Blaming-game EArth

sinnessjukan2

(Som i ett perfekt exempel lämnade någon detta i min brevlåda. Jag ser det som ett bevis från matrixen på att det jag beskriver här under är sanning. Ett väldigt bra exempel på hur långt det har gått när det kommer till den fullständiga frånvaron av eget ansvar. Jag låter texten tala för sig själv, för dem som har förmågan att förstå vad det faktiskt står så blir det mer än tydligt…)

Denna ansvarslöshet har nu gått så långt så att även för dem som faktiskt är beredda att ta 100% enskilt ansvar och de fakto begär utträde ur systemet, vilket ÄR möjligt för dem som är beredda att göra djupgående research, så fortsätter statsapparaten förhindra även detta genom fortsatta trakasserier, vilket är ett brott mot de kosmiska lagarna om den fria viljan.

När man går lite djupare i vår verklighet så syns det tydligt vad det är som har skapat detta monster till människa som vi i dagsläget kan liknas vid. Vi vägrar ta enskilt ansvar. Spegeln riktas mot allt i omgivningen utom en själv. Så inom så utom, därför ser vi detta vansinne som nu fullt synligt spelas upp i verkligheten i tex media. Eftersom vi har vägrat ta ansvar för våra handlingar under så lång tid, så har vi i det fysiska skapat vanföreställningar likt regeringar, myndigheter, banker etc etc. Detta har i sin tur medfört att vi har blivit psykiskt sjuka av den fullständiga ansvarsförflyttning som har skett. ”Government is nothing but a construct of the mind”. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att vi befinner oss i ett kollektivt sinnessjukhus. Allt är bak-och-fram, in och ut, upp och ner på detta existensplan. Det är konsekvensen av alla omoraliska handlingar som nu tar ut sin rätt. En del människor tror t.o.m att de ska bli frälsta av någon extern kraft som de kallar ”JE-SUS” eller annan valfri ”GUD”. Nog för att det finns en skapare, men den kraften kommer ENDAST inifrån. Det är rena vanföreställningar som pågår. Återigen är det så oerhört enkelt att vi riktar spegeln åt alla andra håll än mot oss själva, och det gäller somsagt varenda en av oss. Det gäller att vara på sin vakt, kanske det svåraste man kan göra, att observera sig själv och se sin ständiga, egna inblandning.

Tänk bara hur många tusen timmar vi i grupp ägnar åt att diskutera vad ANDRA människor gör kontra inte gör, och hur vi avgör huruvida de är moraliska eller ej, istället för att titta på våra egna handlingar. Personifiera förändringen du vill se i världen är mycket talande i sammanhanget, snarare än att skjuta vilt åt alla andra håll.

Nu står vi vid ett vägskäl där 2020 närmar sig. 20/20-vision. Dualitet blir singularitet och allt skall bli transparent. Vi kan inte längre undfly våra skuggor och traumat kommer nu att flyta upp till ytan hur mycket vi än försöker springa åt andra hållet eller skylla på omgivningen. Det är nu hög tid att ta ansvar för alla styggelser vi har bidragit till. Djur, natur, oss själva osv, all skit vi har ställt till med här. Det går inte längre, det är verkligen game over på den fronten, festen är slut, nu kommer baksmällan. Detta är inte på något vis menat som fearmongering, jag ser det snarare som något positivt, äntligen skall vi växa och låta medvetandet expandera. Ingen kommer undan detta faktum.

Jag måste självklart även se min egen inblandning i detta drama, denna gudomliga komedi, och hur mycket jag själv har riktat spegeln utåt och diskuterat vad andra gör fel mestadels, för det är detta vi främst skvallrar om med varandra för att flytta fokus från våra egna tillkortakommanden. Det är dags att avancera ”upp” några nivåer nu, tiden rinner ut för oss. Det syns överallt hur det snabbar på nu och intensifieras. Vi befinner oss vid ett enormt paradigmskifte. Hur det ska spelas ut vet ingen i dagsläget, vi kan bara gissa. Bäst är att arbeta på att vara så moralisk det bara går, enskilt. Varje en av oss levande själar måste nu anamma detta.

 

”Sanningen kommer inifrån”

 

21314773_1422529034451115_6249535844045375185_n

insane-1400x920-1024x673

Leave a Comment