Vakenhet – repost

Vi är programmerade till att tvivla och tveka, men uppmanas samtidigt även till att lyssna på oss själva. Vi ska inte rusa med känslor utan ifrågasätta oss själva eftersom att lyssna på sig själv när en själv blivit programmerad till att inte se och lära känna sitt verkliga jag är aningen kontraproduktivt iaf för individen – som är en del av alltet vilket leder till att alltet blir lidande.Utifrån bombarderas vi med influenser som påverkar oss omedvetet eller medvetet eller både och indoktrineringen sjunker allt längre ner i åldrarna och det av en orsak inte för att vi skall tänka fritt och självständigt utan för att vi ska tänka rätt och likadant. Särskiljer du dig från det normativa så blir du förpassad till direkt  korrigering om du så inte låter dig korrigeras blir du lämnad till din ensamhet eller rent av terroriststämplad.

Ensamhet som vi lärt oss vara något att frukta, alla vill vi tillhöra det vi alla är menade att tillhöra vilket vi i själva verket också redan gör bara att vi tycks vara oförmögna till att se det.

Vi ser inte verkligheten eftersom den blivit dold för oss, så dold att den knappast längre behöver försöka döljas för den finns mitt framför oss att se om vi bara visste hur vi skulle göra för att se den.

Filter på filter med kosmetiskt jidder,  polarisering, splittring på alla tänkbara sätt och vis. Det får något så enkelt att verka så komplicerat och det blir komplicerat därför att det är konstruerat så en medveten design av de som besitter den reella makten igenom fiktiva ettor och nollor som styr ovillkorliga delar av våra liv.

Vi har blivit bedragna av inte minst dessa , de bedrar inte bara oss utan också dem själva – deras självförakt talar sitt tydliga språk de skadar medvetet andra för egen vinning vilket om något är en manifestation av dess självhat och upplevelse av tomhet som de desperat försöker fylla med döda ting de söker en känsla av erövring en känsla av makt men deras sökande leder dem inte till (guldet vid regnbågens slut) det leder till ett självförgörande som kommer bli dess död.

De förgör sig själva och precis som de tyranner de är så ska de dra med sig så många som de bara kan med i sitt slutgiltiga fördärv.

Jag kan förlåta för jag förstår att de inte förmår sig begripa bättre och de vet nog att deras tid är kommen för det gör den alltså förr eller senare. När de ligger inför döden, när alla av oss ligger inför döden så kan vi som i alla andra fall bara uppleva våra känslor individuellt och det här och nu, då om någon gång får de möta fruktan i vitögat.

#AlltÄrEnFasad
#DeFria

Like 1 Show likes Comment Share 1 Show shared copies
5

Leave a Comment