven respekt för auktoriteter. De är rädda för att ifrågasätta och säga emot, för att urskilja sig från mängden, och de klarar inte av att stå emot grupptrycket. När en föreställning väl har etablerats av eliten på Jorden så känner man sig tvungen att tro på det även om man innerst inne inte håller med. Dessutom har människor som protesterat straffats för det, och i värsta fall även förlorat livet för att de har gått emot de rådande föreställningarna. Ett tydligt exempel på detta är häxprocesserna. Det är på det här sättet som mänskligheten steg för steg har dragits in den falska verklighet som hon lever i på Jorden idag.

MANIPULATIONEN AV JORDENS BEFOLKNING

Det finns en mängd olika destruktiva civilisationer och kosmiska väsen som arbetar för att manipulera och hjärntvätta mänskligheten, och de har en mycket avancerad och finstämd teknologi till sitt förfogande för att påverka människornas medvetanden – deras åsikter, känslor och beteenden. Även Makteliten på Jorden har tillgång till viss teknologi för ”mind control”, men det är inte alls på lika avancerad nivå. När människor är sovande själar, när de inte är upplysta, och inte har tillgång till sin rena intuition och till kontakten med sitt Högre Jag – så blir de också lättare att styra. Man skulle kunna uttrycka det som att de är blinda, eftersom de inte ser vad som pågår, och inte förstår vad som sker bakom kulisserna. De har inte förmågan att se att tankarna de får i sitt huvud inte är deras egna tankar, utan att de har manipuleras på distans av varelser och själar som inte vill dem väl och som har en destruktiv agenda med allt de gör.

Mänskligheten har sedan lång tid tillbaka utsatts för manipulation på en mängd olika nivåer. Dessa krafter har utnyttjat att människan sedan länge befinner sig i en känslig del av sin utveckling, där hon är blind och famlar i mörker. När hon varit på väg på att öppna upp sig för den högre gudomliga verkligheten så har det hindrats. Människan har inte kunnat se vad som sker, och inte haft förmågan att stoppa det. Människorna har inte kunnat se de globala sambanden och det större kosmiska perspektivet, utan bara sett sin privata situation.

Människan har under mycket lång tid manipulerats på
kosmisk nivå för att hindras från att nå andlig transformation

Det ska också sägas att det alltid har funnits goda krafter, upplysta civilisationer i Kosmos i samarbete med upplysta själar i högre dimensioner, som har hjälpt och skyddat Jorden och sett till att det inte gått för långt. Hade de destruktiva energivarelserna och illasinnade civilisationerna fått som de velat så hade Jorden inte funnits kvar idag. Men det är enbart de högre stående civilisationerna i vårt Kosmos som helt har kunnat skydda sig själva mot de här energierna. De mindre utvecklade civilisationerna har inte kunnat skydda sig på samma sätt, och de har tyvärr inte ens varit medvetna om dessa krafters existens och infiltrationen av deras civilisationer. De högre civilisationerna har gjort vad de har kunnat för att skydda Kosmos och Jorden i så stor utsträckning det har varit möjligt, och bromsat deras framfart. Men även om ni har fått hjälp och skydd från andra civilisationer och högre dimensioner så har de bara kunnat hjälpa er till en viss gräns, då de inte har tillåtelse att stoppa något som är i enlighet med mänsklighetens karma och den Gudomliga Planen för mänsklighetens andliga utvecklingsprocess.

MAKTELITEN ÄR OCKSÅ MANIPULERAD

Det är viktigt att förstå att även om Makteliten på Jorden har verkat för att manipulera mänskligheten, så har även de själva blivit manipulerade. Det finns en föreställning inom många av de grupper som verkar inom Makteliten, att de är en utvald elit av övermänniskor. De destruktiva väsen och civilisationer som de samarbetar med har manipulerat dem till att tro att de är något slags överfolk, och lovat dem att de kommer att bli härskare över hela Jorden och även få breda ut sig i Kosmos och bli en kosmisk stormakt. Det är viktigt att förstå att även detta är manipulation. De har själva blivit manipulerade och hjärntvättade. De destruktiva krafter i och utanför Kosmos som ligger bakom manipulationen och förstörelsen av Jorden har inget som helst intresse av att ge Makteliten någon reell makt. Istället använder de sig av dem för att nå sina egna mål. Makteliten har blivit lurade, och utnyttjas bara för att förstöra sin egen planet, och vända sig mot och förinta sitt eget hem. Här ska tilläggas att Makteliten, och även alla de civilisationer som manipulerat mänskligheten, är kraftigt försvagade idag och vet innerst inne att de redan förlorat – även om det gör allt de kan för att förneka detta för sig själva och hålla fasaden uppe.

De flesta av ledarna i toppen av de olika grupperingarna inom Makteliten har blivit helt övertagna av energiväsen. De destruktiva civilisationerna har med hjälp av avancerad energiteknologi trängt deras själar åt sidan och tagit över deras fysiska kroppar, och ersatt deras själar med destruktiva energiväsen som tagit över deras identitet. Men här är det också viktigt att förstå att även dessa civilisationer blir i sin tur manipulerade och styrda av kosmiska energiväsen med en ännu större förmåga till manipulation, som ligger långt bortom deras fattningsnivå. Det är som en enda lång kedja av förtryck, manipulation och utnyttjande. De ursprungliga krafterna som befinner sig ”överst i kedjan” har som mål att förinta hela Jorden och i förlängningen hela Kosmos.

DE TVÅ URSPRUNGLIGA DESTRUKTIVA KRAFTERNA

Ytterst finns det två förgörande energimedvetanden, som ligger bakom infiltrerandet och nedbrytandet av Jorden och Kosmos. De här ursprungliga destruktiva krafterna kommer inte från vårt Universum, utan de kommer från en annan oändlighet långt bortom vårt Kosmos. De har försökt att förgöra vårt Kosmos ända sedan dess begynnelse. Dessa energimedvetanden består dels av en destruktiv och obalanserad version av den manliga ljusenergin, och dels av en destruktiv och obalanserad version av den kvinnliga mörkerenergin.

Den destruktiva manliga energins metod är i första hand att sprida kraftigt beroendeframkallande teknologi vars slutmål är att göra människan till en robot. Den destruktiva kvinnliga energins metod är i första hand att sprida hat, våld och krig. Man kan förenklat säga att den destruktiva manliga energin vill förgöra mänskligheten genom hennes intellekt, och den destruktiva kvinnliga energin vill förgöra människan genom hennes kropp. Alla de grupper som manipulerar mänskligheten – Makteliten på Jorden och destruktiva civilisationer och överdimensionella väsen – är marionetter för någon av dessa två yttersta krafter.

De båda krafterna har nästlat sig in i Kosmos och i olika civilisationers kärna, för att på så sätt kollapsa civilisationer och solsystem inifrån och ut. De har redan lyckats göra så med en mängd civilisationer, planetsystem och galaxer i vårt Universum. De båda krafterna har samarbetat med varandra och dragit nytta av varandras energier för att nå sina respektive mål även om de har sina egna separata intressen. Deras mål är att var för sig ta över hela vårt Kosmos, och att använda det som ett energibatteri och suga ut hela dess livskraft till dess att det töms ut och förgörs. De båda har verkat på olika sätt och använder sig av sin specifika energi för att nå sina mål.

Manipulationen av Jorden och mänskligheten kommer ytterst från två
utomkosmiska destruktiva krafter – den destruktiva versionen av den kvinnliga
mörkerenergin och den destruktiva versionen av den manliga ljusenergin

DEN DESTRUKTIVA VITA MANLIGA ENERGIN

Den destruktiva vita manliga energin är kopplad till halschakrat och till ego, information och teknologi. Den skiftar i vita och turkosgröna färger. En av dess främsta metoder är att sprida teknologi som består av destruktiv och infiltrerande energi. Dess energi föder en viss teknologiutveckling och informationsteknologi som har en destruktiv inverkan på människan, med målet att söndra civilisationen inifrån. Det är främst så den kraften har arbetat här på Jorden. Energin i teknologin som ni har utvecklat på Jorden [exempelvis elektricitet, mobilnät, WiFi och HAARP] bryter långsamt ner människor, både deras fysiska och psykiska hälsa, och blockerar deras andliga uppkoppling. Det hindrar människorna från att utvecklas andligen, stänger ner deras hjärtan och gör att de blir teknologiberoende och sjuka. Det gör att de upplever en allt större distans till andra människor. De får ett allt större ego och blir allt mer ytliga och självupptagna, och får svårare att tänka självständiga tankar. De får ett minskat behov av djupa personliga relationer och djupare kärleksrelationer, och deras sexuella energi och lust försvagas eller förvrängs. Deras empati för andra människor minskar successivt, och de utvecklar istället en allt större besatthet av teknologi och ett allt större behov av att ständigt ha en skärm framför sig. De har utnyttjat människans inre längtan mot en andlig ”uppkoppling” mot det Gudomliga, och istället ersatt det mot en digital uppkoppling mot Internet.

Här vill jag lägga till att upplysta civilisationer har tillgång till en mycket mer avancerad form av teknologi, som befinner sig långt över människans fattningsförmåga. Det är viktigt att förstå att teknologi i sig inte är skadligt, utan skillnaden är att dessa upplysta civilisationers teknologi har en helt annan energi i sig. Den består av en balanserad och harmonisk energi, och på det sättet är den inte destruktiv. Den skadar inte, och den skapar heller inte några ohälsosamma beroenden. De upplysta civilisationerna har förmågan att använda teknologin på precis de sätt de vill, utan att det gör att de blir övertagna eller beroende på något sätt. Det är det som är skillnaden. Det är inte så att vi efter Övergången helt kommer att överge och sluta använda teknologi, utan vi kommer ersätta den nuvarande destruktiva teknologin med teknologi som har balanserade energier i sig som är mycket mer avancerad än teknologin vi har tillgång till idag. Den kommer att tjäna oss, istället för att använda sig av oss och försöka äga oss.

ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH TRANSHUMANISM

Den destruktiva manliga energins mål är att få människan att vända sig bort från sin mänsklighet och istället överlämna sina liv i händerna på teknologin och den artificiella intelligensen [A.I.]. Målet är att få människan att föredra att vistas i virtuella världar framför den sanna fysiska världen, och att de ska känna distansering och äckel inför att vistas i naturen och inför att ha fysiska relationer med andra människor. Det här är en uttalad strategi hos de civilisationer som manipulerar mänskligheten, där de arbetar väldigt långsiktigt för att få människan dit de vill. De har under en väldigt lång tid förberett människan för detta energimässigt, genom att hela tiden ta små steg mot sitt mål [”Totalitärt tassande” / ”Totalitarian Tiptoe”].

Om ni ser er om omkring i världen så ser ni att de har lyckats väldigt bra, eftersom människor idag ägnar större del av sina liv åt att stirra ner i sina mobiler och att stirra in i sina skärmar, och att de ägnar allt mindre tid åt varandra och att verkligen vara närvarande i sina fysiska liv. Människor väljer bort det fysiska livet och fysiska relationer i allt högre grad till förmån för det digitala livet och den virtuella verkligheten. En väldigt stor del av människorna i framförallt den rika delen av världen lider av väldigt stora beroenden av sina skärmar. Det beror på att energin som teknologin består av är beroendeframkallande i sig, och tar över människan så att hon låter skärmen och teknologin styra hennes liv.

Mobilberoendet på Jorden idag är en direkt konsekvens
av infiltrationen av den destruktiva manliga energin

Det finns en långsiktig strategi att få människan att lämna över allt större del av sitt liv till teknologin, tills teknologin slutgiltigen styr och kontrollerar varje detalj av hennes liv. Det finns väldigt starka krafter på Jorden idag som verkar för att ni ska gå in i ett samhälle där den artificiella intelligensen styr, och de är bara en förlängning av de illasinnade civilisationernas och den destruktiva manliga energins agenda [Rörelsen på Jorden som verkar för att ”förhöja” (läs robofiera) människan med hjälp av integrerad teknologi kallas Transhumanism]. En av de långsiktiga planerna är att slutligen erbjuda människan att helt vända ryggen till sin fysiska kropp och låta sitt medvetande överföras till en mycket avancerad mänsklig robotkropp, och locka med fysisk odödlighet. Allt detta är en del av den destruktiva manliga energins plan för övertagandet av mänskligheten genom teknologin. Dess mål är att ta över och förgöra hela civilisationen inifrån. Planen är att när den väl har makten över civilisationen så stänger den helt enkelt ned den, och utrotar hela mänskligheten. Dess slutgiltiga mål är att utrota hela vårt Kosmos.

