Slaveriet – retweet

Det verkliga kriget handlar om att individen ska sätta sitt ljus under skäppan.  Många som kämpar i olika behjärtansvärda frågor känner i dag en nedstämdhet och kanske uppgivenhet över att oavsett hur hårt och länge de kämpat så råder tystnad i media, förutom spridning av myndigheters lögner.  Men media och myndigheter har ej som verklig uppgift att hjälpa individen mot systemet.  ”Förr i tiden hade vi journalister som på uppdrag av folket synade makten.  Nu har vi journalister som på uppdrag av makten dämpar befolkningen.” (Tweet av Rhenman @birgerrhenman 3:00 PM – 19 Oct 2016, Catalina Foothills, AZ.)  Tvärtom är i verkligheten uppgiften att försvara systemet mot individen.  Systemet anses viktigare än den enskilde och dennes rätt. 

Till medias försvar ska nämnas att de av och till publicerat artiklar om att det är rätt att göra motstånd och t.ex. om hur höga herrar i vapenindustri och regering bör ställas till ansvar för terroristbrott.  Som i Aftonbladet 2005-09-29, ”Vi anklagar! Åsa Linderborg och Erik Wijk polis- och JO-anmäler fem vapendirektörer och två generaldirektörer för terroristbrott — och uppmanar riksdagen att ställa Göran Persson, Ulrica Messing och Gunnar Lund inför konstitutionsutskottet.”  — Men vad gör då folket, när polis och andra myndigheter uppenbarligen inte tar tag i missförhållandena?  Svar:  Ingenting. 

Ett folk som stillatigande accepterar de grövsta tänkbara brott från makten, och tillika stillatigande accepterar att ansvar aldrig utkrävs, det folket har genom sin tystnad godkänt de grövsta tänkbara brott från makten.  Vilket innebär att detta folk även har godkänt de grövsta tänkbara brott MOT SIG SJÄLVA. 

Det gäller att förstå vad DET VERKLIGA kriget ens handlar om och går ut på, annars är man helt borta.  Det verkliga kriget går ut på ett totalkrig mot all form av självbestämmande.  Ett folk som inte står upp för andra folks rätt till självbestämmande, så som det svenska folket inte gör, ett sådant folk förlorar även sin egen rätt till självbestämmande.  Vilket INNEFATTAR att detta svenska folk förlorar eller redan förlorat rätten att bestämma över alla aspekter av sin egen fysiska existens, såsom hälsa, sjukvård osv.  Eller över hur det får utsättas för allehanda skadligheter. 

Det verkliga kriget är mot hjärtat, mot all form av självbestämmande.  Det verkliga kriget handlar om det totala förslavandet.  De flesta är redan där. 

Med suveränitet avses självbestämmande inom sådan begränsning så att det ej inkräktar på andras rätt till motsvarande självbestämmande.  Globalisterna styrda av Jesuiterna/Vatikanen har nu byggt upp ett narrativ eller retorik enligt vilken inget sådant självbestämmande skulle vara möjligt, då varje självbestämmande enligt det narrativ eller retorik som skapats skulle inkräkta på andras rätt.  Se vidare Agenda 2030, Agenda 21 och Rosa Koire ”Behind The Green Mask”.  Narrativet är dock ett bedrägeri.  Ett avslöjat bedrägeri.  Se t.ex. Jacob Nordangårds akademiska arbete som avslöjat ”Climategate”. 

När kollektivet, på grund av att det är bedraget eller vad det än beror på, har blivit förtryckare så är det ett brott att bidra till kollektivets förtryckarverksamhet.  Man har en moralisk skyldighet att hävda sin rätt att låta bli, och att göra allt man har möjlighet att göra för att inte stödja ett sådant korrumperat kollektiv.  Den som finansierar kollektivet har ju inte minst delskyldighet i statens terror- och krigsfinansiering, med krigen maskerade som humanitära insatser.  Staten stöder dessutom beväpning av terrorister genom att tillåta vapenaffärer såsom med Saudierna, som i sin tur stöder terroristerna.  Dessutom stöder både staten och media oförblommerat numera demokraterna i USA, som i sin tur stöder terroristerna.  Det är i dag alltså moraliskt oförsvarbart att frivilligt betala skatt. 

En slav har alltid rätt att revoltera, glöm det aldrig.  Att det är ett kollektiv som förslavat förändrar inte detta.   Oförytterliga rättigheter är oförytterliga rättigheter, och får alltid försvaras, allt annat är tyranni.  Det är förstås inte fel att gå samman om att försvara sin självständighet, som t.ex. gentemot rövare.  Men varje legitim organisering måste stå under självständiga människor.  Och då kommer man t.ex. fram till dessa grundläggande rättsfilosofiska principer: 

  1. En organisation såsom t.ex. en stat kan endast ha sådana privilegier som den av fri vilja har fått från individer. 
  2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer därför ger bort privilegier till någon organisation som inte axlar åtföljande ansvar och skyldigheter kvarstår därför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier. 

När därför levande människor påstår att en organisation såsom exempelvis staten har rättigheter som inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen påstås ha, då kvarstår sådant ansvar och sådana skyldigheter hos de levande människor som påstår något i organisationens namn

— LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-10-26.

Leave a Comment