Organiska portaler

 

 

Det förefaller som att det på jorden förekommer två sorters ”människor”. Autentiska, riktiga människor med koppling till ande och själ, och en annan variant som är mer radiostyrd, autonom om än bioorganisk. Dessa varelser brukar kallas för organiska portaler eller non-player character. Mina egna observationer har gjorts med överväldigande resultat på köpcentrum eller i stora matvarukomplex. Organiska portaler förefaller inte besitta någon form av självmedvetenhet. De är gråa och utan vibration, har en något unken doft och är helt enkelt färglösa. ”No vibrant color”, som någon annan skrev. De ser ofta sjuka ut och stirrar gärna på dig med tom blick, och ibland går de helt planlöst in i dig som om de har tappat orienteringen. Jag brukar känna en oerhörd frustration efter dessa observationer och min känsla är ständigt den samma; DE ÄR INTE HÄR! Det bara förefaller så men de är som tomma, organiska skal. De agerar mekaniskt på flera nivåer än jag kan ta upp här men jag tror att flera av er som läser dessa inlägg kan relatera till det jag skriver.

En del hävdar att de fungerar som katalysatorer, för att riktiga människor skall se galenskapen och därefter ta ställning för det som är autentisk sanning, och det kan nog vara så att de är katalysatorer, men de är samtidigt överrepresenterade i tex militär, rättsväsende, myndighetsutövning, media, nöjesvärlden, politiken och alla andra instanser där de absolut inte skall befinna sig. De skapar oerhört mycket kaos på planeten och samtidigt verkar det som deras uppgift är att få det onaturliga att verka naturligt, som att tex arbeta hela livet och se det som norm, betala skatt till ett destruktivt kontrollsystem, vara en duktig och nyttig slav helt enkelt som åker på semester en gång om året och vara nöjd med det. Organiska portaler förefaller inte ha samma programvara som en autentisk människa som inte skulle kunna leva så som majoriteten gör.

Organiska portaler KAN inte se sanningen och de KAN inte förstå det som ligger utanför de fem sinnena och därmed måste allt förklaras enligt den vetenskapliga modellen, (som är allt annat än fungerande och sanningsenlig), annars existerar det inte. De lever helt enkelt i det jag kallar kuben, de ser på världen genom ett nyckelhål och det är menat att vara så. Det värsta är enligt mitt tycke att de verkar ha en stor avsaknad av empati, sympati, medkänsla och andra viktiga karaktärsdrag som kännetecknar en människa med fungerande känsloliv. (det påstås att ca 80% av befolkningen förefaller vara OP’s) Detta har gjort att jag ser annorlunda på många saker i samhället och världen, och jag tror att splitten handlar om just detta, att skilja agnarna från vetet, städa undan det som inte är naturligt betingat. Det går nämligen inte att få rätsida på ett sjunkande skepp med så många varelser som varken kan eller ens skulle vilja förstå sig själva och den verklighet de befinner sig i.

Kanske är filmen ”MATRIX” mer sanningsenlig än man ens kunde föreställa sig…

 

 

756eaff2da66179088f23e20b9044655

Leave a Comment