[Några dagar efter att vi hade gjort kanaliseringen upplevde vi en stark synkronicitet som gav oss en obehaglig bekräftelse på hur uttalad planen för robofieringen av människan faktiskt redan är. När Manne var på biblioteket så drogs hans ögon mot en viss tidning på en hylla. Det var det senaste numret av National Geographic (4/17), vars framsida illustrerar hur människan utvecklas via apa och nutidsmänniska – till en cyborg (kombinerad människa/robot), med texten ”Framtidens människa – Nu styr vi själva evolutionen”. Samma bild pryder alla internationella utgåvor av numret, och är en uppenbar global hjärntvättskampanj. Budskapet i tidningen är att ”Människoarten är snart en genmodifierad cyborg”. Samma budskap hittar vi i andra ledande populärvetenskapliga tidningar. Framsidan till ett något äldre nummer av Illustrerad vetenskap pryds av en mänsklig robot med texten ”Evigt liv i ny kropp – Ett forskarteam planerar att överföra mänskligt medvetande till en avatar innan år 2045”. Tidningen Next frågar läsaren på en av sina framsidor ”En bättre människa – Vill du också bli en cyborg?” och ytterligare ett nummer av Illustrerad vetenskap skriver ”Säg välkommen till Robo Sapiens”. Att denna utveckling – som uppenbarligen inte ligger i människans intresse – beskrivs så positivt och okritiskt är ett tydligt tecken på mediastyrning och hjärntvätt.]

I ledande populärvetenskapliga tidningar hjärntvättas vi att tro att
robofieringen av människan är ett positivt och naturligt nästa steg för människan
– helt i enlighet med den destruktiva manliga energins plan för mänskligheten
 

DEN DESTRUKTIVA SVARTA KVINNLIGA ENERGIN

Det andra energimedvetandet som ligger bakom infiltrationen och nedbrytandet av Jorden är den destruktiva svarta kvinnliga energin. Den använder sig av en annan form av destruktivitet, som får människan att dras till det ni kallar för ”ondska”. Den skapar kaos och förgörelse som sprids som ett virus i människan och samhället i stort. Det är den destruktiva svarta kvinnliga energin som lett till människans mordiskhet och det våldsamma krigandet genom mänsklighetens historia. Den skapar en drivkraft i människor att söka konflikter och att vilja skada, döda och förinta. Den skapar hat, våld, terrorism, krig, svält och lidande. Den har skapat epidemin av sexuella övergrepp och sexuellt våld som pågår över hela Jorden. Den har skapat människans dragning till skräck och fascination för onda och destruktiva väsen. Människans Halloween-firande till exempel, är en enda stor ritual till den destruktiva kvinnliga energins ära. Det är den destruktiva kvinnliga energin som har skapat de extremt omänskliga beteenden som delar av Makteliten i hemlighet ägnar sig åt; satanism och ”svart magi”, blodsdrickande och kannibalism, sexuella övergrepp och pedofili, och rituella människooffer.

Alla dessa exempel är förlängningar av den här energin som har tagit sig in i vår civilisation här på Jorden för att slutgiltigen försöka förgöra den. Det är så dessa krafter arbetar som kosmiska kolonisatörer, de tar sig in till kärnan av en civilisation och söndrar den inifrån, för att sen helt ta över den, förinta den och sedan röra sig vidare till nästa.

– Det är tydligt att se den här energins närvaro i tv-serier och film när det gäller fokuset på mord och död, och vågen av serier och filmer om zombier, vampyrer och kannibalism idag. Jag tänker även på den utbredda våldsporren och S&M [sado-masochism].

Alla dessa exempel är förlängningar av den kvinnliga svarta destruktiva energin och visar på aktiviteter som går ut på att man ska skada och förgöra andra människor, och som växer sig allt starkare ju mer man utför dem. Deras syfte är att stärka den destruktiva kvinnliga energins grepp om människan och successivt göra henne mer destruktiv, att få henne att övermannas av destruktiva krafter, och göra att hon slutgiltligen ska vilja förgöra andra människor och förgöra sig själv. Det är det som är detta energimedvetandes mål, att vi ska förgöra varandra och oss själva, och hela vår civilisation, så att de successivt kan ta över.

Halloween- och skräckkulturen på Jorden är ett sätt för den destruktiva kvinnliga energin att få människor att, redan som barn, koppla upp sig mot och låta sig influeras av destruktiva väsen.

KÖTTÄTANDE

Ett annat exempel på hur den destruktiva kvinnliga svarta energin infiltrerat och påverkat mänskligheten är ätandet av kött på Jorden. Majoriteten av mänskligheten på Jorden idag är övertygade om att det är en del av människans natur att äta kött – att döda andra djur och äta deras kött, ägg och mjölk. Så är inte alls fallet. Det var aldrig någonsin meningenatt människan skulle börja döda och äta andra levande varelser, och ta deras mjölk och ägg och äta dem. Det strider helt mot människans fredliga och kärleksfulla grundnatur, och är någonting som har åstadkommits genom omfattande energimanipulation, hjärntvätt och mind control.

Det är inte bara så att det strider mot hennes natur, det är också väldigt osunt för människan att äta animaliska produkter – både för hennes rent fysiska hälsa, men även för hennes psykiska och andliga hälsa. Den destruktiva energin i de animaliska produkterna sänker människans energinivå och skapar stora energiobalanser i henne. Den sänker hennes andliga medvetenhet och hennes psykiska och fysiska hälsonivå. Det gör människor mer instabila, aggressiva och skyndar på deras åldrandeprocess. Dessutom ger dödandet och ätandet av djur negativ karma som ligger som en tung börda över mänskligheten, på grund av hur människan behandlar djuren i de koncentrationslägersliknande fabrikerna inom djurindustrin. Genom att äta kött så får du dels i dig traumat från djuret som blivit uppfött och dödat för att du ska kunna äta det, och dels får du i dig de tunga destruktiva energierna som krävs för att kunna slakta ett djur.

Det är framför allt den destruktiva kvinnliga mörkerenergin som har manipulerat människan och skapat illusionen av att hon behöver kött för att överleva, vilket inte på något sätt är sant. Människan mår allra bäst av att utesluta alla former av animaliska produkter och istället äta växtbaserat. Det är också därför köttätare kan reagera så starkt och bli arga och gå till attack när det här ämnet diskuteras, eftersom de som manipulerar mänskligheten har satt in energimässiga försvarsmekanismer som gör att man automatiskt försvarar de dåliga val man gör, så att man inte ska kunna känna efter på djupet om det man gör egentligen känns fel.

JU STÖRRE GUDOMLIG SANNING, DESTO STARKARE FÖRSVARSMEKANISM

Det är en mängd olika saker i ert samhälle som ni gör som egentligen inte är bra för er, och när någon ifrågasätter de här destruktiva och djupt obalanserade sakerna i samhället så reagerar människor ofta med väldigt stor aggressivitet och ilska just därför att det finns en gudomlig sanning i det. Ju större den gudomliga sanningen är, desto större hot upplevs det vara. Det här är en del av de försvarsmekanismer som de destruktiva civilisationerna som manipulerar mänskligheten har satt in. De använder sig av olika typer av mind control-tekniker där de kan programmera människor att tänka vissa tankar och reagera på vissa sätt. Dessa system får människor att känna sig hotade och gå till attack om någon ifrågasätter deras destruktiva livsstil. Det är därför människor reagerar så starkt när man ifrågasätter exempelvis kostvanor och livsstil, medicin och sjukvård, rådande normer i samhället och så vidare. Då aktiveras mind control-teknologin och får människan att gå in i försvar, eller till och med till attack.

Den här teknologin manipulerar också människorna att försöka straffa och skada de människor som talar sanning. Det är också en form av mind control som åstadkoms genom energi-implantat i mänsklighetens kollektiva medvetande, vilket gör att människorna fungerar som väktare för Matrisen (eng. ”The Matrix”) och det rådande systemet på Jorden. De människor som ifrågasätter eller stör det rådande systemet upplevs som hotande, och blir förföljda och bestraffade på olika sätt. Det här kan vi se väldigt tydliga tecken på idag i samhället. Så fort människor går ut med avvikande åsikter på Internet till exempel, utsätts de ofta för väldigt obalanserad och aggressiv kritik. De individer som har kraft nog att uttrycka sin sanning blir förföljda och påhoppade på heltoacceptabla och oproportionerliga sätt.

VACCINER

– Ett väldigt tydligt exempel på det är ju hetsen kring vacciner i media idag. 

Ja, all den ilska och den aggressivitet som råder mot människor som inte vill vaccinera sina barn idag är fullständigt oproportionerlig, eftersom valet att inte ge sina barn vacciner egentligen är en självklar rättighet som varje människa har. Ingen människa ska någonsin behöva tvingas att ge sina barn vaccin. Det här är ytterligare ett exempel på hur de här krafterna försöker manipulera människorna till att förgifta sig själva, och förgifta sina egna barn. Mänskligheten matas dagligen med desinformation och skrämselpropaganda om hälsa och sjukdom.

Vacciner är en förlängning av den destruktiva vita manliga energin. Genom vaccinerna får man i sig högfrekvent destruktiv manlig energi som skapar skadliga obalanser och blockeringar i människans energisystem. De civilisationer som manipulerar mänskligheten genom den destruktiva manliga energin använder sig av vacciner som en metod för att stänga av tillförseln av den rena kvinnliga energin till våra energisystem och våra kroppar, genom de ämnen som finns i vacciner och de energier som arbetar genom vaccinerna. Den mänskliga kroppen behöver ha en balans mellan den manliga och den kvinnliga energin för att kunna fungera normalt och vara frisk. När man stryper tillförseln av den röda kvinnliga energin så börjar människor må väldigt dåligt och får psykiska och fysiska sjukdomar. Detta skapar enorma obalanser i människans energisystem som kroppen inte klarar av att återbalansera, vilket gör att hon får bestående obalanser i kroppen och drabbas av allvarliga sjukdomar. Det finns mängder av forskning på Jorden som visar på vacciners skadliga effekter, som tystas ned och smutskastas – eller så förnekas den helt enkelt av människorna på grund av den hjärntvätt de har utsatts för och de energiimplantat som styr deras värderingar.

Trots att vaccin är frivilligt i Sverige så bedrivs hätska
smutskastningskampanjer mot ”vaccinvägrare” i media

Vacciner är ett av många exempel på metoder som de illasinnade civilisationerna och Makteliten på Jorden använder sig av för att skapa obalanser och blockeringar i människors fysiska kroppar och energisystem för att göra dem sjuka och hindra dem från att utvecklas andligen. Ytterligare exempel är spridandet av alla de gifter som finns överallt i vårt samhälle – genom mat, genom luften [geo-engineering], genom konsumtionsvaror och så vidare. De uppmuntrar människan att föra en destruktiv livshållning där hon bryter ned och förgiftar sig själv genom ohälsosam mat, alkohol, droger, mediciner och konsumtion och så vidare – och som slösar på Jordens resurser och bryter ned Jordens ekosystem och energisystem. Målet är helt enkelt att hindra människans medvetandehöjning och att på sikt utrota henne.

Den destruktiva vita manliga energin finns också närvarande i vetenskapen på Jorden. Inom vetenskapen är man mycket stängd mot den kvinnliga energin och de kvinnliga värdena såsom andlighet, intuition och empati. Det gör att den vetenskap ni har idag är väldigt enögd och blind på många sätt. Människan ser inte de enorma blinda fläckar som finns idag på Jorden inom vetenskapen när det gäller den mångdimensionella energiverklighet vi lever i, det mänskliga medvetandet och själen, energikroppen och kopplingen till människans hälsa och så vidare. Det råder också en enorm brist på kunskap när det gäller den högre teknologin som människan har potential till och skulle kunna utveckla. Makteliten och deras samarbetspartners har arbetat mycket hårt för att hindra mänskligheten från att få tillgång till den sanna kunskapen om den måndimensionella människan, den fria energin, rymdresor och annan mycket avancerad teknologi, med mera. Efter övergången till den Nya Tiden kommer ni att behöva ompröva all den ”kunskap” som ni hittills haft tillgång till på Jorden, och helt börja om från början för att skapa en ny förståelse för vad människan är, och vad verkligheten egentligen består av.

