5G-agendan

”Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.”

 

Denna klädsamma lögn kan man läsa på strålsäkerhetsmyndighetens startsida och är inget annat än ett enda stort hån mot folket. De gör nämligen precis tvärtom. Man kan kortfattat säga att det råder total radioskugga när det gäller sanningsenlig information om 5G-tekniken. SSM har absolut inget negativt att säga om 5G-tekniken och man tystar alla röster som kan visa på motsatsen och detta görs genom antingen ignorerande eller förlöjligande. Vi vet dessutom att dagens mainstream-journalister inte är något annat än simpla PR-människor och som publicerar det som deras ägare vill att folket skall ta för sanning. Dessa individer har upphört med den egna tankeverksamheten och det moraliska, sunda förnuftet lyser med sin frånvaro. En sk ingenjör på Post & telestyrelsen talade jag med senast idag över telefon, och de är lika insyltade och agendadrivna som alla andra inblandade brottssyndikat i frågan. De går alla samma ärenden. De hänvisar bara till genomkorrupta ”strålsäkerhetsmyndigheten”. Det går alltså bara runt i en ond cirkel. Några genuina svar går inte att erhålla.

5G-tekniken är (som det mesta annat) utvecklad av militären för psykotronisk krigsföring med mikrovågor. Denna teknik är och förbli inget annat än ett vapen, punkt. Det är därför mycket intressant att se hur ministrar som Bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson välkomnar 5G utan vidare betänkligheter. Vilka företag har Peter Eriksson tagit mutor ifrån kan man undra?! Sen har vi karriäristen Gustav Fridolin som bokstavligen talat vägrar diskutera strålningen som alla skolbarn utsätts för varje dag utan deras medgivande. Själv har karln två barn, så man kan ju bara undra HUR denna människa tänker egentligen. Dessa människor verkar vara så vilsna att de inte förstår nivån av destruktivitet de är med och skapar. De är uppenbarligen beredda att offra sina egna familjer på köpet. Eriksson och Fridolin springer som alla andra av sveriges ministrar storföretagens ärenden, utan vidare eftertänksamhet eller personliga funderingar kring exakt hur skadlig inverkan millimetervågor de fakto har på den biologiska livsformen. Vi talar inte bara om den mänskliga kroppen, vi talar om ALLT organiskt liv. 5G-tekniken är så destruktiv att denna agenda nu tar helt nya proportioner.

Jag kommer efterhand att exponera de människor som är högsta ansvariga för att denna galenskap sätts i verket, allt från politiker till företagsägare och myndighetsanställda på hög nivå. Dessa kommer sedan att presenteras här på denna blogg. Jag söker även VISSELBLÅSARE från självaste industrin som är villiga att berätta sanningen om 5G-tekniken.

 

3234023_2048_1152 c9ztw4yw0aai0kr

                                                Brottslingarna Eriksson & Fridolin

 

Dessa människor har absolut inga skrupler. Jag kan bara se det som att de är svårt drabbade av sinnessjukdom och därmed borde entledigas från sina positioner. De är en genuin fara för samhällskroppen och verkar inte ha några betänkligheter när det kommer till att utsätta allt levande för mycket allvarliga risker. Det här handlar om mycket mer än pengar och individkontroll. Om tex de pollinerande bina inte klarar att orientera sig i denna soppa av elektromagnetiska frekvenser, som kommer bli tusenfalt värre med 5G-tekniken, så kommer mänskligheten förlora ca 80% av livsmedelsproduktionen. Detta är ett FAKTUM. Att ens tänka TANKEN på att experimentera med något så ödesdigert är för mig helt obegripligt. Men så är jag å andra sidan inte sinnessjuk som dessa individer faktiskt är.

Något måste göras, vi måste alla agera och höja våra röster samt organisera oss lokalt och globalt. Kontakta myndigheter, skriv mail, skicka brev, ring samtal, säg din mening, säg ifrån, kräv objektiv information från alla vinklar. Detta är alldeles för allvarligt för att förbises. Sjukdomsfallen kommer tas till helt nya nivåer om denna teknik får fritt spelrum. Oliktänkande människor kommer med största säkerhet att bli utsatta för individuella psykotroniska attacker och kanske t.o.m mord. Våra barn och djur kommer drabbas hårdast då de är känsligast för dessa förrädiska millimetervågor. Detta är något helt annat än 4G, tro mig.

 


https://www.pts.se – behöver påtryckningar från folket, maila, ring, påverka!  
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se – Vilseleder allmänheten.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se – Arbetar i motvind.
https://inpowermovement.com – Konfronterar de ansvariga världen över. 

