Ronald Bernard förklaring

I ett tidigare inlägg postade jag en intervju med en fd bankir vid namn Ronald Bernard som var långt upp i hierarkin bland de sjukaste av sjuka människor som går att hitta på jorden. Det han bekräftar i denna intervju är med största säkerhet helt obegripligt att ta in för en vanlig individ. Jag kan bara tala ur egen erfarenhet och måste tyvärr delge att jag i tidigare liv var delaktig i denna typen av svartmagi varpå jag starkt känner att detta har fortsatt existera, så även idag. (för övrigt sker allt simultant så det är ett faktum) Jag har i nuvarande inkarnation (verkar i detta liv för den goda sidan) studerat så mycket material i ärendet att jag nu bestämt vågar påstå att detta är en del av vår verklighet utöver det jag alltså redan vet sedan tidigare liv, det är bara det att det sker i absolut lönndom. Vi lever i en verklighet där en falang människor tror sig stå utanför livskällan och de tillber sina ”gudar” Lucifer och satan (far och son, Enki och Marduk, två reptiliska entiteter från början om jag har fattat det hela rätt) dessa två har plågat mänskligheten i tusentals år och verkat under många namn genom årtusenden och mer om det kan du hitta i de ”heliga” skrifterna. En av de främsta researcher på att sy ihop trådarna är svensk-amerikanske Wes Penre. Hans fem nivåer av visdom är omfattande. Skulle tro runt tretusen sidor, men de är värda att läsa för att förstå mer av helheten och vad som har pågått och fortfarande pågår i detta nu.

Denna falang människor offrar både sina egna själar men gärna andras också på sina altare, och helst barn. Detta vet vi idag är ett faktum med alla de visselblåsare och offer (som överlevt) som kan berätta de mest horribla historier man kan tänka sig. Vi kan bara inte blunda för denna styggelse. Dessa individer förstår manifestationskraften och har tydliga mål och har således sitt klara sikte inställt på detta, vilket gör att de påverkar hela fältet med sitt mörker och sin ”onda” agenda. De har samtidigt i denna manifestationskontroll totalt tappat bort sig själva och är i min värld inget annat än levande döda. De kommer behöva obeskrivligt mycket healing den dagen deras korthus rasar samman, vilket det kommer att göra, även om detta vansinne har pågått i tusentals år. Dokumentären nedan betalades bort från offentlighetens rum och visar bara en liten del av något mycket större. Detta är mycket mer omfattande än du kan föreställa dig, tyvärr. Vi kommer ställa dem till svars tids nog.

 

Leave a Comment