DE TVÅ KRAFTERNAS MARIONETTER

De här två destruktiva krafterna har, genom energimanipulation och genom de illasinnade civilisationer de använder sig av, förändrat människans bild av sig själv i grunden, och lurat henne att tro att hon är något som hon inte är. Människans grundväsen är vänligtoch hennes grundenergi är kärleksfull och fredlig. Mänskligheten är egentligen ett väldigt fredligt folk som aldrig någonsin skulle göra en annan människa illa eller kriga mot någon annan i sitt naturliga tillstånd. Anledningen till att hon har börjat bete sig så konfliktinriktat och krigiskt som hon gör idag, och att hon har börjat begå så stora övergrepp mot varandra och andra levande varelser som hon gör idag, beror på den enorma manipulation hon har utsatts för genom de här två destruktiva krafterna. Det är det som har fått människan att felaktigt tro att konkurrens, konflikt och krig är en del av hennes naturliga väsen.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några vinnare i att verka som marionett för dessa krafter. Det finns ingen i Kosmos som kan ”vinna” på att vara en del av de här destruktiva krafterna, utan att vi alla är förlorare. Alla de själar som har låtit sig övermannas, och har deltagit i förgörelsen av Jorden och Kosmos kommer att behöva väldigt omfattande healing- och reningsarbete i de högre dimensionerna efter Övergången. Det kommer att bli ett mycket mödosamt och djupgående arbete för dem att rena sin egen karma.

– Pratar du om Makteliten nu? 

Makteliten på Jorden är bara en av en mängd olika grupper i Kosmos som låtit sig övermannas av de här krafterna och deltagit i nedbrytandet av Jorden, mänskligheten och Kosmos. Alla måste ta ansvar för det man har gjort. Det gäller alla själar, oavsett vad.

När det gäller manipulationen från kosmiska civilisationer är det inte så som vissa verkar tro, att det bara finns en mäktig civilisation i vårt Kosmos som ligger bakom all manipulation av mänskligheten, utan det finns en mängd olika andligt outvecklade civilisationer – men som har en hög teknologisk nivå – som har deltagit och låtit sig bli till marionetter för de här energimedvetandena. De här krafterna har övermannat dem, tagit över deras medvetanden och styrt dem och deras föreställningsvärld. De destruktiva civilisationer som har deltagit i manipulationen av Jorden har verkat som mellanhänder till någon av – eller i vissa fall båda av – de här krafterna, baserat på vilken av de båda krafterna som bäst matchar deras egen energisammansättning.

Det handlar med andra ord inte ytterst om utomjordiska civilisationer som ligger bakom manipulationen av mänskligheten, utan det är de här två ursprungliga krafterna som befinner sig bortom vårt Kosmos som ligger bakom och har infiltrerat vårt Kosmos och vår jord. Den information ni får tillgång till här på Jorden, även den alternativa informationen, är bara fragment av sanningen. Den kan vara sann och riktig, men det är ändå bara fragment. Det är först när man lägger ihop alla pusselbitarna och ser hela bilden som man kan få en fullständig förståelse för situationen.

KOSMOS FRIGÖRELSE

De båda destruktiva krafterna har samverkat och samarbetat under mycket lång tid för att försöka ta över vårt Kosmos. Men det har skett ett väldigt stort samarbete mellan alla högt utvecklade själar i vårt Universum för att förhindra detta. Vi har genom samarbete med högt utvecklade och kraftfulla själar från utanför vårt Kosmos lyckats kasta ut dessa destruktiva medvetanden ur den värld vi lever i – den stora Oändlighet som vårt Kosmos befinner sig i. Det här är en väldigt dramatisk och avgörande händelse som har skett under de senaste åren, men som har skett under ytan och som mänskligheten inte känner till. Det har pågått ett mycket stort arbete på många nivåer för att rena det här Universumet och frigöra det från dessa destruktiva krafter.

[Maria har deltagit i detta arbete under de senaste åren, och hon berättar att det avgörande steget för att få bort dessa två destruktiva krafter ur vårt kosmos’ värld togs under 2016. Det har varit ett mycket tufft och krävande arbete under lång tid för att nå det här målet. Den otroliga kraftsamling som krävdes för att slutgiltigen klippa av förbindelsen till dem och slänga ut dem ur vår värld var extremt omfattande.]

Däremot finns det rester kvar av deras energier och energisystem som de har byggt in i vår värld och vårt Kosmos, och de måste givetvis raseras och renas. Vi själar som lever i Kosmos har ett stort arbete framför oss att rena och rensa och tömma Kosmos på destruktiva energier av alla slag – alla de destruktiva energisystem och programmeringar som dessa krafter har skapat. Det kommer att krävas ett omfattande healingarbete för att fullständigt frigöra vårt Kosmos från de här energierna. På samma sätt kommer det att krävas ett omfattande healingarbete för mänskligheten och Jorden för att fullständigt frigöra sig – eftersom de har infiltrerat och tagit över stora delar av er civilisation, era värderingar och era samhällsstrukturer. [Nästa kanalisering kommer att handla om Gudinnans återkomst och bland annat ta upp hur du arbetar för att bryta dig fri från manipulationen från dessa krafter].

När människan börjar vakna upp och ifrågasätta världen ni lever i – de värderingar och de strukturer som råder – så kommer ni att inse att det är väldigt lite av livet på Jorden som egentligen är i enlighet med era Gudomliga Jag. Det mesta som sker i er civilisation kommer att behövas rivas ner och tas bort och ersättas med något helt annorlunda. Det är det som präglar ingången i den Nya Tiden, att man raserar och städar bort det gamla och ersätter det med något helt nytt. Ingången till den Nya Tiden är inte bara en händelse här på Jorden, utan det är en kosmisk händelse, som nu kan möjliggöras som ett direkt resultat av att vi har plockat bort dessa energimedvetanden som har infiltrerat vår värld. Det finns som sagt rester kvar, och det är ett stort och gediget arbete som måste utföras för att rensa bort alla lager. Men i och med att själva ursprungskällan till dessa destruktiva energier har tagits bort så har också ett avgörande hinder tagits bort som under eoner av tid gjort det omöjligt för Jorden och Kosmos att gå in i ett högre tillstånd och en Ny Tidsålder. Nu finns det ingenting kvar som hindrar oss från att gå in i den Nya Tiden. Det betyder att vi äntligen är FRIA. Fria att gå in i den Nya Tiden och skapa en ny värld i skönhet och harmoni.

Jorden och Kosmos har äntligen frigjorts från de destruktiva
krafternas grepp och är nu redo att gå in i Nya Tidsåldern
 

VAKNA UPP UR MANIPULATIONEN

Det är hög tid för mänskligheten att vakna upp och bli medvetna om de här krafterna som under mycket lång tid verkat för att föra er bort från ert naturliga ursprungliga tillstånd. Det är hög tid ni ser att ni som mänsklighet har gått helt vilse, och att ni har fastnat i ett tillstånd som är otroligt långt ifrån ert Naturliga Jag. När människan vaknar upp och på djupet inser vad denna infiltration och manipulation har medfört för mänskligheten så kommer hon att förstå att de flesta av hennes värderingssystem och strukturerna i samhället är djupt skilda från hennes naturliga tillstånd. Det är otroligt viktigt att ni vaknar och blir medvetna om all manipulation och alla energiimplantat som fortfarande finns kvar i er människor, era samhällssystem och strukturer – så att ni kan påbörja det stora arbetet med att på ett fredligt sätt hela, rena, rensa, tömma och bryta ner alla de här strukturerna.

Allt det gamla måste rensas ut för att sen kunna ersättas av något nytt. Det är det viktiga steg mänskligheten står inför idag, att verkligen på djupet förstå och se i vilken enormt stor utsträckning ni har gått vilse och hur otroligt långt ni egentligen befinner er från ert ursprungliga Sanna Jag. Ni behöver arbeta med djupgående meditation och healing för att hitta tillbaka till era Sanna Gudomliga Jag, och ert naturliga sätt att leva och vara med varandra. Ni behöver hitta tillbaka till ert naturliga sätt att organisera er värld, och skapa en ny värld fylld av kärlek, fred, omtanke och sanning.

Genom inre andligt arbete kan vi frigöra oss från manipulationen
och låta våra Gudomliga Jag börja skina igenom

HA EN SUND URSKILJNINGSFÖRMÅGA

Jag skulle vilja avsluta med att uppmana er att när det gäller allt ni allt ni läser i tidningar och i böcker, allt ni lär er i utbildningar och på kurser, allt ni ser i filmer och serier, all reklam och påverkan ni utsätts för, alla människor ni pratar med, alla normer och regler som finns i samhället… i precis allt – att alltid ha en sund, kritisk och jordad urskillningsförmåga. Bär med er den kritiska urskiljningsförmågan i allt ni gör och allt ni stöter på. Svälj inte bara saker utan gör medvetna val i allt ni gör. Ha alltid det i åtanke i alla aspekter av era liv; vilka människor ni träffar, vilka filmer ni tittar på, vad ni tackar ja till att stoppa i er kropp… I varje livsval ni gör – ha alltid en sund urskiljningsförmåga.

Acceptera inte saker som sanning automatiskt bara för att en auktoritet säger att de är sanna, eller för att någon säger till dig att ”men det har ju alltid varit så” eller ”men alla gör ju så”. Det är absolut inget argument, snarare tvärtom. Våga börja leva era liv i enlighet med era Sanna Jag, era Sanna Gudomliga Jag – den del av er som så länge legat och sovit och som nu börjar vakna till liv igen. Låt er inre röst och ert Gudomliga Jag äntligen få ta plats i era liv. Börja lev ert liv i sanning och kärlek.

[Slut på kanaliseringen. Hjälp oss gärna att sprida kanaliseringen, och hör gärna av er med feedback! Tack på förhand.]

 

Källa: https://ljusspridarna.org/kanaliseringar/kosmos-frigorelse-maria-bertram/

Psychotronic Attack

CATALONIA UNDER PSYCHOTRONIC ATTACK BY ISRAEL SUPERVISED BY PROF. HAIM SOMPOLINKSKY – THE ULTIMATE CRIMINAL

HAIM_SOMPOLINSKY_PSYCHOTRONIC_ATTACK_ON_SPAIN

This should be on every news worldwide. Israel has attacked Spain with Israeli psychotronic weapons.  These psychotronic weapons are the Soviet technology that Mossad has stolen from Russia. This technology is based upon the use of psychotronic generators producing mass subliminal effect in a crowd, driving the crowd either to panic fear or to the insurmountable aggression, depending on the frequencies used. Mossad used these psychotronic generators in 1993 in Moscow when they captured power via the illegal anti-constitutional Coup d’état by their proxy President Boris Yeltsin. Participants of that event report that one part of the crowd felt the overwhelming aggression, and the other part of the crowd felt a panic attack.

Remarkably, together with the use of psychotronic generators, the Mossad snipers from the elite unit Jericho were shooting at both sides of the crowd. Mossad has repeated the same tactics, including the use of psychotronic generators and snipers, at the Maidan anti-constitutional Coup d’état in Kiev, Ukraine, in 2014. We can say with 100% assurance that the next horrific event that we would see in Barcelona is the shootings by Mossad snipers at both sides of the crowd – that is, both at Catalonians and the Spanish police. If you will see blood on the pavements of Barcelona, know: this is the Mossad unit Jericho making its appearance in Barcelona.

Zionists who took control of the United States after they assassinated JFK, had used the same psychotronic generators when they illegally occupied Iraq, under the false pretense of defending ”freedom and democracy”. Only, in Iraq, Zionists used the much bigger psychotronic generators. But the application of these large-size psychotronic generators left the United States soldiers incapacitated. They were literally transformed into vegetables. Though the use of that psychotronic weaponry allowed the United States invaders march to Baghdad within a matter of a few days, since the Iraqi army was literally paralyzed by the psychotronic weapons. Iraqi War was the first Psychotronic War in the modern history. And it was the totally ILLEGAL WAR, since the use of psychotronic weapons is forbidden by the Geneva Convention.