 

 

One thought on “5G-agendan

 1. Vetskapen om att dessa experiment med mikrovågor har startats igen har lett till stora bekymmer. Givetvis så har det att göra med att det finns tokar som inte begriper sig på teknik som är i farten. Mera medveten om det blir man när men ser de personer som figurerar. 1976-1979 experimenterade vi med mikrovågor i Sverige. Vi lyckades aldrig med att få täta luckor på den tidens mikrovågsugnar och det blev produktionsstopp. Vi testade också stora mikrovågsrum för att driva ut fukt ur trä. Likadana experiment som sker uppe i Norrland vid dags dato i regi av IUC och universiteten, Umeå, Luleå, Skellefteå. Likadana försök gjordes alltså i Värmland på 1970 talet som ett glesbebyggt skogslän. I Sverige har vi bundit oss till en folkrätt. 1980 fick vi ett förbud att tillverka mikrovågor i Sverige. Mikrovågstekniken har sedan kommit in bakvägen genom att tillverkare från länder som inte följer en folkrätt och de säkerhetsbestämmelser Sverige som land bundit sig till har pysslat med tillverkningen.

  Alla aktörer och verksamhetsutövare som idag använder sig av mikrovågsteknik gör det olagligt och dessutom med en okunskap.
  Den mänskliga förståelsen är en del av grunden för en giltig teknisk dokumentation.
  Det finns inga vetenskapliga belägg eller bevis för att en mikrovågsstrålning eller att en ökad mikrovågsstrålning är säker.
  Att man bör beakta, ta hänsyn till, vara uppmärksam på de gällande säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter vi som land har bundit oss till i folkrätten och gällande maskindirektiv för maskintekniska produkter.
  Att bedriva en forskning på miljö och hälsa i efterhand för produkter som inte går att säkerställa är att vara vårdslös och kan leda till allvarliga eftereffekter.
  5G utbyggnaden följer inte våra säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter. Inget godkännande finns för 5G.

  Vad är egentligen en teknisk dokumentation som krävs som ett bevis för att en produkt är säkerställd. Detta för att inte skada en persons liv o hälsa, och vad händer om någon liten skara får för sig att säga; Vi i denna skara, fixar det själva, vi! Av personer som Peter Eriksson, Fridolin och sist men inte minst Alice Bah Kunkhe och hennes koppling till SVT, en media som inte upplyser en allmänhet alls.

  Man kan sammanfatta en mikrovågsteknik och ett experiment mot barn och människa så här:
  En mikrovågsteknik inget godkännande i de regler som gäller för en säker produktutveckling.
  Mänsklig förståelse är en del av grunden för en giltig teknisk dokumentation.
  -Tillverkaren vill skydda sig själv, tillverkaren önskar skydda användaren och slutanvändaren.
  -Den personen som ansvarar för att sammanställa den tekniska dokumentationen vill skydda sig själv, användaren, slutanvändaren och naturligtvis tillverkaren.
  -Den tekniska dokumentationen är korrekt när dessa krav är uppfyllda och kan då godkännas.
  ”Om tillverkaren har tillräcklig kunskap om att en produkt innehåller stoff som endast skadar särskilda personer och att de inte specifikt riktar sig till den personen, har tillverkaren begått ett allvarligt fel”.
  Jurister har bidragit till att utveckla och utforma språket för maskindirektiven, direktiven för maskintekniska produkter och medicintekniska produkter, tillverkade.

  -En teknisk dokumentation är inte sammanställd för att den ska tolkas.

  Kan tillverkare ha ansvar för mänskliga rättigheter?
  -Att på det sättet samverka till att individer som berörs av ett företags tillverkade produkter inte blir berövade på till exempel liv och hälsa.
  -I folkrätten är mänskliga rättigheter länders ansvar, de har anslutit sig till att genomföra internationella regler.
  -Dessa rättigheter finns till för oss alla och deras ultima ratio är att skydda oss individer från våra egna regeringar, och från varandra.
  -Men företag, vilket ansvar bär de?

  Hur länge tar det innan avogt inställda regeringar börjar säga ”inte vi, utan företagen har ansvaret”.
  Vad händer då med själva folkrätten och de rättigheter som finns?

  Svaret på det bör ligga hos S och MP som verkar tro att vi lever i ett Disneyland.

  Erfarenheten är att produktutvecklare rättar sig efter med stark ton de utformade säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter redan under en utvecklingsprocess. Att bedriva en forskning på miljö och hälsa i efterhand för produkter som inte går att säkerställa är att vara vårdslös och kan leda till allvarliga eftereffekter. 5G utbyggnaden följer inte våra säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter. Det finns inga vetenskapliga belägg eller bevis för att en mikrovågsstrålning eller att en ökad mikrovågsstrålning i 5G är säker.

  Således har en mikrovågsteknik inget godkännande i de regler som gäller för en säker produktutveckling.

  SSM och Arbetsmiljöverket ljuger och fullföljer inte sina åtaganden.
  Samtidigt är de underordnade en svensk Regering som inte följer de säkerhetsbestämmelser vi bundit oss till.
  Båda i Nordiska Rådet, Löfven och Erna Solberg har uttryckt att de ska försämra dessa säkerhetsbestämmelser vilket är mycket oroande för en säker produktutveckling som produktutvecklare rättar sig efter. Då detta kommer att äventyra folks liv o hälsa.

  Genomen lupp:
  https://sites.google.com/site/5gingetbevis/granskat-genom-lupp

Leave a Comment