Mind Control

Först ska jag börja med att säga något kontroversiellt, och just för att det ligger till på detta vis så blir det också stötande för många av er. Men…Sveriges befolkning befinner sig just nu i en mycket djup hypnotisk trans på grund av intensiv mind control och dess negativa påverkan. När man ”vaknar upp” så blir man inte längre mottaglig för den manipulation som sänds ut via tv, radio och tidningar. Det är först då man börjar inse omfattningen om vad som pågår i detta land, för att inte säga hela världen.

Just ordet ”mind control” är ett vida begrepp, men man kan kortfattat säga att det går ut på att manipulera, programmera, dupera och styra en annan människa utan dennes direkta vetskap. Helt enkelt kontrollera vederbörande för olika syften, och i regel enbart av negativ karaktär. Just ”kontroll” är vad hela elitens grundfundament vilar på. Det finns  bl a indikationer som tyder på att flera politiska illdåd har utförts av människor som varit under influens av MK Ultra.

Det finns mycket att säga om mind control. Vi vet att MK Ultra startades i Sverige redan under 40-talet. Detta började då med experiment på ovetandes patienter via små inopererade elektroder, chip etc. Denna teknik utfördes då och fortfarande idag på Karolinska Institutet i Stockholm och går oftast under det lite mer anonyma begreppet ”Biometrisk telemetri”, ”Syntetisk telepati” eller andra obegripliga namn för att maskera dess verkliga syfte. Den som öppnade dörren för denna cyniska verksamhet var ingen mindre än Bilderbergaren och Frimuraren Olof Palme. Nu verkar det som att Karolinska Institutet har fria händer att experimentera i toppmoderna laboratorier och det påstås även att de skall i sin ägo ha den mest avancerade superdatorn som finns att tillgå i landet. Oavsett hur det ligger till så kan vi vara alldeles säkra på att mainstream media aldrig någonsin kommer att rapportera om detta projekt, trots att det är uppenbart finansierat av skattebetalarna. Under lång tid var Sverige ett av de främsta länderna i världen på just mind control. Så vitt jag vet var det bara USA som låg före, och idag har säkerligen flera länder avancerat på området, bla Ryssland. Det kan nog kan räkna med är att denna teknik har använts under många år i Sverige på helt ovetandes och oskyldiga människor, som tex offret Robert Näslund, vars berättelse kan studeras här.

Redan på 50-talet sades det att tekniken hade kommit så långt att implantaten inte var grövre än ett hårstrå. Man kan ju bara spekulera i hur långt tekniken har kommit idag. Troligtvis kan de nu även injicera flytande implantat, vilket kanske kan härledas till detta propagerande för att vi ständigt bör vaccinera oss. Bland annat i Australien har det idag gått så långt att man inte får ta del av det sociala skyddsnätet om man inte vaccinerar sig. Det är fascistisk härskarteknik för att tvinga folk till underkastelse, och för oavkortat tankarna till Welles skrämmande film ”1984”. Man vill helt enkelt kunna kontrollera människor och troligtvis även kontrollera vad de ska känna, tycka, tänka osv. Våra styrande krafter i detta land, är långt ifrån oskyldiga till brott mot mänskligheten. Detta är bara toppen av ett isberg, i vanlig ordning.

Utöver fysiska implantat finns det även något mer svårbegripliga delar av denna problematik, och det är något jag har valt att kalla multidimensionella implantat, som nästan alla människor på ett eller annat vis dras med, och de påverkar våra sinnesstämningar som tex brist på självkänsla, sviktande humör, ilska, hat, svartsjuka, sexuella tvångsbehov, drogmissbruk osv, listan kan göras oändlig. Vi är en sorts föda för energivampyrer och de närs av våra negativa känslor. Jag har själv haft flera implantat i kronchakrat men konsulterade ett kanadensiskt medium som är specialiserad på eliminering av just denna typ av implantat. Det finns flera modiga själar där ute som jobbar med denna teknik, men de skyltar inte med denna information på sina hemsidor, det är helt enkelt för svårbegripligt för gemene man, så vill du komma i kontakt med någon för att ta bort implantat (vilket kan göras på distans) så går det bra att kontakta mig för  vidare information.

För mer ingående info rekommenderar jag dig att ta en titt på sidan där Magnus Olsson redogör mycket ingående vad vi faktiskt har att göra med för krafter här. Cudos till honom som har blivit hårt ansatt för den information han försöker sprida för allmän kännedom. Här är hans hemsida.

Jag har fått frågor om hur man hanterar eventuell psykotronisk krigsföring, om man känner att man är utsatt för attacker med tex skalär teknik via mikrovågor. Det är mycket svårt att ge exakta lösningar på ofta individuella problem som tex fysiska och esoteriska implantat kan skapa enskilt, men jag skulle ändå vända mig till wavegenome.com eller mindtechenterprises.com  för att få hjälp med att skapa ett personligt biohologram. Det är inte gratis – snarare ganska kostsamt, men jag uppfattar det som legitim verksamhet och att ryssarna ligger långt före övriga världen vad gäller kvantfysik finns det ganska tydliga indikationer på.

För avlägsning av esoteriska implantat så har jag personligen använt mig av den jag anser är den främsta därute och han heter Eric Raines och honom kan du nå via hans hemsida: unleashingnaturalhumanity.com