That is why in Barcelona, Zionists applied a modification of their psychotronic weapons, stolen from Igor Smirnov, the Russian Father of Psychotronics. Smirnov’s Psychotronics is based upon the combination of the high and low frequency so that one frequency is a carrier wave and the other one is a modulating wave. The efficacy of this approach is based upon the fact that two waves with different frequencies create the refraction optics of scalar wave inside the diffraction grating of two different waves imposed one upon another. Thus you can target an individual or a crowd remotely, through Quantum Nonlocality, when the focus of the refraction optics in the scalar wave biohologram is identical between the asset and the target, non-locally.

The other advance is that Mossad is using now smart phones and mobile phone towers. Google has already purchased a company that allows them to launch harmful software in their smartphones via remote imperceptible signal, and located their floating servers in the International waters for the global cyber war via psychotronic hits through the global network of their smart phones.

Smart phone is, in fact, the paradigmatic psychotronic weapon, since the high frequency of the smart phone is combined with the low frequency of the human voice. One can successfully transmit the subliminal mind control through smart phones, precisely because of this feature of smart phones.

In the light of this events, I would like to attract attention of global audience to the devices by my two companies WAVE GENOME LLC and MATRIX CITY LLC, which are the only companies in the world that provide protection against this kind of psychotronic warfare. In its mass psychotronic attack on Catalonia, Mossad is using OBSOLETE PRE-QUANTUM LEAP technology, which is at least 30 years old.  What I am doing is the radically different technology, which is a much more advanced technology than anything that is used by Mossad.

My companies research, develop and use for production the Quantum Leap technology, called LASER POLARIZED BIOHOLOGRAPHY. It is based upon the use of the Geometrical Optics in chromosomes, and creating artificial LENSES in assisting human chromosomes in achieving more precise focus in the Geometrical Optics of chromosomes during cell division. Most importantly, LASER POLARIZED BIOHOLOGRAPHY cannot be, in principle, used to harm people. It can be used only for good. This is the essence of Quantum Leap, and that is why this technology is suppressed by Satanists.

But we can use the Quantum Leap technology of LASER POLARIZED BIOHOLOGRAPHY to create devices and software (digitized bioholograms) for the ultimate protection against the psychotronic and genetic warfare. This is precisely what my companies are doing. WELCOME TO THE QUANTUM LEAP!

http://www.wavegenome.com

http://www.thematrixcity.com

—————————————————————————————————————–

 

ISRAEL TESTING MENTAL CONTROL TECHNOLOGY OF LARGE MASSES IN CATALONIA

BY RED ADLER

OCTOBER 18, 2017

ISRAEL TESTING MENTAL CONTROL TECHNOLOGY OF LARGE MASSES IN CATALONIA

It is an open secret in intelligence circles that a group of Israeli specialists in neuroscience and technology, has been working in secret for years in Catalonia in the implementation of techniques and technologies of mind control of masses.
The implementation of these technologies of brainwashing are explained by the massive street mobilizations of Catalan separatism, the radical nature of its subversive character, the transversality of this movement affecting people of different ages and the fanaticized obedience of these masses to the dictates of the Catalan-Zionist leaders.

The rise of radical separatism has not only been generated through the deceptive discourses of the separatist leaders and their means, but to a large extent on the basis of these brainwashing techniques, many of which have been induced through messages transmitted subliminally in the disastrous TV3, the authentic field of evidence of the international Zionism.

These subliminal messages cause the expansion of the pedophilia in the region, through the infantile club Super3, whose main function is not only to indoctrinate children in the separatist obedience, but also to favor the pedophile abuse networks run by the Generalitat’s Directorate General for Child Care and Adolescence (DGAIA).

In the last hours, there have been a series of facts that suggest that this mental control of the fanatical Catalan masses, is about to rise to a new step.

Last Monday, October 16, a large group of Israeli specialists, under the protection and guardianship of Mossad agents, has arrived at the Barcelona airport of El Prat, which suggests that some kind of great event is being supervised by Zionism in the separatist region.

The group, under the cover of the Israeli diplomacy, introduced technological device unknown by diplomatic pouch in Spain. It should be noted that this device was not particularly voluminous, although it is presumed that its content was especially sensitive because of the advanced technology.

The group was headed by the prestigious Zionist neuroscientist, accompanied by a team of experts from Bar-Ilan University, The Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences, the Hebrew University of Jerusalem and the Sagol School of Neuroscience in Tel Aviv University.

They were all received by Israel’s honorary consul in Barcelona, and the dangerous Zionist agent Josef David Sánchez-Molina Rubín, who has been playing for years with the patience of the Spanish government that he has repeatedly betrayed without having earned him a well-deserved punishment.

After being discreetly received by (the Satanist) Jordi Turull as a representative of the Generalitat, the scientists divided their activities into three groups. Some of them have been installed in the CTTI (Center of Telecommunications and Information Technologies of the Generalitat). Another group has been installed in the Barcelona Supercomputing Center, while the main group, with the collaboration of a multidisciplinary team of the Eurecat, makes use of laboratories and facilities of the UPC.

According to the first reports compiled by the CNI and leaked to the SIN networks, the team of Jewish scientists would be implementing the device known as ”Pastor” (רועה צאן).
Broadly speaking, the device consists of an advanced software that uses mobile phone antennas to send hidden waves of different frequencies that can affect the human brain by inducing the desired behavior in affected individuals illegally.

In turn, mobile phones themselves also are instructed to emit these waves, making any mass demonstration on a ’controlled herd’ (hence the name ”shepherd” for that device), as we have seen happening in the separatist demonstrations, where the people gathered there respond in unison as if they had no will of their own and were controlled by invisible threads.

Such technologies would not have been effective a few years ago, but with the massive proliferation of smartphone use, anyone attending a demonstration sees their brain bombarded by waves from their own cell phone, as well as nearby cell phones, turning people congregated into an easily controllable fanatic mass.

The arrival of the Jewish specialists in Barcelona and the feverish work they are doing in the last hours, presage that, in the coming days, events will be precipitated and the masses, made blind and fanatized by the separatist order, will be used as shock force to implement the Catalan-Zionist project of destruction of our homeland, already turned into the last hope of the world in the fight against the Masonic-Jewish plan of world control.

https://redadler.wordpress.com/2017/10/18/israel-prueba-tecnologia-de-control-mental-de-grandes-masas-en-cataluna/

Slavsystemet

Vi är slavar och vårt slavpapper är vårt ”PersonBevis” ….
.
// ety SWEDEN, THE KINGDOM OF, är ett bolag,
REGERINGSKANSLIET är ett bolag,
SKATTEVERKET är ett bolag,
SVERIGES DOMSTOLAR är ett bolag,
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN är ett bolag,
POLISMYNDIGHETEN är ett bolag.
.
NYBRO och EMMABODA KOMMUN är exempel på kommunala bolag osv –och samtliga vill de som representerar dessa bolag att människor utöver detta bedrägeri mot folkets om vi både deltar i och är offer för, ska acceptera oss själva och våra barn som bolag genom den registrering som SKATTEVERKET genomför då signalen från BB kommer att ett levande barn är fött:
( Skatteverkets registrering av nyfödd juridisk person (handelsdrivande bolag), lagrum genom Folkbokföringslagen: http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19910481.htm )
.
Under den korta stund som förflyter mellan det att ett levande barn föds och till dess att det registreras och får sitt personnummer, så är det lilla barnet en människa med en mor och far, och vilket genom sina oförytterliga mänskliga rättigheter, är fri att utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål med föräldrarna som stöd på sin resa.
.
Denna lyckliga utsikt för barnet tar slut efter några minuter. När registreringen är genomförd blir istället det lilla barnet statens egendom och handelsvara, ett offer för författningarna (de lägst stående lagarna) Socialtjänstlagen, Skollagen m fl:
( Identitetsbeteckning för juridiska personer m. fl (1974:174): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740174.htm )
.
Sverige bolagiserades efter tillkomsten av den nya grundlagen Regeringsformen 1974, vilken öppnade även för bolagisering enligt ovan av de levande människorna i riket Sverige:
.
Detta transformerar de levande människorna vilka bildat staten Sverige till slavar under den, vilket är detsamma som bedrägeri – folkförräderi rent av!
.
De olika bolagen, vilka kallar sig myndigheter kan därmed behandla oss och våra barn såsom de önskar, trots att de lägsta lagarna – författningarna – kräver vårt medgivande för att kunna forceras. Detta struntar dock representanterna för de handelsdrivande bolagen i, och behandlar därför våra barn precis som de önskar!
.
Det övergripande målet är att formatera våra små människobarn enligt den kollektivistiska agenda som sedan länge rullat och som kommer att leda till mänsklighetens totala slaveri om vi inte får stopp på det nu!
Det är denna agenda som bestämmer vad som är kunskap och vad som inte är det, liksom vilka metoder som leder till denna önskade föreställning om kunskap, liksom vilka data som ska släppas igenom för att kunskaperna inom agendan ska upprätthållas som just kunskaper, och inte som lögner och fabrikationer.
.
Syftet med denna agenda är att skyffla upp värden från pyramidens botten, upp till dess topp – till de som kontrollerar bankirerna, vilka kontrollerar pengarna och därmed allt i ett materiellt samhällssystem. De får samhällets aktörer att hoppa, dansa och sjunga på kommando, d v s politikerna, bolagen vilka kallar sig myndigheter inklusive polisväsende och domstolarna vilka kontrolleras av de som kontrollerar frimurarna:
.
Därmed kontrollerar de våra egendomar, våra rättigheter, och våra överlevnadsmöjligheter. Mänskligheten anses bestå av ca 95% för många individer –”värdelösa ätare” som den sk filantropen men egentligen parasiten Rockefeller i denna globala elit uttalade sig på 70-talet:
( Rockefeller: ”Useless eaters”: http://www.rense.com/general78/philo.htm )
.
.
.
De jagar oss och hoppas att vi ska ta livet av oss – som en komplementerande metod till krigen de skapar och deras olika depopulationsprojekt. Planen finns t o m huggen i sten:
( Georgia Guidestones, okänd beställare: http://www.radioliberty.com/stones.htm )
.
Det är denna agenda och dess föreställningar (t ex penningsystemet vilket marknadsförs som naturlag) och metoderför otillbörlig maktutövning (t ex illusionsjuridiken) som är huvudproblemet, och vilka i Autentopia -2061 inte längre existerar. Utan agenda på någon samhällsnivå kan inte makt existera, därför inte heller förtryck, och därmed inget lidande. Inget slaveri, ingen svält, inga krig och därmed inga ofrivilliga flyktingströmmar – om det inte är naturen som orsakar dem.
.
Just det sistnämnda (flyktingströmmar) är centralt att förstå eftersom vi just nu (vid bokens publicering i januari 2016) och ett antal år framöver har ett fönster öppet för att förhindra att befolkningarna låter sig luras in i rasistiska kontroverser, vilka kan – om det vill sig illa –sluta med begränsningar av yttrandefriheten, undantagstillstånd och inbördeskrig. Det finns redan tecken på det via diskussioner mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet:
.
Det är planerat så, ety polarisering mellan grupper –etnicitet, kön, ålder, vänster / högerideologier, öst / väst, religioner, socioekonomisk status – är denna globla elits främsta taktik för att hålla ossborta från de verkligt stora och viktiga frågorna som t ex penningsystemet och illusionsjuridiken, och istället sysselsatta med underfrågor, vilka är oväsentligheter som vi måste lyfta blicken ifrån.
.
Syftet är alltså att förbrylla folken så att vi inte ser igenom agendan och metoderna. Det är således inte flyktningarna som ska angripas, utan de som skapar krigen.
.
Enligt generalen Wesley Clark planerades sju krig på fem år,
( General Wesley Clark, uttalande Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw )
….och Anders Borg skojar till det och tackar för de flyktingströmmar som dessa krig genererar:
( Anders Borg, uttalande Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zU0_6yPVCPQ )
.
Flyktingarnas uppgift är dels att bli måltavlor för rasism och de oroligheter detta innebär – därmed kan polisen militariseras, undantagstillstånd utlysas, yttrandefriheten begränsas genom grundlagsändringar. Det finns i förlängningen av denna process en uppenbar risk för inbördeskrig, och eftersom Anders Borg är mycket medveten om syftet med att piska upp den nationella stämningen, får vi anta att det är inbördeskriget han tackar på förhand för.
.
Inbördeskrig är en utomordentlig kuliss till presentationen av en lösning på ett problem som TPTB (The Powers That Be – Den hemliga makten) själva skapat, som ett i kölvattnet av systemhaveriet, allt fattigare och allt mer uppskrämt folk, är beredda att köpa till vilket pris som helst.
.
Att det förhåller sig på detta sätt beträffande krigen och flyktingströmmarna har även den lika elitägda så kallade MSM (mainstream media) skrivit om – vi måste alla betala för Bushs krigsförbrytelser, skriver Svenska Dagbladet:
.
Eftersom samma globala elit även äger media, är större delen av det som skrivs där kontrollerad opposition. Det makten vill ha ut till folket, det kommer ut – annars inte. Det innebär per definition att TPTB, vilken driver sin agenda under begreppet New World Order, följer sin uppgjorda handlingsplan.
.
Enligt Hegeliansk dialektik vidmakthålls kontrollen över massorna genom att TPTB skapar ett problem, inväntar folkets eskalerande förtvivlade reaktioner, samt står därefter redo att presentera en lösning på problemet:
( Hegeliansk dialektik: http://www.filosofer.se/hegel.html )
..
Det är därför tämligen enkelt att med logik se att det är planerat att bankerna ska krascha, och penningskapandet leviteras upp på nästa nivå – till de numera sedan 1998 elitägda Riksbankerna.
.
Kreditavregleringen, den sk Novemberrevolutionen 1985 (tre månader före Olof Palmes död för övrigt!) var inget mindre än en statskupp.
Beslutet togs i styrelserummet, helt utan demokratisk förankring:
( Öppet arkiv, Novemberrevolutionen: http://www.oppetarkiv.se/video/1600350/novemberrevolutionen )
.
Eftersom SWEDEN, THE KINGDOM OF, är ett bolag sammanlänkat med Federal Reserve – bolaget USA:s riksbank med NYSE (New York Stock Exchange) som tillsynsmyndighet, innebär det att TPTB även äger centralbankstaterna och därför kommer att kontrollera pengarna även fortsättningsvis – om inte en kritisk massa ser igenom hela illusionen och sätter stopp för den:
.
Västvärlden är således tänkt att falla samman, och vi har sett påven och FN gå samman med BRICS-länderna och kommer tillsammans med Putin att presenteraden verkliga New World Order-agendan.
//
I praktiken innebär det att de fördömer det västliga NWO och lovar städa upp, dömer ut lämpliga straff till ett antal lämpliga västaktörer, framställer sig själva som räddarna i nöden, delar ut guldbackade valutor till folken för att även fortsättningsvis låta människan dväljas i ett bristsystem, inför basinkomst och bjuder på ett jubelår (skuldavskrivningar). Ska vi gissa att priset för detta gentila erbjudande är chipning? –
( Mind Control, MK Ultra: http://www.dailymotion.com/video/x2z7w6f )
.
Om det för att förhindra att vi luras in i polariseringsfällan är viktigast att komma ihåg att det är de av väst skapade krigen som skapar flyktingströmmarna, så är det för att förhindra att vi luras in i den totala avhumaniseringsfällan, viktigast att hålla ögonen på chipningsprojektet. Det marknadsförs som en trend och fördelarna uppges vara att det t ex kan öppna dörrar utan nycklar och scannas av vid banktransaktioner:
( TV4 Morgon, Chippet som trend, 8 Dec 2014
.
Säkerligen kommer diskussionerna av TPTB ledas in på övervakningsproblematiken, alltså ett visst erkännande från den globala eliten att övervakningen av enskilda med hjälp av chipet blir mycket enkel överallt och dygnet runt. Detta är det psykologiska trick som innebär att en liten synd erkänns för att dölja en större.
.
Det egentliga syftet med chipet är att det kommer att programmeras att ge signaler till det limbiska systemet, d v s den del av hjärnan som hanterar vår känslomässiga dimension, eller till neocortex –hjärnbarken, vilken hanterar våra högre tankar.
.
Vilka signaler skulle vi kunna gissa på skulle vara önskvärda att stänga av hos människor som endast betraktas som och endast är önskvärda som zombieliknande slavar som vare sig kan tänka på några högre plan eller känna något för varandra?
.
Vilken global elit skulle önska något mera än slavar med instinkter (reptilhjärnan) och låg tankenivå? Därefter behövs ingen övervakning, eftersom zombiesarna inte kommer att bry sig om vilket.
.
Per definition har mänskligheten då dött ut, och det är väsentligt att vi ställer oss frågan om vi genom ignorans vågar chansa på att våra barn och barnbarn kommer att möta ödet att genomlida sin existens som själlösa robotar istället för människor?
.
Förvisso kanske de inte kommer att sakna sin skapande ”Spirit” – Gudagnista kan vara ett bra svenskt ord – eftersom de inte kommer att veta att en sådan funnits när historien reviderats till förmån för de som vi riskerar att låta få skriva den:
.
Men är det en förlust vi önskar dem – eller oss själva om vi föreställer oss att vi reinkarnerar?
Förhoppningsvis inte!I
Dystopin1984 (1948) av George Orwell är huvudpersonen Winston världens sista människa, d v s med intakt känsloliv, och han bryts ned med hjälp av tortyr tills han anpassats till fullo och blivit den angivande robot som resten av mänskligheten brutits ned till.
.
Orwell hade genom sin familj insyn i TPTB:s planer, och kunde skriva sin historia mycket nära sanningen beträffande planen för mänsklighetens utrotande.
.
En annan författare – Aldous Huxley – vilken 15 år före Orwell, och vilken hade liknande insikter om den globala elitens planer genom sin familj, skrev sin bok Brave New World, om en neddrogad mänsklighet i en klinisk civilisation.
.
Metoden i denna dystopi var nedbrytning med hjälp av SOMA – en beroendeframkallande lyckodrog.
.
Idag mördas, torteras och förföljs förvisso de människor som anses ”farliga” för att de kritiserar vårt förliggande Illusionsparadigm, kallas terrorister, fängslas eller försvinner in i de psykiatriska avdelningarna.
.
Men mänskligheten i stort förbryllas med lögner genom hjärntvättmaskinen som går under förkortningen TV, och de knapar lyckopiller för att uthärda den kognitiva dissionansen som helt naturligt måste ta sig ton där nere i själsdjupen i protest mot det till omänsklighet urartade systemet.
.
LÄS MER i boken Autentopia som finns som PDF här:

