Lege – repost

Svensken behöver lära sig att INTE lyda illegitim makt

Svensken behöver lära sig att INTE lyda illegitim makt, och de som utövar illegitim makt behöver bringas till insikt om vad det är de håller på med.  För hur ska annars Svenskens självförsvarsvilja kunna återuppväckas, något som i dessa tider är av absolut prioritet och betydelse för den som har någon som helst omsorg om sina medsystrar och bröder.

_ _ _

Vi har uppstigit ur folkdjupet för att rädda Nationen.  En Nation som är fellärd om vad som ens kan vara rättigheter och skyldigheter måste gå under om den ej kan läras riktig rätt och riktiga skyldigheter.  Institutionaliserade trakasserier kan aldrig fostra de trygga och starka kvinnor och män som kan stå upp emot yttre fiender.  Vi har gjort allt i vår makt för att lära lagmännen vad som alls kan vara rättigheter och skyldigheter, för det en enskild ej har rätt att göra kan denne heller aldrig ge en lagman rätt att göra, oavsett i hur många tusen år, och med hur många tusen andra, den enskilde går och ‘röstar’.  Sorgligt att säga har lagmännen envisats med att lyda illegitim makt under sken av lag, vilket gör att de inte är lagmän annat än till det därför missvisande namnet.

Vi förstår rätt och fel då Vi mycket djupt och mycket länge har kontemplerat och studerat våra egna verkliga rättig- och skyldigheter.  Vi har därför med glädje tagit emot kallelsen som domare i Baltic Sea Indigenous Court, som utövar urfolksrätt utifrån urfolks rätt att skapa sina egna institutioner.  Vi är även i öppen rättssal proklamerad Monark af Staten Sverige i samband med ett vittnesmål i Mark och Miljödomstolen inför ~100 deltagare i Nacka 8.9.17, där samtidigt proklamation av Monarkin Staten Sverige fördes till rättens handlingar.

För att rädda den fellärda Nationen är vi tvungna att ställa enskilda som upprätthåller illegitim makt till enskilt ansvar.  Vi är härvid nåderika där Vi bemöts med respekt och vilja till att förstå det som är fel, och att lära om.  Alldeles särskilt om Vi därmed kan vinna allierade i att decentralisera de illegitima strukturerna så att de kan bli legitima.

Om illegitim makt utan verklig rätt agerar för att skapa ”ett brott” för att därigenom tvångsvärva En in i en myndighetsprocess, då är detta bedrägeri, och för bedrägeri finns i urfolksrätt inga preskriptionstider.

De En-skilda som själva utövar sådan illegitim makt bör rätta till det som är fel genom att decentralisera de illegitima strukturer varigenom de begår övergrepp mot enskilds rätt genom att vägra ta hänsyn till denna rätt, där det rentav bokstavligen förekommer att de hånar denna rätt genom att kalla människor som hävdar rätt mer eller mindre för galna, eller dessa En-skilda som utövar illegitim makt bör ta konsekvensen att helt ta avstånd från de illegitima strukturerna och lova att ej mer lyda dem.  Vi accepterar ingen mobbing och inga mobbare, och alla mobbarstrukturer måste därför upplösas.  Folkets väl hänger på detta, då ett stukat och skrämt folk är ett redan besegrat folk.

Leave a Comment