Finanssystemet – repost

Bechir Rabani

 

Brottssyndikatet no.1

Läkemedelsbolagen struntar i folks hälsa – vill bara tjäna pengar

“Om någon av er har idén att läkemedelsindustrin är mån om er hälsa – glöm det! Det är bara pengar de är intresserade av. 

Och myndigheterna är lika kriminella som läkemedelsbolagen.” säger John Virapen, tidigare verksam 30 år inom branschen.

John Virapen håller föredrag runt världen och berättar om läkemedelsindustrins ohederliga metoder. Bland annat berättar han att branschen undanhåller sanning om biverkningar och ohälsosamma tillverkningsmetoder samt använder sig av mutor för att registrera nya läkemedel.

Virapen vet vad han pratar om. Som chef för Eli Lilly i Sverige mutade han själv läkare. När Prozac, som tillverkas av Eli Lilly, skulle registreras i Sverige tog han reda på vilken psykiatriker som skulle testa medlet, och kontaktade honom. Virapen bjöd på middagar och sände kvinnliga medarbetare till honom för att ”underlätta” arbetet. Virapen berättar även att han lät skicka 25 000 kronor vid två tillfällen till personen i fråga. Vilket var ”otänkbart” enligt dåvarande Läkemedelsverk. Testningen gick på rekordtid, några månader istället för ett till två år.

Han har också bjudit läkare till Västindien som officiellt kallades för utbildningsresor men var snarare mutresor. Det var ytterst få utbildningstimmar men desto mer sprit kvinnor och sång. Läkarna blev fullständigt köpta och när de kom hem skrev de ut recept på färdigtryckta receptblock med sina reklampennor. Enligt Virapen finns det färre säljare nu för tiden på läkemedelsbolagen, eftersom ”de redan har lyckats rekrytera läkarkåren”

Myndigheterna gör inte sitt jobb. Om de hade velat hade många tragedier kunnat undvikas menar Virapen. ”Det är inte mycket att vänta sig när det övervakande organet, Läkemedelsverket, är betalt av de som de skall övervaka läkemedelsindustrin. De betalar Läkemedelsverkets utgifter inklusive löner”, menar Peter Anstrin på KMR

John Virapen uppmanar oss att ta ansvar för vår egen hälsa och att sprida informationen vidare till andra människor, om läkemedelsindustrins ohederliga metoder.

Han har gett ut två böcker, ”Rubio talar ut” och ”Piller och profiter”. Han föreläser också på olika konferanser, mässor och möten, världen runt.

Mer att läsa, samt namnet på läkaren som tog emot mutor, när Prozak registrerades, på www.kmr.nu

Källa: http://dagenshomeopati.se/2011/05/12/tidigare-chef-for-lakemedelsbolag-lakemedelsindustrin-struntar-folks-halsa/

Digital autism

Det digitala beroendet har skapat ett monster. 80% av alla kommunikation idag går via den virtuella världen. Hög tid för en ”digital avgiftning” men en del människor kommer inte klara att bryta sitt beroende. Det sägs att elektronikberoende är starkare än begäret efter heroin. Det borde säga en hel del om vikten av att ta denna digitala autism på allvar…

 

5G-faran, vittnesmål

Vittnesmål – röster från verkligheten

Från hela världen kommer vittnesmål om skador av elektromagnetisk strålning, inte minst mikrovågsstrålning från trådlös teknik. De vittnar om samma symtom och hälsoeffekter som visats i forskningen och som du kan läsa om under risker. Effekterna har beskrivits åtminstone sedan 60-talet i undersökningar av yrkesarbetare som exponerats för mikrovågsstrålning.

På denna sida kan du läsa ett urval av artiklar om deras erfarenheter.

Mobiltelefoner

Hjärntumöroperationsarrhjarntumor

Polisbefäl Roger Carlström, Sverige, fick hjärntumör julen 2011. I flera år dessförinnan hade han fått hudutslag och sömnproblem då han exponerades för det nya polisradiosystemet Tetra (även kallat Rakel) i arbetet. Han är övertygad om att hjärntumören orsakades av hans arbete med det nya polisradiosystemet Tetra/Rakel.  Läs här.

Roger Carlström dog i oktober 2014. Här är en minnestext.

Ian Phillips, brittisk affärsman, 43, fick malign hjärntumör, vid den sida han brukade använda mobilen. Han använde mobilen upp tlll 6 timmar om dagen i sitt arbete som försäljningschef vid ett stort bolag inom medicinteknik. Läs här och här

Jimmy Gonzalez, ung advokat i Florida fick hjärntumör vid den sida han brukade hålla mobilen och en tumör i handen som brukade hålla mobilen samt en tumör vid bröstfickan där mobilen brukade förvaras. Jimmy Gonzalez dog i november 2014, 42 år gammal. Vittnesmål här. Mer info här

Bret Bocook, advokat, fick hjärntumör precis där han brukade hålla mobilen som han använt i 25 år. Han kräver nu skadestånd i domstol och varnar andra. Läs här

Ethan 10 år från Nya Zeeland dog i hjärntumör efter att ha sovit med en wifi-uppkopplad Ipod under huvudkudden. Hans pappa berättar. Läs här

Unga mobilanvändare från Australien har fått hjärntumör efter intensiv mobilanvändning. De vill varna andra. Se och lyssna på deras berättelser på i programmet Today/Tonight i Australiensisk TV (länk till facebook). (Mobile phone cancer danger/Today Tonihgt)

Vittnesmål från Australien och intervju med hjärnkirurgerna Charlie Teo och Vini Khurana. Wake up call.

Hjärntumördrabbade vittnar, USALänk

Hjärntumördrabbade USA berättarLänk

Föräldrar skyller tonårsdotters död i hjärntumör på mobilen. Storbritannien. Länk

Grundaren av GE-KÅs i Ullared, Göran Karlsson fick hjärntumör vid samma sida som han använde mobilen. Använde mobilen intensivt. Dog kort därefter. Länk Står i dag avbildad som staty med mobilen mot huvudet utanför varuhuset.

Spottkörtelcancer

Christian Blomhögskolelektor i Finland, var en intensiv mobilanvändare under 90-talet. Han märkte först att han fick mer och svårare symtom av strålning. 2009 fick han beskedet att han drabbats av cancer på halsen, spottkörtelcancer. Läs här.

Bröstcancer

Cancerläkare berättar om unga kvinnor som fått bröstcancer där de förvarat mobiltelefonen. Länk

Övriga sjukdomar

Nokias fd tekniske direktör Matti Niemelä drabbades av MS och får så svåra symtom av strålningen att han inte kan vistas utanför sin bostad. Kan i dag bara gå med rullator. Använde mobilen mycket intensivt i arbetet. Länk

Brian SteinVd, Storbritannien, fick efter många år som storanvändare av mobilen, svåra symtom av strålningen som började med huvudvärk. Med tiden har han utvecklat så svår känslighet för strålningen att han inte kan se på TV, använda dator, åka tåg eller gå på bio. Läs här

Mobilmaster, trådlösa nätverk

Cancer  och symtom

Gro Harlem Brundtland, fd Chef WHO, fd statsminister och läkare får direkt huvudvärk av mobilstrålning. ”Inga tvivel om att det finns hälsoeffekter av mobilstrålning” konstaterar hon. Läs här

Ericssoningenjör blev sjuk av WiFi och trådlös teknik på arbetsplatsen. Läs här 

Gymnasielärare Linda Nieuwenhuizen blev sjuk av trådlös teknik i skolan. Läs här

Eileen O’Connor, Direktör Radiation Research Trust berättar om den anhopning av sjukdomar, bland annat cancer, som närboende till en mobilmast i hennes bostadsområde drabbades av. Själv fick Eileen O’Connor bröstcancer. Läs här

Sarah Dacre, TV-producent och filmare, Storbritannien, utvecklade svåra symtom sedan hon installerat trådlöst datanätverk i hemmet. Se och lyssna här.

Flicka 12 år, Sverige, fick huvudvärk när skolan installerade trådlöst datanätverk och gav en läsplatta till alla elever. Lyssna här.

Elev 14 år, vaktmästare och gymnasielärare, Sverige får svåra symtom av trådlösa datanätverk som skolorna installerat. Läs här.

Pojke 10 år, Norge, kan inte gå till skolan sedan skolan installerat trådlöst datanätverk. Han blir sjuk då han utsätts för sådan strålning. Familjen var mycket teknikintresserade och var först med den senaste trådlösa tekniken. Mamman har också fått skador på ögonen som hon relaterar till den tidigare användningen av trådlöst datanätverk wifi. Läs och titta här

Kungens vaktmästare, Norge, fick svåra symtom sedan man installerat en mobilmast i närheten av hans kontor. Läs och se här

Flera lärare blev på kort tid sjuka i svensk skola sedan skolan infört trådlösa nätverk och undervisning via uppkopplade datorer. Läs här

Civilingenjör Jeremy Johnson blev sjuk av strålning från trådlös teknik mitt uppe i en framgångsrik karriär i Silicon Valley. Läs här

5G-agendan

”Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.”

 

Denna klädsamma lögn kan man läsa på strålsäkerhetsmyndighetens startsida och är inget annat än ett enda stort hån mot folket. De gör nämligen precis tvärtom. Man kan kortfattat säga att det råder total radioskugga när det gäller sanningsenlig information om 5G-tekniken. SSM har absolut inget negativt att säga om 5G-tekniken och man tystar alla röster som kan visa på motsatsen och detta görs genom antingen ignorerande eller förlöjligande. Vi vet dessutom att dagens mainstream-journalister inte är något annat än simpla PR-människor och som publicerar det som deras ägare vill att folket skall ta för sanning. Dessa individer har upphört med den egna tankeverksamheten och det moraliska, sunda förnuftet lyser med sin frånvaro. En sk ingenjör på Post & telestyrelsen talade jag med senast idag över telefon, och de är lika insyltade och agendadrivna som alla andra inblandade brottssyndikat i frågan. De går alla samma ärenden. De hänvisar bara till genomkorrupta ”strålsäkerhetsmyndigheten”. Det går alltså bara runt i en ond cirkel. Några genuina svar går inte att erhålla.

5G-tekniken är (som det mesta annat) utvecklad av militären för psykotronisk krigsföring med mikrovågor. Denna teknik är och förbli inget annat än ett vapen, punkt. Det är därför mycket intressant att se hur ministrar som Bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson välkomnar 5G utan vidare betänkligheter. Vilka företag har Peter Eriksson tagit mutor ifrån kan man undra?! Sen har vi karriäristen Gustav Fridolin som bokstavligen talat vägrar diskutera strålningen som alla skolbarn utsätts för varje dag utan deras medgivande. Själv har karln två barn, så man kan ju bara undra HUR denna människa tänker egentligen. Dessa människor verkar vara så vilsna att de inte förstår nivån av destruktivitet de är med och skapar. De är uppenbarligen beredda att offra sina egna familjer på köpet. Eriksson och Fridolin springer som alla andra av sveriges ministrar storföretagens ärenden, utan vidare eftertänksamhet eller personliga funderingar kring exakt hur skadlig inverkan millimetervågor de fakto har på den biologiska livsformen. Vi talar inte bara om den mänskliga kroppen, vi talar om ALLT organiskt liv. 5G-tekniken är så destruktiv att denna agenda nu tar helt nya proportioner.

Jag kommer efterhand att exponera de människor som är högsta ansvariga för att denna galenskap sätts i verket, allt från politiker till företagsägare och myndighetsanställda på hög nivå. Dessa kommer sedan att presenteras här på denna blogg. Jag söker även VISSELBLÅSARE från självaste industrin som är villiga att berätta sanningen om 5G-tekniken.

 

3234023_2048_1152 c9ztw4yw0aai0kr

                                                Brottslingarna Eriksson & Fridolin

 

Dessa människor har absolut inga skrupler. Jag kan bara se det som att de är svårt drabbade av sinnessjukdom och därmed borde entledigas från sina positioner. De är en genuin fara för samhällskroppen och verkar inte ha några betänkligheter när det kommer till att utsätta allt levande för mycket allvarliga risker. Det här handlar om mycket mer än pengar och individkontroll. Om tex de pollinerande bina inte klarar att orientera sig i denna soppa av elektromagnetiska frekvenser, som kommer bli tusenfalt värre med 5G-tekniken, så kommer mänskligheten förlora ca 80% av livsmedelsproduktionen. Detta är ett FAKTUM. Att ens tänka TANKEN på att experimentera med något så ödesdigert är för mig helt obegripligt. Men så är jag å andra sidan inte sinnessjuk som dessa individer faktiskt är.

Något måste göras, vi måste alla agera och höja våra röster samt organisera oss lokalt och globalt. Kontakta myndigheter, skriv mail, skicka brev, ring samtal, säg din mening, säg ifrån, kräv objektiv information från alla vinklar. Detta är alldeles för allvarligt för att förbises. Sjukdomsfallen kommer tas till helt nya nivåer om denna teknik får fritt spelrum. Oliktänkande människor kommer med största säkerhet att bli utsatta för individuella psykotroniska attacker och kanske t.o.m mord. Våra barn och djur kommer drabbas hårdast då de är känsligast för dessa förrädiska millimetervågor. Detta är något helt annat än 4G, tro mig.

 


https://www.pts.se – behöver påtryckningar från folket, maila, ring, påverka!  
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se – Vilseleder allmänheten.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se – Arbetar i motvind.
https://inpowermovement.com – Konfronterar de ansvariga världen över. 

 

 

Allvaret börjar

Det är allvar nu. Om inte människor lyfter blicken och börjar vägra delta i sinnessjukan så kan det vara för sent. Agendorna blir tydligare och mer direkta samt mycket hotfullare. De brott dessa individer och entiteter begår kommer inte gå omärkt förbi. Rättvisa kommer att utmätas. Var så säker.

 

Vakenhet – repost

Vi är programmerade till att tvivla och tveka, men uppmanas samtidigt även till att lyssna på oss själva. Vi ska inte rusa med känslor utan ifrågasätta oss själva eftersom att lyssna på sig själv när en själv blivit programmerad till att inte se och lära känna sitt verkliga jag är aningen kontraproduktivt iaf för individen – som är en del av alltet vilket leder till att alltet blir lidande.Utifrån bombarderas vi med influenser som påverkar oss omedvetet eller medvetet eller både och indoktrineringen sjunker allt längre ner i åldrarna och det av en orsak inte för att vi skall tänka fritt och självständigt utan för att vi ska tänka rätt och likadant. Särskiljer du dig från det normativa så blir du förpassad till direkt  korrigering om du så inte låter dig korrigeras blir du lämnad till din ensamhet eller rent av terroriststämplad.

Ensamhet som vi lärt oss vara något att frukta, alla vill vi tillhöra det vi alla är menade att tillhöra vilket vi i själva verket också redan gör bara att vi tycks vara oförmögna till att se det.

Vi ser inte verkligheten eftersom den blivit dold för oss, så dold att den knappast längre behöver försöka döljas för den finns mitt framför oss att se om vi bara visste hur vi skulle göra för att se den.

Filter på filter med kosmetiskt jidder,  polarisering, splittring på alla tänkbara sätt och vis. Det får något så enkelt att verka så komplicerat och det blir komplicerat därför att det är konstruerat så en medveten design av de som besitter den reella makten igenom fiktiva ettor och nollor som styr ovillkorliga delar av våra liv.

Vi har blivit bedragna av inte minst dessa , de bedrar inte bara oss utan också dem själva – deras självförakt talar sitt tydliga språk de skadar medvetet andra för egen vinning vilket om något är en manifestation av dess självhat och upplevelse av tomhet som de desperat försöker fylla med döda ting de söker en känsla av erövring en känsla av makt men deras sökande leder dem inte till (guldet vid regnbågens slut) det leder till ett självförgörande som kommer bli dess död.

De förgör sig själva och precis som de tyranner de är så ska de dra med sig så många som de bara kan med i sitt slutgiltiga fördärv.

Jag kan förlåta för jag förstår att de inte förmår sig begripa bättre och de vet nog att deras tid är kommen för det gör den alltså förr eller senare. När de ligger inför döden, när alla av oss ligger inför döden så kan vi som i alla andra fall bara uppleva våra känslor individuellt och det här och nu, då om någon gång får de möta fruktan i vitögat.

#AlltÄrEnFasad
#DeFria

Like 1 Show likes Comment Share 1 Show shared copies
5

Weather Wars

Tefnut Ua Raet El-Bey > ‎Avalon Sol’s Writings > WEATHER WARS AND TAKING THE FINAL STAND

https://m.facebook.com/groups/852049278230938?view=permalink&id=1084114045024459

Tefnut Ua Raet El-Bey > Avalon Sol’s Writings

WEATHER WARS AND TAKING THE FINAL STAND

Over the past few days I used an account I have had in stasis for about a year to get some critical information out on Facebook regarding the weather wars that have already begun. Some of you saw this and even friended me on Avalon Sanctuaryalliances. That few days is now over.

I posted a number of important details regarding the science about how the Kybal was able to roll out the hellfire tornado that swallowed 57000 homes and innumerable lives in Santa Rosa and area. I included photos of the EMP microwave carpet-bomb that was released above the valley that appeared as a comet, but was actually a device that was set to fracture into multiple drones, each one programmed to travel across the land below following scalar precision to vaporize just the homes and humans while leaving the trees standing, as their plan is to eradicate mankind and all his disgusting, rudimentary structures with as little damage left to Tara as possible. This would be in-the-trenches Tara Cleansing.

I mentioned to cut and paste one of these critical posts under WEATHER AND THE END GAME. I hope you did that, as it was full of critical details regarding the science behind how this apocalypse is being played out using very real, down-to-earth science and energies. It is not magic, but simply advanced knowledge of how to manipulate subatomic and atomic powers in ways modern man has yet to think of.

While posting this flurry of reports, I mentioned how just 2 hours prior to the 66 individual fires surrounding the entire valley of Santa Rosa, that EMP device had been video taped and photographed by locals in the area, then I explained what it really was, and it wasn’t a comet. I linked an article from a scientific journalist who was explaining microwave eletromagnetic pulse waves, and how they draw the moisture out of structures and fill those materials full of standing energy (he worded it differently) that turns everyday things like dry leaves into bombs. This is what happened to these homes that were left incinerated where the roof tiles (terracotta with a melting point of 2600 degrees, 2 1/2 times higher than the temperature of a house fire) were simply gone, along with the washing machines, dryers, stucco concrete and granite countertops (all with 2 to 3 times higher melting points than a house fire could possibly generate).

This triggered a firestorm of responses from the residents of Santa Rosa, and within a few hours the article had gone viral and had been shared about 650 times. That’s when every post, every share, every comment I had made from that facebook profile was vaporized exactly like the 57000 buildings in the northern Bay area.

There obviously is no reason to remove an account for simply sharing theories on how forest fires start, since Weather Wars has well over 10,000 members and talks about airborn weapons used by the government against the public constantly, posing new articles all day everyday as if that’s how he earns his living. No, the difference is, I was explaining the actual science about how it works, giving the actual patent numbers for the devices used, along with photographic evidence of how a single geo location on the map, 100 miles in diameter, could break out into a hellfire tornado out of clear blue sky from 66 individual points spaced out into a 360 degree bullseye targeting one single community, then pushed from 66 different directions, all to the center of the target with 70 mile-per-hour winds that can only be generated by a hurricane. Of course, there was no hurricane, or even a storm, but blue skies without a cloud in the sky. Then vaporize billions of dollars’ worth of buildings within the duration of a few hours that could be counted literally by their minutes.

I also posted a critical warning about the weather you will be facing this winter, and how council is deeply concerned with how much damage this is going to cause. I hope you read, cut and pasted each article, because you won’t find any of them anywhere online anymore.

I am still on-mission at this time, so I have no way of settling down and start publishing dozen of articles on the website. This was a split-second moment I took to pass along critical updates to you and also to raise awareness within the communities being ravaged right now around the world by an enemy they don’t even know exists. I guess you could call this a side-mission to the much bigger journey I am on right now that I am unable to talk about, since council was directly involved with the subject, though the current task is still not yet completed. Which makes me wonder if this is how the entire mission is going to go, where one thing will crop up after another, keeping me from ever putting this project to bed or not. Of course they don’t tell me such things. They just say ”sell all your belongings and go here, now”, then tell me once I get there what I will be doing and where I’ll be going next.

I want to thank Sonjia for sending me some travel money today, as I know I have been AOL somewhat since this project began and I know that out of sight can easily become out of mind. Also I want to thank all those who have been supporting me here and there all along while I was in Cuenca. Without you, I wouldn’t have been able to finish the handbook after the sanctuary collapsed. Such difficult times may seem like fond memories soon now that we are actually inside the ”event” predicted since our time began in this current civilization.

Be aware that your attitude, how you compartmentalize and deal with the challenges now upon you will have everything to do with your personal passage. You will not be ”going with” humanity through this, as ”humanity” has already largely lost this fight. You, the few who have heard the call, will be forging ahead into territory that council says has never been mapped before. In all the hundreds of millions of years she has been looking over mankind, there has never been a time when they were unable to move freely both backwards and forwards in time to any point in the evolution of the Angelic Human, until now. She only mentioned it because it is so strange to them, not being able to simply scroll forward to some date in the future to measure how the species progressed. Neither can your captors.

Which means that while they are able to use electromagnetic energies to throw up barriers between man and his destiny such as unfolded in Santa Rosa and now unfolding in Portugal when they were hit by a wall of fire that went from one end of the landscape to the other, and from the ground to the clouds, they are unable to predict that it will be successful or not. They can guess, but they cannot know. This means that your attitude is the wild card that can help you personally make it on every level.

You can keep your vibration singing through all of this just knowing that you are not alone. I am here, and I am with council to bring you the answers that you have proven that you are ready to have. As long as you continue to push forward with us, I will keep pushing forward with you, as I know that council is prepared to do as well. But humanity as a whole, at least from how I gather it, has already chosen not to listen or hear, meaning that their battle has already been lost and you will have to move forward alone without them. Not to say we are ”giving up” on the masses, but merely that we understand that the average person will not be responding to our cries about what is happening and what’s coming next. Some few will still come around I am sure, but for the most part, those who have now responded and come together represent the bulk of who I deduce council imagines will have some chance at moving forward.

And it won’t be easy. There will be no chariots coming down from the skies. There will be no rapture. There will also be no ships docking to pick you up and taxi you to your next destination, so you don’t have to worry about whether to ”get on” or not. If you know anything about what I have shared over the years, only the most foolish of the flock would ever climb aboard some fancy craft and sign up for whatever’s next just because it was advanced technology compared to 2017. I won’t be telling anyone to drink kool aid, follow me to a landing pad or down into a cave. But there may be a time when someone from the team will lead you personally to a stargate, depending on your own individual frequency and genetic status. Otherwise, this is a mission for those of us going forward to make it through this crucible. When I tell you we are being tried in fire, I am not making it up.

Humanity has lost its grip on what’s unconditional love now to such a degree that they wouldn’t even recognize it if they were to see it with their own eyes. The childish games of clinging to another for their own redemption days are over. If you are going to get there from here, it will be because you are able to go there alone. You might have someone around you, you may not. But only those ready to pull their backpack on, tie their shoes and head out into the wilderness alone to cross the land of the unknown will actually make it, because this isn’t about you and him or you and her or you and them. This is about you and you alone. Are you ready to embrace the Law of ONE, or are you still carrying with you the fear the unknown? If you are, then you need to learn more about this dimension before going to a new one, because that’s how it works. Anyone who hasn’t already tired of one classroom is certainly not ready for a brand new one.

This is all to say that I will be going through this journey with or without you. And you must be willing to say the same thing about me. Knowing that who you are inside is ready to make the transition, and your higher self will know that and see to it you get there regardless if avalon is still among you or not. Follow no man from this level to the next, because the next level is inside of you already. People can become corrupt, even if they start out with 100% pure devotion to all things in balance with the aether. I have seen it happen to better people than myself. I don’t say this because I ever plan to leave you alone to fend on your own, I don’t. But if there ever comes a time when the words you hear from the voice suddenly change and I begin to tell you there is someone out there greater than you, then it is your job to leave that voice behind, right there on the battlefield and not look back. You must be wise as serpents while moving through this test as harmless as doves or it won’t work, as this is your personal test. Wife, hubby, kids, mom and dad may or may not be moving on, and factually likely won’t. When you accept this and move forward to lock arms with your spirit family as an impenetrable wall of solidarity rather than merely to ”your blood”, you will find the strength doesn’t come from them, it comes from you. You are the link in our armor that will either stand without bended knee to face down all that comes, or collapse from the ”loss” of someone you thought you received all your strength from.

Look around and count those who you feel are ready to pull on their hiking boots and leave you right there behind in order to reach their own evolution, and you will get a pretty good thumbnail sketch of who you will be able to count on when the rest of the world has resorted to cannibalism to get through what’s coming. Is this a doom and gloom article to you? Then take stock right now, because it shouldn’t be if you are actually ready. Only the strong will survive this, and I am telling you right now that you have officially made it to Armageddon and the test has already begun. Now is not the time to run and hide from the ugly truth, and the truth isn’t going to be getting any prettier anytime soon.

Be strong. You are the Azurite Universal Templar Security Team from time immemorial and this is what you came for; the end game. Shine.

avalon

Image may contain: cloud, sky and outdoor
October 17 at 1:05pm · Public

Barcelonaavtalet – repost

Europas öde bestämdes för länge sedan….

När du ser dig om i Sverige, vad ser du? Känner du igen landet du växte upp i? Undrar du någonsin varför våra ledare och myndigheter stillatigande ser på medan landet decimeras genom illegala ekonomiska invandrare? Undrar du varför de traditionella medierna är tysta när det gäller sanningen om vad som händer? Känner du att du tänker, att du håller på att bli galen?

Jag har under en längre tid (under flera år) sett verkligheten i vad som händer i Sverige och Europa och bestämde mig för att ta reda på vad helvete det är som egentligen pågår.
Jag tycker inte om vad jag hittat och du kommer inte att tycka om det heller!

Den 27:e och 28:e november 1995 under spanska ordförandeskapet i EU, samlades medlemsstaterna tillsammans med 15 andra icke EU länder och grundade Barcelona avtalet. (Ladda ner och läs avtalet här)

Vad är det, undrar du? Du har aldrig hört talas om det?

Naturligtvis har du inte det, eftersom detta avtal är ensamt ansvarigt för förstörelsen av Sverige och övriga Europa. – Så vad är det?

Känt som Barcelona Euro-Medelhavs deklarationen 1995 som antogs mellan samtliga EU’s medlemsländer, Marocko, Algeriet, Tunisien, Egypten, Jordanien, den palestinska myndigheten, Syrien, Libanon, Turkiet och Israel. Men sanningen är att även den arabiska ligan, vilket motsvarar 22 muslimska länder deltog också i konferensen som ledde till Barcelona avtalet.

För Sverige var det Lena HJELM-WALLEN, dåvarande utrikesminister som skrev under avtalet för Sveriges räkning.

Mörkad information 
Undersökningar som genomförts visar att nästan ingen har hört talas om medelhavssamarbetet eller Barcelonaavtalet. Planerna på att skapa en union mellan EU och de muslimska länderna är okänd för de flesta.

Att så få har kunskap om Barcelonaavtalet, ett avtal som kommer att få och redan har fått enorma konsekvenser för befolkningen i Europa, är ingen tillfällighet. Barcelonaavtalet har så långt som möjligt hållits hemligt och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kunde eller kan förstås av vanliga medborgare i EU länderna.

Detta avtal, under sken av att vara ett handelsavtal är faktiskt ett avtal om att översvämma Europa med migranter från Islamiska länder.

– Varför skulle de vilja göra så? undrar du säkert.

Ja, vad är väl ofta motivation för våra ledare att göra de saker som de gör?
– Girighet och egenintresse naturligtvis!

I utbyte mot att översvämma Europa med muslimska invandrare, får de handelsavtal och mutor från arabvärlden. Arabvärlden vet vi är fast beslutna att förvandla världen till en islamisk värld och tysta alla som vågar tala ut mot deras förtryckande och hatiska ideologi.

I utbyte mot dessa handelsavtal och finansiella mutor har EU lovat att erbjuda integrering i den utvidgade inre marknaden i EU och möjligheten att få fri rörlighet för varor, tjänster, pengar och människor och att förtrycka allt tal som anses islamofobiskt, främlingsfientligt och rasistiskt samt tillåta särskilda privilegier för muslimer.

Deklarationen trädde i kraft år 2010, när båtar lastade med migranter började anlända från den afrikanska kontinent under sken av att vara flyktingar som flydde från krig. Media exponerar bilder av döda barn för oss på en nästan daglig basis för att framkalla känslor och sympati med sina kunder medan de samtidigt distraherade oss från verkligheten av det som faktiskt utspelade sig.

Dödsspiralen
2010 var början på slutet för Europa som befunnit sig i en nedåtgående spiral ända sedan dess, trots att media gjort sitt bästa för att hålla sanningen om situationen i mörker. Media har ju konsekvent vägrat att rapportera realiteterna kring krisen.

Tack vare sociala media och Internet, har vi haft möjlighet att dagligen se verkligheten av vad som händer i Sverige och övriga Europa; en motbjudande uppgång av sexuella övergrepp och våldtäkter, tusentals fall av barnmisshandel och hallucinatoriska antal fall av kvinnlig könsstympning.

Syraattacker
England har sedan 2010 haft över 1800 syraattacker, vilket likställer till en attack varannan dag och gör England till syraattack-huvudstad i världen, ungefär så som Sverige blivit Europas våldtäkts-huvudstad per capita. Detta ignorerats så klart av en underbar mainstreammedia, om inte förövaren är vit naturligtvis.

Terroristattacker
Paris, London, Manchester, Belgien, Tyskland, och Sverige. Det verkar som om även dödandet av våra barn anses fritt spelrum av dessa inflammatoriska och radikala terrorister, medan våra ledares fickor fodras med blodspengar.

Och medan muslimer är tilldelade vad som i verkligheten är speciella privilegier att predika hat på våra gator, militäriska protester, bränder, misshandel, mord, lemlästade djur och våldtäkt på kvinnor och barn och de kan i allmänhet göra vad de vill utan att någon vågar tala klarspråk eller stå upp mot vad som händer.
De som gör det blir omedelbart utpekade med ogrundade epitet som rasister, nazister, bigotter och islamofober.

Men dessa etiketter har ingen effekt för att tysta oss längre. Vi börjar slå tillbaka!
Detta är folkmord på Europa, vår kultur är vårt arv, våra traditioner och värderingar är alla under attack.

Hotad frihet 
De friheter som gör Europa till en sådan fantastisk konstant är under hot. Kvinnors rättigheter, skydd av barn, rättigheter för homosexuella som vi kämpat för i många decennier och slutligen säkrade, riskerar nu att falla inför den tryckande hatiska och intoleranta ideologin Islam.

Kvinnor i stora delar av Europa är rädda för att gå ut ensamma på kvällar i områden med muslimsk majoritet. De får höra vad de kan och inte kan bära i klädväg och uppmanas att de ska täckas upp i burkas och hijabs för att tillgodose islamiska känslor.

Vårt eget rättssystem används mot oss för att skydda muslimer medan icke-muslimska människor straffas hårt för triviala saker som uppfattas som islamofobiska.

Sen har vi födelsetalen, de multipla fruarna och barnbrudar, underlåtenhet att integrera ordentligt och mycket litet bidrag till landet på något meningsfullt sätt.

75 procent av muslimska kvinnor är arbetslösa och kommer aldrig att fungera eller bidra ekonomiskt till landet, medan kostnaderna för boende, moderskap, födslar, hälsovård och utbildning för sina många barn betalas av skattebetalarna.

Islams mål 

I 1 400 år har islamisk dominans varit det primära målet för Islam. Varje land som någonsin tagit emot muslimska invandrare har förändrats till det värsta. Du behöver bara titta på länder som Iran, Afghanistan, och Syrien för att se hur konservativ Islam förändrar ett land från fritt och utvecklande, till ett förtryckande helveteshål för alla utom muslimska män.

Islam importeras till Sverige och Europa i en alarmerande takt med över 400 moskéer och över 500 stängda kyrkor bara i Storbritannien och Saudi Arabiens önskan att bygga över 200 nya moskéer i Tyskland och flera moskébyggen i Sverige. Allt medan media vill belysa hur fredligt Islam är och hur missförstått Islam är. Vi vet alla vid det här laget att det finns inget att missförstå med Islam.

Vi vet redan hur undervisning av nästa generation av muslimer framskrider som den särskilda typ av intolerans, hat, förtryck, sexism och homofobi som undervisas i dessa moskéer. Antalet kvinnor som går runt i burkas och hijabs har exploderat och hela stadsdelar är nu nästan helt muslimska och snart ser vi hela städer i samma skick, om inte något förändras.

Befolkningsutbyte 
Sverige kommer att vara övervägande islamiskt inom två generationer eller ännu tidigare (2025–2030). Detta är verkligheten av vad som händer i hela Europa. Alla östländer kämpar tillbaka och vägrar att massimportera ideologin som aldrig kommer att leva i fred med andra kulturer, vi vet att det aldrig kommer att finnas fred eller att Islam kommer samexistera med någon annan kultur eftersom historien har visat oss att det är så, vi måste sluta ignorera den historia som finns och istället lära från den.

Islam har ingen plats i västvärlden och våra ledare vet redan detta så är det är dags alla andra förstår att säga nej till islamiseringen av Europa innan det är för sent.

 

Källa:  https://vk.com/id333400619

Earth Farm

Earth Farm: Daily Machinations of the Rituals of Harvest

Laura Leon

”Those who try to censor knowledge do harm to both knowledge and love, because love is the offspring of knowledge, and the passion of love grows in proportion to the certainty of knowledge. The more we know about nature, the more we can be certain of what we know, and so the more love we can feel for nature as a whole.”

“I have from an early age abjured the use of meat, and the time will come when men such as I will look upon the murder of animals as they now look upon the murder of men.”

― Leonardo Da Vinci

 

A comprehension of the above is needed in order to have the eyes to perceive that earth’s entire societal system is created as one huge ritual sacrifice machine in tiers of siphoning the essence of Spirit magic in all living Organic Original Source Creation.

Society is lubricated in such a way that the function in all the foundation tiers act like the wheels of the machine, which extracts the essence through the polarized emotions of fear, terror, rage, agony, torment, addiction, lust, carnal love, euphoria, drug induced chemical sensations, either occurring naturally or artificially, or through being produced from the hyper-dimensional dynamic manipulated persons in a trigger-fest affect in what is a wheel of abuse and suffering.

All these essences become siphoned and forms a pyramid of power that plugs directly into the dark abyss of a black magic sorcery technology machine feeding these realms and principalities, both AI and organic, as per density and or dimensional, that are then able to alter our ’reality’ and ’world’s’. This is performed in utilizing all our bio-photon Spirit essence. 

Society at large is created to fuel this ’beast machine’ Leviathan on multiple levels, from the grocery store, to the ritual murders which take place daily, both human, animal and Earth Mother as a Whole in a way that spans the gamut, from what is hidden and what is omitted, through that which is taken for granted and accepted as ’normal’- all encompassing the horrifying rituals that committed on the daily both known and unknown, which all feed the cannibal Beast Machine of the Anti-Verse and IT’S parasites of the dead abyss. 

 

We need to step outside all our brainwashing concepts and egoistic perceptions in all polarities, which only serves to further alienate us from the ALL and the suffering inside the ALL..Such only seeks to create division and ignorance that takes us further from the place of Accountability and responsibility for ALL our choices and IS the cause to much suffering and parasitical ritual abuse that the entire planet and all Her Beings suffer. 

Compliance is being an agent unto this horrendous suffering that can be as easy as commission via omission, ignorance and the unwillingness and refusal to learn about the ’conditions’ of the choices one makes without the desire and willingness to make different choices- in due part because one no longer wants to be an agent of the Beast system that is causing the horrors of pain and suffering across all levels.

I felt a loving need to put this out there due to all the confusion and division that we continue to witness and create. Everything that is Sentient suffers the same. There is no difference in how pain is received inside the body and the horrors of agonies perpetrated to all Life, human ’mammal’ and animal alike. 

Källa: https://www.sovereignki.com/single-post/2016/12/18/Farm-Planet-Daily-machinations-of-the-rituals-of-harvest

Köttkonsumtion

Här nämner Ralph mycket av det jag själv har talat om en längre tid, bla om blodstörsten och varför det absolut inte är fördelaktigt varken kroppsligt eller andligt att konsumera kött. Jag tycker han sammanfattar det hela på ett alldeles ypperligt sätt. Kunde inte ha sagt det bättre själv. Det är dags att ta individuellt ansvar och höja medvetenheten på alla fronter. Det finns inga legitima ursäkter längre.

 

John Robles – repost

Dear Friends,

Best wishes to all of you. Getting to the truth has been a long and hard road but after 16 years researching 911, years now spent trying to connect the dots of the Snowden operation WikiLeaks  and decades trying to fight my own fight I believe that I have finally reached the truth and all that may be left is connecting a few minor remaining dots and filling in a few small details.

The past month has been extremely interesting and even new information on WikiLeaks and the connection with the Russian media has come to light which is extremely depressing given the level of infiltration that the Globalists have achieved in Russia.

911 Explained:  https://vimeo.com/63810454    http://www.jar2.com/Topics/911.html

I was contacted by an ex-colleague of Snowden however dealing with such people as spooks is dangerous and impossible to figure out what they are really after but apparently he saw my journalistic work questioning Snowden and decided to contact me. He claims he was tortured by the CIA and has been disowned after he requested access to his own files regarding Snowden and certain 911 cover-up operations they were involved in. This should be a bombshell but no media outlet will touch it. Not even in Russia. A curious development but one which came clear I believe after information ha appeared of Chinese and Russia surveillance systems that are almost identical to PRISM. Leaving me with the conclusion that Snowden/Greenberg simply sold the Russians and Chinese PRISM and rather than exposing mass-surveillance he has actually now expanded it to a global level.

The most stunning thing about the whole Russian narrative of hacking the past election is that no one wants to see real evidence that it was NOT true. I could debunk the whole thing in about 10 seconds by giving the IP addresses of the servers where the files were uploaded and from where I was also downloading the files at the same time and sometimes before WikiLeaks. I have evidence that Seth Rich met Craig Murray who had flown to Washington to meet him in a park where Seth Rich handed him thumbs drives with all the files after a physical download. Does anyone want the truth. I am sure Seth Rich was then assassinated by the Clinton killers but that will never be investigated.

Snowden: http://www.jar2.com/Topics/Snowden.html

As for WikiLeaks there has still not been any contact from over 62 sources associates and friends I had in the organization, not on any of our old emergency channels nor public coded messages. It remains under complete CIA control and no one in the media wants to expose it. What has now become the Assange account is a complete fake run by a guy in France who writes in American English and is doing nothing but insulting the memory of the Assange we knew. As for Assange we still stick by the initial data we had last October that he was renditioned out of the Embassy. Some are saying he is staying at the Rothschild estate or somewhere in the UK and is brought in to give appearances on the orator balcony.

WikiLeaks: http://www.jar2.com/Topics/WikiLeaks.html

My One year of research into the Illuminati and the New World Order I would say has been concluded with the final puzzle being who is at the top. The answer was also sent to my by a source and it was quite surprising for me to learn that yes there is one person at the top of the Illuminati pyramid, a fact that they obfuscate so much that it took a year to find out.

New World Order: http://www.jar2.com/Topics/NWO.html

World War III is of course what we are fighting the most and has already been going on since 2014. The Illuminati (the most fitting term for the banking cabal that is running the world now) through the Military Industrial Complex of the West and the worldwide media is doing everything they can to shut down ever single site exposing their machinations or telling the truth, they are assassinating journalists, banning people by the millions on social media and systematically spreading lies and a reality that they are trying to create. Ongoing stuff is on the site everyday.

JAR2.com: http://www.jar2.com/

Should I tell the truth here or should soften it up for you so people don’t get scared off? I always tell the truth so I guess there is no reason to stop now.

We are still under total attack 24/7 from bots, spiders gobbling up files over and over and endless intrusion attempts but we are behind 3 firewalls and have locked everything down as tightly as possible. JAR2 com is getting over a million hits a month now and this keeps increasing I suppose as people in the West get tired of the lies they are being fed and he endless brainwashing going on. I recommend to everyone never to turn on a television or watch films. The NSA and CIA have subliminal technologies that are 50 years ahead of anything you could even imagine.

The illuminati continue to promote perverted sexual agendas with the next phase attempting to normalize bestiality. We continue to fight them on social media and currently after the 6th ban or lock out from Twitter and after someone started to help we have about 65,000 followers which is not bad. However this does not correlate to donate unfortunately.

We discovered our Twitter accounts are being uploaded onto servers run by the Ukrainian Nazis. This is horrendous and real and explains a lot. Twitter uses their databases to suspend accounts. It is horrendous and unbelievable that Soros and the Illuminati scum have been allowed to bring Nazis to power in 2017.

I still can not get a job and am still living in the middle of nowhere for my own safety although there are three people whom I am very grateful to who are send what they can. We are not like WikiLeaks asking for 10 million dollars a month just trying to make about $600 to cover the rent and expenses.

My e-mails keeping going into spam boxes and this may be sent several times so I apologize. Again they are doing everything they can to starve us into oblivion but we are trying to fight on. Currently our food has run out and the rent is overdue and the last donation of 3000 rubles is still in the Pay Pal transfer cycle so we ask you to please give a little to keep the site going and us alive.

After giving everyone the password to the blog it was hacked along with the news page so now it is either off-line or wide open. Right now it is on-line.

My son has not called for about a month now and I am worried. I am writing one last letter due to the fact that there is new evidence regarding the so-called witnesses in his case. It turns out they were police. My life has become a human rights catastrophe and I do not understand how they allow what has been done to us continue. I have almost lost all hope in humanity except for the few of you who seem to care. This all started with a clerical error for me and the end of humanity started with 911 and as long as the criminal satanic cabal behind 911 is not gotten rid of the world is facing devastation and millions will be killed, Americans included.

Some of the daily attacks we receive I have posted on the site including specific targeting in a specific DMCA complaint I have already outlined. I know I am from another world because these kinds of things just do not fit. They are wrong and it is truly like a Zombie Apocalypse which is the closest thing I can think  of to compare Ukraine. Horrendous.

FEMA Camps

We have some new information about FEMA Operations in Texas from an eyewitness rescuer who says they are physically killing people there.

REX84: http://www.jar2.com/Topics/REX84.html

It would be so easy to stop them. We just peacefully stop funding their machine worldwide. But they have most of the world literally under mind control. It is horrendous.

We have to pray for peace.

Love you and I hope to write to you again.

John Anthony Robles II

September 30, 2017

Somewhere in the North of Russia